SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 6: YOUR SELF AS YOUR GUIDE”
“SHOUD 6: SINEA TA ESTE GHIDUL TĂU”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
4 IANUARIE 2003

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, dragi Shaumbra, că noi vă binevenim pe voi acasă!  Noi vă binevenim înapoi la energia a cine sânteţi voi.  Noi vă binevenim înapoi în acest spaţiu pe care noi împreună am creat de multe ori.  Noi toţi - toţi care sânt Shaumbra în formă umană, cei care sânt Shaumbra pe partea noastră a voalului - noi ne adunăm şi ne bucurăm unul pentru altul.
     Totdeauna asta este puţin rezistibil şi emoţional pentru mine, chiar dacă noi stăm undeva afară cu Shaumbra, sau dacă stăm în una dintre sălile de clasă a hotelului...sau într-o casă...oriunde...noi toţi putem ajusta energiile noastre.
     Într-adevăr, voi puteţi sta într-o arie sărăcăcioasă şi negativă şi întunecoasă.  Dragi prieteni, voi nu trebuie să lăsaţi asta să vă afecteze.  Voi nu trebuie să trimiteţi raze de lumină ca să schimbaţi ce vă înconjoară.  Voi simplu staţi în asta şi asta se schimbă.
     Noi credem că este amuzant că câţiva umani crează un ecran de protecţie în jurul lor.  Voi spuneţi, “Înconjuraţi-vă cu lumină”.  Noi spunem, “Luaţi jos acele ziduri”  Voi puteţi trăi oriunde şi să nu fiţi afectaţi de nimic.  Asta noi numim compasiune.  Compasiunea este înţelegerea adevărată a călătoriei celorlaţi, şi călătoria voastră.  Având compasiune voi puteţi sta în întunericul întunericului, în locuri înfricoşătoare.  Voi nu trebuie să creaţi un ecran de protecţie în jurul vostru.
     În felul vostru, acum, voi Shaumbra, sânteţi iluminatorii.  Voi străluciţi.  Voi a-ţi trimis o Nouă Energie, chiar dacă voi realizaţi asta conştient sau nu.  Când voi mergeţi într-un magazin, sau când mergeţi într-un loc unde sânt mulţi oameni, voi nu trebuie să vă înconjuraţi cu ziduri protective.  Voi simplu trebuie să fiţi doar în moment.
     Ce voi consideraţi negativ, întunecos sau orice tip de energie fără balanţă, treceţi prin astea.  Astea nu au nici un efect asupra voastră.  Astea trec prin voi.  Când voi puneţi în jurul vostru ziduri protectoare, astea la fel nu lasă ca energiile să vină la voi.  Voi vă înconjuraţi cu un perete ca voi să nu simţiţi şi să nu sensaţi nimic. Asta a fost potrivit când voi a-ţi învăţat despre voi înşivă şi despre Dumnezeul din Sinea voastră, da, la un punct anume voi a-ţi creat acele bariere.  Dar, dragi prieteni, asta este Energia Nouă.
     Într-adrevăr, în lunile care urmează noi o să vă spunem despre lucruri specifice care vor părea că sânt contradictorii cu ceea ce am spus noi înainte, sau informaţii ce voi a-ţi auzit de la alte comunicări.  De ce?  Pentru că asta este o Nouă Energie.  Asta se schimbă rapid.  Voi vă schimbaţi.
     Câţiva din voi încearcă să găsească energia noastră.  Voi spuneţi, “Ceva simt că este diferit.  Poate eu nu sânt în locul meu bun.  Poate eu ar fi trebuit să fac o ceremonie înainte să stau jos. Alţii poate spun, “Eu am uitat să sfânţesc camera, de aceea eu nu pot să mă conectez ca şi până acuma”. (Râsete din audienţă)
     Dragi prieteni, scopul pentru care voi nu vă conectaţi cu noi ca şi în trecut, este că voi v-aţi schimbat şi noi ne-am mutat.  Energia este acum într-un loc diferit.  Învăţaţi să vă obişnuiţi cu asta.  Învăţaţi să vă obişnuiţi cu mutări frecvente şi schimbări.  Învăţaţi să numai mergeţi înapoi la căile vechi.  Onoraţi căile vechi.  Asta va servit bine.  Dar voi acuma sânteţi în Energia Nouă.
     Energia pe care noi aducem astăzi vine dintr-un alt loc.  Imaginaţi că aveţi o acordare în sinea voastră.  Acum ajustaţi butonul ca şi cum a-ţi face la un aparat de radio.  Puneţi asta pe o frecvenţă înaltă.  Noi putem să venim acum mult mai diferit la această frecvenţă înaltă pentru că voi sânteţi la o înaltă conştienţă.  Când voi spuneţi, “Luna trecută asta s-a simţit diferit, sau acum două luni...ce nu este bine aici...”ah, luaţi un moment.  Permiteţi-vă să ajungeţi la această frecvenţă înaltă ca să vă contopiţi cu noi.
      Aici este un metafor frumos.  Noi am fost deja în acest hol (Coal Creek Canyon) înainte, cu un centru frumos şi cu o vatră în centru, o bucătărie şi cu podea care scârţie.  Voi a-ţi început să vă întâlniţi aici cu grupul Cercului Crimson şi după aceea v-aţi mutat în mai multe locuri.  Acum sânteţi înapoi.  Dar, mulţi dintre voi a-ţi observat astăzi că venind înapoi la acest loc vechi, asta arată şi se simtă diferit.  Este diferit pentru voi, pentru că voi v-aţi schimbat.
     Voi o să găsiţi acest metafor foarte potrivit în anul care vine.  Voi o să re-vizitaţi locuri Vechi, dar astea o să fie diferit.  Observaţi ce se întâmplă când voi mergeţi înapoi în locuri vechi, când voi sânteţi chemaţi înapoi ca să faceţi munca.
     Ah, noi ştim că Cauldre (Geoffrey Hoppe) se îngrijorează mult.  El s-a îngrijorat de faptul că venind înapoi la acest loc, asta poate înseamnă un pas înapoi.  Dragi prieteni, este o evoluţie.  Este un ciclu.  Voi toţi o să vă găsiţi că mergeţi înapoi în locurile Vechi întâlnind oameni Vechi în acest an.  Dar, asta o să fie diferit...într-adevăr.
     În conştienţa voastră nouă, da, voi vă schimbaţi.  Voi schimbaţi energiile şi chiar şi cum arată şi cum se simtă Vechiul.  Deci, când voi sânteţi chemaţi înapoi la Vechi pentru diferite scopuri, înţelegeţi că asta nu o să fie Vechi.  O să fie Nou.  O să fie nou în multe feluri.
     Noi sântem bucuroşi să fim aici în acest loc - cu nişte energii calde.  Pe noi nici nu prea ne deranjează masa de la bar.  Noi găsim oarecum comfortabili (râsete din audienţă), o să fie timpuri când noi o să stăm în picioare.  Noi o să stăm în picioare şi o să vorbim.  O să fie timp, când noi o să vrem să străbatem intervalul dintre scaune.  Noi ştim că toţi lucrătorii voluntari intră în panică! (Râsete)  “Oh, Tobias ce vrei să faci - să cutreieri intervalele?”
     Dar, o să vină un timp, chiar foarte curând, după ce noi putem trece câţiva umani peste îngrijorările lor, noi am vrea să venim şi să vă atingem, să vă atingem în timp ce noi vorbim.  Noi am vrea să venim să stăm pe scaune cu voi împreună în timp ce noi vorbim.  Logica se va subînţelege. (Râsete din audienţă)
     La fel este mai diferit acum din cauza schimbărilor grilajului.  Ultima ajustare la grilaj s-a terminat.  Asta deschide calea ca voi să acceptaţi complet, să posedaţi şi să integraţi divinitatea voastră.  Sânt schimbări care au luat loc în ultimele săptămâni din acest timp.  O să mai fie multe schimbări în anul care vine.
    Dar, acum daţi voie să vă prezint un prieten foarte drag mie.  Noi stăm împreună la “vila” mea celestială şi discutăm despre multe lucruri.  Noi vorbim despre cum este să fi în formă umană.  Da, într-adevăr noi fumăm câteva ţigări de tip uman.  Noi ne relaxăm şi spunem poveşti. (Râsete din audienţă).
     Eu vă rog să simţiţi energia musafirului nostru de onoare în această zi.  Simţiţi aşa cum respiraţi.  Simţiţi în sensurile voastre.  Curăţiţi mintea voastră, dragi prieteni.  Asta vine din inimă.  Nici să nu îndrăzniţi să puneţi această energie în cuvinte.  Doar simţiţi.  El vine cu culoarea violet, raze violete.  El a lucrat cu voi toţi.  Energia lui a fost prezentă în trecut acum 20 sau 30 de ani.  Dar prezenţa lui nu a fost aşa puternică în ultimii ani.  Dar, el vine înapoi, complet prezent ca niciodată.
     Într-adevăr, musafirul nostru de onoare este Sfântul Germaine.  El este un prieten drag mie şi vouă.  Noi petrecem multe ore împreună, vorbind despre umani, pentru că şi el a umblat ca uman pe Pământ.  Sfântul Germaine este maestru la alchimie şi maestru schimbărilor.  Sfântul Germaine nu s-a conformat la căile Vechi, dimpotrivă el a spus, “Este o cale mai bună aici pe Pământ”.  El a experienţat energiile şi a practicat alchimia în timp ce a fost uman pe Pământ.
     Sfântul Germaine a trecut prin tipul lui propriu de ascensiune în timp ce a fost un uman pe Pământ.  El a învăţat cum să alunece între vieţi şi să contopească vieţile împreună.  El a învăţat cum să dea jos barierele ca să-şi reamintească o viaţă la alta.
     Dragul de Sfântul Germaine, a făcut parte din călătoria voastră în ultimii ani, dar mai mult când a-ţi fost voi în visele voastre.  El a fost departe de regatul Pământesc pentru o perioadă de timp, lucrând cu voi la înfiinţarea energiilor Pământului Nou.  El la fel a preparat energiile pentru acest timp ca să poate din nou să meargă aproape de voi.
     Energiile Sfântului Germaine au stat departe pentru o perioadă de timp.  El se reîntoarce în acest timp la completarea grilajului.  El se reîntoarce când voi puteţi într-adevăr să posedaţi divinitatea voastră proprie.  El vine acum, foarte fericit că poate să fie aici, foarte fericit să fie cu voi ce îi aduce aminte despre călătoria lui proprie.  El o să vină înapoi să viziteze acest grup de multe ori în acest an.  El o să vă viziteze direct.  Energia lui o să vină direct, nu numai în starea voastră de vis, dar şi când sânteţi trezi.
     Deci, noi vă cerem să luaţi un moment să simţiţi energia Sfântului Germaine.  Mulţi poate văd culori.  Mulţi dintre voi aveţi senzaţii pe corpul vostru.  Poate pentru alţii este doar de a şti.  Dar, nu uitaţi asta, pentru că Sfântul Germaine a spus că el vine în starea voastră trează.  El o să fie acolo să vă încurajeze când voi treceţi prin dificultăţi.  El o să vă aducă aminte că toate soluţiile sânt deja în mâna voastră.
     Este o mare plăcere să avem energia Sfântului Germaine cu noi astăzi.
     Daţi voie să vorbim pentru un moment despre direcţia în care se îndreaptă umanitatea în acest an.  Asta nu este o  prezicere.  Asta nu este o predicţie.  Noi vorbim despre lucruri pe care noi vedem în perspectiva noastră.  Noi am vrea să împărţim astea cu voi ca să vă ajutăm să înţelegeţi prin ce trece lumea voastră, şi unde se află relaţia voastră cu aceste lucruri, şi să vă ajutăm să înţelegeţi pentru ca aceste lucruri să nu vă afecteze aşa mult.
     Ajustarea finală a grilajului şi potenţialul de împuternicire pentru toţi umanii crează o problemă pentru energia veche a dualităţii.  Poate umanii nu realizează în mintea lor conştientă că ei au un potenţial de împuternicire.  Toţi umanii în lumea întreagă simt ceva.  Câteodată asta nu este comfortabil.  Este ca şi cum ar auzi o bătaie în uşă, dar ei nu vor să admite asta.
     Voi ştiţi despre ce vorbim noi.  Mulţi dintre voi a-ţi avut această experienţă înainte ca voi să vă treziţi ca să aflaţi cine sânteţi voi.  Este o simţire de a nu avea odihnă, de a nu avea pace în voi înşişi o simţire că ceva se va întâmpla, dar neştiind ce.  Asta a făcut parte din procesul de trezirea voastră.  Asta a fost Sunetul Trompetei lui Gabriel, chemându-vă la trezirea voastră.
     Umanii în toată lumea simt asta acum, chiar dacă ei nu merg la biserici sau nu sânt spirituali.  Ei simt că ceva s-a schimbat.  Această simţire, această agitaţie, astea intensifică energiile de dualitate chiar acuma.  Asta se va continua să fie pentru următorii câţiva ani.  Dualitatea se va intensifica.
     Voi nu trebuie să participaţi la asta.  Voi nu trebuie să fiţi afectaţi de asta.  Dar, voi o să vedeţi asta în alţii.  Noi am vorbit despre asta înainte când noi am spus că voi a-ţi trecut prin procese dificile din ascensiunea voastră, de a merge pe Pământul Nou.  Dar, voi aveţi unelte noi şi voi aveţi unul pe altul.
     Acum, este o întreagă undă umană care trece prin acest proces.  Ei nu au tipul de spiritualitate de a înţelege sau o bază pe care voi posedaţi.  Ei sigur că nu au nici o Shaumbra ca să-i călăuzească.  Ei o să aibă numai dacă ei fac conecţie cu voi, învăţătorii.
     Cu dualitatea care se intensifică în acest an, voi o să vedeţi potenţialul pentru un război.  Când războiul se termină într-un loc, asta o să apare în alt loc.  Regiuni care au avut pace pentru o perioadă o să intră în conflict.  Vedeţi voi, asta este cam prin ce a-ţi trecut voi.  Sânt Energii Vechi care trebuiesc curăţate, pentru că ele vin la suprafaţă ca să fie recunoscute şi transformate.
     De aceea este că noi vă spunem vouă, dragi Shaumbra, că nu este potrivit ca să vă rugaţi pentru pace.  Este potrivit ca voi să fiţi în pacea voastră PROPRIE şi să iluminaţi asta la lumea voastră.  Dar, voi ştiţi că sânt nişte conflicte sigure,şi Energia Veche trebuie să ajungă la o înţelegere unică.
     Este o şedinţă în care se vorbeşte despre războiul cu Irac şi voi puteţi vedea cum asta crează o comoţie în lumea întreagă.  Este o intensitate de a face ravagii.  Sânt puteri...sânt forţe care vor să aibă război.  Şi sânt alţii care luptă pentru pace.
     Noi vedem că o să fie o negociere de ultim minut.  Dar, dragi prieteni, energiile de conflict se vor ridica în spatele acestora.  Dacă astea nu se ridică în Orientul Mijlociu, astea o să apare în altă parte a lumii.  Voi o să vedeţi conflicte care izbucnesc, după aceea se calmează, din nou izbucnesc şi atunci iarăşi se calmează.  Câteva din conflicte o să ducă la război.
     Asta nu trebuie să fie în acest fel.  Aceste conflicte se pot rezolva deschis şi cu mare adevăr.  Ştiţi voi cum este asta.  Voi a-ţi avut acele conflicte în sinea voastră.  Voi într-un sens, sânteţi microcosmul a ce se întâmplă în lume.  Aceste conflicte s-au înfăţişat în voi înşivă.  Câteodată, voi a-ţi încercat să liniştiţi astea sau a-ţi încercat să nu daţi nici o atenţie!  Noi v-am văzut că a-ţi fugit de la problemele voastre! (Râsete din audienţă)  Voi nu a-ţi vrut să aveţi de a face cu situaţiile din sinea voastră!  Dar, mai devreme sau mai târziu voi a trebuit să vă adresaţi la conflictele voastre interne.  Mai devreme sau mai târziu voi a trebuit să ajungeţi la unison cu sinea voastră.
     Asta o să fie anul cel mai interesant.  Cu finanţele lumii, să vă aşteptaţi la aceeaşi ca şi anul trecut.  Mai multă încurcătură, sus şi în jos...nu este un timp bun pentru bursă.  Pentru cei care se întreabă despre stocul de bursă...acum nu este un timp bun. (Râsete din audienţă).  Sânt mulţi care ne întreabă pentru câteva ponturi..foarte mulţi. (Mai multe râsete)  Dacă eu Tobias, sau Sfântul Germaine am fi chiar acum pe Pământ, asta ar fi una dintre formele de noroc de care am fi stat departe.
     În lumea industriei, acest fenomen pe care voi a-ţi văzut nu de mult - cea mai mare corporaţie care a căzut - şi asta va continua.  Asta va continua nu numai în Statele Unite, dar în toată lumea.  Într-un fel aceste companii se lărgesc atât de mult încât ei nu pot să mânuiască energia lor.  Într-un fel, ele explodează în interiorul lor în aşa fel încât să poate să se impartă în bucăţi mai mici.
     Vedeţi voi, este o cantitate anume de energie care este potrivită, dacă asta este într-o ţară, într-o companie sau oriunde.  Ele devin prea mari şi atunci astea trebuie să se desparte în mai multe bucăţi mici.  Câteodată bucăţile mici pot fi mult mai efective decât cele uriaşe.
     Noi am discutat despre biserici la întâlnirile din luna trecută.  Ele o să continuă să treacă prin ruperea lor.  O să fie mai multe controverse sau dezbateri în biserici în acest an.  O să fie schimbări mari în conducere în multe biserici mari din cauza câtorva conducători - cum să spun - neavând puterea ca să treacă prin mari schimbări a conştienţei lor.
     O să fie mari schimbări în bisericile voastre.  Când voi vedeţi astea, să nu intraţi în panică.  Înţelegeţi că este potrivit.  Noi am vorbit despre asta de mai mult timp când noi am spus că pereţii o să vină jos rostogolând.  Şi noi nu am vorbit doar de biserici.  Pereţii o să vină jos rostogolând.  Asta face parte din transformare.
     Sfântul Germaine ştie multe despre transmutarea energiilor, şi câteodată sânt multe energii alcătuite şi atunci pereţii acestor energii trebuie să vină jos pentru ca ei să poate să se reconstruiască într-un fel diferit, într-un fel Nou.
     Dragi prieteni, o să fie multe lucruri care se va întâmpla în acest an.  O să se anunţe mari tehnologii ştiinţifice avansate, mai multe decât a-ţi văzut în ultimii ani.  Este interesant de notat în timp ce într-o arie - arie a industriei, bisericii, politica - trec prin multe transformări, multe schimbări, mulţi pereţi o să se rostogolească jos,într-un sens, ştiinţa şi tehnologia o să facă mari sărituri înainte.
     Voi o să auziţi despre mari descoperiri în aria medicală, probleme medicale care au năpăstuit umanii pentru mulţi ani.  Doctorii şi oamenii ştiinţifici ai voştri o să anunţe noi înţelegeri.  O să ia un timp până se termină testarea cerută şi certificarea, dar descoperirea este la mână.  Când voi o să citiţi despre descoperiri în ziarele voastre, voi o să vă întrebaţi, “Cum este că asta a putut să se developeze?  Cum este că răspunsul a fost aşa simplu, dar nu a fost luat în seamă pentru aceşti ani?”  Noi spunem că asta este din cauza muncii pe care voi a-ţi depus şi alţi umani pe drumul spiritual.
     Noi v-am spus vouă înainte - nu este vorba de voi nicicum.  Voi treceţi prin toate acele procese din sinea voastră.  Voi vă schimbaţi conştienţa voastră.  Voi ridicaţi conştienţa planetei.
     Ce se întâmplă când voi ridicaţi conştienţa voastră?  Asta se extinde înafară!.  Voi iluminaţi un nou nivel de conştienţă în toată lumea.  Şi când oamenii voştri ştiinţifici sau inginerii voştri, sau când toţi conducătorii voştri merg la lucru, schimbarea conştienţei voastre va permite lor să ajungă la noi înţelegeri,la descoperiri noi.
     Unul dintre marii voştri inventatori, cel cu numele de Thomas Edison, s-a înconjurat pe el însuşi, cumva fără să-şi dea seama de asta, de cei care au ţinut o vibraţie şi energie foarte înaltă.  Când el a lucrat la invenţia şi experienţa lui, el sigur s-a folosit de conştienţa înaltă a lor şi aşa a ajuns la înţelegerea şi realizările pe care el nu ar fi putut altfel să aibă.
     Când voi auziţi de acei mari ştiinţifici şi de tehnologie şi ştiinţe înalte în acest an, daţi mulţumiri vouă înşivă pentru munca pe care o faceţi.  Voi schimbaţi vibraţia şi faceţi posibil ca alţii să-şi facă munca într-un fel nou şi diferit.  Vedeţi voi ce efect aveţi voi în lume?
     Vorbind despre ştiinţă, dragi prieteni, daţi voie să vorbim despre înmulţirea prin clonare.  Noi dorim ca voi să notaţi ceea ce se întâmplă chiar acuma.  Noi dorim ca voi să aveţi o viziune clară despre asta şi nu este ceea ce voi sau alţii gândesc.  Aţi găsit voi interesant că un grup de căutători spirituali (Raelienii) au contopit ştiinţa şi tehnologia cu arte spirituale?
    Da, noi ştim că ei ar fi putut să facă o muncă mai bună.  Dar, este un plan în spatele acestuia.  Voi o să vedeţi că asta se descoperă aici în câteva săptămâni sau luni care vin.  Asta a pus pe cineva la marginea conducerii, ce umanii ar numi franjuri ca să producă această tehnologie.
     Raelienii într-adevăr sânt în contact cu regate de afară.  Ei într-adevăr sânt în contact cu extratereştri.  Ce ei nu au realizat încă, este că extratereştri sânt ei înşişi din trecut.  Într-adevăr ei lucrează cu cei care au legături cu stelele.  Într-adevăr ei lucrează cu nişte energii foarte interesante în experienţele lor.
     Dragi prieteni, asta implică pe cei care au mintea foarte deschisă ca să treacă prin acele bariere.  Poate ei sânt consideraţi puţin dezechilibraţi, dar asta ia făcut să meargă la nivelul următor.  Asta a dus la săritura contopirii spiritului cu ştiinţa.  Noi putem să spunem acum că aceştia vor fi văzuţi ca cei în care nu poţi avea încredere şi ei vor fi ridicularizaţi în comunitatea ştiinţifică şi de ziare şi televiziune.
     Ce ei au făcut este doar începutul.  Ei au o înţelegere de bază care sânt la nivele mai simple decât ADN-ul vostru.  Ei au făcut asta prin permiterea minţii lor să se lărgească şi după asta punând totul în aplicaţii practice.  Ei au făcut asta prin înconjurarea fiinţei lor cu vibraţii înalte, şi la fel intrând în vibraţiile voastre.
     Ei o să fie ridicularizaţi de comunitatea de ştiinţă.  Comunitatea de ştiinţă a împins pe ei la o parte pentru că nu au fost ei care au înventat asta (râsete din audienţă)  Dar, în spatele scenei, câţiva ştiinţifici vor înţelege valoarea muncii Raelienilor, ceva aşa simplu care le-a scăpat lor din vedere.
     Să ne uităm acum la problemele filozofice de clonare.  Noi ştim că este multă dezbatere privind clonarea.  Şi asta o să continuă.  Cei care sânt împotriva aceştora sânt prietenii noştri, conducătorii religioşi tradiţionali (râsete din audienţă)  Ei nu cred că voi sânteţi Dumnezeu.  Ei stau la altar şi ei nu cred că voi sânteţi Dumnezeu.  Ei nu cred în contopirea ştiinţei cu spiritul şi că pot crea lucruri mari
     Ce se întâmplă cu clonarea pe Pământ, la asta se va lucra şi pe Pământul Nou.  Vedeţi voi, principiul este simplu.  Voi nu sânteţi un corp.  Voi sânteţi Spirit.  Când voi alegeţi ca să părăsiţi corpul vostru fizic, voi puteţi să vă clonaţi pe voi înşivă.  Voi puteţi merge de la o viaţă la următoarea fără ca să treceţi prin procesul traumatic de naştere.  Dacă voi vreţi să rămâneţi pe acest Pământ, voi nu trebuie să treceţi prin ciclul lung şi dureros ca să ajungeţi înapoi aici.  Voi doar puteţi sări într-un corp nou.
     Dragi prieteni, sânt cei care nu înţeleg asta.  Voi nu clonaţi Spiritul.  Voi simplu clonaţi biologia voastră.  Sânt cei care nu înţeleg că viaţa este eternă.  Voi puteţi schimba corpul vostru fizic foarte uşor.  Şi asta o să vină.  Asta vine.  Încă este mult de învăţat.  Primele clonări sânt încă imperfecte.  Dar, asta vine.
     Noi am vorbit despre Pământul Nou şi am spus că voi puteţi intra în biologie şi să ieşiţi afară din asta.  Asta o să fie posibil şi aici pe Pământ.  O să fie nişte ciocniri cu forţele care nu vor să vadă asta.  Lor le este frică.  Lor le este frică că asta înseamnă ca să revizuiască şi să schimbe sau să arunce afară cărţile vechi.  Ei nu vor să facă asta.  Ei au o frică mare.
     De aceea este că noi am vorbit aşa mult timp vouă, Shaumbra, spunându-vă că voi sânteţi învăţătorii noi.  Este timpul pentru voi ca să ieşiţi afară şi să vă lăsaţi auziţi.
     În acest an şi anii care vin voi o să continuaţi să vedeţi că dualitatea se intensifică în jurul vostru.  Dar acum, dragi prieteni, VOI sânteţi într-un loc nou.  Voi puteţi să vă uitaţi cu ochi noi.  Voi nu trebuie să fiţi afectaţi de haosul ca şi în trecut.  Voi puteţi să fiţi într-un loc de înţelegere şi compasiune, realizând că sânt mulţi umani care încă mai joacă jocul dualităţii, multe jocuri pe care lor le face plăcere să joace.  Asta nu este despre voi nicicum.
     O să fie diferit pentru voi dacă anul următor vă uitaţi înafară pentru un răspuns, dacă voi căutaţi pe cineva sau ceva ca să vă dea răspunsul.  Voi acuma a-ţi intrat într-o nouă eră pentru voi înşivă.  Numai aveţi scuze.  Grilajul s-a ajustat.  Voi a-ţi trecut printr-un proces intens în aceşti ani.  Numai sânt scuze şi numai sânt aşteptări.  Este aici acum.  Divinitatea voastră este aici, acum. Este în voi.  Este în jurul vostru.  SÂNTEŢI VOI.
     Noi puţin ne supărăm când vedem că alţii spun, “Dar, aşteaptă:  Aşteaptă pentru altceva.  Trebuie să aşteptăm  anul 2012.  Noi mai avem aproape 10 ani de aşteptat” (Râsete din audienţă)  Câţiva spun că trebuie să aşteptaţi până la 3 Martie 2003.  Câţiva spun că trebuie să aşteptaţi până la alinierea planetelor.  Totdeauna este ceva ca să aşteptaţi! Cauldre numeşte asta,”morcovi spirituali”
     Dragi prieteni, este potrivit pentru cei care vrea să urmeze calea de perpetuare a aşteptării.  Asta este potrivit pentru ei.  O să fie mulţi care o să urmeze acea cale, pentru că într-un sens ei nu vor să ia responsabilitatea chiar acuma.  Ei vor să aibă un scop pentru o amânare.  Ei vor să aibă o altă dată în calendar ca să poate să amâne inevitabilul.  Şi inevitabilul este...că Voi Sânteţi Divini.  Voi la fel sânteţi Dumnezeu.
     Dragi Shaumbra, voi sânteţi diferiţi.  De aceea sântem noi aici. De aceea este că Sfântul Germaine vine înapoi în regatul Pământesc mult mai puternic decât vreodată.  El a fost plecat pentru o perioadă de vreme.  El vine înapoi ca să lucreze cu cei care sânt gata să fie divini şi să exprmă divinitatea lor.  Nu sânt scuze.  Numai sânt schimbări la grilaj.  Numai sânt alinieri planetare.  Nu sânt aşteptări pentru decolarea Obiectelor Neidentificate. (Râsete din audienţă)  Nimic.  Nimic.
     Voi sânteţi ACUM divini, în acest moment.  Voi vă acoperiţi pe voi înşivă cu divinitatea voastră şi noi recunoaştem asta.  Numai sânt ghizi de acum înainte.  Nu este nimeni ca să facă în locul vostru.  Oh, într-adevăr sânt mulţi, mulţi dintre noi aici, ca şi Sfântul Germain, Yeshua, Metatron şi mulţi alţii.  Dar, noi sântem aici ca să vă încurajăm.  Noi sântem aici ca să stăm cu voi din când în când, să vă încurajăm, să vă vorbim, să vă dăm perspectiva noastră.  Dar, este după voi ca să faceţi lucrul, şi să fiţi creatorii vieţii voastre noi şi a Pământului Nou.
     Este timpul ca să fiţi ghizii voştri proprii, voi să fiţi călăuzii voştri proprii...voi Înşivă...ca ghizi.  Noi ne uităm la voi şi noi vedem un înger şi un Dumnezeu care este gata, care are toate instrumentele ca să meargă înainte.  Noi vedem îngeri şi Dumnezei aici care nu trebuie să dea puterea lor la nimeni sau la nimic.  Noi vedem îngeri şi Dumnezei care au trecut prin prea multe probleme şi dificultăţi ca să ajungă la acest punct.
     Voi vă minunaţi ce urmează.  Ce contează?  O să vină la voi doar potrivit.  Şi când vine, să înţelegeţi că voi aveţi toate uneltele, toate uneltele. Să nu ne chemaţi când vă este frică. Chemaţi-vă pe voi înşivă. Oh, noi o să fim acolo dar nu putem face în locul vostru.
     Acum, dragi prieteni, noi vrem să vă atragem atenţia la ceva care se leagă de ceea ce noi am vorbit în termenele ştiinţei şi tehnologiei voastre.  Cele mai bune răspunsuri sânt cele simple.  Voi nu le-aţi băgat în seamă până acum.
     Divinitatea, Dumnezeul a cine sânteţi voi, este foarte simplu.  Dar, voi încercaţi să o faceţi complex.  Este foarte simplu.  Este acolo chiar acuma.  Voi vă încercaţi puterea din când în când.  Voi spuneţi, “Dacă şi eu sânt Dumnezeu, de ce nu pot eu să creez o mare abundenţă pentru mine însumi?  De ce nu pot eu să vindec trupul meu?  De ce nu pot eu să citesc gândurile celorlalţi umani?”
     Dragi prieteni, voi puneţi energia voastră în locuri greşite, voi puneţi energia voastră la rezultatul de sfârşit a dorinţei voastre. Voi nu puneţi energia în moment.  Când voi vă concentraţi la abundenţă, desigur voi aveţi greutăţi cu abundenţă.  Când voi sânteţi îngrijoraţi de relaţiile voastre, când voi vă îngrijoraţi de sănătatea voastră, voi totdeauna o să aveţi aceste probleme. Este vorba de a fi, a trăi în moment, în Acum.
     Dumnezeul vostru de sine, divinitatea voastră vine la voi în căile cele mai simple.  Are grijă de toate.  VOI aveţi grijă de toate în viaţa voastră.  Voi o să fiţi surprinşi cât de uşor este ca să permiteţi la Divinitatea voastră de Sine să vină şi să vă dea răspunsul.  Numai este nevoie de efort pentru lucruri.
     Divinitatea voastră sânteţi VOI.  Într-un fel, asta a fost plecat de la voi şi a fost separat de voi pentru un timp lung.  Acest Dumnezeu de Sine a fost...oh, într-un fel, a fost plecat de la voi.  Voi nu a-ţi fost în stare să vă conectaţi cu asta.  Dar, acum este aici, venind cu multă dragoste şi compasiune pentru voi, şi înţelegerea la cel mai adânc nivel.
     Dragi prieteni, când aveţi o problemă în viaţa voastră, să înţelegeţi că voi deja a-şi rezolvat problema.  Divinitatea voastră de Sine a rezolvat asta.  Când aveţi dificultăţi în viaţa voastră, să nu intraţi în panică.  Să înţelegeţi că soluţia este deja acolo.  Este în sinea voastră.  VOI SÂNTEŢI CĂLĂUZII VOŞTRI PROPRII.
    Această divinitate vrea să aibă grijă de voi, vrea să fie cu voi, vrea să mânuiască totul.  Dar, asta cere ca să daţi drumul la căile vechi de mânuirea problemelor.  Daţi drumul, aşa cum spunem noi, eliberaţi şi permiteţi.  Această soluţie o să vină la suprafaţă.
     Mulţi dintre voi a-ţi avut vise intense în ultimii ani şi luni, vise frumoase. Câţiva dintre voi vă aduceţi aminte de câte ceva din acele vise, sau poate doar simţiţi.  În acele vise voi a-ţi întâlnit fiinţa cea mai frumoasă, cea mai iubitoare, compasionată şi înţelegătoare, ce voi puteţi imagina.
     În visul vostru voi a-ţi călătorit pe un drum...sau a-ţi stat în casa voastră...sau a-ţi fost la o petrecere.  Voi a-ţi întâlnit o fiinţă care a emanat aşa o lumină care aproape v-a cauzat să cădeţi în genunchi.  Fiinţa a emanat dragoste şi compasiune irezistibilă.  În vis voi a-ţi ştiut că voi cunoaşteţi acea fiinţă, dar voi nu a-ţi ştiut cum.  Voi a-ţi ştiut  că voi trebuia să fiţi împreună şi să împărţiţi viaţa împreună dar, voi nu a-ţi ştiut când.
     Atunci o mare supărare a trecut peste voi pentru că voi nu a-ţi putut imagina pe voi fără această mare fiinţă.  Asta a fost dragostea voastră pe care voi a-ţi căutat totdeauna.  Asta a fost flacăra geamănă sau prietenul sufletesc.  A fost partea incompletă din voi, sau aşa ceva a-ţi simţit voi.  În vis voi a-ţi simţit dragostea intensă şi conecţia intensă, şi voi nu a-ţi vrut să daţi drumul la asta nicicum.
     Momentul în care voi v-aţi îngrijorat de pierderea conecţiei, voi a-ţi început să ţipaţi şi să plângeţi.  Voi a-ţi simţit că mergeţi înapoi în întuneric...înapoi într-o singurătate...pierdând conecţia cu dragostea cea mare pe care voi a-ţi simţit vreodată.  Noi ştim că voi a-ţi fost acolo.  Noi v-am observat în visele voastre.  Noi am avut lacrimi în ochi, ştiind cât de dificil a fost pentru voi ca să vă întâlniţi cu Adevărata voastră de Sine, cu Sinea voastră Divină, să atingeţi şi să simţiţi acea energie şi după aia să dispară.
     Dragi prieteni, voi a-ţi avut acele vise, ca să vă prepară pe voi înşivă, să prepară corpul vostru, mintea voastră, emoţiile voastre.  Voi a-ţi fost în acele călătorii în visele voastre ca să prepară partea voastră divină, să intră în lumea voastră.  Partea aceea a voastră este aici acum.  Este aici în sinea voastră.  Este cea mai mare dragoste.  Este cea mai mare compasiune.  Este într-un fel prietenul sufletesc al vostru, pentru ca asta sânteţi voi, partea care nu a fost capabilă să intră înainte de acest timp. Sânteţi voi.  Nouă nu ne place să folosim termenul, separat. Sânteţi voi.  Simţiţi asta.  Simţiţi asta în fiinţa voastră.
     Mulţumesc Gaia, exact ţintit! (Aceste vorbe au venit de la Tobias, un vânt puternic a izbucnit afară şi a mişcat clădirea, exact când Tobias a cerut ca Shaumbra să simtă Divinitatea lor de Sine)
     Această Divinitate de Sine sânteţi voi.  Totdeauna a-ţi fost.  Vine înăuntrul acum.  Vine ca să facă parte din voi.  Vrea să se împartă într-un fel cum nu a putut să facă înainte.  Voi o să găsiţi că aşa cum voi vă bizuiţi pe voi înşivă fiind ghidul vostru de sine, că aşa cum voi vă opriţi să vă uitaţi şi să căutaţi de afară, aşa cum voi vă opriţi să căutaţi date externe care v-a reţinut de a fi fiinţe divine...voi o să găsiţi că această Divinitate de Sine cu adevărat are grijă de tot ce voi aveţi nevoie.
     Voi, Dumnezeii, voi într-adevăr aveţi grijă de orice aveţi nevoie.  Abundenţă o să curgă în viaţa voastră.  Sănătatea voastră se va reîntoarce.  Relaţiile o să vină în potrivire atunci când voi nu vă concentraţi pe astea, când trăiţi în Acum, când sânteţi divini.
     Dragi prieteni, viaţa o să aibă problemele ei.  Dar, aşa cum am spus,, “Nu este vorba de voi”.  Voi o să vedeţi conflicte în jurul vostru.  Voi o să fiţi chemaţi în locuri noi.  Voi o să fiţi chemaţi să faceţi munci de diferite tipuri.  Să nu uitaţi, nu este vorba de voi.
     Să nu uitaţi că toate situaţiile în care voi vă aflaţi, voi, Dumnezeii, deja aveţi răspunsul pregătit.  Ieşiţi afară din mintea umană, mintea care este în frică şi panică.  Staţi în mijlocul celei mai dificile situaţii şi observaţi cum Soluţia Divină se desfăşoară în viaţa voastră.  Se va dezvălui în viaţa voastră.
     Luaţi o pauză pentru un moment.  Reamintiţi-vă cine sânteţi voi.  Încetaţi să vă necăjiţi.  Încetaţi să ne mai chemaţi ca să rezolvăm problemele pentru voi.  Respiraţi adânc.  Fiţi în moment şi observaţi cum soluţia se rezolvă.  Ţineţi minte că asta poate nu o să fie răspunsul ce voi a-ţi gândit că o să fie.  Să aveţi mintea deschisă.  Asta o să vină dintr-un loc diferit, ca şi energia de astăzi care vine dintr-un loc diferit.  Noi am venit înapoi într-un loc vechi, dar energia vine diferit. Voi o să aveţi multe experienţe dar, energia o să vină diferit.
     Este o tendinţă din partea voastră că atunci când aveţi probleme dificile în jurul vostru, sau în sinea voastră, voi sânteţi în panică şi încercaţi să aduceţi tot felul de scheme, planuri sau acţiuni.  Una dintre cele mai favorite lucruri la umani pentru noi este că voi umanii gândiţi într-un fel specific şi spuneţi, “Numai gânduri bune eu permit aici”.  Asta numai este aşa cum a fost, dargi prieteni.  Voi puteţi să fiţi în mijlocul oricărei probleme în jurul vostru sau în voi,  permiteţi la divinitatea voastră să fie cu voi în cea mai mare dragoste şi compasiune.
     Oh, dragi prieteni, voi o să vedeţi...voi o să vedeţi cum soluţia de rezolvare vine într-un fel foarte frumos.  Asta o să facă felul vostru vechi de a gândi foarte greu, chinuitor şi rece!  Soluţiile noi...astea o să fie frumoase.  Astea o să fie dincolo de aşteptările voastre.  Astea o să fie în Energia Nouă.
     (Foarte empatic)  Numai aveţi nici o scuză, Shaumbra!  Nu dăţi în viitor pentru care trebuie să aşteptaţi.  Nu trebuie să aşteptaţi pentru extratereştrii sau fiinţe mari să vină la voi.  Asta este Acum! Ajustarea grilajului a fost evenimentul final.  Numai trebuie să aşteptaţi şi numai trebuie să aveţi scuze de nici un fel!
      VOI SÂNTEŢI GHIZII VOŞTRI PROPRII.  Răspunsul este în sinea fiecăreia dintre voi, individual.  Asta este în sinea voastră.  Asta este în sinea voastră.  Fiţi în moment.  Respiraţi asta înăuntrul.  Înţelegeţi că şi voi sânteţi Dumnezeu.  Observaţi soluţiile noi că se rezolvă.
     După aceea povestiţi asta la alţi Shaumbra.  Respiraţi tot ce învăţaţi.  Spuneţi la ceilalţi Shaumbra despre acest lucru nou numit Soluţie Divină.  Spuneţi cum sânteţi de împuterniciţi în viaţa voastră.  Împărţiţi cu ei cum voi învăţaţi tot mai mult în fiecare zi.
     Mesajul nostru astăzi este simplu, simplu - voi sânteţi pentru voi înşivă călăuzii Divini, începând de acum.  Voi aveţi puterea în sinea voastră.  Numai aveţi nici o scuză - numai dacă vreţi ca asta să fie acolo. (Râsete din audienţă)
     Acum este timpul pentru ca voi să vorbiţi.  Este timpul pentru Shoud.  Este timpul pentru voi toţi să puneţi energiile împreună.
     Noi o să luăm un moment ca să schimbăm energiile cu Cauldre.  Şi după asta voi o să auziţi pe voi înşivă.
     (Pauză scurtă în timp ce Cauldre se schimbă pentru Shoud 6)
     Shoud:  Noi sântem Shaumbra.  Şi noi sântem familie.  Noi avem o singură voce.  Şi noi avem multe voci.
     Noi ne adunăm ca familie într-un loc frumos cu îngeri frumoşi,  toţi cumva cu ochii larg deschişi, câţiva din noi se miră unde este această divinitate.  Dar, noi ca Shaumbra, noi dăm voie ca asta să intră în viaţa noastră.  Noi, ca Shaumbra, noi eliberăm  căile vechi de a mânui problemele.  Noi dăm voie la divinitatea noastră să intră.  Noi dăm voie să învăţăm căi noi.  Asta ne cauzează puţină nelinişte şi tulburare în sinea noastră!
     Noi putem simţi adevărul ce spune Tobias şi Sfântul Germaine.  Este într-adevăr timpul pentru noi ca să devenim divini şi să facem munca.  Noi am aşteptat destul.  Câteodată noi am crezut că asta nu o să vină niciodată.  Altă dată, noi am fi dorit ca asta să nu vină niciodată.  Noi realizăm că este aici acum.  Noi sântem gata să facem munca noastră.
     Ca Shaumbra, noi realizăm că este ceva la care trebuie să ne uităm şi să ne adresăm.  Asta este drama, drama (râsete din audienţă).  Noi toţi am trecut prin asta nu demult.  Într-un fel, noi nu ştim altă cale.  Noi am devenit aşa de înţepeniţi în dramă că noi gândeam că totul în viaţă este despre dramă.  Ca Shaumbra, noi ştim că drama poate să fie distractivă, dar poate să ne lipsească de energii, să ia energia de la noi, energia valoroasă de care noi avem nevoie.
     Noi realizăm că noi nu trebuie să ne implicăm în drame.  Familiile noastre încearcă să ne tragă în ele.  La servici noi totdeauna sântem traşi în dramele celorlalţi.  Noi sântem traşi în drama evenimentelor din lume.  Noi putem fi traşi în drama lucrurilor din sinea noastră, despre problema noastră cu meritul de sine.  Noi intrăm în drama sănătăţii noastre, “Ce este acea negativitate, energie întunecoasă care invadează corpul meu?  Eu trebuie să anihilez asta.  Eu trebuie să şterg asta cu lumină şi lucruri bune”.
     Într-un sens, noi nu am înţeles ce să facem dacă nu ar fi fost drama.  Se pare că este un vid dacă nu este dramă.
     Acum noi recunoaştem că noi nu trebuie să participăm în dramele altor oameni.  Dar, noi putem să participăm complet în viaţă.  Ieşind afară din dramă, asta nu înseamnă că noi trebuie să fim neutralizaţi, că noi nu putem să avem împliniri şi bucurii.  Noi simplu nu trebuie să intrăm în drame.
     Este drama despre care vorbeşte Tobias în lecţiile unde aminteşte de ziduri scunde.  Este despre a avea locul nostru de pace, unde noi sântem într-un loc în compasiune totală pentru alţii şi călătoria lor...dacă ei au o viaţă dificilă, sau o viaţă minunată, dacă ei se duc în distrugere de sine...dacă ei sânt în dureri mari...sau dacă ei sânt complet într-o viaţă împlinită...noi avem compasiune pentru ei.
     Când noi avem compasiune totală pentru prietenii noştri umani, noi nu trebuie să fim implicaţi în dramele lor.  Noi înţelegem jocul pe care ei joacă, şi noi îi iubim pe ei pentru asta.  Noi avem compasiune.
     Cu familiile noastre proprii, drama a fost felul lor de viaţă, şi pentru noi la fel.  Oh, ei ştiu cum să apase butonul nostru şi să ne aducă chiar acolo!  Atunci noi avem un joc minunat cu noi toţi.  Ei nu se simt bine când noi sântem pe dinafară, când noi nu sântem implicaţi cu ei.  Ei gândesc că nu este ceva bine cu noi.  Ei gândesc că noi sântem cumva străini când nu vrem să jucăm jocul dramei familiare.(Râsete din audienţă).  Dar, într-un fel noi am stat undeva într-un colţ spunând nouă înşine, “Eu nu voi lua parte în dramă!  Eu nu voi participa în drama!  Eu nu voi face parte din drama! (Râsete din audienţă)
     Acum, noi putem fi în mijlocul dramei lor, dar noi putem fi într-un spaţiu paşnic, un spaţiu de compasiune.  Noi o să ştim ce să facem în moment.  Noi nu trebuie să preparăm frazele noastre când mergem acasă, ce să gândim, ce să spunem.  Noi o să fim în stare să zâmbim lor şi să ne bucurăm de ce ei fac pentru că noi sântem într-o mare compasiune.
     Fiind într-un loc de compasiune, înseamnă să fim într-un loc de pace, ştiind că noi nu trebuie să schimbăm un lucru, că astea sânt complet potrivite, că ei învaţă despre cine sânt ei şi ce fac ei.  Fiind în compasiune, asta înseamnă că noi putem fi în pace.  Asta înseamnă că noi nu trebuie să risipim energiile încercând să jucăm drama lor, sau să încercăm pe ei să nu joace jocul lor de dramă.
     Fiind în compasiune, înseamnă să fim în pacea noastră. Fiind în pacea noastră înseamnă că noi reţinem integritatea energiei noastre proprii.  Asta mai înseamnă că noi avem energie ca să fim acolo să îi ajutăm pe ei.
     Câţiva din ei, aşa cum ştim nu o să fie niciodată gata.  Alţii o să ne vadă cum stăm noi în acest loc de dragoste, şi admiraţie şi compasiune pentru ei şi putem să ne bucurăm de întreaga experienţă.  Ei o să vină la noi când ei vor să ştie cum să facă viaţa lor paşnică.
     Aşa cum ne mutăm înafară din căile Vechi, şi ne mutăm în Energia Nouă, noi recunoaştem drama pentru ce este.  Noi recunoaştem că noi numai trebuie să mai jucăm acest joc.  Noi recunoaştem că deşi viaţa fără drame este cumva plicitsitoare, (râsete din audienţă), în Energia Nouă găsim că este o nouă împlinire, o nouă înţelegere şi o nouă bucurie care face ca drama să arate ca un joc copilăresc.
     Deci noi spunem nouă înşine, astăzi, “Vezi drama pentru ce este”.  Înţelegem că nu avem nevoie să jucăm drama numai dacă noi dorim asta.  Noi avem compasiune pentru toţi ceilalţi.  Prin compasiune noi putem să îi iubim.  Noi putem să-i lăsăm să-şi joace jocul lor.  Dar, noi nu trebuie să fim afectaţi.  Este timpul să înlocuim drama, să înlocuim cu împlinirea, bucuria şi adevărată compasiune pentru tot ce fac alţii.  Şi aşa este.
     (Pauză scurtă în timp ce Cauldre trece înapoi la Tobias)
     Tobias:  Acum, eu, Tobias, mă reîntorc pentru un moment.  Mie îmi place să stau în picioare. (Râsete cum Cauldre se scoală de pe scaun)  În curând eu am să merg. (Mai multe râsete)
     Dragi prieteni, voi o să găsiţi răspunsul în locuri diferite din sinea voastră.  Voi o să găsiţi răspunsul într-un loc diferit, şi asta va fi în sinea voastră, toate răspunsurile.  Noi sântem emoţionaţi, şi în special Sfântul Germaine, pentru că el înţelege alchimia şi schimbarea şi transformarea.  Prin asta a-ţi trecut voi.  El este foarte emoţionat, şi eu Tobias sânt foarte emoţionat. Ştiind că dacă sânteţi în moment, voi vă întegraţi în plin, şi soluţia va apare în faţa voastră.  Asta nu o să vină de la noi, sau alte fiinţe de dinafară.  Asta o să fie dată vouă de voi înşivă.  Când voi recunoaşteţi asta, atunci o să înţelegeţi despre ce am vorbit noi pentru câţiva ani.  Voi o să înţelegeţi când noi spunem, “Voi la fel sânteţi Dumnezeu”  Voi o să înţelegeţi cât de simplu este şi cât de complex a-ţi făcut voi asta. 
      Dragi prieteni, până ce nu a-ţi ajuns la acest punct în conştienţă, voi nu a-ţi putut să recunoaşteţi asta, ca şi ştiinţificii care lucrează la tehnologie şi invenţia nouă.  Ei nu au putut să vadă asta până ce conştienţa a fost ridicată la un nivel nou.  Noi o să venim înapoi pentru întrebări şi răspunsuri . În acelaşi timp mâncaţi, bucuraţi-vă şi staţi înafara dramei.  Dragi prieteni, voi niciodată nu sânteţi singuri. Sinea voastră Dumnezeiască a fost tot timpul acolo.                 
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved