SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 9: YOUR DIVINE PLAN”
“SHOUD 9: PLANUL VOSTRU DIVIN”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
5 APRILIE 2003

 

     Tobias: Şi aşa este, dragi Shaumbra şi dragi prieteni, că noi ne adunăm încă odată în acest loc unde inimile voastre sânt deschise unde voi vă mutaţi pe nivele noi şi noi înţelegeri.  Eu, Tobias, şi toţi restul din regatul îngeresc intră în spaţiul vostru acum.
     Noi vă cerem ca să simţiţi asta.  Deschideţi inimile voastre.  Simţiţi cum energia s-a schimbat în ultimele câteva minute.  Simţiţi cum s-a schimbat asta când voi a-ţi respirat conştient.
     Nu sântem noi, pe partea asta care schimbăm lucrurile.  Sânteţi voi.  Dar, când voi vă deschideţi, când voi ieşiţi din ascunzătoarea voastră, atunci noi putem să venim mult mai aproape de voi.  Noi putem veni atât de aproape, sigur dacă voi ne permiteţi, voi puteţi simţi căldura energiei noastre lângă voi.  Dacă voi vă permiteţi vouă înşivă, voi atunci puteţi simţi onoarea şi dragostea pe care noi vă aducem.  Cuvântele nici nu pot exprima ce simţim noi pentru voi. Deci, lăsaţi ca simţămintele noastre să spună povestea.
     Respiraţi asta înăuntrul , dragi prieteni.  Respiraţi înăuntrul.  Luaţi simţămintele noastre de dragoste şi onoare.
     Noi ştim că călătoria poate să fie dificilă.  Dar, la fel poate să fie foarte simplă.  Călătoria a fost lungă şi provocatoare.  Dar, acum poate fi plină de bucurie şi poate fi fără sfârşit.
     Voi într-adevăr vă intemeiaţi în acest lucru pe care noi numim Energie Nouă.  Voi într-adevăr începeţi să vă deschideţi să integraţi tot ce a-ţi fost întotdeauna, să înţelegeţi că voi sânteţi creatorii şi să înţelegeţi că voi puteţi crea fiecare moment în care vă aflaţi.
     Voi v-aţi concentrat pe aspectele umane a voastre.  Concentrarea a fost aspră, severă - şi dificilă.  Dar, voi vă extindeţi concentrarea voastră acum.  Voi schimbaţi concentrarea şi acceptaţi pe“Eu Sânt”în sinele vostru în timp ce sânteţi pe Pământ.
     Mulţi dintre voi v-aţi spus vouă înşivă în trecut, “Eu aştept ziua când voi putea să plec de pe această planetă ca să-mi aduc aminte cine sânt eu şi cine am fost eu.  Eu nu cred că vreodată voi înţelege viaţa în timp ce sânt în corpul acesta uman şi merg pe aceste dimensiuni umane”.
     Dar, este o schimbare care vine la voi.  Voi acceptaţi să înţelegeţi că este potrivit ca voi să vă deschideţi, să vă aduceţi aminte şi încă odată să simţiţi tot ce sânteţi voi în timp ce încă mai sânteţi pe Pământ.  Nu este nevoie să aşteptaţi să intraţi în mormânt ca să vă reamintiţi, ca să aveţi înţelegere şi conştienţă.
     Dar, dragi prieteni, respiraţi încă odată.  Respiraţi într-adevăr energiile a celor din regatul îngeresc care stau acum cu voi.
     Când noi am început discuţiile noastre cu voi câţiva ani în urmă, a fost dificil pentru noi să venim aşa aproape ca şi acuma.  Erau bariere care au împiedicat pe noi să venim aşa aproape.  A fost dificil să venim foarte aproape pentru că noi nu am vrut să deranjăm echilibrul biologiei voastre şi a minţii voastre şi totul în Spiritul vostru.
     Acum în Energia Nouă, cu înţelegerea voastră deschisă şi sensul fiinţei voastre în Acum, noi putem veni direct.  Poate, voi nu o să ne vedeţi imediat, pentru că nu este chiar aşa de potrivit ca să ne vedeţi cu ochiul vostru fizic.  Este potrivit să ne simţiţi aşa cum voi deschideţi centrul inimii voastre.  Atunci voi o să fiţi capabili să faceţi celelalte lucruri despre care a-ţi visat - să vedeţi spirite şi să ne auziţi vorbind.
     Dar la început este despre simţăminte şi să fiţi senzitivi la prezenţa noastră.  Asta nu vine prin mintea voastră.  Asta vine prin toată fiinţa voastră, prin ce a-ţi numi centrul inimii voastre.
     Eu, Tobias sânt aici.  Eu plutesc în aer deasupra lui Cauldre, (Geoffrey Hoppe).  Eu la fel o îmbrăţişez pe Linda, (soţia lui Geoffrey Hoppe)  pentru că ea ajută la menţinerea liniilor de comunicare,  deschise şi clare.  Şi eu mă aşez lângă voi.  Toate acestea se întâmplă în acelaşi timp.  Într-adevăr, eu pot să fiu lângă Cauldre şi Linda şi la fel lângă voi.
     Noi o să vorbim în multe feluri despre Energia Nouă.  Dar, înţelegeţi că asta la început vine prin simţăminte, prin inimă.  Dacă mintea are eforturi acuma, uşor puneţi asta la o parte.  Simţiţi-ne pe noi, percepeţi-ne pe noi prin simţămintele voastre.  Uşor, uşor permiteţi asta.  Uşor aveţi încredere în voi înşivă că sânteţi în condiţie umană şi în condiţie spirituală în acelaşi timp,chiar acuma. Aceasta este calea Energiei Noi.
     Dragi prieteni, este o mare plăcere să fiu întrebat din nou, ca să fiu iarăşi aici cu voi, să vorbesc în această zi.  Sânt multe probleme despre care noi am vrea să vorbim.  Daţi voie să începem mai întâi cu o discuţie a ceea ce voi numiţi dimensiune, timp şi spaţiu.
     Conştienţa multi-dimensională este ceva ce voi, Shaumbra deja începeţi să experienţaţi.  Voi o să experienţaţi mult mai mult în zilele care vin.  Nu există timp sau spaţiu, dar este ceva ce ajută la înţelegerea şi la formarea nivelelor diferite a conştienţei.
     Imaginaţi-vă că a-ţi dat jos ceasul de pe mână.  Imaginaţi-vă că soarele străluceşte încontinu şi că stă pe loc şi nu că s-a mişcat pe cer.  În acest caz cum a-ţi fi ştiut că a existat timp?
     Timpul a fost o condiţie pe care voi a-ţi creat când a-ţi venit pe Pământ.  Asta a fost bazat pe mişcarea largă a stelelor, a soarelui şi Pământului.  Asta este desemnat ca să ajute la definirea progresiei sau evoluţiei experienţelor voastre.  Timpul ajută să plasaţi evenimentele într-o perspectivă definită.  Asta pune experienţele vieţii într-un pachet, de înţeles pentru voi.
     Timpul nu există pe partea noastră a voalului, dar totuşi este o progresie a evenimentelor, şi progresie a conştienţei.  Unii umani cred că toate lucrurile deja s-au întâmplat în trecut, prezent şi viitor.  Dar, înţelegeţi că viitorul nu a fost încă creat.  Viitorul nu este cunoscut de Spirit, sau de voi.  Viitorul trebuie să fie creat.
     Viitorul este definit de toate potenţialele din care voi alegeţi.  Este ca şi când mergeţi într-un magazin mare unde sânt mii şi milioane de lucruri din care puteţi să alegeţi.  Viitorul într-un sens, este ca şi un magazin uriaş de potenţiale.  Voi alegeţi ce vreţi să experienţaţi.
     Apoi, între potenţiale care există, sânt şi “fără potenţiale” - noi ştim că la fizicienii voştri nu prea le plac aceste cuvinte.  Dar, există şi “fără - potenţiale”.  Astea trebuiesc însă să fie definite.  Este un spaţiu a conştienţei care este păstrat pentru acele potenţiale care nu au fost încă luate în consideraţie.
     Viitorul nu a fost creat.  Asta aşteaptă pe voi ca să alegeţi ce vreţi să experienţaţi.  Până la urmă este după voi şi după sufletul vostru ce voi experienţaţi.
     Nu este timp.  Nu este nici spaţiu.  Voi definiţi spaţiul măsurând distanţele de la un punct la celălalt.  Voi aveţi metode de măsurare pentru asta pe care voi numiţi unităţi de măsură ca şi pentru lungime sau volum.  Voi la fel măsuraţi şi viteza călătoriei, ca de exemplu cât timp ia la lumină să ajungă de la un punct la altul.  Dar, dragi prieteni, asta este iluzie.  Cu adevărat nu există spaţiu.
     Este interesant că oamenii ştiinţifici continuă să încerce să determine mărimea universului.  Dar ei măsoară cu unelte omeneşti vechi.  Ei măsoară cu unelte care energetic nu sânt potrivite înafara regatelor Pământului, sau poate a acestui sistem solar.  Nu este spaţiu aşa cum voi cunoaşteţi.
     Astea sânt metode pe care umanii au ales ca să ajute la înţelegerea şi definirea experienţelor lor.  Dacă voi aveţi un eveniment major în viaţa voastră, voi puteţi defini asta prin timp şi spaţiu în care a-ţi fost.  Asta ajută să puneţi toate într-o perspectivă.
     Timp şi spaţiul aşa cum ştiţi va continua să fie pentru o perioadă lungă, lungă pe Pământ.  Dar...dar, în Energia Nouă voi învăţaţi să fiţi înafara regatelor cunoscute de timp şi spaţiu.  Asta este important ca să înţelegeţi.  Noi menţionăm astea pentru că este ceva ce mulţi dintre voi începeţi să experienţaţi.  Până la un punct, asta este înspăimântător pentru unii dintre voi.  Voi vă simţiţi dezechilibraţi.  Voi simţiţi o lipsă de control.
    Voi vă mutaţi în Energia Nouă.Voi experienţaţi viaţa în Acum- ul Lărgit. Voi atrageţi în voi toate nivelele multi-dimensionale.
     Dragi prieteni, noi ştim că uneori voi ne blestemaţi pe noi pentru că voi câteodată nu vă aduceţi aminte ce zi este, sau cât este ceasul.  (Râsete din audienţă)  Voi sânteţi supăraţi pe noi pentru că voi vă simţiţi dezorientaţi fizic.  Voi simţiţi că pierdeţi control.  Oh, voi sânteţi...pe o cale binecuvântată şi specială.
     În clasele recente denumite “Unelte Divine”, noi am luat multe grupuri printr-o călătorie ca să expereinţeze Acum-ul Lărgit.  Noi mergem dincolo de timp şi spaţiu.  Aceste experienţe ajută pe voi să înţelegeţi cum să fiţi Divini Umani în moment, în timp ce aveţi acces la toate nivelele multi-dimensionale.
     Noi am vorbit foarte recent despre ce noi numim “puncte de separare”.  Astea sânt puncte de separare a conştienţei.  Nu există timp şi spaţiu în sine.  Dar, sânt puncte de separare a conştienţei.
      Noi am stat împreună acum câteva minute când a început muzica să cânte.  Muzica ne-a adus împreună ca şi un grup, ca Shaumbra într-un punct de separare a conştienţei.  Noi ne-am mutat împreună de la un nivel, de la un punct la punctul următor.
     Acum, noi sântem la un punct nou de separare împreună.  La acest nivel voi sânteţi mult mai conştienţi de spiritul vostru şi spiritul din jurul vostru.  Voi încă sânteţi umani, stând pe aceste scaune, sau stând în faţa computerului.  Dar, voi acum v-aţi deschis la alte regate.  Voi sânteţi la un nou punct de separare.
     Voi puteţi să vă aduceţi aminte despre experienţa voastră  de a sta într-un lac sau un râu.  Aduceţi-vă aminte cum a-ţi putut simţi diferenţele straturilor de temperatură a apei.  Stratul de sus a fost cald, şi puţin mai jos stratul de apă a fost mai rece.  Dar, când a-ţi mers mai adânc, voi a-ţi putut găsi un alt strat de apă din nou cald.
     Nu sânt straturi specifice de apă.  Dar sânt puncte când voi mergeţi de la rece la cald.  Voi puteaţi simţi accea senzaţie pe corpul vostru.
     Nivelele multi-dimensionale sânt ca şi acele senzaţii.  Într-un sens, astea sânt îmbinate, dar voi puteţi găsi punctele de separare a conştienţei.  Aşa este când voi începeţi călătoria voastră pe nivelele multi-dimensioanle.
     Nu este timp sau spaţiu.  Sânt puncte de separare a conştienţei.  Şi cu voi astăzi noi am experienţat unul.
     Acum, Shaumbra, să adunăm energiile noastre împreună şi să deschidem un alt punct de separare a conştienţei, un punct unde noi înţelegem că noi toţi sântem umani.  Noi toţi sântem divini.  Dar, noi ne deschidem la noi energii şi noi informaţii.  Cu cât mai mult permiteţi asta şi permiteţi să se întâmple asta, conştienţa voastră merge la acel punct nou de separare.
     Deci, să respirăm împreună cu voi Shaumbra şi să mergem la punctul următor de separare.  Asta este un nou nivel de conştienţă.  Nu este mai bun sau mai rău.  Simplu asta este lărgit.  Simplu este mai mare sau mai cuprinzător.
     Voi puteţi fi ferm plantaţi în realitatea voastră umană în timp ce accesaţi toate aceste puncte de separare a conştienţei.  Voi puteţi merge pe multe nivele de înţelegere când voi lucraţi cu studenţii voştri, sau clienţii voştri.  Voi a-ţi lucrat în mod liniar.  Voi a-ţi încercat să urmaţi o cale poate prin mintea voastră sau trupul vostru.  Dar, acum, dragi prieteni, voi într-adevăr puteţi merge cu ei la aceste puncte noi de separare a conştienţei.  Voi puteţi lua călătoria ca şi ghidul lor şi să mergeţi cu ei la o nouă înţelegere până la rădăcina cauzei dezechilibrului în înăuntrul sistemului lor.
     Voi puteţi să mergeţi la punctele de separare în conştienţa sufletului vostru propriu.  Sufletul vostru nu este liniar.  Este profund.  Este vast.  Este îngust.  Este mic - toate astea în acelaşi timp.  Asta se lărgeşte înafară, şi se contractă înăuntrul.  Sufletul vostru este multi-dimensional.  Voi a-ţi operat pe un nivel liniar.
     Acum voi puteţi să vă deschideţi la toate punctele de separare.  Punctele de separare pot fi conştiente de la o viaţă la alta.  Asta poate fi înţelegerea relaţiei voastre cu toţi ceilalţi îngeri.  Voi puteţi să vă permiteţi să mergeţi la punctele de separare în toate acele straturi. În fiecare punct este informaţie, înţelepciune şi înţelegere.
     Voi puteţi merge la un punct de separare într-o viaţă din trecut, în timp ce rămâneţi în momentul prezent.  Voi puteţi primi şi să vă reamintiţi toate informaţiile din acea viaţă.   Vedeţi voi, mulţi dintre voi a-ţi fost blocaţi de vieţile voastre trecute pentru că voi a-ţi încercat să descifraţi asta în mintea voastră.
     Voi a-ţi încercat să forţaţi mintea voastră să vă reamintiţi experienţele voastre.  Mintea voastră este programată pentru această realitate în care vă aflaţi.  Asta nu este programat ca să ia informaţii de la celelalte vieţi ale voastre...până acuma.  Acum, voi puteţi permite conştienţei voastre să meargă la un punct de separare, un strat a sufletului vostru, de a primi şi a simţi informaţiile.
     În aşa fel o să străbateţi şi o să călătoriţi cu toţii în Energia Nouă, în timp ce rămâneţi  chiar acuma ca şi umani pe Pământ.  Voi vă lărgiţi în multe căi.  Voi o să aveţi o mai mare înţelegere.
     Asta este unde voi mergeţi, Shaumbra.  Asta este abilitatea de a avea ca totul să vină în momentul vostru prezent.  Asta înclude şi amintiri din trecut, abilitatea de a merge în alte dimensiuni, ca într-adevăr să fiţi capabili să simţiţi şi să înţelegeţi regatele îngereşti, de a călători în diferite părţi a universului pe care voi niciodată nu a-ţi fi putut imagina şi dimensiuni care se întind între toate stelele şi toate straturile.
     Asta va fi făcut încet, Shaumbra, în aşa fel ca să nu vă nimiciţi. Vedeţi voi, sinele vostru propriu reglează cât de mult poate să vină la voi.  Voi nu vreţi să nimiciţi corpul şi mintea voastră.  Asta se întâmplă chiar acuma.  De aceea este că voi simţiţi unele senzaţii în corpul vostru, mintea şi spiritul vostru în acest timp.
     Asta va lua un pic de timp ca să înţelegeţi ce aducem noi vouă.  Noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi asta.  Noi ştim că voi aveţi această tendinţă.  Dar, în energia Nouă pe care voi inspiraţi, aşa cum voi simţiţi, aşa cum trăiţi în moment, acum voi puteţi să începeţi să aveţi contacte cu acele puncte de separare a conştienţei.
     Permiteţi-ne să respirăm încă odată, şi luaţi energiile noastre la punctele de separare diferite, la un nivel diferit de conştienţă unde este o conştienţă a tot ce se petrece în jurul vostru, dar, unde noi nu trebuie să devenim implicaţi în toate emoţiile şi toată dualitatea. Noi putem fi observatori pasionaţi a lumii în jurul vostru.  Daţi voie să mergem la acel punct de separare, şi să fim împreună pentru o înţelegere clară şi înţelepciune a ceea ce se petrece.  Noi vorbim acum despre lumea voastră.
     De la ultima noastră întâlnire, într-adevăr, a început războiul.  Războiul este distrugător, chiar în momentul acesta când noi vorbim.  Sânt vieţi pierdute chiar acuma, dragi prieteni.  Este suferinţă.  Sânt lacrimi care se varsă.  Este supărare, supărare pe tot globul.
     Din perspectiva noastră, din punctul nostru de separare, noi nu trebuie să fim implicaţi în dualitatea Energiei Vechi.  Dar, noi putem avea compasiune pentru călătoria fiecăruia care joacă acest joc.
     Războiul este o reflecţie a conştienţei Pământului Vechi, nu necesar a Energiei voastre Noi în care voi staţi, dar o reflecţie a ceea ce se întâmplă peste Pământul Vechi.  Sânt nişte dinamici interesante care iau loc aici.
     Este un război karmic, şi un război a religiilor.  Este un război a Energiei Vechi care încearcă să învingă şi să anihileze.  Este un război al controlului şi puterii.  Este un război care ia loc în inima fiecărui bărbat şi femeie pe Pământ chiar acuma, poate excluzând Shaumbra.
     Dragi prieteni, voi deja a-ţi trecut prin război.  De aceea este că acest război, pentru câţiva dintre voi, vă afectează aşa adânc, şi este aşa dureros.  Şi, pentru alţi Shaumbra, voi vă miraţi de ce nu vă afectează asta.  Vă miraţi de ce nu vă mişcă asta.  Poate asta va necăjit că nu a adus la suprafaţă emoţia din sinele vostru.  Shaumbra, voi deja a-ţi trecut prin război.
     Priviţi analogiile aici.  Sânt două forţe, amândouă susţin că au dreptate în ochii Dumnezeului, luptând una cu alta.  Asta s-a întâmplat în sinele vieţii voastre proprii, în sinele conştienţei voastre proprii, şi sufletul vostru propriu.  Este o parte care pretinde că este eliberatoarea, şi cealaltă parte se agaţă de energiile adevărate a Dumnezeului.  Vă aduceţi aminte Shaumbra, de bătălia voastră proprie în Sinele vostru care a fost ca asta, bătălia între înainte şi înapoi, bătălia între Vechiului şi Noul?
     Războiul este la fel bazat pe dezechilibrul între masculin şi feminin.  Este o luptă a religiilor şi o luptă între balanţa masculină şi feminină, o parte care se ţine de energiile patriarhale, ne dorind să elibereze, susţinând că Dumnezeul Tatăl le-a spus să păstreze aceste energii.
     Este interesant că “eroul” războiului, cel puţin în ochii ştirilor, este o femeie.  Ea a fost capturată dar după aceea salvată şi eliberată.  Asta este un simbol a ceea ce se petrece pe faţa Pământului.  Asta deja a luat loc în sinele vostru.
     Războiul arată să aibă doar o parte, să fie asimetric chiar acuma.  O parte o să declară victorie foarte curând.  Dar, dragi prieteni, asta nu este sfârşitul.  În timp ce este evident cine a fost învins, totodată nu este chiar aşa de evident ce fel de probleme noi o să apară la suprafaţă.  Aceste probleme o să apare în diferite locuri.  Astea o să vină înapoi cu feţe diferite.  Asta este doar începutul.
     Vă aduceţi aminte, dragi prieteni, când voi v-aţi gândit în virtutea voastră că voi a-ţi anihilat întunericul din sinele vostru? (Râsete din audienţă)  Vă aduceţi aminte când v-aţi gândit la... ...fiindcă voi a-ţi spus că a-ţi fost Lucrătorii pentru Iluminare, că întunericul ar fi trebuit să plece?  Voi a-ţi fost mândri când voi a-ţi simţit că întunericul a fost învins în sinele vostru.  Şi voi v-aţi simţit atunci îndreptăţiţi.
     Apoi când voi a-ţi stat întinşi şi fericiţi, iată ce s-a întâmplat (mai multe râsete).  Întunericul a ieşit din ascunzătoare ca şi un gândac de bucătărie, înapoi în viaţa voastră, făcându-vă mizerabili, mult mai mizerabili decât a-ţi fost înainte de bătălie. (Mai multe râsete)  Asta a făcut ca voi să pierdeţi încrederea şi convingerea în voi înşivă şi în Dumnezeu şi în învăţătorii voştri.
     Dragi prieteni, voi deja a-ţi trecut prin bătălii şi războaie în sinele vostru.  Voi a-ţi ajuns la un loc al echilibrului şi înţelegerii unde nu este bine şi rău.  Este doar experienţă.  Nu este o lumină şi un întuneric.  Sânt numai energii care lucrează împreună la continuarea lărgirii conştienţei voastre şi dezvoltarea conştienţei a întregii umanităţi.  Voi a-ţi trecut prin războaie.
     Când voi vedeţi la televizor şi citiţi ziarele, voi vedeţi bătălii prin care voi deja a-ţi trecut.  Da, va fi un “sfârşit” aici curând.  Dar, în realitate nu este niciodată un sfârşit în orice faceţi voi, sau orice ce este în regatele spiritului.
     Noi am râs cu un grup de Shaumbra (La Scoala 1 a Cercului Crimson) când noi am fost provocaţi de cineva care a spus, “Tobias când o să fie acel sfârşit?”  Noi am râs şi am spus, “niciodată”.Este doar evoluţie, schimbare,  conştienţă lărgită şi înţelepciune.   Nu este sfârşit.
     Acest război este într-un loc sacru.  Această zonă a lumii a dat naştere la mari Maeştri.  La fel este o arie a Pământului pe care aproape voi toţi a-ţi mers într-un timp sau în altul, într-o viaţă.  Voi a-ţi trecut prin acea arie ca să adăugaţi energia voastră.  Războiul are loc într-o parte a lumii care este plină cu energii sacre, dar dezechilibrat spre energia masculină, duşmănos, căutător de energii pentru putere.
     Mulţi dintre voi ne-aţi întrebat recent, “Dragă Tobias, dragă Tobias, cum vă simţiţi voi îngerii despre acest război?  De ce nu interveniţi?  De ce nu opriţi durerea şi suferinţa?”  Dragi prieteni, noi vă iubim pe toţi şi noi avem pasiune pentru voi toţi.  Noi nu îndrăznim să vă oprim de la jocul vostru, şi de la a trece prin procesele voastre şi de a ajunge la noile înţelegeri.
     Spiritul vă iubeşte foarte mult.  Spiritul vă lasă să alegeţi orice cale pe care vreţi să înaintaţi, să învăţaţi şi să deveniţi “Eu Sânt”  Noi nu îndrăznim să intervenim cu ceea ce se petrece în Orientul Mijlociu chiar acuma.
      Noi sântem aici ca să vă confortăm pe orice care ne solicită.  Oh, şi atunci, este un punct de separare a conştienţei care apare atunci când voi ne solicitaţi şi aşa noi putem să stăm cu acel înger uman şi să îi vorbim.  Noi nu avem o echipă care câştigă şi alta care pierde.
     Tot ce se petrece acolo este potrivit.  Noi vă întrebăm astăzi,
“Puteţi să onoraţi asta?  Puteţi să aveţi pasiune şi înţelegere pentru ceea ce se petrece acolo?”  Priviţi dincolo de ce este evident.  Uitaţi-vă dincolo de lucruri şi de vărsare de sânge şi înţelegeţi cum toate astea ajută la schimbarea Pământului.  Asta este un potenţial pe care mulţi oameni şi într-un fel, conştienţa umanităţii a ales să experienţeze ca să se mută la nivelul următor.
     Noi v-am onorat când voi a-ţi ales una dintre cele mai dificile experienţe în viaţa voastră în timp ce treceţi prin procesul de ascensiune.  Noi v-am onorat, deşi, da, a fost dificil de privit câteodată.  Noi v-am onorat când voi a-ţi ales sărăcie, când voi a-ţi ales boală, când voi a-ţi ales dezechilibru mental ca să vă ajute să treceţi prin procesul de ascensiune.  Noi vă onorăm că rămâneţi pe Pământ şi vă permiteţi ca să deveniţi Divin Umani.
     Noi iubim acest punct de separare unde nu este timp şi spaţiu.  Nouă ne place să stăm aici în acest punct de conştienţă cu voi.  Nouă ne place că împărtăşiţi asta cu noi, şi că absorbiţi energiile noastre.
     (pauză)
     Noi avem un invitat special astăzi.  Invitatul nostru nu este o energie masculină şi nici feminină, dar noi identificăm sau ne adresăm la acest înger ca masculin pentru  uşurarea discuţiilor.  Invitatul nostru nu a fost în formă umană.  Numele lui este scris în cărţile voastre.  Da, este un nume şi o energie cu care voi toţi sânteţi familiari.
     El este cel pe care noi îl numim Îngerul Ascensiunii.  El este minunat, înger înţelegător de pe partea noastră a volalului care lucrează cu voi toţi pe o bază obişnuită.  El a lucrat cu voi prin tot procesul provocator de ascensiune prin care voi a-ţi trecut.  Asta este Îngerul Schimbării, îngerul care ajută la călăuzirea voastră, care ajută la încurajarea voastră aşa cum voi generaţi energii, vă ajută să vă mutaţi de la fiinţe simple umane la Divini Umani.  Acest nume nu este familiar în cărţile voastre umane.
     Noi vă cerem să respiraţi înăuntrul energia Îngerului de Ascensiune.  El este cumva un sergent de instrucţie pentru mulţi dintre voi, dar un sergent de instrucţie cu compasiune, care lucrează constant cu voi.  Acum el are un nou rol.
     Numele Îngerului de Ascensiune este Hossaf, care se citeşte literă cu literă în limbajul vostru uman ca, H-o-s-s-a-f.  Voi îl ştiţi pe el bine când voi veniţi pe partea noastră a voalului în timpul stării voastre de somn.  Hossaf este ca şi un prieten, un învăţător, un suporter şi un instructor rezistent.
     Hossaf a vrut să vină la aceste întâlniri deja de un timp, dar energiile nu erau chiar potrivite.  Nu a fost potrivit pentru energia lui să vină aici.  A fost mult mai potrivit pentru voi să vă conectaţi la energia lui când voi a-ţi venit pe partea cealaltă, când voi a-ţi călătorit noaptea inter-dimensional.
     Acum, Hossaf vine şi este foarte bucuros să vă vadă cum arătaţi în forma umană.  El se amuza cumva, de ceea ce voi a-ţi ales să arătaţi ca umani! (Râsete din audienţă)  El vă cunoaşte energetic.  El vă cunoaşte după culoarea voastră când sânteţi la nivelul dimensional al nostru.
     Hossaf vine acum şi - cum să spun - el este surprins.  El găseşte asta...este ca şi cum ai încerca să pui energia la faţă. (Mai multe râsete)  El poate să  vadă ambele.  El poate să vadă tiparul energiei voastre, culorile voastre, aşa cum a-ţi numi voi.  Dar, la fel el vede faţa glorioasă, corpul vostru glorios.
     Hossaf este amuzat.  Asta este cauza pentru care noi nu l-am întrebat să vină până acum. (Mai multe râsete).  El este amuzat cum voi puteţi să vă puneţi în această - cum să spun - materie solidă, pentru că el nu a fost niciodată într-o stare fiinţă fizică. El este ca şi un copil care aleargă de jur împrejurul camerei.  El este foarte amuzant că asta poate fi făcut.
     El a auzit poveştile voastre.  Dar, el acum poate să vină foarte aproape.Într-un sens, asta dă lui Hossaf un nou tip de compasiune şi înţelegere pentru călătoria voastră.  Poate noi am fi putut să-l lăsăm să vină mult mai repede! (Râsete din audienţă)
     El este un învăţător mare care înţelege fizica spirituală, care înţelege dimensiunile, care înţelege cum energiile se mişcă şi cum pot fi create energiile chiar acuma.  Hossaf a dorit să experimen- teze pe voi în mediul vostru nenatural aici în forma umană.
     El la fel o să lucreze cu voi într-un mod diferit.  Într-un sens, el a avut o slujbă care a fost schimbat.  El o să vă ajute pe voi cu echilibrul energiilor aşa cum voi trăiţi în Acum-ul Lărgit şi începeţi să experimentaţi realitatea multi-dimensională.
     El vine în această zi când noi vorbim despre punctele de separare sau punctele noii conştienţe în aşa fel că el poate să vă ajute pe voi ca să echilibraţi regatele între fizic şi nefizic.  El o să fie cel care o să lucreze cu voi, aşa cum voi extindeţi energiile voastre în momentul de acum şi integraţi nivelele multi-dimensionale.
     Este un potenţial care a ieşit din uz sau dezechilibrat, aşa cum a experienţat Cauldre câteva săpătmâni în urmă în timpul comunicării noastre (la San Francisco, “Unelte Divine”)  Este un potenţial de a deveni dezechilibrat aşa cum voi vă extindeţi în Acum-ul vostru, aşa cum mergeţi la acele alte straturi şi nivele.  Hossaf a fost de acord să lucreze direct cu voi în starea voastră umană ca să vă ajute să ţineţi echilibrul aşa cum extindeţi nivelele multi-dimensionale.
     Asta este provocator pentru că este o tendinţă de a retrage energiile voastre, să le aduceţi înăuntrul mai strâns şi mai aproape de voi.  Voi doriţi să definiţi aşa cum ar trebui să fie viaţa, bazată pe o stare mentală a Energiei Vechi faţă de acceptarea ce viaţa este şi poate fi, bazată pe Energia Nouă.
     Voi vă întrebaţi câteodată de ce nu se schimbă mai multe în viaţa voastră, de ce nu creaţi mai multe şi manifestaţi mai multe, de ce nu simţiţi încă că este un proces de alegere.  Asta este pentru că voi aveţi tendinţa să retrageţi energiile voastre, să le aduceţi înăuntru prea definit.  Problema este să lărgiţi acelea în timp ce voi rămâneţi în sursa de Acum.  Asta este când schimbări mari vor apare în viaţa voastră.
     Hossaf, fiind acest tip de învăţător pentru voi, acum el întreabă, “Deci, ce trebuie să pierdeţi?  Ce trebuie să pierdeţi prin deschiderea, prin extinderea şi prin permiterea voastră?”
     Când voi vă supăraţi pe voi înşivă sau pe noi, sau pe Spirit, şi vă întrebaţi de ce nu sânt lucrurile diferite, uitaţi-vă la energiile voastre proprii.  Voi le închideţi.  Respiraţi adânc la acel punct.  Simţiţi la acel punct.  Acceptaţi călăuzirea lui Hossaf şi toată echipa lui care vine să menţină echilibrul între condiţia umană şi dreptul vostru divin, câştigat prin naştere.
     Hossaf s-a liniştit puţin. (Râsete din audienţă).  El este aici ca să lucreze cu voi.  El a fost un comfort şi un înger învăţător în celelalte regate.  El este cel cu care voi a-ţi mers înapoi noaptea, confuzi, cu ochii înlăcrimaţi, supăraţi, frustraţi.  El este cel care cu energia puternică dar înţelegătoare va susţinut ca să înaintaţi.  Acum el ajustează concentrarea pe munca lui.  El vine mult mai aproape de voi şi de umanitatea reală.  Noi sântem încântaţi să te avem pe tine aici cu noi, Hossaf.
     (Pauză)
     Daţi voie să vorbim pentru un minut despre călătoria voastră, dragi prieteni, despre una dintre celelalte aspecte care se întâmplă chiar acuma.  Daţi voie să vorbim despre Planul Divin, Planul vostru Divin, sau cum spunem noi, “întregul plan”.
     Vedeţi voi, voi a-ţi privit călătoria voastră proprie prin ochii voştri limitaţi a umanului, şi asta a fost potrivit.  Voi a-ţi pus limitările pe voi înşivă.  Voi a-ţi creat un plan pentru voi înşivă.  Voi a-ţi spus că vreţi să aveţi anumite lucruri în viaţa voastră.  Voi a-ţi vrut să vă căsătoriţi.  Voi a-ţi vrut să aveţi copii.  Voi a-ţi vrut să aveţi un oarecare tip de casă, anumite tipuri de prieteni.  Asta a fost un plan uman pe care voi a-ţi produs.
     Când acel plan nu a reuşit, voi a-ţi fost furioşi şi frustraţi.  Bisericile v-au spus că voi a-ţi fost păcătoşi, şi voi a-ţi crezut asta.  (Râsete din audienţă)  Voi a-ţi crezut că din cauza asta planul vostru uman nu a reuşit.  Voi a-ţi devenit frustraţi şi confuzi.  Mulţi dintre voi a-ţi petrecut nenumărate ore pe genunchii voştri, rugându-vă, întrebându-vă ce să faceţi mai departe, cerând călăuzire, cerând iertare de la Dumnezeul pe care nu l-aţi cunoscut.  Dar, dragi prieteni, voi a-ţi pregătit un plan uman care nu necesar a fost corespunzător cu Planul Divin.
     Planul Divin nu este un plan pe care voi a-ţi cunoaşte ca umani.  Asta nu este scris pe o bucată de hârtie cu nişte ţeluri sau un orar, un program, sau buget şi toate celelalte lucruri amuzante pe care voi faceţi. (Câteva râsete)  Noi nu avem asemenea lucruri pe partea noastră.  Este mult mai multă distracţie aici.(Râsete)
     Planul vostru Divin nu este ceva ce este scris.  Mai degrabă asta este pasiunea sufletului vostru.  Este o dorinţă de a învăţa ceva, de a creşte, de a extinde, sau a simte, de a avea experienţe.
     Pentru mult timp Planul vostru Divin a fost blocat de la voi.  Când voi veniţi pe Pământ, voi luaţi anumite atribuţii a dualităţii şi voalul care face ca Planul divin să nu fie accesibilă.
     Sânt mulţi umani care au venit înapoi pe partea noastră a voalului, vin înapoi la forma lor energetică îngerească, care încă nu au înţelegere sau acces la Planul lor Divin.  Câteodată asta este ascuns chiar şi pentru îngeri.  Câteodată este ascuns în aşa fel că îngerul sau umanul să poate să treacă printr-o experienţă, neîmpovărată de ce ei gândesc că ar trebui să fie, în aşa fel ca ei să meargă prin experienţe total liberi faţă de ce planul conţine.
     Vedeţi voi, Planul Divin, sau întregul plan, nu este de loc un plan.  Este ceva ce “devine” şi care câteodată are o anumită direcţie sau o anumită cotitură.  Asta are o dorinţă anumită, o împlinire la asta.
     Planul Divin a sufletului vostru a fost un mare mister pentru voi de a lungul multor vieţi a voastre,şi în mod special în această viaţă noi vă auzim că spuneţi mereu şi mereu, “Spirit, ce este ceea ce eu ar trebui să fac acuma?”  Şi răspunsul pe care voi primiţi - vouă nu o să vă placă asta prea mult - este, “Nouă nu ne pasă, orice alegeţi, orice alegeţi” (Râsete din audienţă)  Acum, asta a fost dificil, şi noi ştim că voi a-ţi fost frustraţi cu noi pentru că voi a-ţi vrut să înţelegeţi Planul Divin.
     Eu, Tobias, Hossaf sau oricare înger nu putem spune care este întregul plan.  Dar, noi putem spune acum la umanii Energiei Noi, cum să accesaţi asta şi cum să vă integraţi cu asta.  Noi putem să vă spunem cum să aduceţi asta în viaţa voastră.  Este al vostru.  Asta este cadoul vostru.  Asta este între voi, condiţia voastră umană şi sinele vostru divin.  Asta este al vostru.
     Planul Divin Întreg este ca şi curgerea apei într-un râu.  Asta are maluri sau limite, dar asta poate fi învins oricând.  Asta are o curgere care este măreaţă şi frumoasă şi naturală.  Asta nu are nevoie să fie manipulată sau controlată.
     Planul vostru Divin este împlinirea sufletului.  Asta este pasiunea sufletului.  Planul Divin ar puteaa fi dificil de pus în cuvinte.  Noi ştim, voi vreţi să încercaţi să intelectualizaţi asta, poate vreţi  să scrieţi pe o hârtie şi să puneţi pe perete şi să spuneţi, “Asta este Planul meu Divin”.  Voi poate aşa înfringeţi scopul adevărat de conectare cu Planul vostru Divin.
     Planul Divin se schimbă constant, asta pentru că voi vă schimbaţi constant.  Planul Divin este în Acum, dar asta îmbrăţişează trecutul şi la fel potenţialele viitorului.  Planul Divin poate să se integreze cu planul uman.  Planurile se pot complementa unul cu altul.  Planul Divin poate să aducă tipul de împlinire materială pe care voi doriţi în timp ce aduce împlinirea Spiritului, a energiei creatoare.  Ele pot lucra împreună.  În alte cuvinte, Planul vostru Divin poate să audă nevoile sinelui vostru uman.  Şi acum sinele vostru uman poate să simtă curgerea Planului vostru Divin.
     Cum ajungeţi la asta, dragi prieteni?  Cum vă conectaţi la Planul Divin şi cum să-l contopiţi cu planul uman?  Asta este prin a da permisiunea voastră de a merge la acel punct de separare, care energetic se încrucişează când aceste două se întâlnesc - -acel punct în care staţi voi acum.  Planul vostru Divin este totalmente în jurul vostru.  Dacă încercaţi să-l canalizaţi în mintea voastră şi să puneţi în cuvinte... sau încercaţi să-l analizaţi...sau încercaţi să-l segmentaţi, aşa cum faceţi cu timpul sau spaţiul vostru...asta vă va evita.
     Nu uitaţi că noi am spus că timpul este o iluzie.  Asta este pe dispozitivul, ceasul de pe mâna voastră.  Asta este rezultatul a ce vedeţi voi pe cer.  Asta este o iluzie.
     Planul Divin, dragi prieteni, nu se poate segmenta, sau pacheta, sau analiza ca şi cum voi faceţi cu timpul sau chiar cu spaţiul.  Asta este doar acolo.  Asta este o simţire ne-puse în cuvinte, ne-scrise pe un sul de hârtie.  Este o simţire.
     Noi nu putem defini asta pentru voi.  Noi putem doar să spunem că asta există, în acest moment, în acest punct de separare în care noi stăm împreună.  Voi puteţi aduce asta în realitatea voastră stând în acest moment cu noi respirând.   Aah...asta o să aducă energiile sale în fiecare ţesut al corpului vostru.  Asta o să aducă Planul Divin în fiecare aspect al conştienţei voastre.  Aşa cum voi respiraţi în moment, asta va aduce contopirea Planului Divin cu planul uman.
     Noi trebuie să râdem pentru că chiar cuvântul “plan” nu este potrivit.  Asta este simplu o împlinire şi o devenire.  Asta este sufletul vostru, şi vrea să se joace.  Este sufletul vostru şi are o mare înţelegere pentru viaţă.  Este sufletul vostru având pasiunea să experienţeze ceva nou.  Astea două se pot contopi în Energia Nouă.
     Asta este aşa simplu!  Shaumbra, să nu faceţi asta complex!  Asta este foarte simplu!  Voi puteţi sta în momentul contopirii a înţelegerii divine şi umane, oricând.  Asta nu trebuie să fie doar în acest timp de întâlnire a Cercului Crimson.  Ce experienţaţi aici chiar acuma poate să fie în orice moment de Acum.
     Planul Divin numai trebuie să fie ascuns.  Planul Divin numai trebuie să vă scape printre degete, niciodată.  Asta nu este un secret.  Asta este în Acum-ul vostru.
     Asta nu este ca energiile cu care a-ţi lucrat înainte.  Asta nu pot fi controlate.  Asta se poate doar îmbrăţişa.  Asta nu se poate limita pentru că asta creşte tot timpul.  Asta nu se poate captura şi închide şi folosi la discreţia voastră aşa cum doriţi, pentru că asta sânteţi voi.  Şi, asta este mai mare ca şi umanul de voi.  Planul Divin nu poate fi luat de la voi pentru că nu este aparţinător.  Asta simplu este.  Asta totdeauna va fi acolo.
     Deci, dragi prieteni, în această Energie Nouă, voi puteţi să extindeţi conştienţa voastră, să călătoriţi între nivele, să călătoriţi în toate dimensiunile.  Planul Divin poate să vină în Acum-ul vostru, pentru o înţelegere mai mare a scopului.
     Voi v-aţi întrebat, “Dragă Spirit, unde este pasiunea mea?”  Asta este aici acum.  Respiraţi asta înăuntrul.  Simţiţi asta.  Asta aduce viaţa înăuntru. Asta aduce o nouă înţelegere.  Evitaţi temptaţia de a încerca să analizaţi asta.  Evitaţi temptaţia de a încerca să o încuiaţi.
     Vedeţi voi, asta este ca şi o pasăre.  Voi vreţi să o încuiaţi într-o colivie ca să vă bucuraţi de asta la voinţa şi discreţia voastră.  Asta nu trebuie să fie încuiată într-o colivie.  Asta este totdeauna acolo, totdeauna în dezvoltare, totdeauna la dispoziţia voastră în Acum. Numai sânt atribuţii dualistice pentru planul uman şi planul divin ca fiind separate, sau neavând conştienţe. Astea sânt aici acum.  
     Universul, dragi prieteni, voi, dragul Dumnezeu, sânt totdeauna împlinitori şi totdeauna în desfăşurare.  Universul, omniversul, nu este limitat în nici un fel care ar crea vreo problemă.  Asta totdeauna răspunde vouă, în fiecare moment.  Voi şi sufletul vostru răspundeţi la voi înşivă în fiecare moment.
     Nu sânt lipsuri, astea există doar în iluzia pe care o aveţi.  Nu este boală, este doar în iluzia voastră.  Dumnezeul nu reţine nimic de la voi.  Dar, Dumnezeul...câteodată voi pretindeţi că el nu este acolo în aşa fel ca voi să puteţi experienţa ceva.  Dar acum nevoile pentru acele tipuri de experienţe pot pleca.
     Voi puteţi folosi conştienţa şi înţelegerea voastră ca să creaţi cu adevărat.  Universul, omniversul, se desfăşoară constant şi devine constant împlinitor.  Voi puteţi să vă permiteţi să fiţi în acel punct de separare ca să primiţi binecuvântările împlinirii tot timpul.  Asta este aşa simplu.  Asta este aşa simplu - diferit în orice fel în care v-aţi comportat, gândit sau acţionat înainte.  Asta este Energia Nouă.  Asta este diferit acum.
     Dragi prieteni, astăzi noi am făcut lucrurile puţin mai diferit.  Noi am făcut asta pentru faptul ca să-i dăm lui Hossaf o idee a ce facem noi împreună în aceste clase, o idee despre voi.  Nu a fost nevoie pentru Shoud.  Nu este nevoie pentru mine, Tobias, să vorbesc şi după asta pentru Shoud.  Astea toate devin unul.  Noi stăm la acel punct de separare unde toate nivelele se intersectează sau se topesc împreună.
     Shoudul este comunicarea.  Eu sânt voi.  Voi sânteţi eu.  Toate vocile sânt una.  Shoudul este comunicarea.  Numai este nevoie pentru acea separare, niciodată.
     O mică schimbare...noi ar fi trebuit să-l prevenim pe Cauldre...el devine nervos, (râsete din audienţă). În ultimile 15 minute, Cauldre ne tot spune, “Dar, Tobias, tu vorbeşti prea mult astăzi. O să mai avem timp pentru Shoud?”  Noi am fost în Shoud, dragi prieteni.
     Mai este un alt punct pe care voi a-ţi cerut să aducem astăzi. Este un punct simplu, dar un punct pe care voi doriţi să subliniaţi pentru voi înşivă.  Dragi Shaumbra, voi vă luaţi pe voi înşivă prea serioşi. Voi depuneţi efort.  Voi uitaţi să râdeţi.  Voi uitaţi să vă înveseliţi.  Voi încă mai aveţi reguli despre ce voi gândiţi că trebuie sau că nu trebuie să faceţi.  Voi uitaţi să vă distraţi.
     Shaumbra, încurajaţi-vă ca să fiţi mai bucuroşi, într-un sens, da, să nu vă îngrijoraţi atât de mult pentru lucruri în viaţa  voastră, pentru oamenii din viaţa voastră.  Voi puteţi iubi într-adevăr pe cineva când voi vă opriţi să vă îngrijoraţi pentru acea persoană .  Grijile reprezintă îngrijorările voastre.  Voi gândiţi că voi trebuie să căraţi povările lor pentru ei, să vă îngrijoraţi pentru ei.
     Voi vă îngrijoraţi despre direcţia în care merge lumea.  Dragi prieteni, lumea este perfectă.  Într-adevăr este.  Lumea se desfăşoară într-un mod potrivit.  Aveţi pasiune şi înţelegere.
     Voi vă îngrijoraţi prea mult despre voi şi despre dezvoltarea voastră spirituală.  Dacă voi vă opriţi să vă îngrijoraţi, atunci orice se poate adeverii.  Atunci, voi puteţi să vă bucuraţi de orice prin care voi treceţi.   Dar, voi gândiţi că asta trebuie să fie într-un anumit fel şi să aibă anumite atribuţii.  Voi gândiţi că dacă voi râdeţi, dacă mergeţi afară să aveţi un timp bun, că asta vă va îndepărta de pe pista voastră.
     Eu, Tobias, sânt cunoscut pentru un pahar - sau poate două - de vin.  Dar, dragi prieteni, câteodată mă uit la voi, şi eu gândesc că, “Dacă eu aş fi fost în pantofii voştri, eu aş fi băut mai mult vin, şi nu m-aş fi simţit vinovat!” (Râsete din audienţă).Fiecare noapte eu aş fi sărbătorit viaţa mea şi pe prietenii mei Shaumbra.
     Da, şi de ce aveţi dureri de cap?  Asta este pentru că voi vă îngrijoraţi a naibii de mult despre tot ce faceţi.  De ce puneţi în greutate atunci când mâncaţi?  Asta este pentru că voi vă îngrijoraţi prea mult despre asta. Voi vă îngrijoraţi despre tot.
     Să fiţi mai puţin serioşi, şi mult mai veseli.  Voi treceţi prin una dintre cele mai mari schimbări văzute vreodată în umanitate, schimbare de la Energia Veche la cea Nouă, ceva despre care s-a visat şi a fost prorocit de când îngerii au venit prima dată pe Pământ.  Asta este creaţia Noii Energii.  Şi voi scăpaţi asta pentru că voi vă îngrijoraţi despre orice.
     Şi noi auzim scuzele voastre, “Dar, Tobias, eu trebuie să mă îngrijorezi.  Maşina mea nu merge bine.  Şi, poate eu voi pierde slujba.  Eu trebuie să mă îngrijorezi”.  Deci, atunci, dragi prieteni savuraţi ACESTEA. (Râsete din audienţă)
     Voi ne-aţi cerut ca să aducem asta la cunoştinţa voastră, să vi le amintim.  Voi v-aţi gândit despre astea.  Voi v-aţi întrebat nu de mult cum să faceţi să nu fiţi aşa serioşi.  Voi sânteţi aşa de serioşi că uitaţi să vă bucuraţi.
     Deci, daţi voie să ne mutăm la acel punct de separare.  Daţi voie să ne mutăm împreună la acel punct de bucurie.  Daţi voie să schimbăm conştienţa la punctul unde putem avea bucurie în viaţă. Voi o să vedeţi că asta poate să fie fără efort.  Voi o să vedeţi că voi aveţi energiile să creaţi orice doriţi.  Deci, dragi Shaumbra, bucuraţi-vă.  Zâmbiţi de mai multe ori.  Îmbrăţişaţi de mai multe ori.  Aveţi puţin mai mult vin seara.  Şi nu ţineţi astea împotriva voastră.
     Cu asta, dragi prieteni, a fost o onoare pentru Hossaf să fie aici astăzi.  A fost o onoare pentru el să preia rolul acesta nou de a vă ajuta cu extinderea voastră multi-dimensională, în timp ce sânteţi complet prezenţi, şi respiraţi şi sânteţi în Acum.
     Asta este Energia Nouă, şi voi sânteţi pionierii.  Voi sânteţi primii care a-ţi spart pereţii Energiei Vechi ca să ajungeţi aici.  Voi sânteţi cei care, dragi prieteni, cei care a-ţi schimbat lumea pentru că voi a-ţi schimbat conştienţa voastră.
     Voi vă întrebaţi uneori şi spuneţi, “Dragă Spirit, eu simt că nu fac nimic”.  Dar, NOI ştim că voi a-ţi făcut un lucru incredibil, fiind doar aici.  Voi nu trebuie să faceţi nimic fizic pentru ca să aveţi un impact pe Tot Ce Este.  Voi a-ţi schimbat lumea.
     Ceea ce vedeţi că se întâmplă în război, asta este rezultatul schimbării voastre de conştienţă.  Da, războiul este greşeala voastră.(Râsete din audienţă)  Asta ar fi putut să fie dezastruos.  Asta putea să fie Armaggedon.  Asta ar fi putut să fie peste tot în lume - Al III-lea Război Mondial - dar în acest timp cu bombe nucleare.  Războiul, da, este greşeala voastră pentru că este izolat într-o arie unică.
     O să fie doar un număr mic de umani care se vor tranzita în timpul acestui proces.  Ei s-au oferiti pe ei înşişi pentru ca schimbarea să aibă loc.  Războiul va fi rapid.  Ast nu are nevoie să facă ravagii în conştienţa umană.  Războiul este televizat în timp real, în Acum-ul vostru Extins în aşa fel ca voi să puteţi vedea efectele în aşa fel ca umanitata să capteze astea şi să treacă prin schimbările de conştienţă, să meargă la un punct nou de separare.
     Deci, dragi prieteni, nu este că noi propunem ca aceste activităţi să fie primele alegeri ale voaste.  Dar, câteodată noi trebuie să ne retragem şi să onorăm umanii pentru ce ei aleg.  Voi, dragi Divini Umani, aveţi înţelegere şi onoare prin care omologii voştri trec care încă mai sânt în Energia Veche.  Voi niciodată nu sânteţi singuri în călătoria voastră. Şi acum Hossaf vine să vă ajute cu noile înţelegeri interdimensionale. Noi vă iubim mult.
SI AŞA ESTE!
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved