SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 11: PATRU TIPURI ALE ENERGIEI NOI”
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
9 IUNIE 2003

 

     Tobias: Şi aşa este, dragi Shaumbra, că Gaia vă iubeşte foarte mult.  Ea este foarte încântată că este aici, într-un fel delicat dar, potrivit...încântată că a fost în serviciul divin pentru voi...din nou, ea nu pleacă într-o clipă, dar începe să se îndepărteze.
     Ghizii voştri s-au îndepărtat.  Multe din natură, zâne şi devaşii s-au îndepărtat.  Oh, noi ştim că câţiva dintre voi vă întrebaţi de ce vedeţi zânele aşa de rar, sau de loc.  A fost timpul lor să plece.  Anturajul lui Kryon a plecat la fel.
     Acum, Gaia încet, încet se depărtează, încet se depărtează.  Ea se reîntoarce la Scaunul ei în Ordinul de Arc, în aşa fel ca voi să puteţi întegra toate acestea în sinea voastră.  Din nou, asta va fi un proces.  Timpul trebuie luat în considerare cu asta.
     Gaia a venit aici astăzi ca să vă mulţumească că voi a-ţi lăsat spiritul vostru în biologia ei...să împărţiţi o expereinţă cu ea...să vă mulţumească că voi luaţi responsabilitatea forţei energetice a vieţii...curgerea energiilor care trec prin voi ...energii care vă pot hrăni...energii care vă pot reîntineri...energii care pot să cauzeze  nu numai susţinerea vieţii ca atare dar, ca să se lărgească...ceea ce voi numiţi Energie Nouă.
     Dragi prieteni, un punct pe care noi vrem să facem încurajator, este ca să înţelegeţi acum într-un fel complet diferit că nu este vorba despre voi nicicum.  Vedeţi voi, aşa cum mergeţi în Energia Nouă şi cum deveniţi împliniţi, tot aşa sufletul şi spiritul vostru devin împliniţi.  Asta schimbă totul.  Dar, totuşi voi sânteţi încurajaţi de umani, şi chiar şi de forme ne-umane care sânt împliniţi.
     O analogie simplă este că... Cauldre, ne avertizează că aici călcăm pe gheaţă subţire, (râsete din audienţă) O analogie simplă,  un câine care este flămând va dori să aibă mâncare.  Câinele este neîmplinit.  Are foame în intestinele lui.  Deci, din momentul în care se trezeşte şi până merge la culcare - chiar şi în timpul somnului - el se va gândi la mâncare.  El vrea să-şi satisfacă foamea.  Totul în viaţa lui se referă la faptul de a primi mâncare.  El vrea să-şi satisfacă foamea.Totul în viaţa lui este despre de a primi mâncare.
     Energia de bază a unui câine este să fie în serviciu pentru voi, câinii se conectează foarte adânc cu Gaia.  Lor le place să se rostogolească în Gaia (râsete din audienţă).  Dar, un câine este aici ca să fie în serviciul vostru.  Asta este o reflecţie a voastră. Ei vin aici să fie în serviciu ca animalul vostru de casă.  Totuşi când biologia lui nu este împlinită, când îi este foame el va nesocoti obligaţiile lui şi angajamentul lui de serviciu ca să se hrănească pe el însuşi.  Pe nivelul interior el ştie că trebuie să se susţine pe el însuşi înainte ca el să poate să fie în serviciul vostru.
     Voi sânteţi asemănători căinilor! (Râsete din audienţă)  Voi sânteţi aici în serviciu.  Foamea voastră a fost, foamea spirituală, foamea sufletului...vrea completarea călătoriei voastre...vrea să elibereze angajamentul din Vechi şi karma Veche...vrea să accepte divinitatea care este în sinele vostru, şi divinitatea care a fost reţinută de ceilalţi - de Gaia, de Anasazi, de regatul animal, regatul plantelor, şi de regatul delfinilor.
     Voi a-ţi fost înfometaţi pe nivelul vostru sufletesc.  Dar, acum voi vă permiteţi să fiţi împliniţi.  Voi mergeţi în sinele vostru şi vă reînnoiţi din înăuntrul vostru.  Foamea voastră spirituală numai este forţa de conducere.  Voi găsiţi asta în moment, în respiraţie  în voi înşivă.  Vedeţi voi, totul se schimbă.  Voi sânteţi împliniţi.
     Dar, restul lumii, voi puteţi spune, sânt ca şi câinii înfometaţi.  Ei au un scop diferit pentru ceea ce fac, un scop diferit de a fi aici pe Pământ faţă de voi.  Mulţi dintre ei sânt în Energia Veche.  Voi deveniţi echilibraţi în Energia Nouă.  Şi totuşi, voi existaţi unul lângă altul cu ei.
     Să înţelegeţi că nu este vorba despre voi când lucrurile se întâmplă.  Ei încearcă să se hrăneacă pe ei înşişi.  Ei încearcă să găsească împlinirea lor.  Ei o să fie atraşi spre voi, în special cei pe care i-aţi cunoscut înainte, pentru că ei cred că voi aveţi ceva ce satisface foamea lor. Ei gândesc că dacă ei i-au o înghiţitură din voi, asta le va face bine, dacă ei i-au ceva de  la voi.  Deci, mulţi dintre ei o să încerce să facă asta.  Nu este vorba de voi.  Ei sânt câinii infometaţi.
     Dragi prieteni, noi vă cerem să vă aduceţi aminte că experienţele care vin la voi sânt acolo pentru un scop.  Dar, nu este vorba despre voi.  Voi puteţi să aplicaţi energiile voastre pline ca să fiţi totalmente în serviciu, dacă asta alegeţi voi.
     Şi, în serviciu, dragi prieteni - noi avem un proverb pe partea noastră - când voi sânteţi în serviciu, toate lucrurile vin la voi.  Când voi sânteţi în serviciu, nivelul sufletului vostru ştie că are nevoie de o biologie puternică.  Asta are nevoie de abundenţă.  Asta are nevoie de relaţii într-un timp ooarecare şi în alt timp nu are nevoie de relaţii.  Totul o să vină la voi.
     Pentru nişte scopuri ciudate, fiind în serviciu în vieţile trecute, asta a însemnat luînd jurământul sărăciei, eliberând totul. Acum, în Energia Nouă, timpul Nou, totul vine la voi repede, repede.  Voi nu trebuie să vă milogiţi pentru asta.  Asta deja ştie de ce are nevoie.  Divinitatea voastră deja ştie şi înţelege.
     Deci, asta poate să vină la voi ca să puteţi fi mai puternici şi mai efectivi în munca Spiritului şi în serviciul muncii spirituale.  Noi vă cerem ca să absorbiţi asta în sinele vostru, absorbiţi faptul că poate să vină la voi ca să puteţi fi mai puternici în serviciu.
     Vedeţi voi, voi a-ţi evitat - multă vindecare, multă abundenţă - voi a-ţi scăpat astea.  Voi v-aţi gândit că asta a fost calea Maestrului.  Noi vă spunem că adevăratul Maestru aduce înăuntru fiecare unealtă şi fiecare resursă pe care ea sau el are nevoie în moment, în acel moment, nu depozitat într-un morman, dar adus înăuntru în acel moment.  Permiteţi-vă acest fenomen natural, spiritual - să vină la voi.  Noi o să spunem asta mereu şi mereu până ce voi începeţi să înţelegeţi cu adevărat.
     Şi, înţelegeţi că cine vine la voi chiar acum pentru cea mai mare parte o să fie umani neîmpliniţi, experienţe neîmplinite, grupuri neîmplinite.  Lor le este foame.  Ei o să vadă că voi sânteţi împliniţi în sinele vostru.  Ei vor şă ştie de unde a-ţi luat asta.  Voi o să ştiţi cum să manevraţi asta cu ei atunci când ei vin la voi.  Voi o să ştiţi.
     Lucrurile se mişcă foarte, foarte repede acum şi va continua să facă aşa pentru următoarele câţiva ani.  O să fie o schimbare rapidă de înapoi şi înainte în jurul vostru.  Vă rog să nu luaţi asta ca şi al vostru.  Înţelegeţi asta.
     Mulţi din voi a-ţi veniţi aici astăzi şi v-aţi simţit ciudaţi.  Voi a-ţi simţit intensitatea care a fost aici.  Voi a-ţi vrut...voi a-ţi vrut să vă simţiţi minunat, sfinţi, calzi, paşnici, simţământul iubitor. (Râsete)  Ah...,dragi prieteni, ceea ce voi a-ţi simţit a fost grupul acela de afară despre care v-am vorbiti care au vârsat energiile lor aici.
     Voi nu a trebuit să fiţi afectaţi de ei, dar, voi a-ţi putut să-i simţiţi.  Voi a-ţi putut să simţiţi intensitatea lor.Voi a-ţi putut simţi supărarea şi frica lor.  Voi a-ţi putut simţi că ei au încercat să vă manipuleze.
     Voi puteţi să luaţi acele energii înăuntru, pentru că, vedeţi voi, aşa cum vin la voi, astea nu au nici un ataşament la voi.  Ei pot trimite energii afară cu ataşament, dar când vine la voi în Energia Nouă, asta vine ca şi o energie pură. Şi, voi puteţi să faceţi cu asta orice doriţi voi. Şi, voi aveţi înţelepciunea să înţelegeţi ce este asta.
     Deci, dargi prieteni, toate aceste lucruri se întâmplă.  Lucrurile se schimbă rapid.  Sânt multe forţe la care nu le plac schimbările.  Ei simt că ei pierd ceva control şi putere.  Lor le este frică să facă schimbări ei înşişi, schimbare care cere de la ei încredere că şi ei sânt Dumnezei.  Ei au fost conduşi la încrederea că ei nu sânt Dumnezeu, dar ei pot să intră cu ceva puteri înalte dacă ei fac unele lucruri.
     Ei au o frică ca de moarte ca să se uite în sinea lor şi să spună, “Şi eu sânt Dumnezeu”. Este un păcat pentru ei să spună asta.  Acum, voi o să înţelegeţi cine vă deranjează astăzi.  Asta este o blasfemie, ca să spună asta.  Deci, ei au o frică ca să spună asta. Au o frică.
     Dragi prieteni, noi ne uităm la acest grup chiar acum.  Noi ne conectăm cu voi într-un fel drăgăstos.  Noi vedem că voi sânteţi destui de curajoşi ca în sfârşit să recunoaşteţi asta...încercaţi să vă deschideţi la asta...încercaţi să permiteţi divinităţii voastre să intră.  Asta este de ce noi totdeauna devenim foarte emoţionaţi când noi venim aici la voi.  De aceea este aşa onoare pentru noi, aşa onoare ca să fim aici cu aceşti îngeri în Energia Nouă - VOI.
     Este timpul pentru întrebări şi răspunsuri.  Este timpul ca să vă vorbim.  Dar, noi am vrea să facem lucrurile puţin diferit, astăzi.  NOI dorim să punem întrebări VOUĂ. (Râsete din audienţă)  Noi am vrea ca voi să împărtăşiţi cu ceilalţi energia voastră.
     Noi am vrea ca voi să veniţi aici în faţă.  Şi când voi faceţi asta, noi atunci am vrea să vă punem o întrebare.  Noi nu întrebăm mai întâi, si după aceea voi să veniţi aici în faţă.  Noi vă cerem ca să fiţi în Acum, în moment, la microfon. (Râsete din audienţă)  Noi am vrea ca voi să împărtăşiţi cu noi energiile voastre.  Deci fiţi curajoşi, dragilor.  Treceţi la microfon.
     (Pauză, apoi aplauze, cum primul Shaumbra se apropie de microfon).
     Tobias:  Ah,...aşa multă energie a trecut când tu te-ai ridicat! (Râsete)  Deci, noi te întrebăm - care este lucrul tău favorit despre a fi uman? Apropo, nouă ne-ar place să ştim într-adevăr.  Asta nu este doar o inventare de a noastră, dragi prieteni. Nouă ne place să auzim de la voi.
     Răspuns de la o femeie din audienţă, (nu omul de la microfon). Sex!  (Râsete din audienţă)
     Tobias: Şi, întrebarea pe care noi vă punem înapoi pentru tine dragule - este asta o energie împlinită sau neîmplinită? (Mai multe râsete din audienţă)
     Shaumbra 1: Omul de la microfon: Sexul este foarte, foarte bun.  Şi, de fapt eu gândesc că asta devine din ce în ce mai bun.  Eu am avut o experienţă la o sesiune de mediere unde eu am simţit ...că divinitatea mea a început să experienţeze energii sexuale noi...şi eu am putut de fapt să simt energiile mele în sinea mea şi la fel partenerei...cu toate că noi am fost separaţi în distanţă.  Deci, a fost o contopire a energiilor cu toate că nu a fost un contact fizic între noi. Şi, eu cred - răspunsul la întrebarea pe care ai pus mai înainte  - lucrul ce îmi aduce cea mai multă bucurie este descoperirea divinităţii mele şi permiţând acestuia să se înflorească şi să crească.
     Tobias:  Şi, noi îţi mulţumim că ai fost curajos, ca să vii în faţă şi să împărtăşeşti asta cu noi.  Noi auzim mult mai multe decât cuvintele.  Noi auzim dragostea în inima voastră.  Noi simţim îmbujorarea pe care aveţi despre voi înşivă.  Şi, asta va ajuta la eliberarea multor îndoieli pe care voi toţi aveţi,  aveţi despre această călătorie şi unde vă aflaţi şi cum faceţi voi.
     Şi, noi folosim acest moment să adaugăm o notă despre sex. Sexul este lucrul cel mai mare care reţin umanul de la descoperirea faptului despre cât de divini sânt ei.  Au fost multe energii de vinovăţie şi ruşine şi abuz asociat cu sex.  Când voi vă deschideţi sexual, dacă asta este faţă de voi înşivă sau la o altă persoană, când voi vă deschideţi, atunci divinitatea voastră poate să vină şi să joace cu voi.  Asta poate să danseze. Dar, atâta timp cât sânt acele poveri de vinovăţie şi abuz în voi, asta este foarte dificil pentru divinitatea voastră să iasă la suprafaţă.
     Una dintre cele mai mari expresii a divinităţii este ceea ce voi numiţi sex.  Voi v-aţi dat asta vouă înşivă, această plăcere mare.  În momentul orgasmului, energia, energia divină curge prin voi.  Şi, dacă sânteţi cu un partener cu care împărtăşiţi asta, care este împlinit ca şi voi...oh, dragilor, aşa într-adevăr creaţi Energie Nouă.
     Deci, să numai aveţi ruşine despre sex.  Să numai fie abuz în jurul sexului.  Lăsaţi să fie asta deschis.  Fiţi voi, Shaumbra, cei care predaţi asta, pentru că noi ştim că voi a-ţi trecut prin cele mai afurisite şi cele mai dificile experienţe cu asta. Deci, fiţi învăţători acum.  Fiţi învăţătorii iubirii.  Mulţumim.
     Shaumbra 2: O femeie:  Hello, Tobias.
     Tobias:  Salutări.  Şi, noi te întrebăm astăzi - alegi tu ca să te eliberezi de la conştienţa de masă sau alegi să rămâi?
     Shaumbra 2:  Eu aleg să eliberez asta.  Eu am fost de fapt la acea sesiune de la Independence....
     Tobias:  De aceea ţi-am pus această întrebare! (Râsete din audienţă)  Tu ai fost una dintre acele care a trecut prin această experienţă în numele tuturor Shaumbra.  Continuă. 
     Shaumbra”: Să vorbesc despre asta?  Daaa, eu aleg să eliberez conştienţa de masă.  Eu nu am fost niciodată o persoană ca să fiu într-o cutie, spunând aşa.  Eu sânt un fel de boxer spărgător.  Deci, asta este un pas natural.
     Tobias:  Tu ai fost - cum să spun - o parte importantă a energiei de la Independence acum câteva săptămâni.  Şi, noi ştim că tu ai lucrat şi ai vorbit cu alţii acolo, ajutând pe aceştia să înţeleagă în special care au fost problemele reale cu asta.  Şi, este multă muncă, dragă,  ce trebuie să faci, este să călăuzeşti alţi oameni prin eliberarea acestui proces, şi când pot să elibereze noţiunile  şi concepţiile Vechi.  Noi lucrăm cu tine foarte strâns în tot ce faci, în tot ce câştigi.  Şi, noi ştim, câteodată şi tu te scarpini pe cap şi te minunezi de asta.  Dar, pe ce te îmbarci, şi ce predai tu este important, una dintre elementele foarte critice.  Noi te încurajăm ca să continui munca ta.  Noi putem încuraja pe acei care sânt aici ca să suporte munca ta, să participe în locul de întâlnire pe care ai aranjat aici.  Şi, tu ajuţi pe alţii să devină independenţi în multe căi diferite.De aceea, noi am vrut să ne adresăm cu această întrebare.
     Shaumbra 2:  Mulţumesc.  Eu aş adauga, dacă mi se dă voie, că deşi eu învăţ pe alţii despre investiţia proprietăţii reale, asta este ca şi o travestire.  Într-adevăr este vorba despre împuternicire abundenţă...
     Tobias:  Este despre independenţă personală pe fiecare nivel.  Dar, câinii flămânzi merg pentru mâncare.  Persoana care este în sărăcie, asta totdeauna se îngrijorează despre bani şi se concentrează pe asta.  Deci, tu le dai un instrument pentru independenţă.  Şi, tu poţi să ne menţionez pe noi. (Râsete)
     Tobias la Shaumbra 3: (Asta este un tânăr adolescent)  Cum te simţi aflându-te aici?
     Shaumbra 3:  Minunat.
     Tobias:  Cum te simţi fiind aici?
     Shaumbra 3:  Minunat. (Râsete din audienţă)
     Tobias:  Cum te simţi într-adevăr fiind aici?
     Shaumbra 3:  Minunat. (Mai multe râsete)
     Tobias:  Inspiră înăuntru şi permite-ţi să simţi energiile. Sânt unii aici care nu sânt în formă fizică, şi care stau în spatele tău.  Şi, de aceea este că te întrebăm cum te simţi fiind aici?  Poţi tu să simţi pe cei care stau în spatele tău?
     Shaumbra 3:  Cumva.
     Tobias:  Nu face nimic dacă spui, “nu”.  Dar, dacă inspiri asta înăuntru, dacă deschizi inima ta, tu o să simţi că ei au fost acolo pentru un număr de ani din viaţa ta.  Tu i-ai cunoscut pe ei înainte.  Ei au fost în corp fizic uman.  Ei au mers cu tine.  Ei au plecat din această viaţă special ca să poate să vină înapoi şi să împartă această parte a călătoriei cu tine, să fie o asigurare, energie de asigurare pe partea ta.  Aceştia sânt foarte iubitori faţă de tine, şi au aşteptat pentru un timp ca tu să simţi această energie.  Ar fi bine să nu - cum să spun - să intrăm în toate detaliile, dar dacă tu deschizi simţămintele tale, tu o să înţelegi multe despre ce vorbim noi.  Deci, cum te simţi?
     Shaumbra 3:  Cumva incomod.
     Tobias: Bine! (Râsete din audienţă) Incomoditatea ajută la schimbare...într-adevăr ajută, schimbă totul.  Dar, ce a fost important aici, a fost că tu te-ai ridicat, că tu ai fost de acord să fi în faţa tuturor Shaumbra.  Tu ai fost de acord să fie asta scris în cărţi care vor intra în istorie, pe care alţii o să citească, stând aici astăzi în faţa tuturor, deschizând simţămintele tale.  Vezi tu, este în siguranţă să deschizi simţămintele tale.  Este sigur.  Energiile care intră nu pot să atace sau să intre în acţiune.  Este în siguranţă să fie expus ca şi cum tu eşti acum.  Noi ştim că ţie ţi-ar place să fugi înapoi la scaunul tău (câteva râsete).  Dar, tu eşti un arătător de drum.  Tu ajuţi pe alţii să vadă.  Este bine să simţi şi să te deschizi.  Şi, ai vreo întrebare?
     Shaumbra 3:  Nu.
     Tobias:  Ai vreo întrebare? (Mai multe râsete)
     Shaumbra 3:  Nu.
     Tobias: Dacă ai o întrebare tu poţi să întrebi orice.
     Shaumbra 3:  Pot să mă duc înapoi la locul meu? (Mai multe râsete şi aplauze de la tot grupul)
     Tobias:  Da. Noi îţi mulţumim din nou că ai fost aşa deschis. (Mai multe aplauze)
     Tobias (se adresează la Shaumbra 4, o femeie)  Noi privim. (Pauză) Şi, când este ziua ta?
     Shaumbra 4:  15 Februarie.
     Tobias:  O zi frumoasă.
     Shaumbra 4:  Da, este.
     Tobias:  Şi, câţi ani ai?
     Shaumbra 4: 52...52 de milioane...bilioane.
     Tobias: Într-adevăr.  Într-adevăr.  Şi, noi te întrebăm asta în această zi.  Noi te rugăm să împărtăşeşti asta deschis cu grupul, în aşa fel ca ei să ştie când este ziua ta de naştere.  Ei poate să planifice o petrecere. (Câteva râsete)  Dar, la fel este şi calea noastră să vă ajutăm pe toţi să înţelegeţi, vedeţi voi, voi sânteţi născuţi în fiecare zi, acum.  Calea Energiei Vechi umane a fost ca să vă uitaţi la data naşterii şi să aflaţi vârsta voastră.
     Noi vedem pe mulţi dintre voi când vă sculaţi dimineaţa, şi vă uitaţi în oglindă, şi număraţi zilele şi anii care trec.  Şi, voi simplu în acest fel atacaţi biologia voastră spre procesul de moarte. Voi vă ţineţi de o dată când v-aţi născut pe acest Pământ, şi chiar de un semn zodiac în care veniţi.  Nici una dintre astea nu prea sânt potrivite. Dar, voi puteţi să notaţi aceea dată.  Încă mai puteţi să chicotiţi la voi înşivă în acea zi.
     Dar, voi sânteţi cu toţii re-născuţi.  Voi toţi sânteţi re-născuţi.  Voi PUTEŢI reîntineri pe voi înşivă, în special cu câteva energii aduse astăzi de Gaia.  Voi puteţi să vă reîntineriţi.  Voi nu trebuie să vă ţineţi de procesul de îmbătrânire niciodată.  Voi nu trebuie să vă ţineţi de nişte cifre ai anului.  Asta încă mai este imprimat în mulţi dintre voi.  Şi, aşa mulţi dintre voi încă mai continuaţi - cum să spun - naşterea şi ciclul de vârstă, şi să număraţi anii.  Este timpul ca să eliberaţi asta, să eliberaţi conştienţa de la acel tipar Vechi.  Deci, noi îţi mulţumim pentru această oportunitate.  Şi, noi îţi mulţumim că ai stat în faţa acestui grup ca asta.
     Shaumbra 5:  Un bărbat.  Salut, Tobias.
     Tobias:  Într-adevăr.  Deci, vei alege ca să vii înapoi în viaţa următoare, să vii înapoi pe Pământ?  Tu nu trebuie să vii înapoi.  Tu poţi să eliberezi asta.  O să alegi să vii înapoi aici?
     Shaumbra 5:  Eu nu prea ştiu încă.
     Tobias:  Dar, dacă trebuie să faci o decizie acum, ce ai alege?
     Shaumbra 5:  Eu cred că eu voi alege să vin înapoi.
     Tobias:  Într-adevăr.  Şi noi îţi mulţumim că ai acceptat această întrebare de la noi.  Scopul pentru care noi ridicăm asta astăzi este că noi vă cerem la toţi să eliberaţi orice noţiune predeterminată ce aveţi despre reîntoarcerea voastră.  Nu este ceea ce voi gândiţi că este.  Voi v-aţi uitat la vieţile cu efort şi dificultate.  Voi v-aţi uitat la vieţile când voi nu a-ţi putut simplu doar fi sau a simţi sinea voastră întreagă.  Mulţi dintre voi aveţi angajamente faţă de voi înşivă, că voi nu o să mai veniţi înapoi aici din nou.  Şi, asta vă blochează câteva potenţiale care sânt pentru voi.
     Sânt căi de a veni înapoi despre care nu a-ţi visat înainte.  Sânt lucruri minunate despre Gaia şi despre Pământ, scopuri de a veni înapoi.  Dar, noi vă cerem pe voi toţi simplu să eliberaţi preconcepţiile Vechi pe care le-aţi avut despre a vă întoarce sau nu, despre a merge pe Pământul Nou, sau să vă întoarceţi aici.
     Şi, ce putem să simţim noi în inimile voastre şi în fiinţa voastră este de a servi totalmente umanitatea.  Voi a-ţi trecut prin experienţe dificile, câteva în această viaţă, multe în celelalte şi a-ţi câştigat empatie uriaşă şi dragoste pentru umanitatea.  Şi, noi vedem că voi vă daţi pe voi înşivă la alţii.  Şi, noi vă mulţumim pentru asta.  Şi, noi am vrut să luăm această oportunitate ca simplu să comfirmăm ceea ce faceţi voi.
     Shaumbra 6: O femeie:  Salut, Tobias.
     Tobias:  Hello.  Este o plăcere să te vedem din nou.  Întrebarea pe care noi avem pentru tine în această zi - de ce a traversat puiul drumul? (Râsete din audienţă)
     Shaumbra 6:  A fost curios.
     Tobias:  El a fost curios.  Într-adevăr, şi curios pentru ce?
     Shaumbra 6:  Pentru tot.
     Tobias:  Te simţi puţin  incomod?
     Shaumbra 6:  Da.
     Tobias:  Într-adevăr, puiul a fost curios.  Dar, dacă punem totul împreună, puiul niciodată nu a traversat drumul (câteva râsete).  Asta a fost o iluzie, că a trebuit să traverseze drumul ca să-şi satisfacă curiozitatea.  Puiul a rămas în Acum, în moment.  Şi, totul a venit la el.  Nu a fost nevoie ca să traverseze drumul. (Râsete)
     Shaumbra 6: Mulţumesc.
     Tobias:  Şi noi îţi punem repede o altă întrebare.  Treci printr-o străduinţă, simţîndu-te cumva înţepenit, ştiind că câteva energii s-au schimbat.  Dar, care este unealta de azi pe care tu ai să aplici în viaţa ta care să te ajută să treci prin acest efort?
     Shaumbra 6:  Totul este împlinit în mine.  Eu sânt împlinită.
     Tobias:  Într-adevăr.  Într-adevăr...înţelegerea care deja este acolo, înţelegerea că tu nu trebuie să traversezi pe partea cealaltă a drumului, doar să inspiri asta înăuntru.  Puii sânt omorâţi când traversează drumul! (Mai multe râsete) Mulţumim.
     Shaumbra 6:  Îţi mulţumesc foarte mult.
     Tobias:  La Shaumbra 7, femeia se apropie de microfon. Şi, noi te întrebăm pe tine - cum ai sfătui pe cei care vin la tine?  Ce sfat i-ai da despre călătoria ta spirituală, cea pe care ai fost pentru aşa timp lung?  Dar, când ei vin la tine ca învăţători,ce o să le spui lor?
     Shaumbra 7:  Când ei vin la mine ca învăţători?
     Tobias: Într-adevăr.
     Shaumbra 7:  Ce o să spun ei lor?  Eu voi încerca să fiu deschis cât pot, pentru că eu nu o să ştiu cine o să aibă un mesaj pentru mine.  Şi, eu voi încerca să aplic în orice fel pot pentru mine, dacă are un răspuns pentru mine.  Eu voi lua ce îmi trebuie, şi eu voi lăsa ce nu-mi trebuie.
     Tobias:  Într-adevăr, noi te întrebăm această întrebare pentru că ei o să vină curând la tine.  Ei o să vină la tine, şi nu necesar cei pe care tu aştepţi.  Dar, ei o să vină la tine într-un fel interesant şi diferit.  Şi tu o să fi într-o situaţie dificilă, în termenul inimii tale şi unde este inima ta în vibraţia ta.  Şi, într-un sens ei o să vrea să ştie ce este ceea ce tu şti.  Dar, ei o să întrebe într-un fel în favoarea lor.
     Şi este important la acel punct ca să respiri adânc.  Este important la acel punct să-i întreb cum se simt ei.  Este important să asculţi.  Este important pentru ei ca să se exprime, să se exprime ce se petrece.
     Asta este foarte important pentru toţi Shaumbra.  Nu este nevoie de pontificare.  Nu este nevoie ca să reciţi strofe dintr-o carte.  Este să fi în moment cu studenţii, când ei vin la tine, respiră adânc şi ascultă.
     Vedeţi voi, asta este ceea ce facem noi cu voi.  Când voi veniţi la mine, plângând, sau supăraţi cu noi, noi respirăm adânc.  Şi noi spunem, “Cum este ceea ce tu simţi?  Sună ca şi o supărare.  Sună ca şi cum aveţi dificultate?”  Şi, atunci voi permiteţi toate acele gânduri şi simţăminte să se proceseze prin voi.  Şi, atunci voi ajungeţi să primiţi răspunsul vostru propriu.
     Deci, asta este ce o să se întâmple în viaţa ta.  Asta este ceva ce vă spunem noi, foarte important.  Şi, noi îţi mulţumim că eşti aici.  Mulţumim că ai preluat acest rol Nou ce vine la tine.
     Shaumbra 8: un bărbat.  Hello, Tobias.
     Tobias:  Într-adevăr.  Şi, noi te întrebăm astăzi - care este calea cea mai bună pentru a elibera Energiile Vechi?
     Shaumbra 8:  Respiraţia.
     Tobias: Răspuns bun! (Râsete din audienţă)  Şi, tu ai făcut deja câteva eliberări.  Noi ştim, fiind alături de tine, fiind cu tine că a fost un efort pentru tine ca să ieşi din mentalul tău, câteodată.  Dar, acum că înveţi să respiri, ce se întâmplă ...cum...în special cum sânt eliberate energiile Vechi de la tine? Este ceva ce faci pe care noi am vrea ca tu să împărtăşeti cu ceilalţi.
     Shaumbra 8:  Mi se pare că m-am dat jos de pe o pistă de gândire.  Şi, uşor m-am eliberat pe mine.  Şi, asta este ca şi un fel de cale de exprimre multi-dimensională.  Este cumva greu de explicat, eu cred.
     Tobias:  Asta este pentru că tu te duci la capul tău.(Câteva râsete) Ce vedem noi că tu faci când respiri, tu permiţi ca să intră asta foarte adânc şi acolo tu faci parcă un plan comprimat.  Tu aduni asta în sinele tău.  Şi după asta tu intenţionezi să dai drumul.  Tu inteţionezi să dai drumul deodată într-o izbucnire.  Tu inspiri domol.  Dar, tu eliberezi foarte repede.  Se pare că asta te-a servit foarte bine la eliberare.  Este ca şi - cum să spun - o explozie de energie pe care eliberezi. Se pare că aşa trece mai multă energie. Deci, noi am vrut ca tu să împărtăşeşti asta cu ceilalţi, să-i ajuţi să înţeleagă că tu într-adevăr poţi să eliberezi lucruri prin respiraţie. Asta este aşa uşor.  Asta este aşa uşor.  Şi, noi îţi mulţumim că faci parte din Shaumbra minunată pe Pământ şi că adaugi energia ta la acest cerc.
     Linda:  Referitor la programul lui Geoff, asta ar fi ultimul interviu.
     Tobias: Într-adevăr. (Râsete din audienţă)
     Shau 9: O femeie. Hello, Tobias.
     Tobias:  Într-adevăr. Ce ţi-ar aduce cea mai mare bucurie în viaţa ta acum?
     Shaumbra 9:  Asta poate să fie o întrebare încărcată.
     Tobias:  Respiră adânc.  Ce ţi-ar aduce cea mai mare bucurie chiar acum în viaţa ta personală?
     Shaumbra 9:  Inima mea spune un singur lucru.  Asta ar fi o relaţie.
     Tobias:  Atunci aşa este.  Aşa să fie.  Tu ai pus asta afară.  Şi tu meriţi asta.  Tu ai mult de dat, şi tu vrei să împărtăşeşti asta cu cineva.  Dar, permite să fie o relaţie a doi umani împliniţi.  Nu este nevoie să fie cineva care se numeşte Shaumbra, dar cineva care este împlinit la nivelul de suflet.  Tu ai aşteptat pentru un timp destul de lung.  Deci, tu ai exprimat asta.  Tu ai împărtăşit asta.  Tu ai împărtăşit acest simţământ adânc cu noi toţi.  Şi, la fel tu ai creat asta.  Noi îţi mulţumim.  Şi, noi am vrea să te auzim din nou povestând ceva despre relaţia ta.
     Shaumbra 9: Eu aş vrea să-ţi spun despre asta.  Îţi mulţumesc.
     Tobias:  Mulţumesc, tu eşti cea care doar ai creat asta.  Şi, asta poate să vină la tine acum.  Noi punem încă o întrebare.
     Shaumbra 10: O femeie.  Hello, Tobias.
     Tobias: Hello.  Este bine să te avem în această energie.  Şi, noi te întrebăm - care este cel mai mare lucru pe care tu poţi să faci acum pentru tine?  Asta este o întrebare personală pusă direct ţie. Care este cel mai mare lucru ce poţi face pentru tine însâţi?
     Shaumbra 10: Singurul lucru ce îmi vine în minte este ceea ce am învăţat prin toată viaţa mea - să mă iubesc pe mine însămi.
     Tobias:  Într-adevăr.  Asta este lucrul cel mai dificil pentru un uman ca să facă.  Ei sânt învăţaţi pentru o lungă perioadă de timp să nu iubească pe ei înşişi.  Ei au fost învăţaţi că ei nu sânt compleţi.  Ei sânt învăţaţi că nu sânt merituoşi.  Deci, să înveţi să te iubeşti pe tine însăţi din nou, este cel mai mare cadou ce ai putea să-ţi dai ţie însăţi.  Este cea mai mare bucurie.  Asta aduce - cum să spun  - o mai rapidă transformare.
     Dar, este dificil de făcut.  Este dificil câteodată să vă uitaţi la voi înşivă - voi toţi - în oglindă şi să vă iubiţi pe voi înşivă.
     Mulţi îngeri s-au adunat astăzi aici, ceea ce voi a-ţi numi, “îngeri înalţi şi mari”, venând de  la Ordine înalte.  Ei stau aici plângând pentru că ei ştiu cine eşti tu.  Ei ştiu munca pe care ai făcut tu.  Ei ştiu dedicaţia ta.  Ei te iubesc mult.  Ei doar doresc ca fiecare să se iubească pe el însuşi, şi să vă puteţi accepta cine sânteţi voi, nu încercând să jucaţi smecherii în mintea voastră, dar încercând să permiteţi să intră toată dragostea care este acolo, să vă iubiţi pe voi înşivă fără nici o condiţie.
     Voi puteţi să iubiţi pe alţii.  Şi, dragilor, voi puteţi să faceţi asta foarte bine, să-i iubiţi, să-i îngrijiţi pe alţii.  Dar, iubind pe voi înşivă este cel mai mare cadou ce voi puteţi să vă daţi vouă înşivă.
     Cu asta, dragi prieteni, noi vă mulţumim pentru această zi...pentru împărtăşeală...pentru a fi aici cu noi...pentru a ne asculta.  Noi vă mulţumim că a-ţi permis la energia Gaiei să vină în această cameră şi să înţelegeţi că este timpul acum ca tranzitarea ei să înceapă.  Aşa cum am spus, asta o să ia mulţi, mulţi, mulţi ani.  Dar, a început.  Gaia se deschide spunând că ea ar dori ca voi să luaţi responsabilităţile, aşa mult ca şi acum o săptămâna cu Anasazi în Santa Fe.  A fost timpul lor să se îndepărteze.  Ei şi-au făcut munca lor.  Câţiva din grupul acela s-au simţit goi, singuri, au simţit că un prieten drag a plecat. Şi, într-un sens, este adevărat.
     Este multă schimbare.  Mulţi sânt pe cale să plece acum.  Dar, este pentru voi, să vă luaţi divinitatea voastră proprie, să luaţi responsabilitatea ca să fiţi susţinătorii şi eliberatorii energiilor.  Noi vă reamintim - în special - când energia pleacă, atunci ei pot veni înapoi la voi într-un fel complet nou.  Ei simplu părăsesc relaţiile Energiei Vechi în aşa fel ca ei să poată să vină înapoi în Nou.  Când voi eliberaţi pe cineva sau ceva - chiar şi pe îngeri - ei pot veni înapoi să se alăture vouă într-o Energie complet Nouă.
     Noi încă mai avem mult de vorbit vouă.  Noi vă iubim foarte mult.  Şi voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved