SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 8: ILUZIA PUTERII II”
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPSUNSURI
1 MARTIE 2003

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi continuăm cu energia din această zi, în această adunare de Shaumbra, şi în acest timp de mutare în Energia Nouă.
     Este o mare onoare că Moses este aici astăzi, şi că împartă acest spaţiu cu voi.  El a fost un pionier în timpul lui, creând căile noi, creând înţelegerea nouă, creând regulile de care au fost nevoie în acel timp.  Voi nu aveţi nevoie de reguli în timpul vostru...singura regulă este ca să urmaţi inima voastră, să urmaţi simţămintele voastre şi să aveţi încredere în divinitatea voastră proprie.
     Una dintre lucrurile pe care dragul de Moses a încercat să întroducă pentru oamenii lui a fost conecţia lor la Spirit, ceva ce a luat mii şi mii de ani pentru a face asta.  Este ceva ce voi Shaumbra, faceţi acum în viaţa voastră.  Voi vă conectaţi la Spirit, vă conectaţi la divinitatea voastră.
     În zilele lui Moses, idea că şi “VOI LA FEL SÂNTEŢI DUMNEZEU”, a fost aşa de străin, încât cuvintele nici nu puteau să fie rostite, pentru că au fost puteri - da, într-adevăr - puteri - asta ar fi putut să pună un sfârşit la asta.  Idea că sânteţi divini, că voi sânteţi aici într-o călătorie sacră, nu ar fi putut nicicum discuta.
     Multe din poruncile pe care le-a primit Moses au fost ca şi ceea ce auziţi voi astăzi...”onoraţi părinţii voştri”, “să nu ucideţi”,”să nu furaţi”,”să nu doriţi bunurile vecinilor”.  Dar, ce Moses a primit pe vârful muntelui a fost acordul şi angajamentul şi încrederea , asigurarea de la Spirit că îngerii erau cu el.
     Ceea ce a auzit el în acea zi în vârful muntelui, a fost angajamentul pentru Tot Ce Este, şi a fost un scop, şi a fost o înţelegere.  A fost o mişcare de energie în univers.  A fost un angajament de la Spirit ca să fie mereu acolo.
     A fost un angajament, ceea ce a fost dat lui Moses pe munte că într-adevăr nu este moarte, că este simplu o tranziţie.  Este simplu o schimbare.  Este simplu o experienţă.
     Ce a fost dat lui Moses, a fost un angajament de la Spirit, de a iubi totdeauna toţi îngerii.  A fost un angajament ce a fost dat lui Moses, că Spiritul va veni la fiecare într-o zi, că voi nu a-ţi fost pierduţi că voi nu a-ţi fost uitaţi.  A fost un angajament de la Spirit de a vă onora pentru munca ce faceţi.
     A fost un angajament de la Spirit că într-o zi asta să fie născut în înăuntrul vostru în timp ce sânteţi în forma umană, în timp  ce voi staţi în Momentul Divin.  A fost un angajament că Spiritul să fie acolo pentru suport, dragoste şi onoare.
     A fost angajamentul adevărat ceea ce a fost dat lui Moses.  Astea erau intrepretate mai târziu într-un fel în care oamenii să poate să înţeleagă, erau interpretate ca nişte porunci.
     Acum permiteţi-vă să SIMŢIŢI energia angajamentului Spiritului lui Moses.  Simţiţi angajamentul de la Spirit.  Oh, voi vorbiţi despre simţire.  Voi vorbiţi despre ceva ce deschide pe voi şi atinge inima voastră.  Simţiţi energia adevărată a ce a fost dată lui Moses în acea zi, angajamentul de la Spirit că întotdeauna asta să fie cu voi. 
     De aceea este că noi spunem mereu şi mereu, “Voi nu sânteţi niciodată singur”.  Spiritul are angajamentul să fie cu voi şi în voi. 
     Dragi prieteni, voi a-ţi spus în Shoud despre un nou aspect a iluziei puterii.  Iluzia a fost că, acolo au fost două forţe separate luptându-se în voi, luptându-se pentru a avea control, una încercând să cucerească pe cealaltă.  Aşa cum voi a-ţi exprimat în Shoud, nu este nevoie pentru această luptă.
     Cum vă vindecaţi pe voi înşivă?  Voi permiteţi energiilor să lucreze împreună.  Voi ştiţi dragi prieteni, toate aceste energii  au un ţel comun.  Toate astea caută rezolvare spirituală,realizare divină.  Aveţi încredere în voi înşivă  că tot ce este în biologia voastră, în mintea voastră, în emoţiile voastre şi spiritul vostru, caută realizare divină.
     Daţi drumul la asta pentru un moment.  Eliberaţi.  Asta a fost ce Moses/Mohamed a încercat să spună oamenilor Islamului. Islam  înseamnă “eliberare” şi “capitulare”.  Eliberaţi.  Asta a trebuit să fie prezentată într-o cale diferită în acel timp, în felul în care oamenii să poate să audă, să înţeleagă şi să accepte sinele în fiinţa lor.  Multe mesaje ce au fost spuse mii de ani în urmă, sânt foarte relevante astăzi, sânt o parte din realizarea conştienţei voastre în acum, decât în mii de ani în urmă.
     Aveţi încredere în divinitatea voastră proprie şi să ştiţi că toate aceste energii lucrează împreună.  Eliberaţi conştienţa dualităţii că voi puteţi da doar lumină...sau că puteţi fi doar întuneric şi că astea două nu pot lucra împreună.  Priviţi cum se vindecă corpul vostru.  Priviţi cum mintea voastră intră într-o nouă balanţă.  Priviţi cum deveniţi divini, şi creatori.  Aveţi încredere în voi înşivă.
     Să ştiţi că totul în sinele vostru caută realizare divină.  Câteodată voi încercaţi să controlaţi procesele în corpul vostru prin mintea voastră.  Voi gândiţi că dacă mintea voastră nu spune la corpul vostru ce să facă, atunci corpul o să meargă într-o direcţie greşită că  asta o să lucreze împotriva voastră.
     Voi reţineţi asta în mintea voastră.  Vouă vă este frică să deschideţi câteva cămăruţe micuţe în mintea voastră.  Vouă vă este frică de scheletul vostru.  Astea erau simplu experienţe din trecut.  Chiar şi cea mai întunecoase experienţe din cele întunecoase pe care a-ţi avut, au fost pentru realizarea divină.  Astea v-au ajutat să obţineţi noi înţelegeri şi până la urmă noi energii.
     Puteţi voi să aveţi încredere în voi înşivă orbeşte?  Puteţi avea încredere în divinitatea voastră la miezul fiinţei voastre?  Noi nu vă cerem să aveţi încredere în nişte dumnezei pe care i-au creat nişte religii, un dumnezeu cu o barbă albă, care stă în cer, şi vă judecă.  Noi nu vă cerem să aveţi încredere într-un dumnezeu pe care voi nu cunoaşteţi şi nu puteţi identifica.  Asta ar fi prostesc.
     Noi vă cerem să fiţi curajoşi şi îndrăzneţi.  Aveţi încredere în voi înşivă şi în divinitatea voastră.  Aveţi încredere că fiecare aspect din voi, fiecare viaţă din trecut şi fiecare aspect multi-dimensional, totdeauna s-a îndreptat spre realizarea divină.  Realizarea divină vine când sânteţi în Momentul Lărgit.  Barca nu trebuie să treacă lacul, niciodată.
     Puteţi să aveţi încredere în voi înşivă atât de orbeşte că voi puteţi să întineriţi corpul vostru, şi că voi puteţi să aduceţi abundenţă vouă înşivă?  Puteţi să aveţi acea încredere adâncă în voi?
     Moses vine în această zi.  Mohamed vine în această zi să dea sunetul pentr-u o nouă eră, pentru  Energia Nouă, să recunoască pe voi pentru munca ce faceţi, şi vă cere ca să continuaţi asta. Staţi aici pe Pământ.  Continuaţi munca.  Fiţi învăţătorii.  Ieşiţi afară din cutie.  Aveţi încredere în voi înşivă.
    Cu asta, noi avem plăcerea să răspundem la întrebările voastre.
     Întrebarea de la Shaumbra 1:  Eu nu simt bucurie, poate câteva  momente câteodată.  Eu simt că eu sânt pe o plută de emoţii.  Şi, eu mă simt singură în asta.  Eu am doi băieţi care au 8 şi 10 ani, şi eu simt că şi ei au acest efort.  Acest an este mai greu decât celălalt.  Poţi să mă ajuţi să înţeleg ce se petrece cu mine şi băieţii mei?
     Tobias:  Într-adevăr, tu şi băieţii tăi sânteţi Shaumbra. (Pauză de la Tobias ca şi cum el ar fi terminat de răspuns. (râsete)
     Tu ai fost de acord cu o călătorie foarte dificilă.  Tu ai fost de acord ca să foloseşti această viaţă pentru ascensiunea ta.  Tu ai fost de acord să opreşti traversarea zgomotoasă a bărcii pe lac şi să creezi valuri, creând o viaţă nouă, creând experienţe noi. Tu ai ales să aduci toate astea împreună în această viaţă.  Asta este dificil.  Asta nu este - cum să spun - slab de inimă.  Shaumbra voi sânteţi tari.  Dragi prieteni, dragi prieteni, asta este o călătorie dificilă.  Asta este.
     Într-un sens, este similar cu starea de conştienţă a lui Moses şi pentru oamenii lui când ei au fost în desert pentru 40 de ani.  Ei au cărat divinitatea lor pentru 40 de ani, încercând să găsească un loc de odihnă.  Asta este un metafor.  O parte din asta s-a întâmplat într-adevăr.  Dar, asta a fost un metafor.
     Tu şi toţi Shaumbra din toată lumea, voi treceţi prin multe lucruri.  Voi treceţi printr-un proces de schimbare care este foarte dificil.  Voi treceţi de la Vechi la Nou.
     Cum puteţi să creaţi bucurie în viaţa voastră?  Uitaţi-vă la tot ce a-ţi făcut.  Permiteţi ca să simţiţi asta.  Staţi în Acum.  Staţi în Moment.  Permiteţi ca să simţiţi asta.  Asta o să vină, puţin câte puţin, dar o să vină.  Voi treceţi printr-un proces de moarte în aşa fel ca voi să puteţi fi renăscuţi...diferiţi, acum...în acest timp divin.
     Pentru tine în special, tu încerci aşa de tare chiar acuma.  Tu încerci prea tare.  Noi vedem asta.  Este mult efort în mintea ta. Tu te miri de ce nu sânt lucrurile aşa cum ai planificat să fie.  Dar, planurile tale au fost Vechi.
     Asta este nou.  Stai în moment.  Respiră adânc.  Astea sânt unelte simple, unelte simple.  Noi ştim că sânt mulţi Shaumbra care gândesc, “Nu, nu se poate să fie aşa de uşor.  Eu nici nu vreu să încerc asta, pentru că asta sună aşa de uşor”.  Dar, asta este.  Astea sânt uneltele pe care voi v-aţi dat vouă înşivă.
     Aşa cum voi treceţi prin procesul de transformare, voi o să găsiţi bucurie.  Voi o să simţiţi bucurie.  Asta nu o să fie ca şi o bucurie nesinceră pe care a-ţi avut în trecut.  Asta o să fie o nouă bucurie, plin de compasiune, dragoste şi înţelegere adevărată.
     Întrebarea de la Shaumbra 2:  În numele tuturor care ne-am îngrăşat ca să ne protectăm...acum că Energia Nouă este aici, mi se pare că eu voi folosi asta ca să pierd din greutate, să devin sănătos.  Şi asta nu merge aşa, deci eu aş vrea o sugestie de la tine.
     Tobias:  Noi îţi spunem glumând, “Mănâncă ciocolată” (Râsete)
     Shaumbra 2:  Eu mănânc.  Asta este problema. (Mai multe râsete).
      Tobias:  Greutatea a fost o problemă pentru mulţi dintre voi.  Asta a fost o protecţie aşa cum spui.  Dar, acum tu poţi să eliberezi asta.  Tu poţi să spui la corpul tău că numai este nevoie de protecţie niciodată.  Tu poţi să eliberezi asta.
    Încă mai este o frică asociată cu asta.  Voi gândiţi că dacă voi eliberaţi asta, voi o să fiţi foarte vulnerabili.  Oh, da, voi o să fiţi.  Voi o să fiţi vulnerabili, dar vulnerabili la simţiri noi, vulnerabili la alţi oameni, vulnerabili la toate aceste lucruri.  Dar, asta nu trebuie să te afecteze pe tine.  Asta nu trebuie să te domine.
     Spune corpului tău că este timpul pentru eliberare.  Este timpul pentru o cedare.  Este timpul pentru - cum să spun, aşa cum Moses ar spune - este timpul pentru Islam-ul corpului vostru, să eliberaţi ceea ce numai vă serveşte.
     Puneţi energia voastră în mâncare înainte ca să mâncaţi asta.  Voi o să înţelegeţi care este balanţa potrivită în baza momentului cu moment.  Voi nu trebuie să aveţi acele diete scrise care vă spun exact ce să mâncaţi şi când să mâncaţi.  Asta este de zi cu zi, moment cu moment.
     Sânt zile când corpul vostru o să aibă nevoie de mai mult zahăr.  O să fie alte zile când o să aveţi nevoie de mai multe proteine.  Corpul vostru o să spună.  Voi o să simţiţi asta.  Asta o să facă cumpărăturile voastre puţin,încurcate. Dar asta este.
     Din nou, noi ştim că noi recurgem la cele mai simple unelte, dar astea sânt efective.  Inspiraţi asta înăuntrul.  Inspiraţi asta în biologia şi corpul vostru.  Simţiţi asta de sus în jos.  Spuneţi corpului vostru că poate să elibereze asta.  Este o memorie care se construieşte în toate celulele şi ţesăturile care spun; “Protectează.  Depozitează.  Depozitează.  Poate o să avem zile dificile, deci trebuie să depozităm mâncarea.  Noi trebuie să ne protectăm pe noi înşine”.
     Este ca şi în armată care se prepară pentru o luptă.  Ei se baricadează, construiesc ziduri.  Asta este ce voi toţi a-ţi făcut.  Spuneţi vouă înşivă, “Nu este nici o bătălie”.  Spuneţi vouă înşivă, “Voi puteţi elibera acum”.  Inspiraţi asta înăuntru.  Inspiraţi asta şi simţiţi asta.  Voi o să vedeţi asta că o să plece.  Voi o să vedeţi asta că pleacă.  Corpul vostru vrea să elibereze asta mai mult ca orice.
     Noi ştim că Shaumbra vrea ca noi să spunem o dietă magică. (Râsete)  Dar, magia este în respiraţie şi în moment.  Corpul vostru, când se simte în siguranţă...corpul vostru va elibera.  Dacă nu eliberează excesul, dacă încă mai depozitează, şi vă protectează, mergeţi în corpul vostru şi întrebaţi de ce continuă să facă asta.  Întrebaţi de ce vrea să facă încă asta.  Asta o să spună vouă nişte lucruri interesante.  Corpul vostru ştie cum să se regleze însuşi. Asta înseamnă încredere.  Corpul ştie cum să se regleze pe el însuşi, dacă voi permiteţi asta.  Dar, dacă voi întotdeauna vă gândiţi că o să vină un timp dificil, gândind că viaţa este grea, gândind că voi întotdeauna sânteţi vulnerabili la alţii...asta o să facă cel mai bun lucru pentru voi, o să depoziteze şi o să vă protecteze.
     Deschideţi-vă şi respiraţi.  Inspiraţi divinitatea voastră.  Greutatea din corp va pleca.
     Întrebarea de la Shaumbra 3:  Tobias, poţi tu să clarifici pentru noi diferenţa între karma Energiei Vechi, şakra cu şapte colţuri şi Energia Nouă fără karma şi câmpul unificat?  Este oare o diferenţă când lucrăm cu cei care se trezesc?  Înseamnă că câmpul unificat este o şakră mare conectată la toate?  Mulţumesc.
     Tobias:  Într-adevăr, în Energia Veche au fost şapte şakre fizice şi cinci şakre eterice.  Astea au fost potrivite în timp.  Aceste şakre se unifică aşa cum vă mutaţi în Energia Nouă.  Voi numai trebuie să segmentaţi părţile din voi.
     Când umanii încep procesle lor de trezire, aici apare o schimbare în aceste energii.  Asta poate să cauzeze discomfort fizic - asta este faptul că corpul are dureri. Aşa cum centrele energetice se reunesc într-una, asta este cumva un timp dificil prin care voi treceţi.
     Pentru voi care sânteţi lucrători energetice, pentru voi vindecători, observaţi diferenţa între cineva care încă mai are şakrele independente şi cineva care are un sistem de şakre unificată.  Modalitatea de vindecare pe care voi folosiţi pentru ei o să fie diferit.
     Voi acuma vă integraţi pe voi înşivă complet.  Voi integraţi trecutul vostru.  Voi integraţi totul în viaţa voastră curentă.  Voi a-ţi ales această viaţă ca să fiţi “ascendenţi desemnaţi” pentru tot sufletul vostru.  Voi vă unificaţi toate experienţele trecutului vostru.
     În trecut, fiecare viaţă a voastră a fost independentă şi separată cu puţină conecţie între ele.  A fost ca şi cu şakrele voastre , independente şi separate.  Acum, dragi prieteni, astea toate se unesc împreună.  Asta este Noua Energie - când astea se împreunează. Este mult mai uşor pentru vindecători să lucreze cu aceste şakre unificate.
     Întrebarea de la Shaumbra 4:  Tobias, eu sânt foarte fericit că tu ai venit înapoi în viaţa mea.  Întrebarea mea este - eu încerc să înţeleg divinitatea cu mintea mea, eu ştiu asta.  Întrebarea mea este - noi încercăm să ne integrăm...divinitatea noastră este în sinele nostru.  Asta a fost într-un cocon în sinele nostru pentru milioane şi bilioane de ani.  Şi acum noi ne integrăm, ne trezim, şi ne ţinem divinitatea noastră.  Când noi sântem pe partea cealaltă a voalului - întrebarea mea este...este divinitatea noastră trezită atunci când sântem pe partea cealaltă?  Este asta o parte din noi?  Şi când noi venim înapoi, trebuie să facem totul de la început, iarăşi în cocon şi atunci se trezeşte din nou?  Eu întreb...este divinitatea ta trează în timp ce tu eşti unde eşti acuma? (Râsete din audienţă)
     Tobias:  Noi sântem încântaţi cu întrebarea ta.  Noi îţi dăm un răspuns simplu la întrebarea ta complexă?
     Când voi veniţi înapoi pe partea noastră a voalului, nu, divinitatea voastră nu iese automatic din ce noi am numit cocon ca să fie cu voi.
     Pentru faptul că eu Tobias, sau Moses, sântem înapoi pe această parte a voalului, într-adevăr noi nu avem acces la divinitatea noastră în plin.  De aceea este că noi vă onorăm pentru munca pe care voi faceţi.
     Aşa cum voi integraţi, aşa cum permiteţi pentru acea porţie dumnezeiască a voastră să vină în realitatea şi momentul vostru, aşa voi daţi voie ca asta să se nască, şi permiteţi ca să vină afară din cocon.  Voi asiguraţi un mediu sigur pentru ca divinitatea voastră să iasă afară.  Asta la fel schimbă şi afectează accesul nostru la divinitatea voastră.
     Aşa cum am spus înainte, voi sânteţi cei care mergeţi prima dată.  Voi sânteţi care vă integraţi prima dată.  Când voi faceţi asta, când voi aduceţi Casa eternă la voi, asta schimbă tot universul.  Asta schimbă tot universul.
     Deci, asta este dificil pentru că mulţi dintre voi cred acum că ei nu au acces la divinitatea lor pe partea noastră, oare asta este bine sau rău? (Râsete din audienţă)  Aici pe partea noastră a voalului - aşa cum voi puteţi simţi, pentru că voi a-ţi fost aici de multe ori - noi avem o înţelegere diferită.  Noi avem o privire generală a lucrurilor. Noi am lărgit simţămintele şi intuiţiile noastre. Noi am lărgit cunoştinţa şi înţelepciunea din cauza acelor priviri generale.  Dar totuşi, toţi îngerii lucrează spre a permite ca divinitatea noastră să iasă afară.
     Este o diferenţă între divinitate şi inteligenţă.  Este o diferenţă între divinitate şi cunoaştere sau înţelepciune.  Este foarte dificil de descris.  Dar, divinitatea este foarte specială, şi nu este nimic la ceea ce voi v-aţi gândit că este.  Câteodată voi căutaţi asta în locuri neobişnuite. Dar, este gata să vină afară din înăuntrul vostru.
     În esenţă noi vă permitem să înţelegeţi că ceea ce faceţi, adică aducând divinitatea voastră, înseamnă că aduceţi Casa la noi toţi. Noi vă mulţumim.
     Întrebarea de la Shaumbra 5:  Eu sufăr de fobia socială.  Mie îmi este frică să mănânc şi să beau în prezenţa altor oameni.  În aceste situaţii eu de multe ori sânt în tensiune şi exagerare şi mie îmi este frică că eu aş putea să tremur, să vibrez sau să mă scutur...eu nu prea găsesc cuvântul Englez potrivit.  Ce pot să fac?
     Tobias:  Este despre ce am vorbit noi mai înainte în discuţiile noastre.  Mulţi dintre voi v-aţi ascuns pe voi înşivă pentru mult timp.  Voi v-aţi retras pur şi simplu din societate pentru multe vieţi.  Acum voi veniţi înapoi în societate în această viaţă şi voi nu sânteţi obişnuiţi să performaţi funcţiuni “personale” în public.  Voi la fel a-ţi fost implicaţi în grupuri în trecut care au avut un regim foarte strict de a mânca, şi a bea.  Deci, toate aceste lucruri vin afară şi voi vă treziţi că aveţi ceea ce numiţi fobia socială.
     Cum să eliberez asta? (Pauză de la Tobias)  Noi ne consultăm puţin aici.  Răspunsul ce am primit de la divinitatea ta proprie şi de la cei care lucrează cu tine este, “să nu te provoci pe tine însăţi în aceste situaţii.  Să nu te pui pe tine în aceste situaţii”  Este o parte din tine care de fapt culege beneficiul ca tu să mănânci singură.  Da, asta poate să fie dificil, în special cu prieteni şi familie.  Dar, pur şi simplu să fi mulţumit aşa cum este asta.  Tu te pedepseşti pe tine însăţi prea tare.
     În timpul potrivit tu o să te simţi mult mai comfortabil cu asta.  În acelaşi timp, simplu acceptă asta despre tine însăţi, onorează-te pe tine însăţi.  Noi ştim că asta nu este răspunsul direct la întrebarea ta.  Dar, dragă, acceptă asta chiar acuma.  Este un scop pentru asta.
     Întrebarea de la Shaumbra 6:  Eu am o întrebare despre donarea de sânge şi celule.  Când eu fac asta, sigur, sângele este scos afară din venă, se procesează printr-o maşină.  Şi eu am un prieten care este foarte îngrijorat de curăţire efectivă a maşinii între donaţii.  Poate că este o posibilitate de a culege un fel de boală, dacă ei nu curăţă maşina între donaţii. Deci, eu aş vrea a doua opinie.
     Tobias:  Dă ne voie să întrebăm a treia opinie.  Cum te simţi tu despre asta?
     Shaumbra 6:  Am ştiut că tu ai să mă întrebi asta!  De aceea este că eu întreb asta din partea prietenului meu.  Eu simt că a dona sânge este darul vieţii mele.  Deci,  eu nu sânt îngrijorat de asta.  Dar, eu vreau a doua opinie...a treia...a patra...a cincia.
     Tobias:  Aşa cum a fost discutat astăzi în Shoud, chiar bacteria sau ce consideraţi energie negativă sau boli, se pot pune la muncă, se pot unifica.  Chiar şi acele boli caută realizare divină.  Astea vă ajută pe voi şi ajută pe ceilalţi ca să căutaţi asta.  Deci, până la urmă nu este nevoie de îngrijorare.
     Până la urmă voi toţi puteţi să transmutaţi orice.  Acum, noi nu vă sugerăm să mergeţi afară şi să încercaţi să faceţi fapte măreţe ca să arătaţi despre ce noi am vorbit.  Noi simplu vă cerem ca voi să vă puneţi în situaţie unde nu vă afectează pe voi, şi unde nu vă afectează prietenii şi pe alţi oameni.
     În general, noi spunem că asta este un lucru bun.  Este un lucru sănătos la acest punct.
     Întrebarea de la Shaumbra 7:  Tobias, eu iubesc comunicările tale.  Eu sânt acasă când citesc cuvintele tale şi răspund la energia ta.  Eu simt o mare dragoste.  Şi eu ştiu că eu deja am ascendat. Eu am fost pe partea voastră cu îngeri aurii, şi eu m-am auzit pe mine spunând, “Da, eu mă voi duce înapoi să fiu învăţător”.  Şi cu asta eu m-am simţit bine.  Dar, în relaţia cu bărbatul meu, cu el nu este vorba de a ascende.  Eu încerc să eliberez această relaţie, dar asta nu merge.  Eu cred că nu am destul curaj, sau nu am destulă răbdare.  Eu simt această durere şi eu nu pot să fiu în dragoste când el este în jurul meu.  Te rog, poţi să spui ceva despre situaţia asta a mea?
     Tobias:  Într-adevăr, sânt multe Energii Vechi din vieţile trecute, implicate în relaţia ta.  Tu deja ai realizat asta.  Tu deja ai înţeles asta.  Dar, pe lângă acesta, mai este frica ta.  Este frica că dacă părăseşti bărbatul tău, tu o să fi singură, şi că tu nu o să ai energia unei alte persoane în jurul tău.
     Noi îţi cerem ca să te uiţi adânc la această frică pe care o ai, şi realizează că tu nu eşti niciodată singură, şi dacă alegi să faci o schimbare cu această relaţie a ta, atunci să fi sigură că asta curăţă drumul.  Asta va deschide căi noi. Asta va permite să intră alţii în viaţa ta, alţii care vor fi potriviţi.
     La Cauldre nu îi place când noi dăm sfaturi ca asta.  Dar, dragă, tu şi partenerul tău ştiţi că este timpul să acţionaţi.  Tu şti asta înăuntrul tău.  Este timpul ca să eliberezi.  Este timpul ca să dai faţă cu frica ta.  Şi, sânt cei care aşteaptă să intră în viaţa ta, dar care nu pot până nu sânt făcute schimbări.  Nu uita că tu nu eşti singură.
     Întrebarea de la Shaumbra 8:  Tobias, eu am o viziune care cumva este înfricoşătoare pentru că asta mi se pare că este mare ca şi Universitatea Shaumbra.  Dar, asta este un nou fel de biserică sau reţea de biserică.  Şi eu aş vrea perspectiva ta în asta.
     Tobias: Noi vrem perspectiva ta. (Râsete din audienţă)
                                                10
     Shaumbra 8:  Viziunea mea este despre o biserică care este dedicată pentru o nouă înţelegere a dragostei despre care tu ai vorbit.
     Tobias:  Dar, cum te SIMŢI tu despre asta în inima ta?  Cum te SIMŢI?  Tu vorbeşti nouă de acolo sus. (Tobias arată la capul lui Cauldre)
     Shaumbra 8:  Eu mă simt emoţional.  Eu mă simt pasionat.
     Tobias:  Şi de ce ai vrea să te reţii de la această pasiune?
     Shaumbra 8: Pentru că biserica a fost ca...Eu ştiu că am făcut parte la stabilirea bisericilor care acuma se sfârşesc. Şi, este ceva, eu cred - este o frică de a crea ceva nou care ar fi batjocoritor, văzând că ceva rău...
     Tobias:  Noi am vorbit mai înainte cum pereţii bisericilor o să vină jos.  Noi am vorbit cum asta o să fie predominant în anii care vin.  O să fie mulţi oameni care nu o să aibă un loc unde să se roage.  O să fie mulţi oameni care nu sânt comfortabili să vină să mă vadă pe mine Tobias, mulţi oameni nu o să fie comfortabili cu nouătăţile ce aduc Shaumbra.
     Este ce simţim noi - este ce simţiţi voi la fel - că o să fie nevoie pentru locuri cu uşi ce sânt denumite biserici.  Încă o să mai fie nevoie de locuri pentru tranziţionarea Energiei Vechi în cea Nouă.
     Ce simţi tu este potrivit.  Este foarte bine.  Dar, tu nu îţi dai ţie însăţi destulă încredere.  Sânt îngeri care stau cu tine, care lucrează cu tine, care te ajută să încarci această pasiune.  Deci, stai cu asta.  Acceptă asta.  Noi înţelegeri o să vină la tine.
     Tu încă mai eşti înceţoşat cu simţăminte vechi, cu înţelegeri noi, cu viziuni vechi şi noi.  Astea toate încă mai se petrec în tine.  Deci, rămâi cu asta pentru un timp.  Inspiră asta înăuntrul.  Tu o să ajungi la noi înţelegeri despre locul şi despre tipul de umani care o să beneficieze de asta.  Dar, într-adevăr, ascultă la inima ta.  Tu eşti la locul bun.  Ascultă la inima ta.
     Întrebarea de la Shaumbra 9: În sfârşit au fost multe discuţii între Shaumbra despre Tulburări Personale Multiple pe pagina de mesaje a Internetului Cercului Crimson.  Eu spun, “în sfârşit”, pentru că eu am căutat un timp lung pentru o perspectivă spirituală a experienţelor mele cu acest diagnostic.  Şi, mulţumită paginii din Internet, eu am realizat că eu nu sânt singurul cu asta.  Eu am început să găsesc răspunsuri în sinele meu.  Cu toate astea, dacă tu ai putea să mai adaugi ceva asta ar fi mult apreciat de mine.
     Tobias:  Într-adevăr, asta este o dilemă interesantă.  Pentru la început, astea nu sânt tulburări.  Astea SÂNT personalităţi multiple.  Sânt fragmente din fiecare aspect al tău.  Astea sânt părţi din tine care merg pe planuri multi-dimensionale ca să experienţeze lucrurile.  Astea sânt aspecte din tine din vieţile trecute.
     Deci, dragule, astea toate continuă.  Tu te deschizi la simţămintele tale.  Tu eliberezi toate lucrurile.  Deci, acum toate aceste aspecte ale tale intră în conştienţa ta.  Ele vin să se reunească cu tine.  Ele vin şi îţi arată cine sânt ele.  Astea nu sânt tulburări!
     Câteodată astea fac viaţa în moment, provocativ.  Aceste aspecte din tine plâng pentru atenţia ta.  Asta este ceva ce mulţi dintre voi o să simtă şi o să experienţeze în lunile care vin.  Asta nu este o tulburare.
     Câţiva umani sânt ”fragmentaţi” mult.  Ei au multe părţi şi părticele din ei împrăştiate în jurul universului, împrăştiate în multe locuri.  Este timpul ca să aduceţi toate aceste energii împreună,să culegeţi părţile sufletului vostru împreună.
     Cum faceţi asta?  Este simplu - noi spunem încă odată - este prin respirare şi fiind în Momentul Lărgit.  Toate aceste părţi şi părticicele o să vină înapoi la voi.  Când vin înapoi la voi, ele o să încerce să se identifice.  Ele o să joace rolul pentru voi.  Să nu  lăsaţi ca asta să vă răstoarnă din balanţă.  Simplu permiteţi acelor părţi să se reintegreze.  Când noi vorbim despre astea, noi vorbim în primul rând despre Shaumbra.
     Pentru cei care sânt încă în experienţele multiplei personalităţi din Energia Veche, este o cale complet diferită de cum să trateze acele multiple personalităţi.  Câteodată, multiplele personalităţi pot fi devastatoare pentru persoana care este încă în Energia Veche.
    Dar, ce vorbim noi aici se referă la cei ca voi care sânteţi în Energia Nouă.  Mai mult ca orice, este timpul ca să fiţi în Acum şi să permiteţi la toate aspectele din voi să vină înapoi şi să se reunească cu voi.
     Voi sânteţi ascendanţi desemnaţi.  Toate aspectele voastre, trecând prin planurile multi-dimensionale, ele se bizuiesc pe voi, ca voi să fiţi cei care integrează toate energiile acestora.  Ele se bizuie pe voi ca să mergeţi cu ele în Energia Nouă.
     Făcând aşa, voi o să vă întâlniţi cu multe din ele.  Să înţelegeţi că acele aspecte fac parte din voi.  Să înţelegeţi că ele vor să se integreze.  Ele o să vină înapoi la voi când ele simt că sânt în siguranţă.
     Voi aveţi o responsabilitate pentru voi înşivă în această viaţă.  Voi luaţi pe voi responsabilitatea a multor vieţi ale voastre şi multe aspecte ale voastre.  Voi vă miraţi de ce este această viaţă actuală a voastră aşa de dificilă, de ce vă usucă?  Este pentru că voi v-aţi angajat într-un rol incredibil.
     Noi o să vorbim despre multiple personalităţi în următoarele comunicări.  Noi doar atingem asta acum, ca răspuns la întrebarea ta.  Dar, o să fie mai multe discuţii despre asta.
     Întrebarea de la Shaumbra 10:   Hello, Tobias, eu sânt de peste hotare.  Eu vreau să-mi mulţumesc mie însumi că am ajuns aici. (Râsete) Tot ce s-a discutat în această seară are legătură cu întrebarea mea.  Şi, eu voi încerca să fiu concis. Eu fac parte dintr-o reţea din ţara mea (Africa de Sud) care este foarte spirituală cu lucrătorii de iluminare şi oameni care se suportă unul pe altul pe fiecare nivel.  Dar, pentru mulţi dintre noi care am încercat, noi am ajuns la un punct în care noi ne luptăm cu un ultim obstacol.  Noi ştim foarte bine că noi creăm realitatea noastră tot timpul.  Şi noi ne dăm nouă înşine lecţii unde trebuie să ajungem.  Dar, mulţi dintre noi - curăţând, muncind, şi eliberând toate lucrurile şi bagajele - deodată se opresc în faţa unei mari obstacole pe care noi creăm şi re-creăm şi re-creăm. Eu vreau cheia la asta.  Eu vreau să ştiu cum să înţeleg ce facem noi, cum să mergem dincolo de asta, pentru că noi recunoaştem lecţiile, dar noi nu ajungem să le rezolvăm pentru că noi nu ajungem dincolo de asta.  Poţi să ne ajuţi?
     Tobias:  Într-adevăr, şi noi o să ne consultăm cu energia lui Moses.
     Ultima frontieră este despre încredere.  Voi toţi aveţi de a face cu asta.  Asta nu este doar pe pământul vostru şi cu oamenii voştri.  Asta se întâmplă peste tot pământul cu Shaumbra.  Nouă ne place acest termen. (Râsete).  Este ceva ce experienţaţi voi toţi. 
     Voi vă gândiţi de ce nu ies lucrurile aşa cum doriţi.  Voi toţi vă gândiţi că, “Eu sânt aproape acolo.  Eu simt asta.  Eu sânt aşa aproape.  Eu simt că izbucnesc prin asta.  Dar, eu nu sânt chiar acolo.”
     Este vorba de încredere.  Este vorba despre a avea încredere în divinitatea voastră.  Eliberaţi.  Eliberaţi controlul pe care voi aveţi de la mintea voastră.  Eliberaţi şi permiteţi ca divinitatea voastră să iasă la suprafaţă.
     Este un pas dificil.  Este ca şi cum a-ţi face un pas de pe vârful stâncii, având încredere că o să fiţi suportaţi, având încredere că dacă faceţi pasul de pe vârful stâncii voi o să creşteţi imediat aripi ca să puteţi zbura, sau că voi singuri o să puneţi o piatră sub picioarele voastre.
     Este vorba despre încredere.  Este vorba despre a fi în moment.  Asta este un lucru dificil şi problematic prin care voi treceţi.  Puteţi să aveţi încredere în voi înşivă şi divinitatea voastră?
     Mulţumesc pentru călătoria pentru care ai făcut până aici.  Şi tu o să ai mai multe călătorii înaintea ta.
     Pauză
     Deci, dragi Shaumbra, noi aducem la sfârşit acest timp cu voi împreună.  Noi sfârşim cu voi o altă zi când noi putem să intrăm în viaţa voastră, când noi putem să venim într-adevăr mai aproape de energia voastră.
     Am avut multe de discutat aici astăzi.  Să nu vă gândiţi prea mult la asta, mai bine să absorbiţi, să simţiţi.  Sânt foarte multe la asta pentru care voi toţi sânteţi pregătiţi.  Şi aşa cum am spus la ultima întrebare, este bine să aveţi încredere, să aveţi încredere în voi înşivă fiind într-o lume aspră şi problematică în jurul vostru.  Puteţi voi cu devărat să aveţi încredere în divinitatea voastră?
     Cu Moses stând între voi astăzi, şi Mohamed stând între voi, dragi prieteni, noi vă reamintim că noi vă iubim pentru călătoria voastră.  Şi voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved