SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 7: THE ILLUSION OF POWER”
“SHOUD 7:  ILUZIA PUTERII”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
1 FEBRUARIE 2003

 

     Tobias: Şi aşa este, dragi Shaumbra, că noi ne reunim în energia Cercului Crimson.  Cei care au mers pe drumul dificil fiind îngeri în formă umană se adună acum ca să înveţe, să predea, să împartă şi într-adevăr să se înalţe.
     Eu, Tobias, sânt plin cu emoţii şi dragoste.  Eu îmbrăţişez vibraţia care este aici în acest spaţiu. Nu este vorba doar de spaţiul fizic ci de spaţiul de energie şi conştienţă, unde se adună toţii.
     Asta îmi ia un moment pentru ajustarea energiilor mele la acest spaţiu a Cercului Crimson.  Mie îmi place să mă uit la fiecare dintre voi.  Eu vă cunosc pe fiecare dintre voi, pe fiecare în parte...dacă a fost în timpul vieţii mele pe Pământ când am râs împreună, când am plâns împreună...sau dacă a fost în timpul când voi a-ţi venit înapoi aici la Cercul Crimson de pe partea cealaltă a voalului, când a-ţi vizitat asta între vieţile voastre, când noi am stat şi am ascultat la poveştile voastre despre aventurile minunate pe Pământ.
     Când voi veniţi aici între vieţi, noi vă întrebăm, “Cum a-ţi simţit că au fost experienţele voastre trăind din nou ca umani?  Cum a fost când a-ţi simţit experienţele adânci de dragoste?  Cum au fost când a-ţi simţit experienţa trecerii prin durerea morţii voastre?  Cum a fost simţământul când voi v-aţi născut în formă umană fizică şi când voi a-ţi gândit că a-ţi pierdut legătura cu noi?  Cum a fost simţământul atunci când voi a-ţi creat ceva cu mâinile voastre?  Ah, şi cum a fost când voi a-ţi creat ceva folosind spiritul şi creativitatea voastră?  Cum v-aţi simţit atunci când v-aţi uitat la apusul soarelui, fiind doar voi înşivă?  A-ţi ştiut voi că noi am stat lângă voi?
     Nouă ne place să auzim poveştile voastre când veniţi înapoi.  Şi, să ştiţi că nu este vorba despre a sta împreună ca să vă judecăm, şi să ne uităm unde v-aţi întors la dreapta sau unde a-ţi greşit.  Asta este calitatea umanului care trăieşte în dualitate. Nu există bine sau rău. Sânt doar experienţe şi expresii.
     Când voi veniţi aici înapoi, noi nu avem clase intensive cu voi ca să revizuim fiecare activitate a vieţii voastre, şi atunci să spunem cum a-ţi fi putut face munca mai bine.  Asta nu este aşa.  Noi simplu stăm şi ascultăm la poveştile voastre.  Ca un bun analist, noi spunem, “Cum şi a-ţi simţit atunci...?” (Râsete)
     Atunci noi spunem cu un zâmbet şi un clipit, “Dacă ar fi trebuit să faceţi din nou, cum a-ţi face atunci?”  Şi puf, voi sânteţi înapoi pe Pământ! (Râsete din audienţă)  Voi dispăreţi chiar în faţa ochilor noştri!  Aşa puternici sânteţi voi.  Aşa multă energie de creativitate aveţi voi.  În momentul în care voi gândiţi, “Da, eu aş vrea să mă duc înapoi şi să fac într-un fel diferit ca să pot să am un simţământ diferit”,voi deja a-ţi şi dispărut. Voi deja a-ţi şi plecat.
     Astăzi, dragi prieteni, noi avem mult de vorbit.  Este mult ce VOI trebuie să spuneţi în Shoud.  Deci aşa o să ţinem partea noastră scurt.  Noi am verificat mai înainte ca să vedem...noi ne-am furişat în camera de a zi a voastră - spunând aşa - să vedem ce o să spuneţi în Shoud astăzi.  Asta este un concept foarte interesant de care sânteţi conştienţi...şi la conştienţa la care a-ţi ajuns.
     Daţi voie pentru un moment ca să întroducem musafirul nostru de astăzi.  Dragi prieteni, simţiţi această energie. Simţiţi asta.  Voi nu trebuiesă vă îngrijoraţi de numele lui sau de imaginea lui prin creierul vostru.  Asta o să vină mai târziu.  Dar, simţiţi energia musafirului nostru special.  Este sămânţa ideilor...multe, multe idei...destule sămânţe ca să se umple un teren mare.
     Musafirul nostru de astăzi, dragi prieteni,este cel care  a fost aici luna trecută...este energia Sfântului Germaine.  El vine înapoi în vizită.  Aşa cum  am spus noi, el o să lucreze cu voi.  El a vizitat pe voi toţi în ultimele săptămâni, într-o formă sau alta.
     Voi spuneţi, “Păi, eu nu l-am văzut.  Eu nu am ştiut că el a fost aici”.  Gândiţivă din nou.  Întoarceţi-vă înapoi la ultimele săptămâni care au trecut pentru că Sfântul Germaine putea să apară ca şi un copil, ca şi un animal micuţ, permiţând energiei lui să treacă prin ei.  El putea să apare noaptea când voi a-ţi fost treziţi pe la ora 3 sau 4 dimineaţa.  El a vorbit la mulţi dintre voi care a-ţi condus maşina pe drum, sau când a-ţi fost într-un loc paşnic.  El a fost cu voi.  El continuă să fie în jurul vostru în acest an.  Prietenul meu Sfântul Germaine o să fie aproape de voi...împreună cu energia iubitoare şi îngrijitoare a Sfântei Maria.  Ei sânt ca doi stâlpi care o să lucreze foarte aproape cu voi.
     Aşa cum am menţionat în ultima noastră discuţie, Sfântul Germaine a fost departe pentru o perioadă de timp, ajutând pe îngerii de pe partea noastră a voalului la naşterea şi dezvoltarea locului nou pe care numim Pământul Nou.  El nu a putut să fie contactat, pentru că a fost foarte ocupat cu acest proiect.  Acum, cu alinierea grilajului, el îşi aduce energia lui în amândouă locuri, Pământul fizic pe care locuiţi acuma şi Pământul Nou.  El este ca şi o conductă între cele două Pământuri.
     Sfântul Germaine lucrează direct cu ordinul Arhanghelului Gabriel.  Noi îl ştim pe el aici ca un înger care se poate conecta la forme umane. Noi îl ştim pe el aici cu numele de Zebael.  Noi nu îl numim Sfântul Germaine.  Asta este numele dat de voi uman.
     Eu aş vrea să adaug ceva, ce a fost o mare bucurie pentru mine acum o săptămână la comunicarea ţinută în Denver.  A fost o bucurie să fiu în energia Divinilor Umani care au fost curajoşi, care au trecut peste linia de comfort ca să înveţe cum să medieze. Amintiţi-vă cum a fost atunci când a-ţi deschis gura şi a-ţi dat voie la spiritul vostru să se exprime.  Aduceţi-vă aminte de nervozitatea voastră, trepidaţie, şi poate simţirea de a fi blocaţi, ştiind răspunsul simţând asta acolo, şi totuşi simţând că poate o să spuneţi ceva greşit, simţând că poate nu este potrivit, poate simţând nevoia de fi ceva mare şi profund.  Da, fiecare dintre voi, fiecare a luat riscul şi a-ţi trecut peste linia aceea.  A fost o plăcere să vedem că umanii simt din nou.
     Voi a-ţi fost învăţaţi să fiţi logici, să gândiţi într-o manieră prescrisă.  Energia voastră a devenit limitată prin acele activităţi.  Dar, acum voi învăţaţi să SIMŢIŢI din nou...şi poate sânteţi puţin înfricoşători de simţirea voastră la început.
     Da, într-adevăr când voi vă deschideţi la spiritul în Sinea voastră, asta aduce înapoi memorii vechi.  Aduce înapoi memorii de foarte mult timp, înainte de a veni pe Pământ, când voi a-ţi fost aşa puternici şi expresivi, când voi a-ţi creat lucruri mari, dar la fel şi lucruri distrugătoare şi teribile.  Voi v-aţi închis în voi înşivă.  Dar, aşa cum voi vă deschideţi din nou şi învăţaţi să simţiţi, este poate puţin confuz şi înfricoşător la început.
     Cei care a-ţi trecut prin această experienţă de învăţarea “medierii”, voi a-ţi făcut un pas mare.  Voi v-aţi permis ca să SIMŢIŢI.  Aşa cum am spus, nu a fost vorba despre mediere.  Medierea este ceva vechi.  Asta o să fie marginal.  Scuze, Cauldre (Geoffrey Hoppe). (Râsete din audienţă).
     Este vorba despre a permite vouă înşivă să SIMŢIŢI din nou.  Şi când voi permiteţi să SIMŢIŢI, asta deschide o uşă prin care voi vă conectaţi la divinitatea voastră - şi Dumnezeul de Sine.  Când voi permiteţi să SIMŢIŢI, voi puteţi să vă conectaţi cu orice.  Asta are o vibraţie.  Asta are o amprentă energetică umană.  Şi, voi puteţi să vă conectaţi cu asta.
     Când voi vă permiteţi vouă înşivă să simţiţi, atunci voi puteţi atinge energia unui- să zicem - copac.  Poate, copacul nu are ce să vă spună prin cuvinte, sau poate nu are o înţelepciune profundă.  Poate o să vă întrebe ca să simţiţi energia lui.  Şi voi simţiţi ca şi al vostru.  Voi vă conectaţi la acel pom.  Voi puteţi spune că voi mediaţi.  Este o mediere sau comunicare între voi şi acel copac.
     Când voi învăţaţi să vă conectaţi, când voi deschideţi acele simţăminte, atunci voi vă puteţi conecta la alţi umani.  Când voi staţi în spatele zidului scund, în special când ieşiţi afară din dramă şi nu aveţi nici o judecată, dar aveţi o mare compasiune, voi o să simţiţi multe lucruri de la umani.  Oh, oh, şi simţirile la care vă deschideţi voi!  Voi veţi putea auzi şi simţi şi şti întreaga lor poveste.  Voi o să fiţi în stare să simţiţi întreaga poveste a călătoriei lor de la timpul decând au plecat de Acasă şi până acum.
     Şi, când voi într-adevăr vă deschideţi şimţirile voastre, voi o să puteţi să ne simţiţi pe noi, entităţile care nu au forme fizice, îngerii, arhanghelii, cei mari dintre cei mari.  Voi puteţi să ne simţiţi pe noi, şi să comunicaţi cu noi.  Noi nu necesar o să vorbim vouă în cuvinte, ca şi cum facem acuma.  Noi o să vorbim prin simţiri.
     Noi nu avem limbaj aici pe partea noastră ca şi cum aveţi voi pe Pământ.  Noi avem conecţii prin vibraţii, simţiri şi energii, oh, astea sânt mult mai complete decât cuvintele.  Nouă nu ne place să vă vorbim în cuvinte, pentru că astea sânt limitate.  A trebuit un timp pentru Cauldre să înveţe cum să ia simţirile şi gândurile care au venit de la noi şi să le pună în cuvinte umane care să fie înţelese de alţii.
     Umanii care erau prezenţi la acea lecţie de Mediere săptămâna trecută, au experienţat acelaşi lucru - cum să percepe un ocean de simţiri şi să aducă astea jos până la forma unui râu micuţ.  Aşa este limbajul vostru uman - limitat.  Dar, a fost o plăcere să vedem umanii cum simt din nou.
     Şcolile şi familiile şi locurile unde munciţi vă învaţă să nu simţiţi.  Copii voştri sânt învăţaţi să nu simtă.  Ei sânt învăţaţi să se folosească de ceea ce se cheamă minte, sau creier.  Ei au fost învăţaţi să se concentreze la asta. Dar, ei nu sânt învăţaţi să simtă.
     Dragi prieteni, dragi prieteni, a fost o mare bucurie.  Noi o să încurajăm acest grup de învăţători să continuă să predea mai departe.  Într-o zi, poate încă în această viaţă, o să fie milioane, milioane, milioane de umani, care vor fi învăţaţi să simtă din nou, care vor fi încurajaţi să simtă.
     Noi vorbim despre idei, creativitate şi pasiune.  Astea sânt în simţirile voastre.  Voi vă miraţi de ce nu simţiţi pasiune în viaţa voastră.  Asta este pentru că voi numai simţiţi.  Voi încercaţi să aveţi pasiune în mintea voastră.  Asta nu merge aşa.  Creierul vostru este fără pasiune.
     Voi, îngerii, voi Dumnezeii, voi sânteţi plini de pasiuni. Astea vin prin simţirile voastre.  Dacă vreţi să ştiţi unde este pasiunea voastră, asta este în ceea ce se cheamă simţire.  Este acolo, dar voi încercaţi să descoperiţi asta prin mintea voastră.
     Este o plăcere să fi în această şcoală!
     (Pauză)
     Dragi prieteni, să vorbim un moment despre ce Cauldre a prezentat astăzi, Universitatea Shaumbra.  El ne-a întrebat de multe ori, “Tobias, Tobias, ce trebuie eu să fac?”  “Nu contează”, am spus noi. “Nu contează”.  Tu nu trebuie să faci nimic.  Sau, tu poţi să mergi pentru tot.
     “Tobias, cum o să arate asta?”  “Nouă nu ne pasă”, am spus noi (Râsete din audienţă).  “Este pentru tine şi restul Shaumbra să decide asta.  Găsiţi pe cineva, care poate să aducă asta într-o pictură.  Găsiţi pe cineva care poate să medieze pe toţi Shaumbra şi care poate să picteze asta pe un canavas.
     “Tobias, Tobias”, a spus Cauldre.  “Asta este prea mare”  Şi noi am spus, “Prea mare?” (Râsete)  “Mult mai mare, precum tu gândeşti”.  Schimbă-ţi gândirea, şi schimbă simţul tău despre asta, şi deschide-te la asta.  De ce te limitezi, Cauldre?”
     Şi, nu este numai Cauldre pe care noi menţionăm.  Noi vă menţionăm pe voi toţi. (Mai multe râsete)  Voi ne-aţi auzit bine!
     Şi, Cauldre a spus, “Cum o să facem să meargă acest lucru?  Care sânt logisticile?”  Şi noi am spus, “Cauldre, pentru asta te-ai dus TU pe Pământ ca să fi un uman”. Asta este călătoria unui înger uman.  Asta este pentru voi ca să aflaţi.
     Şi, până la urmă în disperarea lui el a spus, “Dar, Tobias, Tobias, cum simţi tu despre asta?”  Şi eu am spus, “Noi simţim că asta este Energia Nouă.  Noi simţim că este potrivit.  Dacă tu alegi ca să nu faci asta, noi înţelegem.  Dacă toţi Shaumbra în jurul lumii aleg să nu facă parte din asta, atunci înţelege că asta la fel este potrivit.  Înţelegeţi că dacă voi nu faceţi asta, atunci grupul următor va face”. (Mai multe râsete).
     Noi acuma împărţim ceva cu voi toţi.  Noi am fost - cum să spun - noi am chicotit.  Noi ne-am aşteptat la asta.  Noi nu am spus asta la Cauldre sau la alţii.  Dar noi spunem acuma vouă.
     Locul pe care voi numiţi Universitatea Shaumbra, pe care voi vedeţi descris în pictură, asta deja există.  Asta nu există aici pe această planetă.  Asta există într-un alt loc, într-o altă dimensiune.  Voi deja a-ţi construit asta.  Asta există pe partea noastră.
     Asta a fost în construire pentru ultimii 12 ani.  Voi a-ţi lucrat la asta.  Voi a-ţi înfiinţat energiile pentru asta.  Voi a-ţi pus toate cadrurile în loc şi a-ţi umplut interiorul cu energii potrivite. De fiecare dată când voi a-ţi trecut prin una dintre dificultăţile voastre şi experienţe provocatoare şi de a merge într-o situaţie de ascensiune voi a-ţi umplut Universitatea Shaumbra, cu acea energie.
     Asta deja există pe o dimensiune diferită şi un loc diferit.  Asta deja există şi se contopeşte chiar acuma pe locul numit Pământul Nou.  Vedeţi voi, Pământul Nou este o bibliotecă şi Universitate a Energiei Noi.  Pământul Nou este biblioteca şi Universitatea şi centrul de cercetare pentru Divinul Uman.
     Deci, vedeţi voi, acest concept, ceea ce voi numiţi sămânţă, asta deja a înmugurat.  Noi nu am vrut să spunem asta la Cauldre sau la altcineva până acum.  Noi vrem ca voi să faceţi deciziile.
     Dacă alegeţi să aduceţi aici pe Pământ energiile Universităţii Shaumbra, asta va fi uşor.  Asta deja există.  Voi o să găsiţi că asta o să curgă.  Voi o să găsiţi că sânt acolo cei care fac un pas înainte ca să împlinească abundenţa de care este nevoie, abundenţa de talente şi bani şi dragoste şi compasiune şi cunoştinţe şi înţelepciune şi toate aceste lucruri.  Ei o să facă un pas înainte.  Dar, ei au aşteptat pentru voi.  Ei au aşteptat pentru voi...da, Cauldre...pentru voi, Shaumbra...ca să fiţi curajoşi şi îndrăzneţi.
     Să vorbim aici pentru un moment cum acestea lucrează.  Este multă discuţie că metafizicienii au realităţi şi universe paralele.  Noi nu am insistat prea mult cu asta în trecut, pentru că noi vrem ca voi să vă concentraţi în momentul de “Acum” în viaţa voastră.  Dar, într-adevăr sânt alte realităţi şi astea există în jurul vostru.  Astea există la fel înafară de univers.
     Voi vedeţi universul.  Voi vă uitaţi acolo afară şi voi vedeţi peste dimensiunile ochilor voştri.  Voi vedeţi stele care sânt locate în puncte specifice.  Ce voi nu vedeţi sânt straturile şi multi- dimensiunile care există.  Voi vă uitaţi prin ochii voştri umani limitaţi.  Dacă voi v-aţi gândit că universul a fost mare ca să vedeţi prin ochii voştri umani, voi ar trebui să vedeţi asta cât de mare este în ochii unui înger!
     Dacă simţiţi ce este acolo afară, voi o să realizaţi că universul vostru fizic este cumva gol.  Dar, toate universele, straturile care există în asta şi în jurul acestuia, sânt chiar pline.  Afară acolo în acele situaţii multi-dimensionale se lucrează cu experienţele multor umani în călătoria lor.
     De exemplu, legendele lui Camelot şi Regele Arthur de care la mulţi le place, astea nu prea s-au întâmplat aici pe Pământ, noi regretăm asta. Dar, astea s-au întâmplat pe alte dimensiuni. Astea s-au întâmplat în energiile înconjurătoare a acestui loc ce voi ştiţi de Arcturus.  Asta a fost trăit acolo afară, nu în formă umană fizică, dar întreaga realitatea şi conceptul, şi energiile în spatele acestuia au fost jucate acolo afară.  A fost un Rege Arthur şi Guenevere şi Merlin, şi toţi acei caracteri.  Dragi prieteni, asta a fost foarte important, foarte simbolic în timpul de schimbare.
     Voi a-ţi fost actorii în acel joc.  Când voi nu a-ţi jucat acel rol, voi a-ţi ajutat în spatele scenei.  În alte timpuri voi a-ţi stat în audienţă şi voi a-ţi urmărit legenda Regelui Arthur şi povestea lui Camelot cum s-a desfăşurat.  Şi, asta s-a întâmplat acolo.  S-a întâmplat.
     A fost o scriptură care nu a fost scrisă în avans.  Noi nu am ştiut şi voi nu a-ţi ştiut sfârşitul povestirii.  Într-un sens voi a-ţi putea spune că povestea Regelui Arthur continuă în celelalte dimensiuni.  Povestea nu s-a terminat niciodată.  Asta continuă.  Voi mergeţi înapoi din când în când ca să vă reconectaţi.  Multe din aceste energii au fost aduse pe Pământ de voi pentru că voi a-ţi fost implicaţi în povestea aceea.
     Da, sânt mulţi Regi Arthur aici şi mulţi Guenevere şi mulţi Merlin, toate aceste caractere.  Câteodată voi spuneţi, “Oh, Tobias, eu cred că am fost Regele Arthur în viaţa mea din trecut.  Dar, cum poate asta să fie?  Eu m-am întâlnit cu cineva ieri care a gândit acelaşi lucru şi alaltăieri la fel”(Râsete multe).
     Voi vă scărpinaţi pe cap şi spuneţi, “Cum poate să fie aşa mulţi din noi?  Precis eu sânt nebun.  Precis, astea sânt toate halucinaţiile minţii mele nebune, care vrea să fie în negare despre viaţa de toată ziua”.
     Nu, dragi prieteni, asta nu este aşa.  Voi a-ţi fost...voi a-ţi fost Regele Arthur.  La un moment dat voi a-ţi mers pe scenă şi a-ţi asumat acea energie şi a-ţi jucat rolul acela pentru un timp.  Şi după asta, altcineva a venit şi a jucat rolul şi altcinea şi altcineva.  După aceea voi a-ţi înversat rolurile.  Voi a-ţi jucat caractere diferite în drama aceea dinamică.
     Şi atunci, când a-ţi venit pe Pământ, oh, voi v-aţi simţit aşa de conectaţi de povestea aceea, foarte conectaţi de locul unde s-a întâmplat povestea aceea.  Şi asta s-a întâmplat.  Unele părţi din acea poveste s-au întâmplat aici pe Pământ.  Unele părţi au fost aici, dar marea majoritate a povestii s-a întâmplat pe planeta cosmică.
     Asta este adevărat pentru că multe lucruri sânt lucrate pe nivele multi-dimensionale.  Oh, este mult de lucru.  Este mult de lucru. Voi vă miraţi de ce, când cineva drag vouă lasă corpul uman şi vine pe partea noastră a voalului, voi auziţi de la ei în scurt timp şi după aceea numai auziţi nimic de la ei.
    Dragi prieteni, sânt multe activităţi pe partea noastră a voalului cum spuneţi voi - în timpul nopţii, voi puteţi merge ca să jucaţi în multe scenarii.  Voi puteţi merge la şcoli.  Voi puteţi pleca de unul singur...multe lucruri se petrec aici.
     Noi amintim astea ca să vă reîntârim punctul nostru ca voi să vedeţi pictura, ceea ce voi numiţi Universitate Shaumbra.  Asta este deja construit.  Voi doar acuma aduceţi acele energii în realitatea voastră umană.  Voi puteţi construi asta la fel pe Pământ.  Construiţi asta în multe locuri.  Să nu ţineţi asta într-o singură locaţie.  Construiţi Universitatea Shaumbra în toată lumea.
     Aşa cum am spus de multe, multe ori, este nevoie de învăţători, este nevoie de locuri energetice unde alţii pot învăţa, pot învăţa despre călătoria voastră.  Ei pot învăţa de la voi.  Ei se pot duce la clasele voastre şi să citească cărţile voastre.  Ei la fel pot lua terapia voastră cum să se deschidă la simţămintele lor, cum să fie creativi din nou.
     Acest fel de loc o să fie unde o să vină copii.  Ei o să fie învăţaţi într-un fel diferit.  Ei o să fie învăţaţi să folosească toate resursele lor, nu numai mintea, nu numai studierea matematicii şi ştiinţei şi computerul, dar învăţând cum să simtă din nou.
     Au fost discuţii despre diferite tipuri de categorii de copii, indigo, clare, cristale, şi Dumnezeu ştie de care.  Dar, cine o să meargă la Universitatea Shaumbra, o să fie copii divini plini cu creativitate. Asta este Energia Nouă.
     Sfântul Germaine şi eu am avut un timp bun împreună de când s-a întors el.  El este un prieten bun, şi noi amândoi împărţim atribuţiile de a fi umani în trecut.  Deci, în această perioadă scurtă el şi eu am ajuns din urmă cu poveştile noastre de umani şi am râs împreună, ne-am reunit, şi am spus poveşti umane.  Eu cred că câteva poveşti de ale noastre, noi am încercat să întrecem unul pe altul - astea ar putea să fie poveşti mari de ficţiune pe Pământ.
     Una dintre lucrurile pe care am făcut, noi am trecut peste volumul ce noi numim glumând, “î-poştă”,”poştă îngerească”, care au venit de la voi în ultimul timp (Râsete din audienţă)  Voi a-ţi avut multe întrebări pe care le-aţi trimis la noi.  Noi auzim toate astea.  Noi ascultăm la toate astea.  Noi am vrea să discutăm câteva dintre aceste întrebări înainte ca Shoud-ul să înceapă.
     Sfântul Germaine acum comentează...”Umanii întreabă cele mai sucite întrebări”  Asta noi numim, un joc în programul vostru de televiziune - umanii întreabă cele mai sucite întrebări. Voi însă întrebaţi cele mai simple întrebări şi cele mai profunde. Deci, să discutăm câteva dintre astea.
    “Este un Dumnezeu”  Asta este pe care noi mereu şi mereu auzim de la voi.  Răspunsul este, “Nu”...şi “Da”.  În termenele tradiţionale în gândirea umană, nu este un Dumnezeu.  Umanii au fost învăţaţi că există un Dumnezeu şi este o figură puternică masculină în acest loc numit rai.  Cu toate că voi Shaumbra ştiţi mai bine, voi încă mai aveţi asta împrintat în mintea voastră.  Voi încă mai gândiţi că acolo afară este o figură mare.  Voi încă mai încercaţi să vă conectaţi cu acea energie.
     În acest fel, nu este nici un Dumnezeu.  Nu este un Creator care are un fel de judecată despre voi.  Nu este un Dumnezeu de acest tip.
     Da, este un Dumnezeu, un Dumnezeu care este în sinea voastră, care a fost totdeauna voi.  Este o sursă de Dumnezeu, de Acasă, care v-a născut pe voi.  A fost energia Regelui şi Reginei care s-au iubit foarte mult.  Când Regele s-a uitat în ochii Reginei, dragostea lor s-a conectat...asta va născut pe voi...o nouă energie...energie exploratoare...energia care a luat dragostea Spiritului şi a adus în locuri noi...a adus în noi dimensiuni...a adus în ce nu a existat înainte.
     Asta este Dumnezeul şi compasiunea şi unitatea care în totdeauna va iubit.  Sânt energiile mamă/tată, despre care voi vorbiţi.  Dar, vedeţi voi, voi gândiţi că Dumnezeul este separat.  Voi gândiţi că Dumnezeul a uitat de voi pe drumul vostru.  Voi gândiţi că voi a-ţi făcut o întoarcere greşită pe drumul vostru.  Şi că acum voi trebuie să găsiţi drumul Acasă.  În aceste termene nu este un Dumnezeu.
     Este un Dumnezeu în termenul în care asta stă chiar acum înăuntrul vostru, şi care există în jurul vostru, şi care există pe straturile multi-dimensionale a universului.  Este un Dumnezeu care stă în interiorul Regatului şi îi este dor de voi, îi este tare dor de voi.  Este un Dumnezeu care vine la voi, pentru că voi înlărgiţi energia de Acasă, şi aşa Dumnezeul vine la voi.  Deci, când voi întrebaţi pe noi dacă este un Dumnezeu, voi primiţi un răspuns de “da şi nu”.
     Mulţi dintre voi la fel întrebaţi, “Care este cel mai mare înger? Noi ştim că este o ierarhie acolo sus la voi.  Care este cel mai mare înger?  Şi dragă Tobias, ca şi o notă la ultimul rând, unde te încadrezi tu?” (Râsete din audienţă)  Eşti tu pe treapta cea mai mare sau eşti doar un înger de nivel mijlociu?”
     Drgai prieteni, este umanul care crează aceste tabele de ierarhie îngerească.  Noi gândim că astea sânt nostime, foarte nostime.  Voi aveţi toate aceste Ordine ierarhice.  Voi aveţi toate arborele familiei ierarhice îngereşti şi ramurile care ies din astea şi toţi îngerii diferiţi şi care de ce şi de cine răspunde.  Noi, chicotim.
     La sfârşitul tabelului vostru cu îngerii mari, voi câteodată vă puneţi pe voi umanii...jos de tot a tabelului.  Dacă chiar vreţi să înţelegeţi care este cel mai mare înger, întoarceţi harta cu susul în jos.  Întoarceţi cu susul în jos.  Voi sânteţi la vârful tabelului!  Voi sânteţi în comandă.  Noi sântem aici ca să vă suportăm pe voi.  Aşa cum am spus înainte, noi vă urmăm în paşii voştri.
     Noi putem să răspundem acuma, dar Cauldre...el spune, “Vrei să ai locul, ca Universitatea Shaumbra să se nască, să se construiască şi să fie creată?”  Noi toţi dăm din cap că, “da”, pentru că aşa cum noi urmăm în urmele paşilor voastre, şi noi venim pe Pământ şi trecem prin procesul de Ascensiune, noi vom fi fericiţi să avem un loc ca asta. (Râsete din audienţă)  Noi am fi fericiţi să avem toate informaţiile şi energia prin care a-ţi trecut voi.  Noi am fi fericiţi să vă avem pe VOI ca învăţători.
     Deci, da, într-adevăr, voi sânteţi îngerii cei mai mari.  De aceea sântem noi aici ca să vă suportăm.  Înafară de asta, nu este aici nici o ierarhie.
     Este ceva ce se cheamă Ordinul de Arc, Ordinul Arhanghelilor, care a creat un acord unificat a tuturor energiilor şi a îngerilor ceea ce voi a-ţi numi lumină şi întuneric.  Toate acestea au creat Ordinul de Arc pentru ca să se mute la nivelul de înţelegere.  Vedeţi voi, atunci când universul a ajuns la un impas mult , mult timp înainte, toate energiile au încetinit, şi aşa s-a ajuns la impas.   Noi a trebuit să găsim rezoluţii, pentru că asta nu a ajutat pe nimeni şi nu a servit la faptul ca toate energiile să ajungă la un închidere.
     Deci, noi toţi, băieţii buni, băieţii răi, noi am creat acest lucru numit Ordinul de Arc.  Astea sânt energii prototipe.  Sânt energiile lui Gabriel, Rafael, Amael, şi a tuturor celorlalţi din Ordinul de Arc.
     Însă, nu sânt fiinţe arhanghelice singulare.  Astea reprezintă energii.  Da, câteodată voi veţi putea vedea sau simţi energiile lui Rafael.  Dar, nu este un singur înger.  Este o energie unificată.  Face parte din voi.  Face parte din voi.
     Deci, noi auzim asta de multe ori, “Cine este cel mai mare înger?  Cine este în serviciu acolo sus?”  Energia lui Metatron, aşa cum voi toţi ştiţi, stă pe partea dreaptă a Spiritului.  Dar, aşa cum voi ştiţi, Metatron este voi.  Metatron este vocea voastră în spirit.  Metatron poate fi perceput ca o energie singulară, sau energii multi dimensionale, straturi multi-dimensionale.
     Unde mă încadrez eu Tobias? Asta este amuzant. Dragi prieteni, este o insignă de onoare specială pe care o port şi pe care mulţi îngeri şi entităţi nu au.  Deci, eu primesc din când în când un serviciu suplimentar special.  Pentru faptul că eu am fost un uman odată, este o onoare şi distincţie specială.  Şi da, sânt alţi îngeri care vin de departe ca să se holbească la mine şi să audă de la mine poveşti umane.
     Ei sânt fascinaţi de un înger care a trecut prin procesul de a fi uman.  Deci, când voi veniţi înapoi aici, este multă onoare, şi sânt mulţi, mulţi îngeri care o să adună în jurul vostru, într-un fel, ei aşteaptă pentru autograful vostru energetic, aşteptând să audă  poveştile voastre de pe Pământ.
     O altă întrebare ce noi auzim de multe ori pe partea noastră este, “De ce este război?  De ce este război pe Pământ?”  Asta este o întrebare interesantă.  Dragi prieteni, noi spunem că războiul este un fel de cale pentru umani ca să rezolve conflictele între ei.
     Noi v-am spus mai demult că toate experienţele voastre pe Pământ, într-un sens, sânt reconstituirea experienţelor pe care voi a-ţi avut înainte de a avea formă umană.  Voi reconstituiţi experienţele pe care le-aţi avut în locuri îndepărtate în univers.  Voi a-ţi venit pe Pământ şi acum le re-jucaţi din nou într-o energie încetinită, o energie unde voi aveţi oportunitatea să aveţi o alegere conştientă despre ce să faceţi mai departe.
     Poate voi a-ţi avut o experienţă cu mult înainte de a veni pe Pământ, o experienţă afară în univers de un tip de o mare bătălie cu o altă fiinţă, când voi a-ţi încercat să consumaţi energia celuilat. Acum, a-ţi venit pe Pământ şi voi vreţi să aveţi o mai mare înţelegere despre ce s-a întâmplat.  Voi vreţi să re-experienţaţi asta, dar într-un fel nou, o cale în care voi puteţi să aveţi un simţământ despre asta.
     Deci, poate voi întâlniţi acea entitate în această viaţă.  Acum voi sânteţi amândoi în formă umană.  Voi aveţi un fel de înţelegere din trecut ca să veniţi înapoi împreună.  Asta nu este karma.  Asta este o alegere.  Este o alegere de a re-experienţa ceva ce s-a întâmplat mult timp îaninte.
     Deci, voi vă căsătoriţi cu acea persoană (râsete din audienţă, ceea ce continuă cu o lungă privire între Geoff şi Linda).  Voi experienţaţi împreună ce este dragostea, cum este să împărţiţi dragostea.  Oh, sigur voi aveţi nişte dezacorduri între voi, din când în când.  Dar, acum voi experienţaţi cu ei o cale nouă de a mânui dezacordurile, o cale nouă de a mânui diferenţele în energii. Acum voi experienţaţi ce înseamnă să vă îndrăgostiţi de ei.
     Vedeţi voi, în experienţa voastră înainte de a fi umani, voi nu a-ţi avut niciodată idea de a vă deschide şi de a permite contopirea energiilor lor cu a voastră.  Vouă va fost frică că ei ar fi încercat să vă consume energia voastră.
     Dar, ca umani pe Pământ, voi puteţi să vă deschideţi şi puteţi să vă îndrăgostiţi unul de altul.  Voi puteţi învăţa cum să rezolvaţi problemele voastre.  Vedeţi, dragi prieteni, ce faceţi voi aici pe Pământ este că voi ajungeţi la o mai mare înţelegere a ceea ce voi a-ţi experienţat în trecut.
     “De ce este război?”, voi întrebaţi.  Încă mai sânt grupuri....încă mai sânt individuali care încă mai încearcă să înţeleagă.  Deci, ei se luptă între ei.  Ei o să ajungă să înţeleagă, ca şi cum voi a-ţi înţeles că războiul duce la nimic.  Nici o parte nu poate să domineze pe cealaltă sau să preia o altă parte.
     Voi a-ţi văzut asta în istoria voastră pe Pământ.  Voi a-ţi văzut când o ţară cucereşte o altă ţară.  Dar, permiteţi câteva sute de ani să treacă, şi asta se va schimba.  Daţi câteva sute de ani sau poate mai puţin de acum, şi asta se va termina.  O energie nu poate să domineze o altă energie.  Un înger nu poate să posedeze un alt înger.
     Ei re-trăiesc experienţe vechi.  De aceea este că noi spunem, “Permiteţi lor să treacă prin asta”.  Ei o să se sature de asta.  Ei o să se sature să explodeze pe ei înşişi şi să explodeze ţara lor şi conştienţele lor”.  Ei o să se obosească cu toate energiile negative asociate cu asta.
    Atunci, o să fie timpul vostru ca să începeţi munca.  Cumva, într-un fel, ei o să-şi găsească drumul lor la voi.  Ei o să-şi găsească drumul lor la voi şi o să spună, “Războiul nu a adus nimic,  Unde să mergem de aici?”  Ei o să se obosească să tot încerce să domineze şi să posede unul pe altul.  Ei o să se obosească ca să arate cât de puternici şi mari sânt ei.  Ei o să se obosească de activităţile teroriste când ei realizează că vocea lor nu este auzită.
     Pentru asta este război.  De aceea noi vă cerem să onoraţi asta, dar la fel să înţelegeţi că ei o să fie obosiţi de asta.
     Voi spuneţi, dragă Tobias, dragă Sfântul Germaine, “De ce este că eu simt că m-am înţepenit?  De ce este asta pentru că eu citesc comunicările, eu citesc multe lucruri, eu merg la multe alte adunări, şi eu totuşi simt că m-am înţepenit?  Eu încă nu pot să fac conecţie cu divinitatea mea?”
     Şi noi spunem vouă, dargi prieteni, “Voi încercaţi prea tare asta în creierul vostu.  Voi a-ţi uitat cum să simţiţi.  Voi sînteţi înţepeniţi pentru că voi nu permiteţi vouă să simţiţi.  Voi sânteţi aşa de ocupaţi ca să încercaţi să aflaţi asta că voi a-ţi uitat cum să simţiţi.
     Deci, noi spunem vouă, “Voi sânteţi înţepeniţi chiar acuma pentru că voi nu v-aţi deschis inima voastră”.  În acele câteva ocazii când voi a-ţi încercat...a-ţi încercat să deschideţi inima...voi a-ţi fost înfricoşaţi.  Voi nu a-ţi ştiut ce să faceţi.  Voi a-ţi închis o energie de emoţii, şi simţăminte şi viziuni.  Experienţele au apărut şi voi v-aţi simţit fără control când voi a-ţi deschis uşa inimii voastre  de aceea este că voi vă simţiţi înţepeniţi.  Deschideţi uşa inimii.  Permiteţi la acele simţăminte să iasă afară.  Permiteţi-vă să simţiţi din nou.
     În acelaşi fel voi întrebaţi pe noi, “De ce este că eu nu simt nici o pasiune?”  Este o contradicţie în cuvinte...voi nu simţiţi de loc, deci de ce a-ţi simţi pasiune? (Râsete din audienţă)  Când voi vă permiteţi ca să simţiţi la cel mai adânc nivel din fiinţa voastră, atunci o să simţiţi şi pasiunea voastră.
     Voi încercaţi să creaţi pasiune în mintea voastră.  Asta nu merge aşa.  Voi încercaţi să manufacturaţi pasiunea, punând pe hârtie.  Voi încercaţi să fiţi arhitecţi şi constructorii pasiunii voastre.  Voi niciodată nu o să găsiţi acolo.
     Pasiunea, este Fructul Trandafirului, care totdeauna a fost în sinea voastră.  Este acolo chiar acuma.  Asta este accesibilă când voi simţiţi. Când voi vă deschideţi, când voi permiteţi să vă debarasaţi de căile vechi, când voi puteţi ieşi din mintea voastră şi să intraţi în inima voastră, dargi prieteni.
     Dragă Tobias, dragă Tobias, voi scrieţi, “Ce gândeşti despre pagina de mesaje din Internet a Cercului Crimson?” (Râsete) Oh, dragi prieteni, asta este în primele trei întrebări pe care noi le primim.  Noi trebuie să râdem câteodată de toate întrebările pe care le puneţi, voi vreţi să ştiţi despre această pagină de mesaje în sistemul vostru de Internet.  Noi stăm şi chicotim.
     Ce loc minunat de a exprima dualitatea!  Vedeţi, voi învăţaţi multe, dar încă mai aveţi acele conflicte.  Astea ies pe pagina voastră de mesaje.  Au fost şi câteva lucruri frumoase şi înţelepte.  Dar la fel şi ceva conflicte.  Este prea multă presiune, dragi prieteni, pe voi chiar acuma.  Voi sânteţi - cum să spun - voi vă explodaţi acolo.
     Noi auzim pe mulţi dintre voi, că vreţi să ştiţi cum simţim noi, cum simţiţi noi despre moderatorii paginei de mesaje (râsete).  Noi vă auzim cum spuneţi, “Dar, Tobias, tu spui că nu trebuie să avem reguli.  Deci, de ce sânt acele reguli pe pagina de mesaje?  Tobias, vorbeşte lui Cauldre. Vorbeşte la moderatorii încăpăţânaţi. (Mai multe râsete)
     Dragi prieteni, noi nu le-am vorbit.  Noi nu.  Noi permitem asta să fie al vostru.   Dar, noi vă reamintim...şi Cauldre acum chicotează.  Noi vă reamintim că acele reguli despre care am vorbit noi...este timpul să eliberaţi regulile - noi v-am vorbit VOUĂ despre VOI ÎNŞIVĂ, despre regulile voastre proprii pe care aveţi pentru voi înşivă.  Şi, totuşi voi vreţi să vă concentraţi toată energia voastră pe reguli de dinafară, pe alte reguli.
     Dragi prieteni, totdeauna o să fie reguli.  Chiar şi pe partea noastră, sânt parametri specificie pe care le avem pentru diferite lucruri specifice.  Noi nu le numim reguli sau legi.
     Atât cât sânteţi pe Pământ, voi o să aveţi acorduri şi reguli.  Când voi vedeţi un semn de stop, asta înseamnă ca să vă opriţi.  Dacă treceţi prin asta, voi intraţi într-un accident şi vă loviţi de un pom, să nu spuneţi la poliţist că Tobias a spus că nu ar trebui să fie reguli, de aceea voi ignoraţi semnul de oprire.  Nu, dragi prieteni, regulile despre care noi am vorbit sânt reguli pe care voi le creaţi pentru voi înşivă.
     Acum, puteţi pune jos aceste reguli - puteţi voi să ajustaţi energiile voastre...puteţi fi într-un loc de compasiune adevărată şi să nu fiţi în dramă, ca să puteţi intra în orice mediu energetic,dacă asta este pagina de messaje în Înternet...dacă asta este să conduceţi maşina şi să ţineţi cont de acorduri specifice despre trafic...dacă asta este ca să vă aderaţi la acorduri specifice şi parametri în locurile voastre de lucru?
     Noi vă ştim Shaumbra.  Voi sânteţi ca şi nişte sisteme neobişnuite.  Vouă nu vă plac regulile de loc.  Dar, întrebarea adevărată este, “Puteţi să luaţi jos regulile voastre proprii ca să puteţi fi în orice tip de mediu sau orice loc, şi să mergeţi cu ele?  Puteţi voi să mergeţi oriunde...dacă asta este un restaurant sau teatru...sau dacă este un birou sau acasă...şi să înţelegeţi că acei îndivizi care fac parte din energia creată pentru acorduri specifice, şi totuşi să fiţi în spaţiul vostru divin?
     Poate, poate, Shaumbra, iluminarea voastră şi prezenţa voastră în orice energie o să vă ajute ca să vă mutaţi la un nivel mai sus.  Poate, special cu acest lucru ce voi numiţi pagina de mesaje, poate voi puteţi fi acolo şi să ajutaţi să ridicaţi acea vibraţie în aşa fel ca să numai fie acei parametri.
     Noi nu avem o opinie în nici un fel.  Dar, nouă ne face plăcere să vă vedem cum voi jucaţi dualitatea voastră, şi să observăm cum voi întoarceţi cuvintele mele în acest loc.  Oh, da! (Râsete)
     Dragi prieteni, întrebarea pe care noi primim de multe ori este, “De ce sânt eu aici?  Ce fac eu pe Pământ?”  Astea sânt una dintre cele mai bune întrebări.  Sânt bune, pentru că într-un fel, răspunsul este nimic şi totul.  Dacă voi a-ţi părăsi Pământul acuma, voi a-ţi fi bineveniţi la noi.  Dacă a-ţi fi aici, ar fi o mare reuniune!
     Ce faceţi voi pe Pământ?  Voi ajutaţi pentru a ajunge la o nouă înţelegere şi o nouă înţelepciune pentru toţi Spiriţii.  Voi a-ţi plecat de Acasă de foarte mult timp - şi totuşi nu aşa de mult în favoarea spiritului ca să fiţi creatori în felul vostru propriu, să mergeţi să înlărgiţi dragostea Spiritului.  Pentru asta sânteţi voi pe Pământ.  Asta este aşa simplu.  Voi sânteţi aici, trăind şi experienţând totul în moment, şi să creaţi în moment în interesul a Tot Ce Este.
     Şi la urmă, dargi prieteni, voi întrebaţi pe noi, “Ce este dragostea?   Ce este dragostea?” Ah, asta este simplu.  Dragostea este acceptarea tuturor lucrurilor.  Când noi spunem că Spiritul vă iubeşte fără nici o condiţie, asta înseamnă că Spiritul iubeşte tot ce sânteţi voi, acceptă tot despre voi, şi tot ce a-ţi fost vreodată.  Dragostea este acceptarea a tuturor lucrurilor. Asta este simplu.
     Dragostea este compasiune.  Compasiunea este acceptare.  Compasiunea este înţelepciune şi înţelegere că totul este potrivit, indiferent cum arată asta pe dinafară.
     Dragostea este la fel o expresie.  Dragostea are dorinţa să se împarte pe ea însăşi la fiecare nivel.  Dragostea se uită înăuntrul.  Dar, la fel se exprimă şi înafară.  Când voi a-ţi părăsit comfortul de Acasă şi a Regatului, a fost dorinţa de a exprima această dragoste care a cauzat pe voi să plecaţi din comfortul de Acasă şi din regat, a fost dorinţa de a exprima dragostea care a făcut ca să plecaţi.  Dragostea este acceptarea şi exprimarea bucuriei.
     Acestea sânt doar câteva din multe, multe întrebări pe care noi sântem întrebaţi şi la care am vrut să ne adresăm cu voi astăzi.  Noi o să vorbim despre astea în viitor.  Să vă simţiţi liberi - cum să spun - să vă conectaţi cu noi oricând.
     Dar, acum noi am vrea să auzim de la voi.  Noi am vrea ca voi Shaumbra, să conectaţi toate energiile voastre în acest lucru minunat pe care noi numim Shoud, un timp în care voi vorbiţi şi ascultaţi.  Deci, noi luăm un moment aici ca să ajustăm energiile.  Lucrul următor pe care voi auziţi o să fie vocea voastră în Shoud.
   (Pauză în timp ce Cauldre schimbă la comunicare cu Shaumbra)
    Shoud: Noi sântem Shaumbra.  Noi sântem familie.  Noi sântem o voce şi multe, multe voci din toată lumea, şi din toată creaţia.  Noi ne adunăm împreună ca şi acum în conecţie şi Shoud de multe ori, nu numai odată pe lună când ne adunăm aici.  Dar, de multe ori, noi sântem conectaţi unul cu altul.
     Când noi ne întâlnim unul cu altul de prima dată, noi simplu avem o reuniune pentru că noi am fost împreună de multe ori în trecut.  Ca Shaumbra, este multă activitate chiar acuma în viaţa noastră.  Sânt multe schimbări care apar în jurul acestei planete pe care sântem noi cuprinşi.  Ca Shaumbra, noi începem să simţim adevărata bucurie şi emoţia de a fi aici ca umani, şi mergând în Energia Nouă.
     Ca Shaumbra, noi simţim multe poveri vechi a trecutului aşa cum asta ne părăseşte.  Noi simţim că greutatea de pe umerii noştri pleacă, părăseşte corpul nostru biologic.
     Ca Shaumbra, noi simţim emoţia momentului în care sântem.  Noi simţim emoţia a tot ce putem crea împreună.  Puţin cu puţin, pas cu pas, acele timpuri dificile din trecut, acele zile când noi am mers pe drumul ascensiuneii se îndepărtează tot mai mult.  Noi ajungem la noi înţelegeri şi iluminare.  Noi împărţim mai mult unul cu altul decât înainte.
     Este ceva ce noi Shaumbra am descoperit nu de mult.  Asta nu vine de la Tobias, sau Metatron sau Sfântul Germaine, sau alţi îngeri.  Noi am descoperit asta.  Noi am experienţat asta în puţine feluri din viaţa noastră.  Şi noi sântem aici acum să exprimăm ceea ce noi am realizat.
     Să mergem înapoi la timpul în care am părăsit Regatul, şi am plecat de Acasă, am trecut prin Zidul de Foc şi pentru prima dată am simţit un sens a identităţii noastre individuale proprii.  La acel punct noi am început să avem simţăminte de putere, un simţământ de putere că noi putem merge ca să creăm stele, galaxi şi planete.  Noi am putut să creăm toate astea din nimic.  Vedeţi voi, noi am, fost în Vid.  Acolo a fost nimic.
     Noi am simţit o mare putere care a venit sus prin noi, o expresie a venit sus prin noi că să aflăm unde am putea să creăm toate acele lucruri mari.  Noi am simţit puterea atunci când noi am întâlnit alte entităţi, alţi îngeri.  Noi atunci am putut să ne ciocnim energiile noastre unul cu altul.  Noi am putut să avem lupte şi să vedem cine este mai puternic, cine este cel mai bun.  Noi am avut multă putere atunci ca să creăm şi ca să distrugem.  Dar, într-un sens, asta a fost doar transformarea energiei dintr-o stare la alta.
     Puterea a fost adictivă.  Puterea a fost vioaie şi noi am vrut mult mai mult din această putere.  Asta a fost una dintre căile noastre de a experienţa identitatea noastră înafara de Acasă, ca să simţim puterea, să adunăm mai multă putere şi atunci să le folosim.
     Dar, la un moment dat, toate energiile din univers au început să se încetinească până ce astea au ajuns la un impas.  Nu conta cât de multă putere am avut noi, ceva a cauzat ca energiile noastre să ajungă la un grilaj închis.
     la acest punct s-a format Ordinul de Arc, ca să găsească o soluţie şi să elibereze energiile noastre din nou.
     Noi Shaumbra, am ales să venim pe Pământ atunci şi să luăm formă fizică umană.  Când noi am descendat şi am încetinit vibraţia noastră şi am intrat în masă, noi am descoperit atunci ceva.  Noi am descoperit cum a fost să simţi fără să ai putere, să simţi uman şi să nu poţi să creezi nimic, să simţi că magia noastră a fost luată de la noi, toate abilităţile noastre de a crea ceva din aer, de a crea universe, au fost luate.  Asta a fost un şoc pentru noi ca să învăţăm ce înseamnă să nu ai putere.
     Multe, multe vieţi noi am petrecut ca să aflăm cum să mergem înapoi, să încercăm să descoperim puterea noastră încă odată în acest loc numit Pământ, loc ce nu este ca asta.  Cum să devenim noi îngeri puternici şi fiinţe puternice?  Cum putem să manifestăm ceva imediat în faţa noastră, simplu gândind şi dorind asta? 
     Dec noi am fost în călătoria asta adevărată de dualitate, dorind să avem putere, dorind să avem ceea ce vine înapoi la noi, şi totuşi mergând în corpuri nostime şi neavând putere de loc şi câteodată dificil chiar să găsim un servici, sau să avem ceva de mâncare, sau să creăm lucruri pe care noi am vrut în viaţa noastră.
     Noi ne aducem aminte la un nivel adânc când a fost uşor să creăm a stea, când a fost uşor să creăm un tip de viaţă înainte ca să venim pe Pământ.  Deci, asta este dilema în care am fost pentru aşa o perioadă lungă de timp.
     Acum vine Energia Nouă.  Acum vine deschiderea conştienţei noastre.  Şi acum ajungem la realizarea că nu este putere.  Nu a fost niciodată.  Asta a fost o iluzie.  Iluzia de putere...noi am ajuns până aici, în lunga noastră călătorie, ca să descoperim asta.  Noi a trebuit să avem ceea ce noi am gândit că a fost putere atunci, şi după asta să pierdem toată puterea atunci când am venit pe Pământ, şi am ajuns la înţelegerea că niciodată nu am avut putere.
     Este energie.  Şi noi putem să facem acea energie în orice dorim noi.  Dar, acest concept întreg de putere nu există.  Asta a fost o iluzie.  Noi ne-am străduit pentru puterea în vieţile noastre.  Dar, asta este o iluzie. Numai avem nevoie de străduiri.
     Este numai energie.  Asta nu se măsoară în cât putem să avem sau să controlăm.  Asta am crezut noi că a fost puterea.  Asta este energie.  Este a noastră ca să lucrăm cu asta, nu ca să folosim împotriva altora, nu ca să fie adunată şi depozitată ca şi cum am făcut în trecut, şi să nu arătăm la alţii că noi sântem cei mai mari.
     Nu este putere, Shaumbra.  Asta a fost doar o iluzie. A fost doar energie. A fost doar dragoste şi expresie.  Noi înţelegem ce înseamnă asta, chiar dacă mintea noastră încearcă să afle asta  acuma. Noi ştim ce înţelegem prin asta.  Asta este iluzia puterii.
     Noi putem să eliberăm toate acele concepţii pe care am avut de a fi fiinţe puternice.Numai este nevoie de asta nicicum.Şi aşa este.
    (Pauză în timp ce Cauldre trece la Tobias)
    Tobias:  Acum, eu Tobias, şi dragul Sfântul Germaine ne reîntoarcem.  Nouă ne-a plăcut ceea ce a-ţi spus voi.  Nouă ne place ceea ce voi a-ţi realizat.
    Când noi am atins conştienţa voastră înainte Shaumbra, şi am văzut despre ce o să vorbiţi, asta ne-a uluit la început.  Vedeţi voi, noi am învăţat ceva de la voi.  Este dificil pentru voi să înţelegeţi pentru că voi gândiţi că pe partea noastră...că noi ştim totul.  Voi gândiţi că spiritul ştie tot.  Dar, dragi prieteni, nu este totdeauna aşa.  Câteodată sânteţi voi care descoperiţi pentru prima dată.  Voi ajungeţi la iluminare.  Câteodată voi ne surprindeţi şi ne uluiţi.
     Când noi ne-am uitat la voi şi am văzut realizaţia la care a-ţi ajuns, dragi prieteni, noi am luat asta, înapoi la ceilalţi de pe partea noastră a voalului.  Noi am spus, “Ghiciţi ce umanii au realizat?”  Şi ei au spus, “Ce”? Şi noi am spus ,“Umanii o să vorbească despre putere”. Şi ceilalţi îngeri au dat din cap spunând,”Da, putere, un lucru minunat”. Şi noi am spus, “Nu, nu voi nu realitaţi. Îngerii umani au ajuns la realizarea că puterea este o iluzie”.
     Şi îngerii de pe partea noastră au început să plângă.  Asta a fost o nouă informaţie pentru ei.  Ei au realizat asta prin voi astăzi.  Asta a schimbat multe aspecte a ceea ce facem noi aici.  Noi ştim că asta este o confuzie pentru câţiva dintre voi.  Voi o să înţelegeţi.  Dar, dragi prieteni, noi vă felicităm şi vă onorăm pe voi învăţătorii.
     Noi vă iubim mult.  Voi nu sânteţi niciodată singuri.  Fie ca călătoria noastră să continuă împreună.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved