SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 5: PĂMÂNTUL NOU”
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
8 DECEMBRIE 2002

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi continuăm cu energia întâlnirii noastre.  Noi urmărim ce se petrece, şi noi vedem că mulţi dintre voi folosesc oportunitatea în întâlnirile cu Shaumbra să elibereze lucruri care numai sânt potrivite.  Voi eliberaţi adânc, la nivelul intern.  Şi astea încă mai ies la iveală ca să fie eliberate în zilele şi săptămânile după întâlnirea de astăzi.
     Dar, voi veniţi aici cu pasiune, dorinţă şi putere pentru a da drumul la lucruri nepotrivite ca să fiţi într-adevări liberi.  Voi puteţi fi liberi de identitatea voastră veche.  Voi puteţi fi liberi chiar aşa cum spuneţi în Shoud, de reguli vechi.  Noi a trebuit să chicotim când am auzit că voi exprimaţi asta.  Noi am aşteptat ca voi să spuneţi asta - că a venit timpul ca să daţi drumul la reguli vechi pe care le-aţi cărat cu voi pentru un timp aşa lung.
     Sânt reguli vechi în biserici vechi, despre ce este bine şi ce este rău.  Şi asta nu face altceva decât să intensifice dualitatea.  Sânt multe reguli chiar şi în Vârsta Nouă, despre ce este bine şi ce este rău.  Noi găsim că mulţi care se trezesc pe drumul lor spiritual caută învăţători din Vârsta Nouă şi ei se găsesc confruntaţi cu multe reguli la fel ca şi în biserici vechi.
     Deci, este o plăcere ca să vă auzim pe voi, Shaumbra, că voi sânteţi gata să eliberaţi regulile.  În Shoud, voi spuneţi că regulile nu vă mai servesc pe voi.  Voi spuneţi că voi sânteţi gata să luaţi înapoi proprietatea regatului vostru, a sinei voastre proprii.  Da, într-adevăr aşa cum a-ţi menţionat în Shoud, observaţi-vă pe voi înşivă astăzi, mâine, şi săptămânile şi lunile care vin...observaţi ce reguli vechi apar şi dictează viaţa voastră.  Când astea apar, recunoaşteţi astea pentru ce ei sânt.  Recunoaşteţi că voi numai aveţi nevoie de ele niciodată.
     Voi nu aveţi nevoie de reguli ca să vă spună ce este bine şi ce este rău, pentru că într-un sens, nu există bine sau rău.  Aşa cum am menţionat înainte,  tot ce a-ţi făcut până acum, asta a servit un scop de a vă ajuta să înţelegeţi cine sânteţi voi.  Tot ce a-ţi făcut până acum va dat o nouă perspicacitate şi dimensiune.
     Dualitatea a fost un joc minunat pe care voi a-ţi creat ca să vedeţi amândouă părţi a voastre, şi ca să ajute să vedeţi oglinda ca să puteţi înţelege cine a-ţi fost voi.  Dar, acum voi vă mutaţi într-un timp şi energie de,“Eu Sânt.  Eu Sânt Spirit.  Eu Sânt la fel Dumnezeu.  Eu Sânt Lumina, şi Eu Sânt Întunericul.  Eu Sânt Ceea ce Eu Sânt”.
     Voi a-ţi auzit aceste cuvinte înainte, de multe ori de la mulţi alţii. Dar, acum este timpul ca să trăiţi asta, nu ca să le aveţi ca idee intelectuală, nu ca să le aveţi ca şi o ironie când voi vorbiţi cu alţii, dar ca să trăiţi asta în viaţa voastră.
     “Eu Sânt Spirit.  Eu Sânt Divin.  Eu Am Meritul de Sine.  Eu Sânt Începutul.  Eu Sânt Sfârşitul.  Eu Sânt Totdeauna”.
     Dragi prieteni, dragi prieteni, asta este Energia Nouă.  Asta este felul Energiei Noi.  Asta este energia dincolo de Pământul Nou.  Dar, la fel poate să fie energia în viaţa voastră astăzi. “Eu Sânt”, numai încearcă să află cine sânteţi voi - numai trebuie să caută pentru identitatea voastră.  Voi a-ţi făcut mult timp asta.
     Este timpul ca să trăiţi fără reguli pe care a-ţi impus pe voi înşivă.  Este timpul ca să trăiţi cu meritul şi înţelegerea că tot ce a-ţi făcut voi până acum a servit un scop.  Tot ce a-ţi făcut până acum a construit vasul sufletului vostru.  Acum este timpul ca să fiţi îngeri divin umani pe Pământ cu înţelegerea de Eu Sânt...Eu Sânt.
     Şi cu asta noi vom fi încântaţi să răspundem la întrebările voastre.
     Întrebarea de la Shaumbra 1:  Salut Tobias.  Întrebarea mea este despre...păi, mai întâi asta este doar un fel de confirmare despre fiinţe inderdimensionale pe care ai menţionat tu înainte.  Eu simt că aceste fiinţe pot fi văzute de noi, ca şi în stânci, sau pomi, sau chiar şi în lumina străzii.  Şi eu doar mă întreb care este părerea ta despre asta?
     Tobias:  Asta este o întrebare excelentă.  Şi noi mai întâi spunem că totul are conştienţă...totul...totul.  Pământul, pomii, frunzele de pe copaci, animale...da, chiar şi lucruri create de oemeni ca - sticla de plastic, scaune, lumină.  Totul are conştienţă.  Are o vibraţie unică.  Într-adevăr, aşa cum voi deveniţi mult mai mult senzitivi, aşa cum voi daţi la o parte filterele, voi puteţi vedea astea.
     Conştienţa există la nivele multiple.  De exemplu, o pasăre individuală ca, gaiţa albastră are o conştienţă proprie.  Şi după asta mai este şi conştienţa tuturor gaiţelor albastre.  După asta mai este un alt nivel - conştienţa păsărilor.  Şi dincolo de asta mai este un alt nivel - conştienţa animalelor.  Şi atunci astea incorporează conştienţa totală a Pământului.  Deci, asta are straturi multiple şi nivele multiple.
     Aşa cum voi vă deschideţi şi deveniţi conştienţi  de toate aceste lucruri, voi puteţi să vorbiţi la aceste energii.  Da, într-adevăr. Şi Shaumbra, noi vă încurajăm pe voi toţi ca să vorbiţi la aceste energii, să comunicaţi cu ele.  Chiar şi energia unui creion pe care ţineţi în mână are conştienţă proprie, dar nu un spirit ca şi cum aveţi voi.  Dar, are o conştienţă şi voi puteţi vorbi la astea.
     Voi puteţi vorbi la mobilă care are poate sute de ani...şi să ascultaţi poveştile lor, o să spună despre oamenii care au avut acele mobile.(Râsete din audienţă)  Toate aceste lucruri sânt vii şi vibrante.  Ca şi umani iluminaţi, voi puteţi să abordaţi asta.  Voi puteţi să vă distraţi cu asta dacă voi le vorbiţi.
     În timp ce conduceţi pe drum, semnul STOP are o conştienţă.  Asta vă spune câţi oameni au trecut prin ele.  O să vă spună câţi oameni au blestemat asta.  Asta vă va permite să simţiţi partea metalică a lor.  Astea o să vă permită să simţiţi puterea mesajelor lor.  Sânt multe straturi şi nivele.
     Câteodată voi o să fiţi puţini confuzi pentru că voi o să mergeţi între toate acele straturi şi nivele.  Poate că o să fie puţin confuz la început.  Dar, aşa cum voi lucraţi cu astea, aşa cum vorbiţi la tot ce vă înconjoară, voi o să fiţi capabili să distingeţi pe care nivel sau pe ce strat sânteţi...cu cine comunicaţi...ce simţiţi voi.
     Şi după asta, asta merge dincolo de toate aceste lucruri care sânt în jurul vostru.  Sânt straturi şi nivele a conştienţei inderdimensionale care există chiar în această cameră, straturi cu entităţi care au lăsat corpul uman, dar încă mai merg pe Pământ.  Voi îi numiţi strigoi.  Sânt câţiva chiar în această cameră.  Voi sânteţi ca şi o enigmă pentru ei, voi toţi. (Râsete din audienţă)  Ei nu prea ştiu de ce sânt ei aici, dar este ceva ce i-a atras pe ei.
     Într-adevăr sânt straturi de conştienţă a îngerilor care sânt aici.  Ei iubesc când voi vorbiţi lor.  Asta le face pe ei să strălucească.
     Sânt conştienţe a nivelelor intergalactice.  Astea sânt, aşa cum voi a-ţi spune, tipuri de forme inteligente pentru straturile nivelelor intergalactice.  Noi am spus că atunci când voi vă uitaţi în universul vostru fizic, nu prea este nimic acolo de văzut.  Dar, este mult între celelalte straturi şi nivele.  Nu prea este viaţă pe celelalte planete în universul vostru.  Dar, este o formă de viaţă pe straturile deasupra, dedesubtul şi laterale.
     Apropo, astea toate aşteaptă ca într-o zi să fie capabili să vină în acest strat pe care voi numiţi universul vostru.  Astea aşteaptă pe voi ca să faceţi munca care să permită ca uşa să se deschidă în aşa fel ca ei să poate intra în ce voi numiţi universul vostru fizic.  Aceştia, pe care voi numiţi extratereşti, există pe alte nivele inderdimensionale.
     Aşa cum am spus noi, astea sânteţi voi din trecut.  Ei sânt voi din trecut.  Într-un fel ei sânt trecutul în termenul timpului.  Într-un fel, asta este pentru că voi a-ţi semănat acea rasă pe care voi numiţi extratereşti.  Voi a-ţi semănat...voi a-ţi format acele familii şi acele grupuri.  După aceea voi a-ţi mers înainte şi a-ţi lăsat pe aceştia în urmă, în trecut.  Deci, ei încă mai poartă multă energie din voi.
     Viaţa există peste tot în jurul vostru.  Dacă sânteţi liniştiţi şi vă deschideţi inimile voastre, voi o să auziţi toate astea.  Voi în curând o să puteţi vedea toate astea.  Este o conştienţă în stâncă şi asta vă va vorbi.  Când voi învăţaţi cum să comunicaţi cu stâncă, atunci voi o să înţelegeţi cum să mutaţi stânca fără să o atingeţi.
     Întrebarea de la Shaumbra 2:  Tobias, ca membru homosexual din familia Shaumbra, eu doresc să-ţi mulţumesc pentru cuvintele tale compasionate şi înţelegătoare.  Şi eu doar doresc ca toţi homosexuali, lesbiani şi bisexuali să aibă acea compasiune şi înţelegere.
     Tobias:  Şi noi îţi mulţumim pentru călătoria ta, pentru tot ce ai îndurat în viaţa ta.  Noi cerem de la toţi Shaumbra care sânt aici să te onoreze cu aplauze pentru tot ce ai făcut tu.(Aplauzele audienţei).  Într-o zi, umanii o să se uită înapoi la ziua când a fost o diviziune între masculin şi feminin, bărbat şi femeie, ei o să se întrebe de ce s-a întâmplat asta.  Într-o zi o să se uită înapoi la luptătorii adevăraţi, la cauze adevărate de a aduce aceste energii împreună, cei ca tine, cei care sânt în societatea voastră acuma, îndurând dificultăţi, îndurând mânia celor care se autonumesc religioşi.  Mulţumesc.
     Întrebarea de la Shaumbra 3: Tobias, de la seriile Creaţiei, tu ai spus că dacă noi dorim să creăm ceva, noi putem.  De ce nu putem noi face asta? (Râsete din audienţă).
     Tobias:  Reguli! Regulile voastre!  Meritul de sine.  Toate aceste probleme despre care noi v-am vorbit mereu şi mereu, probleme vechi din vieţile trecute care încă mai sânt blocate, vieţile voastre din trecut când voi v-aţi promis vouă înşivă sărăcie...reguli pe care voi vă daţi vouă înşivă şi în această viaţă!
     Ştiţi voi, dragi prieteni, că frica cea mare a voastră este abilitatea voastră de a crea?  Voi vă îngrijoraţi că creând fără pereţi fără reguli şi restricţii şi bariere şi filtere, că voi o să creaţi ceva urât, ceva teribil.  Voi vă uitaţi înapoi la timpul înainte ca voi să veniţi pe Pământ, când voi a-ţi creat universul fizic, când au fost lupte mari şi bătălii mari.  Şi, voi a-ţi spus vouă înşivă, “Eu NICIODATĂ nu voi exprima puterea mea din nou!  Şi aici sânteţi voi, stând în faţa noastră, întrebând de ce nu puteţi crea?
     Nu puteţi oare vedea pentru voi înşivă de ce nu puteţi crea?  Nu puteţi vedea că toate filterele şi barierele pe care le-aţi pus în jurul vostru, vă face să vă fie frică să creaţi?  Daţi drumul la acestea şi creaţi.  Daţi drumul la acestea şi creaţi ceea ce inima voastră doreşte.
    Să nu vă îngrijoraţi să creaţi prea mult pentru voi înşivă.  Să nu vă îngrijoraţi dacă creaţi prea multă abundenţă pentru voi înşivă, că astea sânt luate de la alţii.  Astea nu vor fi luate de la alţii.  Este destul de mult şi pentru alţii.  Totul este doar o problemă de a merita pentru voi înşivă.  Astea toate ajung la meritul vostru propriu
     Voi aveţi abilitatea să creaţi universuri.  Aduceţi, acea abilitate şi acea putere pe Pământ, şi să nu vă fie frică de cine sânteţi voi.  “Eu Sânt”.  Să nu uitaţi de, “Eu Sânt”.
     La fel voi trebuie să practicaţi creaţia înainte ca ceva să se întâmple.  Noi vedem umani care stau, care aşteaptă, aşteaptă să creeze, dar nu se exprimă.  Asta nu se va întâmpla până ce voi nu luaţi primul pas.  Abundenţa începe când voi începeţi.  Sănătatea începe când voi începeţi.  Relaţiile şi toate acele lucruri despre care umanii se îngrijorează...încep când voi începeţi.  Luaţi bagheta magică pe care voi aveţi şi faceţi asta.  Aşa să fie! Voi sânteţi creatori!
     Întrebarea de la Shaumbra 4:  Eu sânt bucuroasă că tu ai spus asta.  Eu simt că eu am să rup acele reguli şi este timpul ca eu să creez.  Eu sânt Linda Lee, şi eu sânt aici să ajut umanitatea.  Eu pot să fiu contactată la; Spiritspower@earthlink.net Eu mulţumesc pentru călătoria mea.  Şi eu sânt foarte fericită să ajut pe alţii în călătoria lor.
     Tobias:  Într-adevăr.  Prin schimbările pe care tu ai făcut în sinea ta, tu ajuţi umanitatea.  Fiind liber pentru alţii şi a declara că eşti o învăţătoare, tu eşti gata să călăuzeşti pe alţii care vin la tine.  Tu aduci o diferenţă în asta.  Într-adevăr, pentu voi toţi, pentru voi toţi, este doar un singur lucru, de a învăţa pe alţii că - şi ei la fel sânt Dumnezeu.  Ei o să fie învăţaţi în multe căi diferite, asta depinde de persoanele care vin la voi.  Dar, într-adevăr faceţi-vă liberi pentru alţii.  Declaraţi că sânteţi învăţători.  Lăsaţi ca sufletul vostru propriu să audă asta.  Declaraţi că voi sânteţi gata pentru orice ce vine în calea voastră.  Şi asta va veni.
     Întrebarea de la Shaumbra 5:  Salut.  În primul rând vreau să spun “Mulţumesc Tobias ..mulţumesc Geoff...mulţumesc Linda”. Şi o parte din aceşti “mulţumesc” este pentru că acum vreo 10-12 ani în urmă, mie mi-a fost frică să mă duc în faţa oamenilor şi să le vorbesc.  Şi aici sânt eu acum!  Şi eu cred că Spiritul m-a împins tare, că altfel eu nu aş fi fost aici.  Oh, ce vreau eu să spun?  Şti tu, când eu am fost copil, eu am fost crescut ca un Catolic Roman şi prima întrebare din catechism a fost,”Cine este Dumnezeu?”  Şi Dumnezeu este peste tot.  Aşa eu prin anii ‘80, am citit că ,”Eu Sânt Dumnezeu”, şi asta a fost uşor să accept.  Şi după asta eu am aflat că “Catolic” înseamnă, “Universal”.  Şi atunci eu am crezut că, “Oh, eu nu sânt un Catolic Roman.  Eu sânt doar Catolic”.  Şi aici sânt eu.  Eu m-am împotmolit.  Asta este...Tobias, poţi tu să şti ce am vrut eu să spun prin “scrisoarea”.  Poţi tu Tobias, să şti la ce m-am referit prin “scrisoarea”.  Este ceva ce eu am scris ceea ce mi se pare că mă ţine blocat.  Dar oricum, eu nu simt că am probleme cu meritul de sine, ci două feluri de “nu”, a “nu”înţelege şi a “nu” avea încredere.  Spune-mi te rog ceva despre astea, pentru că eu vreau să ajut un număr mare de oameni pentru propria lor bunătate.  Dar, eu m-am blocat cumva.
     Tobias: Noi ştim că mulţi se simt blocaţi.  Una dintre cauze este că sânt prea multe probleme care încă mai ies la iveală.  Şi aşa cum am spus înainte, astea o să se uşureze în lunile care vin.  O să fie mai uşor.  O altă cauză este că voi declaraţi în Shoud-ul de  astăzi - că sânt foarte multe reguli pe care VOI a-ţi pus acolo în calea voastră.  Este timpul să daţi drumul la astea.  Daţi drumul la astea, observând şi vâzând ce au fost aceste reguli vechi, şi atunci eliberaţi astea.
     Şi, dragi prieteni, noi adăugăm, la persoana care a pus întrebarea - cum să spun - nu este pentru nicicare dintre voi să  schimbaţi,şi să salvaţi lumea.  Noi ştim că mulţi dintre voi cu cea mai dragă inimă spune, “Eu Sânt aici să ajut umanitatea, să salvez umanitatea!”  Dar, nu este nimic ce să salvaţi!
     Este de a se bucura de acest joc (Răsete din audienţă)  Ei au o plăcere şi o bucurie cu boala din corpul lor, şi cu problemele prin care ei trec cu partenerii lor şi prietenii lor.  Ei au un timp plăcut cu bătăliile pe care le au în mintea lor.
     Înţelegeţi voi că şi voi a-ţi venit de acolo?  Şi voi a-ţi trecut prin toate acele experienţe.  Şi până ce voi a-ţi fost gata pentru trezirea voastră, asta a fost o parte din călătoria voastră.
     Deci noi vă reamintim la toţi că voi sânteţi învăţători, şi ei o să vină la voi.  Ei o să vină la voi când este potrivit lor.  Nu trebuie ca voi să mergeţi afară şi să predicaţi asta la alţii.  Voi nu trebuie să fiţi cei care predicaţi aceste reguli.  Voi nu trebuie să spuneţi la alţii ce a spus Tobias.  Voi  trebuie să spuneţi lor ce spune inima voastră.
     Pentru cel care a pus întrebarea sânt - cum să spun - sânt câteva probleme personale care ar fi bine să nu divulgăm aici.  Deci, noi te rugăm ca să vorbeşti cu Cauldre.  Nouă ne place să-l oferim pe Cauldre ca voluntar. (Râsete din audienţă)Fă-ţi un timp pentru a discuta cu el.  El acum ne întreabă ce timp posibil are el pentru aşa ceva, dar noi ştim că el o să găsească timp.  Este bine să nu discutăm această problemă personală aici.  Dar noi mulţumim pentru oportunitatea să vorbim despre alte lucruri.
     Întrebarea de la Shaumbra 6:  Salut, Tobias.  Eu sânt Jim.  Mulţumesc că eşti aici şi că ne transmiţi aceste iluminări frumoase, aceste informaţii care ne dai nouă care ne schimbă viaţa noastră, şi schimbă viaţa noastră de eu sânt...sau schimbă conştienţa mea, eu simt că eu mă schimb, nu numai viaţa mea, dar şi cei din jurul meu.  Una dintre întrebările pe care am eu pentru tine - alegem noi durerea în viaţa noastră ca să ne schimbăm pe noi înşine?
     Tobias:  Într-adevăr, voi alegeţi, Spiritul niciodată nu trage de sfoară, niciodată nu trage sfoara.  Îngerii niciodată nu trag sfoara.  Fiecare experienţă pe care a-ţi infiinţat pentru voi înşivă, asta faceţi pentru voi înşivă.  Acum, dificultatea este că voi nu întotdeauna vedeţi cum înfiinţaţi aceste lucruri.  Asta este făcut pe alte nivele în sinea voastră pe care voi nu recunoaşteţi la nivelul vostru conştient.  Voi vă daţi vouă înşivă tot felul de experienţe.
     În trecut voi a-ţi înfiinţat experienţe bazate pe percepţia karmică a voastră, bazate pe percepţia voastră de legea balanţei.  Dar, acum mulţi dintre voi a-ţi trecut de asta.  Acum să înţelegeţi că nu este karma.  Dar, într-adevăr, tot ce este înfiinţat de voi este o parte din creşterea voastră şi o parte din înţelegerea voastră.
     Acum, noi am ajuns într-un timp de tranziţie când nu avem nevoie de lecţii.  Nu este nevoie să treceţi prin dureri şi dificultate.  Voi tranziţionaţi de la munca voastră proprie pentru a fi acolo pentru alţii, când este potrivit pentru ei ca să vină la voi, pentru ca să fiţi în serviciu.  Noi am vorbit despre asta înainte când am spus, “Nu este vorba despre voi nicicum”.  Sânt lucruri care o să vină în viaţa voastră când voi trebuie să călăuziţi şi să facilitaţi pe alţii.  Dar, voi la fel înfiinţaţi asta.  Voi vă puneţi într-un loc ca să fiţi învăţători pentru ei.
     Ca răspuns la întrebarea ta - spiritul şi îngerii niciodată, niciodată nu crează scenarii pentru voi.  Toate astea vin din sinea voastră.  Şi când voi vă uitaţi la astea, voi o să ajungeţi la o înţelegere mai bună cum voi într-adevăr sânteţi creatori.
     Linda:  Asta ar fi fost ultima întrebare.
     Tobias:  Încă o întrebare ar fi potrivit.(Râsete din audienţă).
     Întrebarea de la Shaumbra 7:  Mulţumesc pentru tot ce faci Tobias şi restul.  Eu aş vrea să scap de durere.  Eu aş vrea ...eu vreau ca asta să plece.  Mie nu-mi pasă care este călătoria mea.  Eu vreau ca asta să plece.  Cum să fac asta? (Râsete şi aplauze)
     Tobias:  Nouă ne place cum tu ai prezentat asta aşa simplu! (Mai multe râsete).  Şi într-adevăr, - cum să spun - înţelege, oricât de dificil apare asta, că durerea pe care tu porţi, în primul rând, este doar o iluzie.  Asta tu nu simţi aşa.  Dar, într-adevăr, este doar o iluzie. Înţelege că tu poţi să ordoni ca durerea să plece.  Tu poţi să însişti pentru asta.  Voi sânteţi creatorii.  Voi sânteţi stăpânitorii regatului vostru propriu.  Durerea este acolo din cauza problemelor vechi.  Dar, tu încă permiţi ca asta să fie în sinea ta.
     Tu poţi să îndepărtezi durerea.  Spune-i să plece.  Şi dacă vine înapoi, asta numai te verifică să vadă cât de puternic eşti.  Tu doar te verifici pe tine însuţi ca să vezi cât de puternic eşti.  Dacă vine înapoi, ordonă să plece din nou.  Ordonă să plece.
     Asta este o problemă bună Shaumbra, pentru că de multe ori când voi vă schimbaţi aranjamentele minţii voastre, atunci când voi eliberaţi, astea de multe ori vin înapoi ca şi o verificare sau testare de sine.  Este un fel de a întreba pe voi înşivă, dacă voi a-ţi fost serioşi despre cine sânteţi voi şi ce faceţi voi.  Câteodată voi trebuie să repetaţi mereu şi mereu până ce înţelegeţi la nivelul sufletului şi puteţi să auziţi vocea voastră proprie spunând, “Eu Sânt”. Deci, este bine să spui la acea durere că numai are loc în viaţa ta, spune-i să plece.  Tu eşti creatorul. Tu eşti conducătorul regatului tău propriu.
     Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ajungem la vacanţa de Crăciun pe Pământ.  Noi ajungem la timpul de completare a grilajului.  Este timpul pentru voi să vă bucuraţi de săptămânile următoare, ultimele săptămâni cu grilajul aşa cum este, înţelegând că voi aveţi acces la toată divinitatea voastră.  Dar, este după voi să trageţi înăuntrul, să o posedaţi şi să o folosiţi.
    Nouă ne place acest timp din an pe Pământ, pentru că energiile sânt minunate.  Este multă deschidere a inimilor.  Este multă iubire şi primire.  Da, într-adevăr este şi stres.  Şi o să fie stres de jur împrejur, aşa cum am menţionat la începutul discuţiei de astăzi, stres din cauza acestor schimbări care se petrec acum.  Dar, noi o să fim cu voi, când voi vă bucuraţi de acest sezon de vacanţă pe care iubiţi şi o împărţiţi în viaţa voastră.  Noi o să fim în spatele vostru.  Într-adevăr voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved