SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 10: THE SPIRITUAL ARTIST”
“SHOUD 10: ARTISTUL SPIRITUAL”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
3 MAI 2003

 

     Tobias: Şi aşa este, dragi Shaumbra, că divinitatea intră înundând această cameră, acest spaţiu.  Nu este energia îngerilor care vin să fie cu voi astăzi.  Dar, voi Shaumbra, voi permiteţi preţioasei, preţioasei divinităţi de Sine, să intră în realitatea voastră Oh, cum s-a schimbat energia  doar în câteva minute în timp ce ascultam muzica (înainte de începerea comunicării)  Voi vă deschideţi inimile...având încredere în voi înşivă...având încredere în partea aceea divină a voastră care a fost dificil de reamintit, şi totuşi totdeauna prezent cu voi.
     Este o bucurie pentru mine Tobias, să zbor aici, în inima fiecăruia care se conectează.  Este o onoare pentru mine să conduc pe toţi invitaţii noştri în spaţiul vostru.  Noi avem mult de discutat cu voi, ca de obicei.  Noi avem mulţi invitaţi pe care noi o să-i întroducem într-un minut.
     Dar, dragi prieteni, noi vă cerem să respiraţi energia Dumnezeului de Sine al vostru.  Respiraţi în asta, şi daţi voie la partea divină că ea este în siguranţă ca să fie aici.  Dar, să ştiţi că viaţa încă mai are problemele ei şi dificultăţile ei pentru că voi sânteţi divini îngeri în Energia Nouă, încă mai lucrând în lumea Energiei Vechi.  Dar, acum asta este în siguranţă.  Asta este în siguranţă să contopiţi umanul şi divinul împreună.  Asta este în siguranţă ca voi să permiteţi naşterea a cine sânteţi voi în această realitate.
     Voi totdeauna a-ţi stăpânit această realitate - numită condiţie umană - pentru voi înşivă.  Voi nu a-ţi prea invitat acest preţios, senzitivul, Divinul de Sine în realitatea voastră.  Voi a-ţi simţit că lumea voastră a fost prea dificilă şi prea aspră pentru divinitatea voastră.  Deci aşa voi a-ţi păstrat toată condiţia umană pentru voi înşivă.  Voi a-ţi mers pe drumul pustiu, singuratici viaţă după viaţă, pentru că voi a-ţi iubit prea mult divinitatea voastră.  Voi nu a-ţi vrut să expuneţi asta la ceea ce a-ţi gândit că au fost dificultăţi şi asprimi a acestei realităţi umane.
     Deci, voi a-ţi păstrat divinitatea voastră în siguranţă şi speranţă, ca şi o mamă care îşi ţine copilul în siguranţă.  Dar, dragi prieteni, în tot acest timp, voi îngerul Dumnezeului de Sine, a-ţi dorit să veniţi aici şi să vă jucaţi, a-ţi vrut să vedeţi cum este această realitate umană.  Asta a aşteptat ca voi să daţi permisiunea voastră.  Acest aspect feminin, îngrijitor al vostru nu a dorit să expune divinul înger la război , boală, supărare, frustrare şi sărăcie.  Şi, acestea sânt doar lucruri în viaţa voastră!  Gândiţi-vă la toate celelalte aspecte minunate dar provocatoare a acestei lumi în care voi nu a-ţi vrut să expuneţi divinitatea voastră.
     Acum divinitatea voastră vrea să intră şi să se joace.  Noi ştim că voi începeţi să permiteţi ca asta să se întâmple.  Noi am putut vedea asta când am început Shoud-ul de astăzi.  Noi am putut să vedem deschizându-vă şi dând voie la copilul divin să intră şi să se joace.
     Dragi prieteni, noi avem mult de vorbit astăzi.  Dar, mai mult ca orice, noi avem multe ca voi să SIMŢIŢI, multe ca voi să SIMŢIŢI. Da, într-adevăr, voi vă descurcaţi mult mai bine acum cu ieşitul din  mentalul vostru!  Voi găsiţi că într-adevăr faptul de a SIMŢI funcţionează din nou. Acum este în siguranţă ca să SIMŢIŢI.
     Astăzi, noi o să vă iubim...vă vom onora...vă vom îngriji în timpul nostru pe care petrecem împreună.  Noi o să facem un masaj spiritual pentru întreaga voastră fiinţă.  Acest masaj vă va ajuta  să vă uşuraţi în aşa fel ca voi să puteţi începe să simţiţi tot ce şi cine sânteţi voi...şi de unde veniţi...şi aşa voi puteţi să începeţi să extindeţi conştienţa voastră...şi să permiteţi creativităţii să curgă în fiecare moment de acum înainte.
     Dragi prieteni, astăzi noi o să vă provocăm din nou.  Voi o să aveţi multe întrebări de pus despre ce vom spune noi astăzi. Când voi o să recapitulaţi asta voi o să vă scărpinaţi pe cap...o să dezbateţi cu noi...o să vă certaţi cu noi.  Dar, asta este bine.  Acesta produce energii care iniţiază un întreg proces a noii înţelegeri în sinele vostru.
     Noi vrem ca voi să fiţi provocaţi deoarece asta vă face entuziaşti. (Râsete din audienţă)  Asta vă face să fiţi frustraţi cu noi...câteodată cu Cauldre (Geoffrey Hoppe) şi Linda.  Dar, asta pune energia în mişcare.
     Noi o să vorbim mai mult despre asta, astăzi.  Noi o să vă provocăm.  Noi o să aducem la suprafaţă multe probleme care sânt în înăuntrul vostru.  Poate voi o să vă simţiţi puţin incomozi.
     Şi, astăzi, noi o să-l tachinăm pe Cauldre puţin mai mult.  Da, ca şi într-o comunicare tipică...noi o să facem toate aceste lucruri. (Râsete din audienţă)
     Nouă ne place să stăm aici cu voi.  Noi putem să spunem că energia pe care noi am adus-o ca să o distribuim, a fost deja distribuită.  Voi deja a-ţi acceptat-o.    Acum daţi voie ca asta să se absorbe în voi cu adevărat.  Daţi-vă voie să vă relaxaţi şi să vă deschideţi.
     Noi avem un număr de invitaţi în această zi.  În general, noi limităm asta numai la o singură entitate ca să nu vă copleşească.  Dar, astăzi sânt mulţi care vor să intră.  Şi noi ştim că voi sânteţi mult mai capabili să echilibraţi multiplele energii acum decât acum şase luni sau anul trecut.
     Noi vă cerem ca să deschideţi inimile voastre şi să simţiţi energiile prietenului nostru Metatron, care vine înapoi să vă viziteze...să fie cu noi...să vă împingă puţin...să vă împingă mai mult.  Metatron intră direct în acest cerc pentru că, într-adevăr, Metatron este vocea voastră în Spirit.  Metatron este simbolul Dumnezeului de Sine al vostru.
     Reamintiţi-vă când Metatron a intrat de prima dată în acest cerc.  Reamintiţi-vă cât de aspră, puternică şi copleşitoare erau energiile lui.  Noi ştim că asta va istovit pe mulţi dintre voi pentru câteva zile.
     Dar, acum, acum simţiţi pe Metatron - diferit - blând, compasionat, dar încă plin de înflăcărare şi pasiune - plin de dorinţe...plin de expansiune.  Metatron poate să-şi pună energia lui chiar acuma în centrul vostru.  Asta nu va arde circuitele şi sistemele voastre.  Metatron poate să îmbrăţişeze inima şi sufletul vostru...să vă atingă cum nu ar fi putut să facă asta acum un an în urmă.
     Metatron intră ca purtătorul energiei acestui Shoud.  Metatron intră ca să expună la acea parte a voastră pe care voi a-ţi rezistat pentru aşa mult timp.  Dar, asta este o parte foarte importantă din voi şi din Energia Nouă, acum.
     De asemenea cel care intră în spaţiul vostru, stând lângă voi...asta este energia Îngerului de Ascensiune, Hossaf, care a venit pentru prima oară luna trecută la voi.  El a venit şi a fost foarte încântat, şi surprins să vă vadă în această formă diferită.  El a fost fericit că a fost invitat în cercul acesta, pentru că el nu a fost în condiţie umană înainte.
     El a lucrat cu voi pe partea cealaltă şi lucrează cu voi intensiv în visele voastre.  El este entitatea şi Îngerul care o să fie acum cu voi.  El o să fie cel care ajută şi cel care echilibrează toate aceste energii aşa cum voi mergeţi multi-dimensional.
     Voi v-aţi dat jos de pe drumul Vechi, drumul Vechi care va dus de la o viaţă liniară la cealaltă, drumul Vechi care a fost pavat cu karma.  Acum, voi mergeţi multi-dimensionali, jos de pe drumul karmic, înafară Energiei Vechi.  Voi vă întrebaţi de ce vă simţiţi câteodată aşa de ciudat, şi de ce vă comportaţi aşa de ciudat.  Asta este pentru că voi într-adevăr deveniţi fiinţe multi- dimensionale, vă integraţi cu tot ce a-ţi fost voi şi tot ce sânteţi în acest moment.
     Asta este un punct de separare, de împlinirea unei călătorii care a început atunci când voi a-ţi plecat din Regat, când voi a-ţi plecat de Acasă.  A fost un potenţial pentru a pleca de Acasă ca să înţelegeţi identitatea voastră de Prinţi şi Prinţese ale creaţiei.  A fost un potenţial de a şti că şi voi a-ţi avut energii creatore, că voi a-ţi putut crea ceva, ce se numeşte “cosmos”.  Voi a-ţi putut crea ceva denumit “Ordinul de Arc”, unde se află energiile arhanghelilor. A fost o împlinire de a şti că voi a-ţi putut să veniţi într-un loc numit Pământ, fiind calea de lansare pentru Energia Nouă.
     Pământul a fost creat ca să rezolvă o problemă cu energiile care s-au blocat.  Dar, a fost numai o parte din asta.  Voi a-ţi venit aici pe Pământ, asta fiind locul de iniţiere a Energiei Noi, să aveţi realizarea unui nivel nou de înţelegere.
     Voi a-ţi făcut asta prin deghizarea voastră de la voi înşivă... luînd pe voi dualitatea şi voalul...luînd corpul uman, voi Artişti Spirituali aţi desemnat asta ca o cale de a ajunge la anumite înţelegeri.
     Şi acum voi staţi aici în Shoud, ascultând pe Metatron în sufletul vostru, ascultând sufletul vostru vibrând pentru prima dată după un timp lung.  Voi vreţi să ştiţi cum să îndepărtaţi această barieră pe care a-ţi creat voi, această iluzie a dualităţii, această iluzie a separării de la Spirit.
     De aceea sântem noi aici.  Despre asta o să discutăm noi astăzi.  Această va fi despre care noi o să vă reamintim la toate întâlnirile noastre şi totdeauma când noi vă vizităm în persoană.
     Dragi prieteni, Hossaf, vine ca să vă ajute la echilibrarea tuturor acestor energii aşa cum voi vă mutaţi de la calea liniară în cea multi-dimensioanală.  Voi puteţi să-i vorbiţi oricând.  Voi puteţi să-mi vorbiţi mie, Tobias, oricând. Aveţi încredere în simţămintele pe care le primiţi înapoi.
     Voi nu o să auziţi cuvinte de la noi, dacă credeţi sau nu asta.  Dacă primiţi cuvinte în capul vostru, pentru cea mai mare parte, asta nu sântem noi pe care auziţi.  Voi vă conectaţi la un sistem vechi intelectual, un sistem intelectual care este depăşit şi arhaic.  Asta nu este comunicare.  Când voi gândiţi că trebuie să auziţi cuvinte sau scrieţi ceva, acestea sânt căi vechi prin care se primesc mesajele.
     Voi o să ne auziţi în inima voastră, în simţămintele voastre. Asta va fi o mişcare.  Asta va fi o esenţă şi o simţire.  Mai târziu, voi o să ştiţi ce să faceţi cu asta.  Voi o să înţelegeţi ce a fost într-adevăr transmis vouă.  Când voi ne vorbiţi nouă, permiteţi-vă să fiţi în moment şi simţiţi-ne.  Simţiţi-ne.
     Asta face Cauldre acum.  Câteodată el gândeşte că noi ar trebui să-i dăm lui o expunere totală a discuţiilor noastre în avans, ca să se simtă mult mai comfortabil. (Râsete din audienţă)  Lui i-ar plăcea asta.  El ne întreabă în fiecare lună, monoton, (mai multe râsete), “Tobias, Tobias, poţi să-mi spui?  Dă-mi doar câteva puncte despre ce o să vorbeşti.  Fă-mă să mă simt mai comfortabil.  Tobias, poţi să împărtăşesti mai întâi cu mine?”
     Nu, nu, Cauldre, noi vrem ca tu să SIMŢI.  Noi vrem ca tu să fi în Acum, pentru că atunci când faci asta, tu te conectezi cu fiecare.  Şi ei se conectează cu tine.  Dacă voi planificaţi înainte, voi veţi crea blocaje care nu ar permite curgerea energiei.
     Cauldre...el îşi clatină capul chiar acuma.  Lui totdeauna îi este frică că o să spunem ceva stupid.(Mai multe râsete), că noi o să spunem ceva  ce va cauza la ascultători să aibă un şoc, că o să fie o retribuţie de la cei care citesc sau ascultă la acesta.
     Dar, dragi prieteni, noi am trecut prin asta împreună.  Aveţi încredere în voi înşivă mai întâi.  Aveţi încredere în spirit.  Aveţi încredere în ceea  ce trece prin voi. Asta este divin.
     Deci, Hossaf este încântat să vină înapoi cu grupul nostru, acompaniat de energiile lui Metatron.
     În această zi noi avem mulţi invitaţi.  Este o energie dragă care intră acum, potrivit pentru acest timp pentru multe, multe motive.  Este energia de Mamă a Mariei - radiant albastră, alb sclipitor, dansând împreună.  Ce aliniere avem noi astăzi aici!
     Maria - noi o ştim ca Marit. (Tobias pronunţă Mar-eet), ea vă întreabă să inspiraţi energiile ei, pentru că ea vine aici ca să vă îngrijească în timpul când voi aveţi nevoie de asta...în timpul în care sânteţi obosiţi...când voi aveţi dureri şi suferinţe...în timpul în care voi aveţi nevoie să fiţi ţinuţi în braţele Spiritului, simbolizat prin Maria. Nicicând înainte noi nu am fost capabili să aducem înăuntrul asemenea energii împreună în cerc ca acum.  Noi nu am vrut să aruncăm energiile voastre afară din echilibru.  Dar, acum ei toţi sânt aici ca să vă onoreze.
     Maria aduce energiile de naştere, de îngrijire şi de creativitate.  Ea este o importantă energie în acest Shoud.  Ea vine în timpul când mamele peste toată lumea o să fie onorate într-o săptămână şi o zi din timpul vostru (se referă la ziua Mamei din 11 Mai), care este un moment de reflecţie pentru energiile feminine, dumnezeiesti, pentru energiile de naştere.
     Ea vă întreabă şi pentru următoarea săptămână şi o zi, să inspiraţi energiile Regelui şi Reginei...de Acasă...de dragostea Dumnezeului care v-a născut...dragostea Dumnezeului care va dat aceaşi energie Creatoare pe care el a avut.  Ce cadou!  Ce cadou! Ce cale pentru Spirit ca să înţeleagă cu devărat dragostea... va creat pe voi, şi după aceea va eliberat.
     Ce lucru dificil este asta pentru orice mamă, să dea naştere la un copil, să-l îngrijească de la început până ce este dependent de dragostea mamei, iar într-o zi va trebui să lase copilul liber.  Asta necesită cea mai mare iubire şi compasiune.
     Asta a făcut Spiritul pentru voi.  Spiritul a spus, “Eu vă dau aceaşi abilitate de Creator ce am şi eu.  Şi într-o zi voi o să moşteniţi tronul.  Într-o zi, după toate experienţele, prin toate dimensiunile, voi o să moşteniţi tronul”.  De aceea este că voi sânteţi aici pe Pământ.  De aceea voi a-ţi creat experienţele aceste dinamice şi minunate, fiind îngeri în formă umană.
     Asta nu este forma voastră reală.  Asta nu sânteţi cine sânteţi voi.  Dar, sânteţi cine sânteţi în acest moment.  Deci respiraţi asta înăuntru.  Respiraţi în esenţa aceea pe care a-ţi creat.  Asta este minunat.  Asta este divin.  Asta este dificil câteodată.
     Energia mamei, reprezentată prin Mareet, vine pentru fiecare dintre voi.  Fiecare dintre voi, fără excepţie, a-ţi fost născuţi de o mamă.  Dacă mama voastră este aici pe Pământ chiar acum, sau a venit înapoi pe partea noastră, dragi prieteni, acea energie este aici astăzi.
     Dar, noi vă cerem ca să vă uitaţi la asta diferit, nu mama pe care a-ţi văzut-o prin ochii voştri umani, dar o energie mai mare, ca pe un înger care a fost capabilă să vă nască, să vă hrănească, şi să vă iubească în ciuda problemelor pe care voi le-aţi cauzat mamei voastre.  Asta este un simbol, ca un metafor a ceea ce se petrece chiar acum între voi şi sinele vostru Divin.  Este o naştere.  Voi naşteţi asta.  Asta va născut pe voi.  Voi aveţi această mamă, energie această dumnezeaiscă în sinele vostru.
     Deci, Mareet vine ca să fie cu voi pentru următoarele săptămâni.  Fiţi atenţi la ceea ce se întâmplă în viaţa voastră, ce se întâmplă, îngrijirea care ia loc, ambele în înăuntrul vostru, şi îngrijirea pe care voi acordaţi altora.  Fiţi atenţi la această energie iubitoare, creativă care este aici, adusă de Maria, care este aici pentru voi.  Esenţa propriei voastre mamă intră acum şi stă alături de Metatron, Hossaf şi Maria, şi vă îmbrăţişează în această perioadă a călătoriei voastre.
     (Pauză)
     Să vorbim pentru un moment despre lumea voastră, ce se întâmplă, cum se leagă asta de viaţa voastră.  Când noi am stat împreună luna trecută, s-a început un război.  Asta a fost în conştienţa umanităţii pentru că, vedeţi voi, acum lucrurile se petrec aşa repede.  Ştirile ies afară repede.
     Ştirile sânt mai rapide decât inteligenţa militară în aceste zile. (Râsete din audienţă)  Voi ştiţi ce se întâmplă şi puteţi afla înaintea celor de la Pentagon sau alte complexe militare.  Nu găsiţi asta interesant?  Lucrurile s-au schimbat.  Într-o lună războiul a escaladat, ca apoi pentru toate intenţiile şi scopuri asta s-a sfârşit.
     Sau, poate asta nu s-a sfârşit?
     Asta a fost rapid.  În trecut războaiele au ţinut sute de ani.  Dar, asta a fost rapid, foarte rapid.  Asta este ca şi timpul în care trăiţi voi, în special timpul Energiei vechi din jurul vostru.  Totul va trece repede.  Încăierările la servici...în familiile voastre...vor trece repede.  Ele vor fi precise.  Ele vor ataca până la miez.
    Dar, dragi prieteni, este ceva de reamintit aici în acest metafor a războiului din Orientul Mijlociu.  Aşa cum am spus de multe ori înainte ca acest război să fie iniţiat, că asta va fi rapid, dar o să fie cicumstanţe neobişnuite în jurul acestuia.  Războiul nu a fost ceea ce voi a-ţi gândit că o să fie.
     Acum puteţi să vă uitaţi la asta.  S-a terminat războiul?  Poate că bombardamentele s-au terminat.  Poate tragerile s-au terminat.  Dar războiul continuă.  Când trupele încep să se retragă, noi lupte vor începe.  Vedeţi voi, asta a fost un război religios.
     Ce s-a întâmplat aici, au fost forţele care au intrat - Britanicii, Americanii şi alţii care s-au alăturat acestora - ei au mers acolo şi au eliberat oamenii a acelei regiuni, ca să reînceapă bătăliile lor vechi. (Râsete din audienţă).  Ei au fost în încurcătură pentru câteva secole.  Ei nu au fost în stare să lupte unul cu altul cum ar fi vrut ei.  Acolo a fost al treilea element, dictatorul, care a pus un capăt la bătălia prin frică şi teroare şi reguli şi regulaţii şi structuri.
     Dar acuma este o nouă dilemă.  Dacă forţele aliate rămân în acest teritoriu, oamenii acestei regiuni se vor răzvrăti.  Ei o să încerce să-i alunge afară.  Dacă ei pleacă, aşa cum ne aşteptăm să fie, dacă ei îşi retrag trupele, atunci energiile religioase Vechi, pot relua luptele lor.  Războiul nu s-a terminat nicicum.
     Într-un sens, Preşedintele Statelor Unite şi ceilalţi conducători ai lumii care au suportat această acţiune sânt într-o situaţie dificilă de, ne-câştigătoare.  Dacă ei se retrag acum, ei o să fie acuzaţi că au cauzat dezechilibru într-o regiune.  Dar dezechilibrul deja a existat.  Deci ei rămân, ei o să fie trataţi foarte severi de oamenii din acea arie.  Dacă ei rămân, ei o să-şi atragă critici din restul lumii care spun că ei încearcă să ocupe acel teritoriu.
     Energia Nouă va permite ca să staţi în spatele zidului scund şi să observaţi ce se întâmplă.  Asta vă permite să observaţi ce se întâmplă în toată lumea şi în jurul vostru.  Lucrurile trec foarte repede.  Conflictele se înfierbinte.
     Multe conflicte religioase sânt şi vor continua să rămâne.  Aduceţi-vă aminte că energia cuvintului “religie”, înseamnă “sprijin pe”.  Noi vă cerem ca să onoraţi asta - să nu onoraţi faptul că este dificultate şi conflict - dar onoraţi faptul că asta este acolo ceea ce ei aleg în această porţiune din călătoria lor.  Onoraţi faptul că sânt Energii Vechi care caută rezoluţii.
     Aduceţi-vă aminte cum a fost pentru voi înşivă, războaiele ce au apărut în sinele fiinţei voastre în aceşti câţiva ani în urmă.  Mulţi dintre voi a-ţi avut situaţii exterioare care au fost puse pe voi, lucruri care v-au reţinut de la libertatea voastră proprie.  Când karmele şi vieţile trecute au fost eliberate, voi v-aţi gândit că totul o să fie perfect şi în roz.
     Şi ce a-ţi găsit voi a fost că, Energiile Vechi au venit să se lupte şi mintea voastră a fost câmpul de bătălie.  Energiile Vechi au fost nevoite să-şi găsească rezoluţie.
     Acum voi intraţi în Energie Nouă şi realizaţi că toate acele lucruri au fost potrivite.  Toate aceste clarificări au luat loc.  Voi a-ţi învăţat că simplu, voi nu puteţi să puneţi un bandaj peste rănile vechi.  Asta nu merge aşa.
     Vindecători şi facilitatori:  Voi a-ţi aflat că nu puteţi doar să puneţi un bandaj peste rana adâncă la clienţii voştri.  Aceste răni vechi au nevoie să se fie adresate.
     Shaumbra, voi a-ţi făcut asta cu voi înşivă.  Voi a-ţi luat jos bandajele.  Voi a-ţi dat voie la toate aceste energii de la sinele vechi să iasă la suprafaţă.  Şi astea au ajutat să vă împingă în Energia Nouă, în Acum în care staţi acum.
     Încă mai sânt dificultăţi şi probleme în viaţa voastră.  Dar, opriţi-vă şi simţiţi pentru un moment.  Toate problemele în viaţa voastră, câte din ele sânt legate de situaţiile cu alţi oameni?  Câte sânt în sinele vostru?  Marea majoritate a problemelor voastre sânt pentru că voi sânteţi implicaţi cu alţi oameni.  Voi v-aţi implicat în vieţile lor.  Şi asta este de onorat în multe căi.
    Dar, voi luaţi problemele lor fiind ca şi ale voastre...probleme cu copii voştri...probleme la servici...probleme cu prieteni. Voi citiţi ziarele şi voi absorbiţi problemele de pe prima pagină ca fiind ale voastre.
     Este timpul ca asta să se sfârşească.  Este timpul să recunoaşteţi că în înăuntrul vostru voi sânteţi întregi şi compleţi.  Nu sânt multe dificultăţi sau probleme în viaţa voastră proprie chiar acuma.  Da, într-adevăr câţiva dintre voi au dezechilibru în corpul lor, asta pentru că voi a-ţi luat pe voi energiile multor oameni şi multor lucruri.  Când voi eliberaţi astea, corpul vostru poate să se reîntoarcă în echilibru.
     Uitaţi-vă la toate lucrurile care se întâmplă în lume, războaie, probleme şi dificultăţi.  Astea se vor continua.  Să nu fiţi înspăimântaţi, depresaţi sau supăraţi când voi vedeţi că războaiele continuă.  Asta este potrivit chiar acum.
     Ce puteţi face ca să afectaţi şi să schimbaţi conştienţa?  Fiţi în Acum-ul vostru.  Inspiraţi asta înăuntrul.  Fiţi plini de viaţă.  Spunând “da” la viaţă.  Asta va ridica vibraţia voastră.  Vibraţia voastră atunci merge afară la restul lumii.  Asta merge afară prin zonele multi-dimensionale.
     Asta dă altor oameni şi altor forme energia potenţialului pentru schimbare.  Apoi depinde de ei dacă ei vor să folosească asta sau nu.  Când voi staţi într-un loc de iubire şi echilibru în Acum, voi aveţi potenţialul să schimbaţi lumea şi de a sfârşi câteva din aceste conflicte.  Dar, noi la fel vă cerem să onoraţi acei oameni, acele ţări, acele triburi, să continue bătălia lor Veche chiar acum, dacă ei aleg asta.
     În jurul lumii voastre chiar acum, este un virus interesant care se cheamă SARS. (Severe acute respiratory syndrome) (Sindromul respirator grav acut)  În toamna trecută când noi am vorbit despre situaţia Pământului, noi am spus că un virus nou o să apare.  Desigur, asta a apărut.  Desigur asta cauzează chiar ceva interest, cauzând chiar un pic de îngrijorare şi multă teamă.
     Noi vă spunem, Shaumbra...şi Cauldre te rog...noi vă spunem, Shaumbra, voi puteţi să fiţi în inima acestui lucru numit SARS.  Voi puteţi să fiţi între oameni care au această boală, şi asta nu o să vă afecteze pe voi pentru că voi a-ţi învăţat să respiraţi înăuntru viaţa.
     Uitaţi-vă la această boală.  Ce afectează asta?  Afectează sistemul respirator.  Asta este o boală respiratorie.  Asta aduce înţelegerea importantă a respiraţiei, importanţa vieţii şi spunând “da” la viaţă.
     Şi, asta nu trebuie să vă afecteze pe voi.  Da, voi puteţi mânca mâncarea chinezească: (Râsete din audienţă).
     Acest virus este caracteristic la ceea ce se întâmplă în conştienţa umanităţii chiar acum.  Umanitatea a uitat să respiră.  Asta este aşa de simplu.   Virusul reaminteşte la fiecare ca să respiră, dar făcând aşa, asta va aduce la suprafaţă multă frică.
     SARS va continua să crească.  Chiar dacă ei spun că au găsit tratamentul pentru asta, ei o să realizeze că asta este mult mai deştept decât ei.  Tratamentul este doar temporar, dar boala va continua să se răspândească în jurul lumii pentru o perioadă de timp.  Da, asta eventual va dispărea de unul singur.  Asta va dispărea aşa cum a apărut.
     Nu o să fie vaccinări sau medicamente ca să se facă să dispară asta.  Asta va fi o schimbare de conştienţă.  Acea schimbare de conştientă poate fi afectată de un grup restrâns de Shaumbra care respiră conştient.  Şi, dacă un grup de Shaumbra respiră conştient, asta poate într-adevăr să se schimbe.  Noi provocăm acest grup să respiră adânc, să respiraţi viaţa pentru voi înşivă şi asta va afecta toată umanitatea.
     Când noi ne vom aduna în Iulie, (la Conferinţa Energiei Noi din mijlocul verii la Breckenridge) - noi îl punem pe Cauldre în încurcătură - noi vom cere ca Shaumbra din toată lumea să facă respiraţie adâncă de 45 de minute.  Asta vă va face bine.  Şi asta va schimba lumea.  Şi, da noi o să găsim o cale de conectare la Internet ca să respiraţi împreună. (Râsete din audienţă).
     Deci, dargi prieteni, când voi vedeţi lucruri în ziarele voastre, staţi în spatele zidului scund.  Să înţelegeţi ce se întămplă într-adevăr.  Voi puteţi înţelege ţinând lucrurile simplu.  Asta este foarte simplu - lucruri ca războiul, lucruri ca SARS.
     Şi atunci mai este economia voastră.  Asta nu trebuie să vă afecteze pe voi.  Noi vedem pe mulţi dintre voi care aud ştiri despre economie.  Şi, noi vedem energiile voastre cum se încreţesc. (Râsete din audienţă).  Voi spuneţi, “Într-adevăr, avem timpuri grele.  Eu nu am abundenţă.  Într-adevăr sistemul economic se prăbuşeşte”.  Şi atunci voi mergeţi înapoi la modul vostru vechi de lipsă de abundenţă.
     Voi sânteţi în Energie Nouă.  În Energie Nouă este împlinire totală, nu necesar în modul în care a-ţi presupus în mintea voastră din Energia Veche.  Dar, este o împlinire totală pentru voi.  Economia poate să prăbuşească şi voi totuşi o să aveţi abundenţă.
     Nu, noi nu facem o predicţie aici.  Economia o să continuă să se schimbe brusc, în sus şi în jos, fără o logică aparentă.  Voi o să ascultaţi ştirile voastre şi o să auziţi pe aşa numiţi experţi discutând despre economie şi făcând anumite lucruri.  Şi a doua zi tot ce au spus acei experţi se va dovedi că este greşit.
     Dragi prieteni, nu este logică la ceea ce se întâmplă acum din punctul de vedere a Energiei Vechi.  Este din punctul de vedere a Energiei Noi...este o inerţie de mişcare care alcătuiesc acele efecte de sus şi în jos a economiei.  Totdeauna când este o coborâre, asta ajută la alcătuirea energiei ca să catapulteze asta într-un tip Nou de abundenţă.
     Noi am spus mai demult că o să fie o nouă revizuire generală a sistemului monetar a lumii în anii care vin, nu prea mulţi ani.  Felul afacerilor monetare încă mai este în Energia Veche.  Dar, asta se va schimba.  Asta trebuie să se schimbe.
     Între timp voi o să vedeţi urcuşuri şi coborâri.  Dar, asta nu vă afectează pe voi.  Voi puteţi crea abundenţă în fiecare moment.  Voi puteţi face asta prin eliberarea tuturor noţiunilor preconcepute pe care a-ţi avut, ce abundenţa este.  Voi puteţi face asta ne adunând bani pentru zile ploioase, pentru că aşa cum ştiţi, dacă faceţi asta - dacă voi faceţi asta, dacă vă este frică să cheltuiţi - voi VEŢI avea parte de zile ploioase. (Râsete din audienţă)  Aşa, dragi prieteni, asta nu trebuie să vă afecteze pe voi.  Voi puteţi fi totalmente, totalmente abundenţi în această Energie Nouă.
     Încă un lucru despre ce se petrece în lumea voastră - voi o să continuaţi să vedeţi diferite feluri de vreme dezbinătoare.  Noi sântem încântaţi să vă raportăm că schimbările Pământului se petrec foarte lin.  Sânt furtuni, cutremure şi alte tipuri de evenimente naturale.
     Dar, din nou, noi spunem că au fost foarte puţine pierderi de vieţi.  Asta este pentru că există un grup care fac o schimbare prin schimbarea din înăuntrul lor.  Ei ajută la eliberarea energiilor din trecut, a vieţilor lor trecute, a căilor lor trecute.  Ei ajută pe Gaia să elibereze presiunea, aşa că  acum este doar răgăială în loc de vomă. (Râsete din audienţă)  Pământul poate să elibereze blând.
     Nu trebuie să fie o mare pierdere de vieţi omeneşti.  Dimpotrivă, umanii pleacă de pe Pământ în alte căi, chiar acum.  Da, sânt mult mai mulţi care pleacă, mai mulţi decât înainte.  Dar, asta nu este prin război.  Asta nu este prin inundaţii.  Sânt alte căi.  Ei pleacă  liniştiţi.
     Asta va nedumeri pe experţii medicali care urmăresc tendinţele asociate cu moartea.  Şi, ei măsoară asta faţă de boli, războaie, acţiunile Dumnezeului - un termen interesant  - şi alte lucruri.  Dar, ei o să găsească că oamenii încep să moară mult mai frecvent. Ei nu o să înţeleagă de ce.
     Asta este pentru că sânt suflete care aleg să plece în timp ce ei încă mai sânt în Energia Veche.  Ei ştiu la nivelul lor intern că tranziţia de la energia umană Veche în cea Nouă, în timp ce ei vor rămâne în biologie, este foarte, foarte dificilă.  Sânt mulţi umani care nu vor să se mută încă în Energia Nouă.  Ei nu simt încă că sânt gata pentru asta.  Ei vor tranziţiona.  Ei o să lasă corpul lor uman în urmă.  Ei vor veni pe partea noastră a voalului. Ei o să vină aici pentru înţelegere, iubire şi îngrijire.
    Dar, mai mult decât orice, ei o să vină aici ca să observe ce faceţi voi.  Ei o să privească drumul vostru.  Ei o să privească felul în care voi faceţi schimbările.  Ei o să folosească asta ca un model, pentru când ei se reîntorc pe Pământ în viaţa lor următoare.
     Ceea ce faceţi voi este foarte important.  Ceea ce faceţi voi aşa simplu, aşa singuri, asta este important.  Voi alcătuiţi energiile pentru tranziţionarea în Acum.
     Încă odată, noi vă cerem ca atunci când voi vă adunaţi această vară la conferinţa Noii Energii, faceţi-vă timp ca să respiraţi şi să sărbătoriţi viaţa.  Sărbătoriţi viaţa şi trimiteţi energiile la restul lumii ca viaţa să devină fericită.
     Deci, dargi prieteni, daţi voie să adunăm toate energiile voastre împreună în acest timp, ceea ce noi numim Shoud.  Pentru mine, Tobias, Metatron, Hossaf şi toate energiile mamelor biologice, se adună aici cu voi.  Daţi voie să creăm una, o întreagă, o energie integrată a Shaumbrei, a Spiritului.  Şi, permiteţi ca să fim mulţi.  Permiteţi ca noi să fim vocea voastră în Spirit, prin Metatron.  Permiteţi să fim vocea tuturor conştienţelor umane.
     (Pauză)
     Există o parte din voi care a fost adormită.  Asta cunoaşte creativitatea voastră.  Creativitatea voastră este dreptul vostru din naştere.  Voi sânteţi Artişti Spirituali!  Voi sânteţi cei care a-ţi creat toate stelele...toate dimensiunile...acest loc numit Pământ...corpul fizic în care sânteţi...experienţele pe care aveţi.
     Experienţele voastre nu sânt predestinate.  Viaţa voastră nu este predestinată de un Dumnezeu necunoscut.  Voi nu treceţi printr-un labirint ca să vă demonstraţi vouă înşivă reîntoarcerea la Spirit.  Eliberaţi noţiunea Veche.  Voi sânteţi creatori în fiecare moment a vieţii voastre.  Voi sânteţi responsabili pentru asta.  Voi poate nu înţelegeţi complet ce spunem noi aici.  Poate asta vă este cumva un concept străin.  Dar, dragi prieteni, simţiţi asta.  Simţiţi cum a-ţi creat toate acestea.
     Artişti Spirituali ce sânteţi, a-ţi creat calea care duce la acest loc.  Artisti Spirituali, ce sânteţi voi, asta a folosit creativitatea aşa cum voi a-ţi folosit culoarea şi pensula voastră care a făcut toate acestea să se întâmple.  Canavasul vostru a fost în vid la început. A fost nimic, şi voi a-ţi umplut asta cu cosmos.  Voi a-ţi umplut asta cu viaţă.
     Când voi a-ţi venit pe Pământ şi a-ţi luat corpul acesta şi a-ţi luat dualitatea, voi a-ţi uitat despre creativitate în multe feluri.  Noi nu vorbim despre creativitate artistică aici - deci de a compune un cântec, de a desena o pictură - de obicei acele lucruri ce voi gândiţi ca fiind un tip creativ.  Noi vorbim despre o energie, o forţă de viaţă care trece prin voi şi care crează în moment.
     DRAGI PRIETENI, ÎNŢELEGEŢI CĂ VOI NU SÂNTEŢI INTELIGENŢA.  VOI SÂNTEŢI ENERGIE.  Aşa cum voi începeţi să vă definiţi pe voi înşivă prin multe vieţi ca şi inteligenţă, voi aşa pierdeţi curgerea creativităţii.  Inteligenţă a fost ceva pe care voi a-ţi dezvoltat printr-o serie de incarnări umane.
     Voi a-ţi dezvoltat lucrul numit mintea.  Asta va servit bine, dar acum este obosită.  Asta vrea ca creativitatea să vină înapoi în viaţa voastră.
     Creativitatea în Energie Nouă este esenţial ca şi respiraţia.  Creativitatea şi respiraţia acum se contopesc în Acum-ul vostru, în moment.  Creativitatea este dreptul vostru câştigat prin naştere.  Creativitatea este forţa de viaţă, Spiritul divin, trecând prin voi în Acum.  Asta vrea să se exprime pe ea însăşi.  Voi puteţi să vă exprimaţi pe voi înşivă când voi eliberaţi toate noţiunile preconcepute cum ar fi viaţa.
     Voi aveţi acele idei despre ce înseamnă abundenţa - un număr de X dolari în bancă.  Voi aveţi concepţii despre relaţii - câţi prieteni aveţi, şi cât de mult ei vă plac pe voi.
     Toate acestea sânt căi Vechi care inhibită creativitatea ca să treacă prin voi.  Creativitatea este o curgere naturală, dar asta nu poate să treacă prin creier.  Asta nu poate să treacă prin pâlnia creierului.  Asta trece prin voi.  Asta ajunge în Acum-ul vostru.  Şi atunci voi puteţi să vă aduceţi la voi tot ce doriţi voi.
     Voi a-ţi avut multe conflicte despre cum să creaţi.  Voi vă întrebaţi dacă chiar sânteţi creatori?  Voi gândiţi câteodată că voi sânteţi într-un fluviu mare a vieţii fiind împinşi de-a lungul acestuia, nefiind capabili să învingeţi curenţii sau curgerea fluviului.  Câteodată voi ridicaţi mâinile şi renunţaţi.  Şi voi spuneţi, “Eu trebuie să fiu împins, într-un fel sau altul de curgerea vieţii.  Eu nu am control”.
     Dar, da, într-adevăr voi aveţi.  Într-adevăr, aveţi control.  Voi puteţi să faceţi parte din curgerea fluviului, şi totuşi puteţi să fiţi separaţi de asta.  Voi puteţi manifesta în viaţa voastră.  Voi puteţi crea.
    Noi am vorbit la ultima noastră întâlnire despre Planul Divin, care cu adevărat nu este de loc un plan.  Noi am vorbit despre cum voi puteţi realiza planul în Acum-ul vostru.  Asta este diferit de planul uman, planul uman pe baza căruia a-ţi lucrat în toată viaţa voastră, de fapt în multe vieţi.  Acum planul uman şi planul divin se pot contopi împreună în Acum.
     Voi vă străduiţi cu concepţiile despre care noi am vorbit...despre lucruri ca, stând în spatele zidului scund...despre a dansa cu ce vine la uşa voastră din faţă.  Voi vă străduiţi cu concepţiile care au de a face cu creaţia.
     Voi încercaţi să aflaţi toate aceste lucurui în tiparul Energiei Vechi a voastre.  Voi încercaţi să fiţi logici.  Voi încercaţi să aflaţi cum să creaţi mai mulţi bani, cum să creaţi mai multe bucurii.  Dar, voi faceţi asta în mintea Energiei Vechi.
     De-a lungul anilor, noi v-am spus multe, multe cuvinte.  La urmă a fost doar despre eliberare, eliberare şi de a da drumul.  Şi, noi am repetat acele cuvinte mereu şi mereu în multe diferite căi, dând diferite titluri la multe comunicări.  Dar, esenţa tuturor acestora a fost despre eliberare.
     Voi a-ţi fost pe un drum Vechi, pe un drum liniar.  Noi a trebuit să vă încurajăm ca voi să eliberaţi...să permiteţi...să ieşiţi afară din mintea voastră a Energiei vechi.  Noi v-am încurajat să mergeţi într-un loc de vid, în neutral, în aşa fel ca energiile Noi să intră în viaţa voastră.  Noi v-am încurajat pe voi ca să eliberaţi toate căile Vechi.
     Vedeţi voi, mintea Energiei Vechi în care a-ţi fost, asta ar fi creat mai multe probleme de energie Veche, probleme mari.  Poate mai mulţi bani în bancă, dar totuşi asta a fost Energie Veche.  Şi, încă asta ar fi fost o problemă.
     Noi ştim că mulţi dintre voi a-ţi pierdut casele voastre...a-ţi pierdut lucuri care erau preţioase vouă...a-ţi pierdut relaţii de prietenie...a-ţi pierdut tot ce voi v-aţi gândit că a-ţi fost.  Asta a fost dificil şi dureros.  Dar, voi a-ţi fost în drumul Energiei Vechi.
     Dacă voi a-ţi fi înţeles cum să creaţi cu adevărat în căile Vechi, voi poate v-aţi fi afundat şi a-ţi fi fost în capcana căilor Energiei Vechi.  Voi a-ţi fi construit căşi mari în Energie Vechi şi maşini mai repezi în Energie Veche în care v-aţi fi întrecut pe drumul spre o destinaţie necunoscută. (Râsete din audienţă)  Voi a-ţi avut mai mulţi prieteni în Energia Veche care au spus că vă plac. Dar de adevăratelea ei v-au detestat.  Voi a-ţi fi avut o altă căsătorie în Energia Veche. (Mai multe râsete)
     Noi ştim că voi a-ţi fost singuri.  Că voi a-ţi fost lefteri.  Voi a-ţi fost bolnavi.  Dar, a fost mai bine ca să eliberaţi acestea decât să mergeţi înapoi în Energia Veche giratorie, şi încă mai mare, mai rapidă şi mult mai confuză.
     Noi am trecut dincolo de asta cu voi.  Noi o să vă reamintim de câteva ori despre eliberare, dar noi am trecut dincolo de asta.  Voi a-ţi făcut o muncă minunată de a elibera tot ce a-ţi gândit că a-ţi fost.  Oh, câteodată, voi o să mai megeţi înapoi la şmecheriile şi căile voastre Vechi.  Dar, în cea mai mare parte voi o să ajungeţi să acceptaţi că voi sânteţi mai mult decât voi a-ţi putut imagina.
     Voi ajungeţi să acceptaţi că calea spre energia Nouă nu este liniară.  Asta este diferit.  Voi ajungeţi să înţelegeţi că fericirea, bucuria şi împlinirea vin într-o cale Nouă.  Voi ajungeţi să înţelegeţi că planul uman a fost de protecţie şi un plan al fricii, şi că Planul Divin este unul de împlinire şi de creaţie şi a Noii Energii.
     Esenţa, Energia Nouă este creativitatea.  Asta permite la forţele creative acum să treacă prin voi, şi să creaţi într-o cale Nouă şi diferită, o cale pe care chiar noi toţi care ne alăturăm în această zi, nu putem defini sau descrie.
     Dragi prieteni, combinaţia respiraţiei şi creativităţii în Acum este puternică.  Asta nu este ceea ce voi a-ţi fi expectat.  Asta nu este ceva ce puteţi analiza în mintea voastră.  Asta este mult mai glorios decât voi a-ţi fi putut imagina vreodată, în special - căile Energiei Vechi ale voastre.
     Este timpul să vă deschideţi la curgerea creativităţii.  Vouă va fost frică de asta.  Voi folosiţi nişte scuze şi spuneţi că, “Eu nu sânt creativ.  Eu nu ştiu cum să desenez, să pictez, sau să dansez, sau orice ce a fost crezut ca un talent creativ sau tendenţios”.
     Nu, creativitatea este diferită.  Este fluxul vieţii, fluxul Spiritului în voi, fiind exprimat în moment.  Este timpul să exprimaţi, Shaumbra.  Şi, de aceea Metatron stă lângă voi, încă odată încurajându-vă.
     Voi a-ţi primit gânduri şi simţăminte şi îndemnări.  Voi a-ţi simţit o nouă pasiune ce vine la suprafaţă, dar nu a-ţi fost în stare să înţelegeţi asta.  Dar, vouă va fost frică să vă exprimaţi.  Vouă va fost frică ca să permiteţi la acea creativitate în viaţa voastră.  Voi nu a-ţi avut prea multă încredere în asta.  Voi nu a-ţi avut încredere prea multă în voi înşivă.  Voi a-ţi fost preocupaţi despre lucruri ridicole.  Voi a-ţi fost preocupaţi despre pierderea echilibrului vostru.
     Dragi prieteni, permiteţi ca creativitatea să treacă prin voi, expresia vieţii să treacă prin voi.  Altfel, asta va cauza un tip de durere.  Când creativitatea în Energia Nouă a umanului este blocată sau inhibată, voi o să intraţi într-un tip de durere.  Asta are nevoie de exprimare.  Asta are nevoie de curgere.  Voi a-ţi avut creativitate, energie creativă decând a-ţi plecat de acasă.  Voi a-ţi blocat asta în aceste multe, multe vieţi.
     Creaitivitatea, într-un fel este antiteza a ceea ce vedeţi în restul lumii şi în jurul vostru.  Restul lumii merge digital (Râsete din audienţă).  Asta devine foarte, foarte intelectual.  Asta încearcă să definească drumul liniar a căilor Vechi şi gândeşte că dacă asta se poate defini intelectual, atunci asta se poate învinge.
     Asta nu funcţionează aşa.  Voi nu o să fiţi în stare să închipuiţi pe Dumnezeu sau Spirit în mintea voastră.  Voi nu o să fiţi în stare să aveţi o curgere a creativităţii care trece prin voi cu reguli şi structuri.
     Asta este unde bisericile greşesc acuma.  De aceea este că zidurile lor o să se prăbuşească.  Ei încearcă să definească pe Dumnezeu prin reguli, prin ritualuri, prin căi Vechi.  Asta nu se va întâmpla.  Dumnezeul şi dragostea Dumnezeului şi dragostea tuturor îngerilor, şi dragostea divinităţii voastre se poate simţi doar în moment aşa cum respiraţi, aşa cum permiteţi creativităţii să curgă.
     Respiraţi asta înăuntrul, dragi prieteni.  Voi nu puteţi să aveţi o discuţie intelectuală cu voi înşivă când voi respiraţi. (Râsete din audienţă)  Când respiraţi mintea voastră se opreşte să bată câmpii. Voi vă opriţi să analizaţi când voi respiraţi.
     Respiraţi adânc.  Încercaţi să vă gândiţi în acelaşi timp.  Asta nu merge.  Aşa este darul respiraţiei.  Asta deschide toate centrele de simţământ - simţământe umane şi centrele simţămintelor divine.
     Acum, respiraţi şi simţiţi curgerea energiei voastre creatoare trecând prin voi.  Ele sânt fără limite, nedefinite.  Ele simplu vor să danseze în Acum-ul vostru.  Respiraţi adânc şi simţiţi energiile voastre creative în acum.  Ele - voi  - vor să se exprime.
     Voi v-aţi simţit stânjeniţi în ultima vreme, întrebându-vă ce ar trebui să faceţi.  Nu contează ce faceţi.  Puteţi face orice.  Luaţi primul pas.  Începeţi ceva, nu contează ce, chiar dacă este ceva rău. (Râsete din audienţă)
     Echilibrul divinităţii voastre proprii vă va aduce la locul potrivit.  Încercaţi să faceţi ceva, ceea ce voi a-ţi considerat Energie Veche închisă aşa cum respiraţi.  Divinitatea voastră vă va aduce înapoi în echilibru, locul potrivit.
     Încercaţi să scrieţi acea carte despre care v-aţi gândit, chiar dacă voi credeţi că nu sânteţi scriitori.  Începeţi procesul.  Voi poate nu o să sfârşiţi asta.  Poate ajungeţi la ceva ce voi nu a-ţi imaginat că este posibil.  Dar, cel puţin voi începeţi procesul.
     Începeţi să cântaţi.  Poate voi nu sfârşiţi să cântaţi.  Poate voi ajungeţi la o înţelegere complet nouă despre voi înşivă.
     Începeţi să creaţi clase.  Poate voi nu ajungeţi să fiţi în faţa oamenilor ca să le vorbiţi.  Dar, poate ajungeţi să faceţi ceva mare şi împlinitor pentru sufletul vostru propriu.
     Să nu aveţi aşteptări că unde o să ajungeţi când curgerea creativă începe.  Asta a fost calea Energiei Vechi.  Aşteptările au fost doar limitări.  Permiteţi curgerea creaţiei.
     Începeţi proiectul despre care a-ţi visat.  Şi, când luaţi primul pas, voi poate nu sfârşiţi unde voi a-ţi gândit că veţi ajunge.  Voi o să ajungeţi într-un loc multi-dimensional, mult mai împlinitor şi mult mai creativ.
     Creativitatea nu este limitată sau definită.  Asta este o expresie care vă va lua în locuri pe care voi nici nu visaţi pentru că astea sânt aşa de mari.  Totul începe  când voi începeţi.
     Voi a-ţi întrebat de ce nu a-ţi avut bani, sau dragoste sau sănătate în viaţa voastră.  Voi a-ţi apropiat asta cu mintea Energie Vechi.  Acum, eliberaţi toate aceste probleme.  Încetaţi să vă concentraţi pe acestea.
     Faceţi ceva în viaţa voastră.  Acele probleme vor pleca singure.  Faceţi ceva.  Faceţi o mişcare radicală.  Mâncaţi ceva diferit la cina astăzi. (Râsete)  Faceţi o plimbare.
     Ieşiţi afară din ascunzătoare, dragi Shaumbra.  Permiteţi ca creativitatea să vă mişte.  Şi înţelegeţi că tot timpul sânteţi voi, dar asta este partea pe care voi nu a-ţi ştiut pentru aşa multă vreme.
     Creativitatea, energia forţei vieţii, se mişcă nemărginit în voi şi prin voi, este esenţa Energiei Noi.  Faceţi ceva, începeţi acum.  Dacă nu sânteţi siguri ce, respiraţi în acel ceva, şi după asta urmaţi pasiunea voastră.  Asta este aşa simplu, dragi Shaumbra.
     Voi a-ţi făcut asta complex.  Voi a-ţi apropiat asta cu mintea Energiei Vechi.  Acum apropiaţi asta cu spiritul Energiei Noi şi creativitate.  Asta vrea să iasă afară.  Voi vreţi să ieşiţi afară şi să vă jucaţi.  Este timpul acum.
     Metatron este aici cu energiile lui încurajându-vă să mergeţi înainte.  Hossaf este aici ca să vă ajute să vă ţineţi echilibrul aşa cum vă mutaţi în Acum şi în teritorii neexplorate.  Energiile Mariei sânt aici ca să vă îngrijească, să vă consoleze, să vă iubească aşa cum continuaţi drumul, aşa cum începeţi să vă exprimaţi.
     Toate aceste energii sânt adunate aici pentru voi.  Dar, voi nu puteţi să cereţi de la ei să facă în locul vostru.  Ei sânt aici ca cei care consolează, cei care vă iubesc. Dar, depinde de voi, dragi Shaumbra.
     Noi punem afară această provocare a Energiei Noi.  Voi sânteţi Artişi Spirituali.  Începeţi să vă exprimaţi în Acum-ul vostru, în această Energie Nouă.
     Înainte să încheiăm acest Shoud, noi am vrea să vă întrebăm pentru o favoare specială, ceva ce noi am vrut să facem de un timp.  Noi am vrea ca Cauldre să deschidă ochii pentru un moment şi eu, Tobias, aş vrea să-l îmbrăţişez.  Eu aş vrea ca voi să vă daţi vouă o îmbrăţişare.  Aşa cum vă îmbrăţişaţi, deschideţi-vă şi simţiţ curgerea creativităţii.
     (Pauză)
     Deci, hello, Cauldre. (Râsete din audienţă aşa cum Geoff/Cauldre începe să se mişte hezitant)
     Acum, dacă am putea să avem ceva muzică...şi noi o să continuăm să stăm complet prezenţi în timpul îmbrăţişării, (hesitare şi pauză în timp ce Geoff/Cauldre începe să se ridice)
     El o să facă asta încet. (Mai multe râsete)  Dacă am putea să avem ceva muzică şi toţi să se ridice şi să se îmbrăţişeze...
     (Grupul începe să se ridice şi se mişcă prin cameră, dând îmbrăţişări din toată inimă unul la altul, în timp ce Tobias/Geoff/Cauldre încep să îmbrăţişeze participanţii.  Multe mulţumiri au fost spuse între Tobias şi “îmbrăţişătorii”.  Aşa cum timpul  a trecut cu îmbrăţişări, vocea lui Tobias a devenit vocea lui Geoff în ce în ce mai mult.  Un comentariu de la Geoff a fost, “Tobias poate numai comunică niciodată.  El poate doar să îmbrăţişeze).
     (Nu a fost un sfârşit tipic la această comunicare.  Aşa cum grupul a continuat să se îmbrăţişeze, câţiva s-au îndreptat spre  bucătărie ca să mânânce.  Asta a devenit clar că pauza între comunicare şi Întrebări şi Răspunsuri a început)
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved