SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD: 8 THE ILLUSION OF POWER II”
“SHOUD 8: ILUZIA PUTERII II”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
1 MARTIE 2003

 

     Tobias:  Şi aşa este , dragi prieteni şi Shaumbra, că noi ne împreunăm energiile noastre în acest timp, în acest spaţiu sacru.  Eu, Tobias, am aşteptat de la ultima noastră întâlnire ca să pot să vin înapoi şi să mă bucur cu familia în acest timp.  Eu am aşteptat să fiu cu voi, aşteptând să vă aud în Shoud.
     Voi mediaţi înţelepciune profundă în Shoud, dragi prieteni, înţelepciune pe care noi studiăm aici pe partea noastră a voalului.  Voi ajungeţi la o adâncă dar simplă şi nouă înţelegere a cine sânteţi voi. Voi ajungeţi să înţelegeţi asta de la inimă, nu de la minte.
     Oh, sânt foarte multe cărţi despre religie şi spiritualitate care au fost scrise din mintea oamenilor.  Dar, dragi Shaumbra, voi vă bazaţi pe simţăminte.  Voi o să înţelegeţi mai mult despre asta în lunile şi anii care vin.  Şi asta este diferenţa ce vedem noi.  Numai sânt liste de studiat. Shaumbra, voi ţineţi totul simplu, profund şi înţelept.
     La întâlnirea noastră de acum o lună, când voi a-ţi spus că puterea este o iluzie...asta a fost, într-un sens o trecere a proporţiilor cvantum.  Mulţi dintre voi, încludând Cauldre (Geoffrey Hoppe), încă nu realizează implicaţiile acestora.  Dar, asta este o materie de bază şi principală pentru Energia Nouă.  Astea nu erau numai cuvinte pe care le-aţi spus ca să umpleţi ceva spaţiu sau timp.  Asta este conştienţa nouă.
     De aceea noi toţi, îngerii de pe această parte a voalului vin fugind aici, ca să fie cu voi, să vă asculte, să vă simtă, să împartă un moment cu voi.  Să facem asta acum.  Să împărţim momentul.  Să începem, Shaumbra în toată lumea.  Să ne împreunăm într-o simplă respiraţie împreună.  Permiteţi asta ca să atingă divinitatea voastră.  Permiteţi-vă să fiţi curajoşi.
     Să permitem nouă înşine să fim în acest moment în linişte şi să simţim asta.  Pentru ceilalţi care ascultă astăzi, (Internet), să ştiţi că nu este nimic greşit cu computerul vostru.  Poate o să fie după ce am trecut prin asta, (râsete din audienţă) dar, pentru un moment permiteţi-vă să simţiţi în moment cu toţi Shaumbra.
     În acest moment împreună se poate spune multe.  Mult simţămint vine prin asta.  Mulţi dintre voi vă deschideţi. Da, într-adevăr asta ia curaj şi îndrăzneală a îngerilor umani să fie în moment, centralizaţi complet în Acum, şi să simtă.  Asta ia curaj şi îndrăzneala umanilor să se deschide la simţăminte încă odată.  Asta este important.  Asta este unde informaţia reală este.  Asta este unde divinitatea poate să vină strălucitoare.
     Noi vedem că voi a-ţi curăţat straturi şi straturi şi straturi care v-au reţinut de la a simţi.  Aceste straturi v-au ţinut de la înţelegere adevărată a cine sânteţi voi.  Da, într-adevăr, asta ia curaj şi îndrăzneală la umani ca să deschidă simţămintele lor.
     La întâlnirea din luna trecută, voi a-ţi recunoscut că puterea a fost o iluzie. De aceea, dragi prieteni, când voi vă deschideţi, când voi vă permiteţi vouă înşivă ca să simţiţi din nou, voi nu trebuie să vă îngrijoraţi despre cineva care se bagă în spaţiul şi energia voastră.  Vedeţi voi, voi v-aţi închis foarte mult.  Voi a-ţi spus acele bariere în aşa fel ca alte entităţi să nu poate să vă controleze, să vă consume, să fure energia voastră, să controleze mintea voastră, să controleze viaţa voastră sau să vă înrobească într-un fel.
     Voi toţi a-ţi trecut prin asta.  Voi a-ţi fost sclavi şi a-ţi fost cei care a-ţi avut sclavi, nu numai în vieţile de pe Pământ, dar chiar şi înainte de a-ţi fi umani.  Voi a-ţi simţit cum este ca să aveţi putere peste viaţa altcuiva.  Făcând asta, voi v-aţi închis.  Voi a-ţi ascuns simţămintele voastre de la voi înşivă.
     Acum a-ţi ajuns la realizarea că puterea a fost o iluzie.  Este doar energie, energie ca voi să vă jucaţi cu cine vreţi,şi să creaţi oricum vreţi.  Dar, puterea a fost o iluzie, de aceea voi nu puteţi niciodată să înrobiţi pe altcineva.  Voi nu puteţi să îi preluaţi.  Şi nimeni nu poate să vă controleze pe voi.
     Dragi prieteni, la nivelul vostru prezent de înţelepciune şi înţelegere, nu sânt forţe care să vă controleze sau să vă preia, numai dacă voi doriţi asta.  Deci asta este un timp potrivit să fiţi curajoşi şi îndrăzneţi.  Deschideţi simţămintele voastre şi să ştiţi că nimic nu poate să intră ...nimic.  Nimic nu vă poate absoarbe pe voi.
     Asta este timpul Energiei Noi, ca să trăiţi cu adevărat, să o trăiţi cu adevărat.
     Daţi voie să respirăm din nou împreună.  Aşa cum faceţi asta, noi o să venim înăuntru, chiar mai aproape în spaţiul vostru şi chiar mai aproape de simţămintele voastre.  Noi vă cerem ca să simţiţi, pe noi toţi...da, într-adevăr, includând invitatul nostru special care vine astăzi. (Râsete din audienţă, referitor la Cauldre care tachinează - şi acum Tobias tachinează Shaumbra, înainte de a începe comunicarea despre cine o să fie invitatul special de astăzi) Da, este mare curiozitate despre asta!  Noi o să întroducem pe invitatul nostru în câteva minute.
     Mulţi dintre voi cunoaşteţi acest musafir.  Voi a-ţi lucrat cu această entitate în multe feluri.  Viaţa voastră a fost influenţată de această entitate în multe, multe căi.  O fiinţă mare!
     Dar înainte ca să întroducem musafirul drag...la fel un prieten bun de al meu...da, într-adevăr, eu am mulţi prieteni buni pe această parte (râsete din audienţă)...eu spun la cel care a văzut numele meu pe placa de înregistrare a unei maşini...asta nu am fost eu!  Şi pentru Cauldre, eu nu întotdeauna cred că tu eşti nostim, dar astăzi a fost puţin prea nostim (mai multe râsete, Tobias se referă aici cum Cauldre l-a cicălit pe Tobias, spunând la Tobias şi la audienţă că el imaginează pe Tobias cum conduce o maşină mare şi foarte repede ocupând tot drumul...)  Dar, vreau la fel să ştiţi dragi prieteni, că tabla de înregistrare pe care a văzut acel individ, asta nu a fost pe maşină pe care a văzut-o acel individ.  A avut - cum a-ţi spune voi - a avut o placă cu înregistrare cu litere şi numere, normale.
     Dar,voi a-ţi simţit.  Inima voastră a fost deschisă.  Eu am stat lângă voi.  Noi am vorbit.  Şi când voi v-aţi uitat la acea placă, ce a-ţi văzut voi a fost “Tobias”.  Tobias conducea pe drum...da, într-adevăr, conducând cu voi.
     Dragi prieteni, daţi voie să vorbim aici pentru un moment despre anul în care sânteţi, această Energie Nouă în care voi vă mutaţi, şi această dualitate presupusă între Vechi şi Nou.  Daţi voie să vorbim pentru un moment despre religiile voastre.  Noi am vorbit despre asta înainte.  Noi am vrea să vorbim despre asta din nou, înainte ca noi să întroducem pe musafirul nostru.
     Religiile lumii voastre chiar acuma, trec peste mult haos intern.  Ei trec prin multe schimbări.  Dar o parte din ei încă se mai ţin de Vechiul.  Ei nu vor să se schimbe.  Lor le este frică să se schimbe.  Mai mult ca orice ei gândesc - nu uitaţi cuvântul, gândesc - că Dumnezeul nu vrea ca ei să se schimbe de la căile Vechi, deci ei se ţin tare în ciuda faptului că totul arată că este timpul pentru schimbare.
     Cei care merg la acele slujbe, numărul lor scade.  Dar, ei nu înţeleg de ce.  Ei studiază şi ei au mari întâlniri unde ei vor să ştie de ce numărul se micşorează.  Deci de multe ori ei blestemă umanitatea, blestemă faptul că umanii pierd sensul lor spiritual.
     Asta este amuzant pe partea noastră.  Noi râdem despre asta.  Umanii nu îşi pierd spiritualitatea lor.  Ei au mai multă spiritualitate decât înainte.  Este multă trezire care i-a loc pe această planetă, trezire a conştienţei care va rezulta o săritură cvantum în viaţa voastră...pământul trece prin mari schimbări.
     Religiile voastre ţin la Vechi.  Ei încearcă să caută căi ca să stea în existenţă.  În anii care vin, voi o să vedeţi figurativ şi cu adevărat cum pereţii bisericilor vor cădea jos.  Pentru mulţi dintre ei pereţii o să cadă jos din interior.  Voi o să continuaţi să vedeţi mult haos în biserci din toată lumea.
     Luptele pe care le aveţi chiar acuma sânt bazate pe religii.  Nu este economia.  Nu este uleiul.  Este despre religie.  Asta este karma veche care se joacă.  Sânt conflicte între Creştini şi Islami.  Sânt conflicte între toate bisericile.  Acum asta ajunge la culme.  Şi asta este potrivit.  Asta este potrivit.
     Dragi prieteni, pentru asta sânteţi voi Shaumbra pe Pământ.  Da, vedeţi voi...voi sânteţi cei care a-ţi creat bisericile.  Voi sânteţi acei care au creat Gândul Nou, mult timp înainte.  Voi a-ţi ajutat să clădiţi religiile.
     Undeva în sufletul vostru, voi a-ţi ştiut că a fost timpul ca să daţi drumul la asta şi să vă permiteţi să ajungeţi la un nou adevăr şi o nouă înţelegere.  Voi vedeţi cum vorba divină a fost deformată şi sucită şi schimbată pentru interesele umanilor.  Şi asta v-a întristat.  Asta încă vă mai intristează în miezul inimii voastre.  Mulţi dintre voi a-ţi plecat nu numai de la ordinele religioase dar, şi de la viaţă.  Voi ştiţi despre ce vorbim noi.
     Voi a-ţi venit înapoi în acesată încarnare, dar voi a-ţi trăit o viaţă singuratică de voi înşivă.  Voi a-ţi fost deziluzionaţi pentru ce a-ţi creat voi şi ce au devenit aceste biserici, voi sânteţi deziluzionaţi de războaie, de lipsa de înţelegere şi dragoste.  Voi a-ţi fost deziluzionaţi de energiile care au fost create de biserici, care au mers afară şi au cucerit lumea.  Deci aşa mulţi dintre voi a-ţi fost implicaţi în vieţile trecute în multe, multe cruciade şi nu numai în cruciadele Creştine, dar în cruciadele Islamice şi cruciadele multor altor religii.
     Voi a-ţi plecat de la bisericile voastre pe care le-aţi iubit, primele biserici pe care voi a-ţi ajutat să construiţi.  Şi după asta voi a-ţi intrat într-o izolare.  Voi a-ţi încercat să uitaţi cine a-ţi fost.  Voi a-ţi văzut rezultatele a ceea ce voi a-ţi încercat să creaţi.  Şi vouă nu prea va plăcut asta.  Deci aşa voi v-aţi ascuns.  Voi a-ţi mers într-o călătorie singuratică...câţiva de aici pentru multe, multe vieţi...duzine de vieţi...singuri...îndepărtaţi.
     Voi ştiţi în sinele fiinţei voastre că voi a-ţi avut puterea şi înţelegerea.  Voi a-ţi ştiut că voi a-ţi putut să influenţaţi multe lucruri, dar voi a-ţi ascuns astea.  Voi nu v-aţi permis vouă ca să ieşiţi din ascunzătoarea voastră cu asta.  Voi nu a-ţi fost curajoşi.  Voi nu a-ţi îndrăznit.  Atitudinea voastră a fost joasă.
     Dar, voi la fel a-ţi ştiut la nivelul sufletului vostru că timpul o să vină pentru voi ca să ieşiţi din ascunzătoare, ca să vă exprimaţi divinitatea voastră, pentru că voi să fiţi învăţătorii şi călăuzii pentru alţii, dar nu în felul Vechi şi nu în bisericile vechi.  Voi sânteţi pionierii şi răspânditorii.
     Asta a cauzat multe schimbări în această viaţă a voastră.  Voi ştiţi că asta este viaţa ascensiunii şi unificării cu voi înşivă.
     Dragi prieteni, când voi vă uitaţi la concepţiile Universităţii Shaumbra ce o să fie construit pe Pământ, asta vă înfricoşează.  Voi vă aduceţi aminte de asta şi spuneţi, “Dar, eu am ajutat la crearea bisericilor.  Uitaţi-vă ce au făcut ei”.  Dragi prieteni, Vechiul a fost, şi asta a servit un scop.  Bisericile au condus umanitatea pe drumul de trezire a divinităţii lor.
     Aşa cum am spus mai de mult, Arhanghelul Gabriel a sunat din trompeta lui ca voi să veniţi înapoi...ca voi să fiţi învăţătorii...ca voi să mergeţi înainte...nu la o religie, dar ca să creaţi o conştientă.  Chemarea a mers afară, nu pentru ca să aveţi documente lungi şi cărţi despre cum viaţa ar fi trebuit trăită, dar mai degrabă simplu să iluminaţi divinitatea voastră, să aduceţi asta în viaţa voastră.  Fiind în Acum ca Divini Umani, asta este cel mai bun exemplu, cea mai bună cale de a arăta la ceilalţi.
     Ei o să vină la voi.  Ei o să vină, nu ca să memoreze scripturi lungi, şi liste lungi şi reguli.  Ei o să vină la voi ca să simtă strălucirea divinităţii voastre, şi după aceea să deschidă a lor.  Ei o să vină la voi ca să vadă că este posibil ca să fiţi îngeri divini pe acest Pământ.
     Deci noi vă spunem astăzi că voi o să continuaţi să vedeţi multe schimbări în toate bisericile voastre.  Ei o să proclame, mai mult ca niciodată, că ei au dreptate, că ei au calea dreaptă.  Ei se ţin încă de căi Vechi.  Dar, pereţii lor o să se rostogolească în jos.
     Vedeţi voi, dragi Shaumbra, de ce este aşa important ca voi să fiţi aici?  Când zidurile bisericilor vin jos, unde o să meargă oamenii?  La cine o să meargă?  Ei o să fie deziluzionaţi, cum a-ţi fost şi voi deziluzionaţi.  Ei o să aibă nevoie de ghidarea cuiva care a găsit iluminare în sine.  Nu din cărţi, nu din reguli, dar dinăuntrul.
     De aceea este că voi sânteţi aici.  De aceea este că noi vă întrebăm ca să fiţi curajoşi şi îndrăzneţi în viaţa voastră proprie chiar acuma.  Ieşiţi afară, Ieşiţi afară din ascunzătoare, dragi Shaumbra, oriunde vă ascundeţi! (Râsete din audienţă).  Noi o să vă încurajăm să faceţi pasul înainte în viaţa voastră.  Noi ştim că voi încă vă ascundeţi.  Noi ştim că voi sânteţi cumva timizi.  Dar acum este timpul să faceţi pasul înainte.
     Şi cu asta, noi am vrea să aducem musafirul nostru astăzi.  Dragi prieteni, noi vă cerem ca să simţiţi energia lui.  Asta este foarte familiar la mulţi dintre voi.  Musafirul nostru, musafirul nostru vă iubeşte pe voi toţi foarte mult. (Râsete din audienţă aşa cum Tobias încearcă să tragă de cuvinte ca să spune cine este musafirul)
     Musafirul nostru este cel...(mai multe râsete aşa cum Tobias continuă să înţepe audienţa!) care a mers în formă umană şi a câştigat o faimă proastă în multe diferite ocazii.  Musafirul nostru a stat în faţa tufişului arzător şi a auzit cuvintele Dumnezeului.  Musafirul nostru a stat în vârful muntelui într-o zi şi a simţit că cerul se deschide şi el a fost inspirat într-un fel care a schimbat lumea şi încă mai influenţează lumea.  Musafirul nostru a adus un mesaj în faţa oamenilor.
     Noi am vrea să-l aducem înăuntru pe Moshe - Moses.  El vine în vizită în această zi.  El vine ca să fie cu voi.  Şi da, la răspunsul intrebării a unei persoane de aici, întrebat în mintea ei, da lui i-a plăcut filmul.  Lui i-a plăcut cum Charleton Heston a jucat rolul. (Mai multe râsete).  Umanii pun cele mai ciudate întrebări, în special în timpul ca asta! (Mai multe râsete)
     Energia lui Moses vine aici ca să fie cu noi.  Da, el a fost uman.  El ştie ce înseamnă asta.  El a eliberat oamenii lui de la robie, i-a eliberat într-un timp când ei au fost aşa jos.  Aceşti oameni erau ţinuţi ascunşi.  Ei au fost sclavi în Egipt, şi atunci egiptienii au fost mari conducători în acel timp.
     Ca copil, Moses, el ar fi trebuit să fie ucis dacă părinţii lui nu l-ar fi ascuns şi după aceea l-au dat la familia regală.  El a crescut fără să ştie că el a fost un evreu.  El totuşi mai târziu a descoperit originea de evreu, şi că el a fost  salvat şi a fost protectat.  Prin această experienţă el a întins mâinile lui Dumnezeu în semn de mulţumire.
     Moses a trecut prin multe lucruri în viaţa lui ca uman, experienţând multe lucruri similare ce mulţi dintre voi a-ţi avut în trecut sau în această viaţă.  El a fost educat.  El a fost în ranguri înalte şi ordinile societăţii din acel timp.
     Într-o zi, Moses a văzut un paznic bătând până la moarte pe un sclav evreu.  El atunci în schimb l-a omorât pe paznic.  Supărarea lui, şi dragostea lui pentru oamenii lui, a ieşit pe prima linie.  El după asta s-a dus şi s-a ascuns pentru mulţi, mulţi ani, ca şi mulţi dintre voi v-aţi ascuns de trecut şi v-aţi ascuns de trecutul vostru.
     Dar, el a făcut o conecţie puternică cu Spiritul şi divinitatea lui proprie în acea viaţă, că el nu prea a putut să se ascunde, ca şi cum voi nu prea puteţi să vă ascundeţi.  Voi nu puteţi să vă ascundeţi de divinitatea voastră şi de la Cine Sânteţi Voi.  Deci, într-o zi în faţa tufişului arzător, Moses din nou a primit un mesaj, un mesaj că avea o muncă de făcut, şi anume, ca să scoată  oamenii lui afară din sclavie.
     Dragi prieteni, Moshe - Moses - a fost un bălbâitor.  El s-a bălbâit.  Şi, el a spus, “dragă Dumnezeule, cum pot să fiu eu un conducător?  Cum pot să scot oamenii mei din scalvie, dacă eu mă bălbâi?”
     El a încercat să se eschiveze de la ceea ce el a ştiut că a fost munca lui, misiunea lui.  Deci, aşa - Spiritul lucrând prin Gabriel şi Mihail, au plantat idea ca să vorbească fratele lui pentru el, pentru că el încă fiind în miezul sinelui lui, lui a fost încă frică ca să iasă pe prima linie, încă i-a fost frică ca să fie curajos şi îndrăzneţ.
     Dragă Shaumbra, înţelegeţi ce Moses vă spune vouă?
     La un moment dat, Moses s-a dus pe vârful Muntelui Sinai.  În meditaţie şi rugăciune el a întrebat Spiritul pentru a înţelege cum să conducă şi să ghideze pe oamenii lui.  Atunci a fost că cele zece Porunci au fost transmise.  Într-un fel, voi puteţi spune că astea nu erau porunci.  Astea erau angajamente de la Dumnezeu...angajamente pentru Moses...angajamente pentru oamenii lui...şi angajamente pentru toţi umanii pe Pământ.
     Este interesant cum bisericile pe care voi le-aţi ajutat să le creaţi au schimbat astea în porunci.  Noi o să vorbim despre asta în câteva minute.
     Deci, dragi prieteni, Moses a ajutat să scoată oamenii lui din sclavie.  El i-a condus pe ei într-o călătorie lungă prin deşert, o metaforă minunată...şi parţial adevărată.  El i-a condus într-o călătorie lungă, lungă prin desert prin curăţirea lor proprie, prin nopţile întunecoase proprii a sufletelor lor.  El a condus o rasă întreagă.  Moses şi conştienţa Evreilor în acel timp a creat noul stat Israel.  Şi voi ştiţi multe despre restul acestei povestiri.
     Moses a ajutat la crearea noilor principii pentru umani în acel timp.  El i-a ajutat să înţeleagă cum să trăiască o viaţă mai bună, şi la fel o viaţă mai bună spirituală.  El i-a ajutat să creeze reguli de care au fost nevoie în acel timp, reguli care au ajutat persoanele care aveau locul lor în comunitate, locul lor în familie şi locul lor pentru Dumnezeu.  El a dat crezare la o naţiune nouă.
     Cuvântul lui încă mai are influenţă în întreaga lume, în special la Creştini şi Evrei.  Ce Moses a început 4000 de ani în urmă încă mai are o influenţă puternică în lume.  Moses a ajutat să aducă în Anul Cristosului faptul când umanii puteau să aducă divinitatea lor din regatele de afară pe Pământ şi să se integreze cu partea lor umană.  Moses a fost instigatorul , cel care a implementat asta, lucrând cu mulţi dintre voi.
     Da, mulţi dintre voi a-ţi mers cu Moses.  Oh, voi a-ţi crezut că el a fost aspru, şi un conducător vechi.  Şi el a fost.  El a fost foarte strict câteodată.  El a trebuit să fie.  El a încercat să vă arată vouă şi la alţii, calea voastră în divinitatea voastră proprie.  A fost foarte dificil câteodată. Conştienţa a fost foarte diferită atunci, faţă de acum.
     După o viaţă lungă şi chiar provocatoare, dar împlinitoare şi răsplătitoare, Moses a părăsit Pământul.  El a văzut că ceva a început să ia loc, ceva schimbări au început să domineze peste pământ.  Dar, la fel el a văzut că a fost un dezechilibu.  El a văzut că acolo a fost un alt grup de oameni care erau trataţi ca sclavi...care erau sclavi aparţinând proprietarilor...care nu au avut nici o scăpare...care nu au avut călăuzi.  Ei au avut nevoie de un mesaj diferit pentru grupul lor.  Deci, dragul de Moses a venit înapoi.  Dragul de Moses s-a reîntors pe Pământ, acceptând o altă solicitare, fiind curajos şi îndrăzneţ din nou, şi aşa el s-a reîntors pe Pământ ca Mohamed.
     Moses şi Mohamed...aceiaşi...aceiaşi entităţi.  Întrebarea a fost pusă la ultima noastră întâlnire, “Când va veni Mohamed ca invitat la Cercul nostru Crimson?”  Noi trebuie să râdem câteodată, pentru că noi am ştiut de această vizită.  Şi, noi v-am spus atunci că noi avem o mică surpriză pentru voi.
     Moses s-a reîntors ca Mohamed ca să creeze Islamul, Islamul de pe pământul din Arabia care a u avut o karma veche şi care a trebuit să fie eliberată.  Ei au avut nevoie de cineva ca să-i călăuzească afară din puşcăria sufletelor lor.
     Moses şi Mohamed au avut o influenţă uriaşă în societate.  Deci, imaginaţi cum se simtă el acuma când vede această dualitate, cînd vede conflictele între Creştini, Evrei şi Islami.  Voi poate credeţi că el este supărat pentru aceste evenimente.  Dar, dragi prieteni, el are o mare, mare compasiune pentru umani.
     Moses şi Mohamed înţeleg ce se petrece în această lume chiar acuma.  El înţelege că umanitatea este în timpul pentru mari schimbări.  El înţelege că religiile care erau potrivite atunci, acum nu prea sânt potrivite.
     Moses vine aici astăzi ca să vă încurajeze în munca voastră.  El vă încurajează, dragi prieteni, să staţi la tufişul arzător şi să auziţi cuvintele Dumnezeului în sinele vostru.  El vă încurajează ca să staţi pe munte, ca şi cum faceţi voi chiar acuma - nu Muntele Sinai, ci Coal Creek Canyon (râsete din audienţă) să înţelegeţi angajamentele ce Spiritul are pentru voi, angajamentul ce voi aveţi pentru Spiritul vostru. 
     El vine aici astăzi şi vă roagă să fiţi curajoşi şi îndrăzneţi, aşa cum a fost el.  Moses, bălbâitorull, cel care nu a putut să scoată cuvintele din gura lui, dar a urmat inima lui ca să schimbe lumea întreagă.  Moses, care s-a reântors ca Mohamed ca să ajute să scape un alt grup de oameni din sclavie, să ajute ca să ridice conştienţa lor, ca să ajute să elibereze acele grupuri de trecutul lor.
     Deci este o plăcere să-l avem pe Moses - Mohamed - aici astăzi ca să împărţim acest timp împreună, să fim în acest moment de Acum.
     Noi vă cerem ca să inspiraţi asta înăuntru şi să permiteţi ca energia lui Moses/Mohamed să fie cu voi, să zâmbească la voi, şi să mulţumească vouă pentru munca pe care voi faceţi.  El are empatie şi compasiune, pentru că el a mers în pantofii voştri de multe ori, călcând teritorii noi, spărgând sisteme vechi, fiind în adevărul lui.
     Moses a spus...(pauză) dargi prieteni, el ne spune că cele Zece Porunci, au fost potrivite, deşi cumva s-a denaturat, dar astea într-adevăr au fost zece porunci.  Dar, Moses ne spune că dacă el ar trebui să scrie ceva nou pentru Energia Nouă...dacă el ar lucra cu Shaumbra chiar acuma, ar fi o altă serie nouă de porunci. Iată ce ar scrie Moses/Mohamed ca porunci în Energia Nouă.
     Prima şi cea mai importantă, dragi prieteni, Moses spune, “Voi sânteţi la fel Dumnezeu.  Voi sânteţi la fel Dumnezeu”.  Onoraţi asta.  Acceptaţi asta.  Să vă îndrăgostiţi de asta.  Simţiţi Dumnezeul în sinele vostru.  Voi la fel sânteţi Dumnezeu.
     Numărul 2, Moses/Mohamed spune că trebuie să fiţi în momentul de acum, cu Dumnezeu, Dumnezeul care este în sinele vostru, Dumnezeul care este în toate lucrurile.  Permiteţi vouă înşivă să simţiţi asta.  Fiţi în acest spaţiu.  La un moment dat el ar spune, ca să onoraţi Sâmbăta/Duminica, să onoraţi o singură zi.  Oh, a fost o mare problemă în timpul lui ca să oprească oamenii pentru o singură zi ca să simtă Spiritul.  Ce spune el acuma este, “Fiţi în moment cu Spiritul, cu voi înşivă.  Simţiţi asta”. Voi nu trebuie să aveţi o zi separată pentru asta.  Voi puteţi să fiţi în dragostea Spiritului în fiecare moment.
     Numărul 3, Moses/Mohamed spune, “Onoraţi originea voastră.  Onoraţi străbunii voştri.  Onoraţi trecutul vostru”.  Voi a-ţi trecut prin multe vieţi şi încarnări ca să ajungeţi la acest punct.  Câteodată voi nici nu vreţi să recunoaşteţi asta, că cine a-ţi fost voi.  De ce oare credeţi că uitaţi despre vieţile voastre trecute?  Pentru că voi ascundeţi asta sub carpetă.  Voi încercaţi să le ascundeţi.  Onoraţi tot ce a-ţi făcut, chiar şi acele vieţi în care voi a-ţi considerat mizerabile.  Onoraţi pe voi înşivă şi trecutul vostru.  Aproape 4000 de ani în urmă Moses a spus, “Onoraţi mama şi tatăl vostru”.  Acuma el spune, “Onoraţi originea voastră.  Onoraţi cine a-ţi fost.  Onoraţi cine sânteţi astăzi, cu adevărat”.
     Numărul 4, Moshe spune, “Dragi prieteni, fiţi în adevărul vostru.  Fiţi în adevărul vostru totdeauna”.  Umanii evită adevărul.  Da, într-adevăr, ei spun minciuni pentru că lor nu le place să vadă adevărul lor.  Acum, fiţi în adevărul vostru.  Asta vă va ridica la o nouă conştienţă din sinele vostru.  Asta va ajuta pe voi să simţiţi.  Va ajuta ca să înţelegeţi şi chiar să auziţi cuvintele adevărate a divinităţii voastre.
     Dacă voi sânteţi în Acum şi în adevărul vostru, dargi prieteni, asta vă dă tot ce doriţi voi.  Când încercaţi să evitaţi adevărul cine a-ţi fost voi în trecut, sau chiar diferite acţiuni de ale voastre în această viaţă, asta deformează realitatea.  Într-un sens, voi trăiţi într-o stare schimbătoare.  Voi mergeţi înafara Acum-lui.  Fiţi în adevărul vostru.  Fiţi mândri a cine sânteţi voi.  Admiteţi toate acţiunile voastre şi luaţi resposabilitate pentru viaţa voastră.  Fiţi în adevărul vostru, dragi prieteni.
     Numărul 5, Moshe spune, “Voi sânteţi creatorii.  Voi puteţi crea abundenţa voastră în viaţă.  Voi sânteţi creatorii pentru tot ce aveţi în moment.  Din nou, luaţi responsabilitate”.
     În zilele vechi el ar spune, “Să nu furaţi de la altii.  Să nu râvniţi la bunurile vecinilor”.  Dar el spune acum, “Voi sânteţi creatorii.  Voi nu aveţi nevoie ce alţii au.  Voi puteţi crea pentru voi înşivă...totul...totul în viaţa voastră”.  Să nu vă uitaţi la alţii şi să nu fiţi geloşi despre viaţa altora şi bunurile pe care se pare că au, pentru că voi nu înţelegeţi într-adevăr problemele prin care ei trec. Fiţi creatorii vieţii voastre proprii.  Să aveţi responsabilitate.
     Şi la sfârşit, Moshe spune, “Dragi prieteni, sărbătoriţi viaţa.  Respiraţi înăuntru viaţă.  Fiţi curajoşi şi îndrăzneţi.  Simţiţi viaţa”.  Spuneţi vouă înşivă, “Da, eu aleg viaţă.  Eu aleg să trăiesc.  Eu aleg să fiu aici pe această planetă Pământ chiar acum, complet conştient a cine sânt, complet conştient a ce fac eu aici”.
     Deci asta este ce Mohamed şi Moses ar scrie pe table acum pentru voi.  Este foarte simplu.  Poate ei o să facă un film din asta! (Râsete din audienţă)
     Dragi prieteni, energia lui Moses/ Mohamed a venit înapoi pe Pământ chiar acuma foarte puternic.  El o să fie aici pentru o perioadă, în special în timpul tranziţionării pentru biserici.  El o să fie aici pentru o vreme.
     Energia lui Moses va continua să fie aici şi da, cel care doar a întrebat în gândul lui - da, într-adevăr au fost ceea ce au apărut miracole create în acel timp...împărţire în două a Mării Roşii, nu chiar miracol, dar în acel timp a părut că a fost.  Şi, da cei care se minunează  - el o să cureţe drumul principal de zăpadă pentru voi în această noapte. (Această afirmare se referă la căderea abundentă a zăpezii, acoperând drumul pe care Shaumbra trebuie să meargă înapoi acasă, după această adunare). El o să stea alături de voi.  El o să stea lângă voi şi o să cureţe drumul.
     Înainte ca Shoud-ul să înceapă, daţi voie să vorbim pentru un moment despre o noţiune.  Noi vă cerem ca să simţiţi asta.  Voi o să aveţi tendinţa să mergeţi foarte intelectual cu asta.  Noi vă facem atenţi despre asta chiar acuma.  Şi noi chicotim.  Noi vă cerem ca voi să SIMŢIŢI, despre ce o să vorbim noi.
     Noi o să vorbim pentru un moment despre Acum-ul Lărgit, Acum-ul Lărgit, şi ce înseamnă implicaţiile acestuia în viaţa voastră, şi cum este diferit faţă de momentul Acum.  Noi vă cerem ca să simţiţi Acum-ul Lărgit.
     Este un potenţial pentru multe discuţii pe tabelul vostru de  mesaje în Internet despre Acum-ul Lărgit.  Noi vă cerem ca să fiţi curajoşi şi îndrăzneţi cum Shaumbra intră într-o disecţie foarte complexă şi detailată la ceea ce spunem noi aici.  Reamintiţi la ceilalţi ca să meargă înapoi la SIMŢĂMINTELE lor. Voi o să înţelegeţi mult mai bine prin simţire, în loc să încercaţi să intelectualizaţi conceptul.
     (Pauză)
     Chiar acuma noi stăm în Acum-ul Lărgit.  Asta vă înclude pe voi în acest moment, complet prezenţi cu noi.  Dar, asta este lărgit, pentru că nu sânteţi numai voi umanii stând pe scaunele voastre, sau întinşi pe canapeaua voastră, sau pe jos.  Nu este doar acea porţiune din voi.
     Vedeţi, voi vă lărgiţi.  Voi vă deschideţi la energia câmpului vostru ca asta  să poate să înclude şi alte lucruri în momentul vostru.  Voi încludeţi pe Moses şi eu Tobias, chiar dacă noi sântem o pereche de bătrâni Evrei morţi.  (Râsete din audienţă) Voi ne încludeţi pe noi în momentul vostru de acum.
     În Acum-ul Lărgit, voi nu trebuie să părăsiţi corpul vostru, sau realitatea voastră ca să mergeţi în alte dimensiuni ca să ne vizitaţi pe noi.  Voi nu negaţi partea  voastră umană sau momentul în care voi staţi.  Dar, voi vă deschideţi energiile voastre.  Voi lărgiţi câmpul vostru de energie ca să ne încludeţi pe noi.
     Aşa cum voi lărgiţi câmpul vostru energetic, voi la fel încludeţi toate aspectele a cine a-ţi fost voi în vieţile trecute.  Voi încludeţi toate astea în energia de Acum-ul vostru.  Aşa cum noi stăm aici chiar acuma, la mulţi dintre voi nu vă este frică ca să vă deschideţi.  Voi sânteţi într-o energie sacră a divinităţii voastre, şi de familie Shaumbra.  Deci aşa voi vă puteţi deschide ca să încludeţi toate experienţele a vieţilor voastre trecute.  Voi puteţi să vă deschideţi şi să încludeţi alte regate.
     Este  Acum-ul Lărgit pentru că voi sânteţi complet prezenţi.  Voi sânteţi punctul de ancorare.  Voi sânteţi punctul focal.  VOI sânteţi sursa.
     Vedeţi voi, în trecut voi a-ţi fi încercat să părăsiţi momentul vostru de Acum şi corpul vostru.  Voi a-ţi fi încercat să negaţi Acum-ul ca să mergeţi altundeva.  Asta este despre ce Moses a vorbit, când el a spus, “Fiţi în adevărul vostru”.  Adevărul vostru este că voi sânteţi umani.  Voi sânteţi acum aici.  Să nu încercaţi să plecaţi.  Asta este Acum-ul Lărgit.
     Acum-ul Lărgit este Energia Nouă.  Asta este fizica.  Voi puteţi să fiţi complet prezenţi şi totuşi asta înclude şi altceva.  Când vouă nu vă este frică că altcineva vă poate consuma pe voi sau să vă controleze, atunci voi puteţi deschide câmpul energetic şi să fiţi în Acum-ul Lărgit.
     Conştienţa voastră se lărgeşte pe nivelele multi-dimensionale când voi sânteţi în Acum-ul Lărgit.  Energia voastră nu numai se extinde în lumea de trei dimensională a voastră, dar, acum asta trece şi în alte dimensiuni.  Voi intraţi în straturile multi-dimensionale a ceea ce noi numim “spaţiul între spaţii”  a atomilor.  Spaţiul între spaţiu este unde voi pătrundeţi în straturile multi-dimensionale.
     Noi vă dăm un exemplu scurt ca să vă ajutăm să înţelegeţi.  Imaginaţi un lac mare, mare.  Lacul este frumos, înconjurat de munţi.  Lacul este foarte frumos şi este foarte calm. Este ca oglinda.
     Voi puneţi barca voastră la ţărm la capătul lacului.  Voi mergeţi cu barca voastră în linie dreaptă, îndreptându-vă pe ţărmul celălalt.  Dar, asta este un ţărm pe care voi nu puteţi vedea.  Voi vă gândiţi că este acolo.
     Voi conduceţi barca cu viteză mare, pe apa ca oglinda. Aşa cum vă uitaţi înapoi voi vedeţi dâra pe care lasă barca.  Voi vedeţi valurile care au fost create de mişcarea bărcii.
     În acest metafor, valurile lăsate în urma voastră sânt ca toate experienţele vieţilor voastre în trecut.  Voi a-ţi creat ceva.  Voi a-ţi creat mişcări, aici reprezentat de valuri.  Valurile i-au forma vieţii şi energiei lor proprii.
     Aşa şi energiile vieţilor voastre din trecut i-au identitatea lor proprie.  Ele nu sânt creatoare ca şi voi.  Dar vieţile voastre din trecut continuă să trăiască.  Noi am vorbit despre asta mai demult.  Când voi îi eliberaţi pe ei, ei atunci merg pe planuri cosmice şi continuă o viaţă a lor proprie.  Valurile în spatele bărcii reprezintă experienţele voastre şi tot aşa toate energiile trecutului vostru.
     Acum când voi mergeţi în Acum-ul Lărgit în care sânteţi acum, barca se opreşte.  Barca se opreşte, dar valurile continuă.  Ele au o viaţă de a lor proprie.  Ele vin înapoi şi se intersectează cu barca.  Ele vin înapoi.  Valurile vin înapoi şi se intersectează cu barca.
     În Acum-ul Lărgit, voi nu sânteţi numai pe suprafaţa lacului, dar voi sânteţi la toată adâncimea lacului.  Voi nu sânteţi doar o barcă pe suprafaţa apei, dar voi sânteţi ca şi un submarin în adâncimea apei.  Vedeţi voi, în timp ce voi gândiţi că trăiţi o viaţă liniară, au fost multe lucruri ce s-au întâmplat pe alte nivele.
     Lacul este foarte, foarte adânc.  Ce creaţi voi este mai mult decât un val pe suprafaţă.  Voi a-ţi schimbat toate lucrurile în univers.  Voi însă a-ţi văzut asta doar pe suprafaţă.  Voi a-ţi văzut doar valurile.  Voi  niciodată nu a-ţi văzut ţărmul sau ce a fost la adâncimea apei.
     În Acum-ul Lărgit în care staţi acum, voi aveţi un acces plin la toată adâncimea lacului, la toate experienţele care au fost create pe suprafaţa valurilor.  Astea toate vin înapoi la voi.  Nu este nevoie acum ca să treceţi lacul cu barca voastră.
     Totul vine la voi...totul...totul.  Acum-ul Lărgit include toate energiile din trecut, toată munca pe care voi a-ţi făcut inter-dimensional.  Asta vine înapoi la voi.  Asta vine înapoi la voi.
     Voi o să ajungeţi să realizaţi multe lucruri.  Voi o să ajungeţi să înţelegeţi aceste lucruri pe care voi numiţi Tulburare Multiplă Personală.  Voi o să înţelegeţi că astea erau aspecte din voi înşivă.
     Mulţi dintre voi experienţează acum lucruri ca Tulburare Multiplă Personală.  Voi vă gândiţi că ceva se petrece în mintea voastră.  Voi aveţi simţăminte.  Voi aveţi viziuni şi imagini din trecut de la aspectele voastre înşive din nivelele multi-dimensionale. Astea vin la voi.  Nu este nimic rău cu asta.  Staţi conectaţi în momentul de Acum Lărgit şi voi o să înţelegeţi despre ce este vorba.
     Voi o să vedeţi lucruri ce se întâmplă vouă şi asta o să vă facă să vă scărpinaţi pe cap, poate vedeţi o maşină cu un număr anumit de înregistrare, de exemplu,  voi o să vă vedeţi că sânteţi într-un accident de maşină cu acel număr de înregistrare, şi apoi voi vă găsiţi deodată pe partea cealaltă a străzii cu faţa în direcţia bună a traficului, complet în siguranţă.  Voi v-aţi mirat că ce s-a întâmplat cu acel moment “pierdut”.  Nu au fost îngerii care au făcut asta.  A-ţi fost voi.  A-ţi fost voi în Momentul Lărgit, în care a-ţi ales un potenţial diferit.
     Noi o să vorbim despre Acum-ul Lărgit, implicaţiile acestuia şi cum afectează viaţa voastră în următoarele întâlniri de Shaumbra.  O să intrăm în mai multe detalii.
     În acelaşi timp, noi ştim că câţiva dintre voi îşi notează asta, încercând să gândească şi să afle cum este asta.  Dragi prieteni, simţiţi asta.  Simplu simţiţi asta.  Fiţi în Momentul Lărgit.  Într-adevăr, totul vine la voi.  Totul vine la voi.  Asta este fizica Energiei Noi.
     Acum, dragi prieteni, este timpul pentru Shoud.  Este timpul ca să aduceţi toate energiile voastre împreună.  Este timpul ca să vorbiţi într-o singură voce.  Este timpul pentru Moshe şi pentru mine ca să stăm liniştiţi şi să vă ascultăm.  Să stăm aici şi să auzim cuvintele voastre...să simţim dragostea voastră care emanează din voi.
     Noi luăm un moment ca să schimbăm energiile.  Şi lucrul următor ce voi auziţi, o să fiţi voi.
     Şi, dragi prieteni, înainte ca să începem aici...să fiţi curajoşi.  Deschideţi-vă.  Adăugaţi energia voastră la Shoud.
     (Pauză, în timp ce Cauldre prepară să comunice cu Shaumbra în Shoud).
     Shoud:  Noi sântem Shaumbra.  Noi sântem o familie.  Noi sântem familie prin lume şi univers.  Noi sântem o voce şi multe voci în această zi.
     Noi ne bucurăm să avem pe Moshe şi Mohamed şi Tobias aici cu noi.  Ne dă o mare bucurie să vorbim din inima noastră şi din simţirile noastre.  Ne dă o bucurie să ne exprimăm în căile Energiei Noi.
     Luna trecută când ne-am adunat în Shoud, noi am vorbit despre iluzia puterii, şi despre faptul că într-adevăr nu este putere.  Într-adevăr este numai energie.  Noi lucrăm cu energie. Noi creăm energie.
     Cu această nouă înţelegere noi ştim că în înăuntrul Momentului Lărgit, în înăuntrul realităţii noastre, nu este lumină şi întuneric.  Nu sânt forţe care lucrează împotriva unui altuia.  Acum, elementele lucrează împreună pentru fiecare.
     Cu această înţelegere, noi putem vindeca.  Noi putem balansa corpul nostru fizic.  Dacă avem boli în înăuntrul nostru, acum aceastea lucrează cu elementele care încearcă să vindece pe noi, forţele imune, părţile biologiei noastre care încearcă să se repare.
     Noi nu avem două forţe în înăuntrul nostru, care se luptă înainte şi înapoi.  Este doar una.  Asta lucrează împreună în comun.  Astea toate lucrează împreună să ne ţină în balanţa Energiei Noi.
     Noi nu trebuie să ne îngrijorăm că ne molipsim de nişte germi sau boli de la alţi oameni.  Noi putem să fim într-un birou unde toţi sânt răciţi şi noi nu trebuie să ne îngrijorăm că primim asta de la ei.  Noi ne deschidem şi permitem la toate energiile să intră în realitatea noastră, în viaţa noastră, chiar şi în corpul nostru, pentru că odată ce vin în corpul nostru, atunci toate energiile lucrează împreună.  Ele se combină în Noua Energie pentru o întreagă nouă balanţă.
     Nu este putere în gripă sau putere în corpul nostru de a se vindeca singur.  Asta a fost o iluzie.  Acum totul intră în unitate şi se împreunează.   În Momentul Lărgit noi ne întinerim pe noi înşine.  Ca Shaumbra, noi realizăm că noi nu trebuie să ne luptăm cu nimic.  Noi nu trebuie să luptăm cu ceea ce noi considerăm energii întunecoase, energii de boli, energii care nu sânt sănătoase, pentru că astea erau nişte iluzii.
     Noi nu trebuie să ne îngrijorăm despre emoţii dezechilibrate, emoţii întunecoase, pentru că acum toate emoţiile noastre lucrează împreună.  În trecut noi totdeauna ne-am luptat cu demonii noştri, sau cu întunericul nostru.  Asta a fost potrivit pentru că ne-a dat energie ca să continuăm să ne mutăm în călătoria noastră.
     Dar acum, eliberând iluzia puterii, eliberând judecata despre lumină şi întuneric, toate aceste lucruri pot lucra împreună.  Noi putem fi creatori şi să alegem realitatea noastră, şi toate energiile o să suporte acea alegere a noastră.
     Noi nu trebuie să ne îngrijorăm despre vibraţiile negative de la alţi oameni că ne afectează pe noi.  Astea pot veni în câmpul nostru energetic, aceste simţăminte negative, aceste aspecte negative care vin de la alţii.  Astea nu trebuie să ne pună jos.  Asta este doar energie şi asta ne poate hrăni.  Noi putem fi balansaţi. Noi putem fi plini cu compasiune şi dragoste chiar în mijlocul unui grup mare de oameni care sânt supăraţi şi abătuţi.
     Eliberând iluzia puterii noi ne deschidem la un întreg regat nou de energie care suportă alegerile noastre ca creatori.  Noi putem aduce orice energie în fiinţa noastră.  Este o transmutare care ia loc.  Este un proces care aduce totul împreună pentru a suporta dumnezeul ce sântem noi.
     Luptând cu întunericul, aşa cum am făcut, noi am dat putere la întuneric.  Întunericul încercând să anihileze lumina, asta a dat la lumină doar speranţă şi putere.
     Noi acuma eliberăm judecăţile despre energie.  Noi eliberăm iluzia puterii în aşa fel ca astea să poate să lucreze împreună.
    Ca să ne vindecăm pe noi înşine, noi ne deschidem la tot.  Ca să vindecăm corpul nostru, noi permitem la toate energiile să vină înapoi împreună.  Într-un fel, putem spune că nu avem nevoie de antibiotice.  Noi nu avem nevoie de aceste lucruri ca să încercăm să curăţim negativitatea.  Noi acceptăm şi noi apreciăm toate energiile care intră.
     Prin munca pe care o facem cu Sfântul Germaine, noi devenim  transmutatori.  Noi devenim schimbători de energii.  Noi eliberăm acuzaţiile vechi pe elemente de lumină şi întuneric în aşa fel ca amândouă să fie potrivite.  Amândouă lucrează pentru noi ca creatori.
     Aşa este că noi schimbăm lumea din sinele nostru.  Noi schimbăm lumea prin reunirea energiilor şi acceptarea ce este potrivit.  Noi ne schimbăm vieţile noastre luînd responsabilitate pentru toate aspectele din trecut.  Noi luăm responsabilitate chiar dacă corpul nostru este într-o boală  şi noi permitem pe noi înşine să transmutăm asta în vindecare.  Noi luăm responsabilitate pentru orice dezechilibru în emoţii.
     Noi permitem pentru forţele opuse în mintea noastră să vină împreună în unitate, nu ca una să fie sclavă celeilalte sau să se anihileze una pe cealaltă, dar lucrând în armonie, împreunându-se într-un dans nou, lumină şi întuneric care se împreunează creând o Energie Nouă, energia a treia.
     Puterea a fost o iluzie.  Este doar energie.
     Noi sântem Shaumbra.  Noi sântem călători.  Noi sântem creatori.  Şi aşa este.
    (Pauză, în timp ce Cauldre se prepară ca Tobias să se întoarcă)
     Tobias:  Eu, Tobias şi Moshe ne reîntoarcem.  Da, noi avem nişte întâlniri interesante.  Voi poate nu a-ţi crezut că voi o să puteţi vedea asta în viaţa voastră când voi o să puteţi sta o zi cu Yeshua, în ziua următoare cu Moshe şi toţi ceilalţi pe care noi am adus aici.  Dar, dragi prieteni, voi atrageţi aceste energii.  Voi atrageţi interesul îngerilor cu munca pe care o faceţi.
     Noi vă spunem mereu şi mereu, şi noi o să continuăm să vă spunem mereu şi mereu - că noi vă onorăm.  Voi sânteţi fiinţe mari.  Voi nu vedeţi dedesubtul, de la suprafaţa lacului.  Voi nu vedeţi ceea ce voi într-adevăr faceţi.  Voi aveţi tendinţa să vă uitaţi înapoi şi să spuneţi, “Tot ce am făcut a fost că am creat valurile” (Râsete din audienţă) 
     Ceea ce a-ţi făcut voi, astea au schimbat ţesutul conştienţei umanilor.  Voi a-ţi schimbat la fel ţesătura conştienţei universului.  De aceea este că noi sântem totdeauna onoraţi ca să împărţim dragostea noastră cu voi, să aducem pe îngerii şi pe Maeştri aici.  Noi vă onorăm ca şi pe Maeştri adevăraţi a Energiei Noi.
     Într-adevăr, noi vă cerem ca voi să fiţi îndrăzneţi în viaţa voastră.  Ieşiţi afară din ascunzătoare, dragi Shaumbra.  Ieşiţi afară şi jucaţi-vă.  Ieşiţi afară şi creaţi.  Ieşiţi afară şi să fiţi o rază de lumină pentru alţii.
     Noi vă iubim mult.  Şi noi continuăm să fim cu voi.
     Shaumbra, îngerii cei mai mari ai universului vă privesc.  Ei vă iubesc şi vă suportă în această călătorie incredibilă.  Voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved