SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 5: THE NEW EARTH”
“SHOUD 5: PĂMÂNTUL NOU”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
8 DECEMBRIE 2002

 

     Tobias:  Şi aşa este , dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou ca o familie, ca Shuambra.  Noi împărţim energiile noastre, noi împărţim dragostea noastră, şi noi împărţim călătoria noastră.  Într-adevăr, eu Tobias, mie îmi place să intru la voi vioi, aşa cum spune Cauldre (Geoffrey Hoppe)  Mie îmi place să vin în spaţiul vostru, să stau lângă voi, să fiu cu voi, să vă simt aproape.
     Ceilalţi de pe partea noastră a voalului nu poate să vină aproape de voi numai dacă voi daţi permisiunea voastră.  Noi sigur nu putem să intervenim.  Noi nu putem să venim aproape până ce voi nu ne daţi permisiunea voastră şi până ce voi nu deschideţi inimile voastre.
     De aceea este aşa o bucurie pentru mine, Tobias, şi pentru tot restul îngerilor şi entităţilor care stau în Cercul al Doilea în adunările voastre ca şi asta.  Oh, ei sânt foarte emoţionaţi ca şi mine.  Ei sânt aici astăzi, stând în Cercul al Doilea, sânt sute şi sute de îngeri şi entităţi, într-un fel, ei trebuie să ia tichet pentru acest spectacol, (râsete din audienţă), pentru că noi limităm numărul şi cota de energie care vine înăuntru ca să ţină balanţa.
     Îngerii intră, aşteptând să fie cu voi, aşteptând să simtă energia voastră şi dragostea voastră, aşteptând să vadă creatura amuzantă numită uman, dar care acum se schimbă în Divini Umani.  Ei vin înâuntru să observe, pentru că ei ştiu că timpul lor o să vină ca să fie într-un trup fizic care merge ca uman pe Pământ.
     Îngerii sânt fascinaţi de tot ce faceţi.  Ei notează totul.  Ei scriu totul.  Ei observă primul grup de umani care se integrează în plin în Energia Nouă.  Ei aşteaptă pe voi ca să comunicaţi cu ei la nivelul vostru, să vorbiţi cu ei şi să-i asculaţi.  Da, asta este în ce voi vă mutaţi, unde voi vorbiţi lor din inima voastră şi voi puteţi să-i auziţi pe ei cum vă vorbesc înapoi la voi fără filtere, fără straturile care intervin în comunicaţii.
     Cum faceţi asta dragi prieteni?  Voi faceţi prin deschiderea voastră.  Voi faceţi prin simţirile voastre, în loc de gândire.  Voi o să simţiţi vibraţiile lor.  Voi o să mediaţi pe ei, într-adevăr, aşa cum voi învăţaţi să mediaţi pe voi înşivă şi pe alţi umani.  Atunci voi o să-i mediaţi pe ei.
     Ce o să auziţi voi de la ei, în spatele tuturor cuvintelor, în spatele tuturor simţirilor, este că voi sânteţi cei care sânteţi bucuroşi.  Voi sânteţi cei care a-ţi luat dificultatea călătoriei.  Voi sânteţi învăţătorii lor.  Asta o să auziţi voi.
     Într-adevăr noi iubim aceste adunări!  Noi iubim acest timp împreună cu voi.  Şi într-adevăr, este spus mult ce merge dincolo de cuvinte.  Da, aşa cum Cauldre a spus înainte de a începe comunicarea, el a învăţat - voi învăţaţi - că nu sânt importante cuvintele.  Sânt energiile.  Şi, dragi prieteni, ca voi, ca Shaumbra, voi învăţaţi să mediaţi, învăţaţi să înţelegeţi aceste energii, voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de cuvinte.  Voi nu trebuie să le puneţi în cuvinte.
     Este mult de spus fără ca să folosim cuvinte.  Fără cuvinte voi ocoliţi creierul, mintea.  Voi mergeţi direct la inimă.  Voi mergeţi direct în adâncul inimii.  Este mult de spus la întâlnirile noastre fără ca astea să fie în cuvinte.  De aceea este că voi ieşiţi din “zona”.  Mulţi aţipiţi în timpul comunicării pentu că voi vă permiteţi să primiţi toate acele energii.
     Ce grup minunat avem noi astăzi aici, cei care stau în aceste scaune, şi cei care sânt conectaţi din toată lumea - un grup aşa cum am spus, care a ridicat mâna când trompeta lui Gabriel a sunat, şi care a spus, “Dragă Dumnezeule, drag Spirit, eu mă ofer în serviciu.  Eu voi face orice”.
     Şi, aici voi staţi, mulţi ani au trecut de atunci şi a-ţi trecut prin multe dificultăţi şi probleme, eliberând tot ce a-ţi gândit că a-ţi fost, pentru faptul ca voi să deveniţi tot ce puteţi deveni.  Şi, aici voi staţi gata pentru mai mult, aşteptând pentru ce urmează, continuind să cântaţi cântecul din inima voastră, care spune, “Spirit, eu mă dau pe mine însămi pentru a fi în serviciul tău, pentru a servi Totul”.
    Noi ne întâlnim de multe ori ca astăzi, când voi visaţi noaptea.  Da, noi toţi ne întâlnim ca şi grupul acesta.  De ce oare este că această energie vi se pare aşa familiar?  Este pentru că noi ne întâlnim în visele voastre.  Noi stăm de multe ori în linişte ca şi acuma, de multe ori simţând doar vibraţiile.  Asta este unde voi mergeţi noaptea prin celelalte călătorii ale voastre.  Voi veniţi la acest loc de energii “Shaumbratică”.  Şi, noi stăm.  Şi noi zâmbim.  Sânt câteva lacrimi.  Dar, noi împărţim energii.  Noi împărţim poveşti.  Noi ne împărţim pe noi înşine.
     Dragi prieteni, mulţi dintre voi a-ţi simţit stres în corpul vostru.  Noi ştim asta.  Noi putem vedea asta aşa cum ne uităm la voi.  Noi putem vedea ce arată a fi ca flăcări solare care ies din câmpul vostru auric.  Mult stres.  Asta este la fel şi în mintea voastră.  Înţelegeţi că scopul pentru asta chiar acuma este din cauza ajustării finale a grilajului de care am vorbit luna trecută.
     Voi puteţi simţi că potenţialul nou intră.  Voi puteţi simţi că o schimbare are loc.  La nivelul cel mai înalt energia se schimbă.  La nivelul interior în sinea voastră energia se schimbă chiar acuma.  Corpul vostru ştie că ceva se întâmplă.  Corpul vostru ştie că are nevoie de schimbare ca să se ajusteze la divinitatea voastră.  Are nevoie să se schimbă pentru că voi permiteţi la energiile voastre divine să iasă la suprafaţă din sinea voastră.
     Acestea sânt înalte, energii de frecvenţă înalte, nu ce a experienţat corpul vostru în vieţile voastre anterioare.  Aceste energii sânt puternice.  Aceste energii sânt înalte.  Aceste energii sânt intense.  Şi, astea vin în acum.
     Corpul vostru se pregăteşte singur.  Trece prin schimbări la un nivel adânc.  Corpul vostru se schimbă la nivelul spaţiului dintre spaţii, după aceea prin ADN şi celule şi ţesături şi organe.  Prin ce treceţi voi chiar acuma este o ajustare biologică în aşa fel ca voi să puteţi mânui toate aceste Energii Noi.  Astea intră acuma.  De aceea este că trupul vostru are dureri.  De aceea sânt acele dureri.  Dar, astea o să treacă.  Aşa cum corpul vostru se acomodează şi se ajustează la noua frecvenţă, durerile vor pleca din corpul vostru.
     Noi ştim că este stres în mintea voastră chiar acuma.  Voi sânteţi obişnuiţi să vedeţi ce este în drumul vostru în viitor.  Voi sânteţi obişnuiţi să ştiţi ce o să faceţi, unde o să fiţi în următoarele trei luni sau şase luni.  Umanii îşi plănuiesc viaţa lor până ce mor.  Ei plănuiesc serviciul lor, pensionarea lor şi chiar moartea lor. Interesant!
     Dar acum voi nu puteţi vedea nici până la ziua de mâine.  Voi aveţi dificultate să ştiţi ce este în faţa voastră.  Asta cauzează stres pentru mintea voastră.  Asta este din cauza schimbărilor care au loc.  O parte din voi este în frică, necunoscând ce o să se întâmple în continuare, ne-putând prezice şi a plănui înainte.  Oh, asta cauzează stres în mintea voastră!
     Noi ştim că mulţi dintre voi stau trezi noaptea, mirându-se, întrebându-se ce o să facă.  Îngrijorare...voi sânteţi îngrijoraţi.  Voi vă spuneţi vouă înşivă, “Eu am 30, 40, 50 de ani, sau mai mult.  Ce o să fac eu?  Cum o să fie pensionarea mea?  Cine o să aibă grijă de mine?  Cum o să trăiesc eu?  Ce o să fac eu?”  Noi ştim că voi vă îngrijoraţi.
     Stresul ce aveţi acuma este pentru că voi faceţi ajustări în mintea voastră şi în spiritul vostru ca să trăiţi în Acum, să trăiţi în Acum, în moment.  Este dificil pentru că voi totuşi vreţi să ştiţi ce o să se întâmple mâine.  Trăind în Acum este ACUM.  Asta este momentul.
     Deci, este mult stres în mintea voastră...mult stres în mintea voastră.  Înţelegeţi că toate astea sânt potrivite, şi toate astea au de a face cu alinierea grilajului magnetic.
     Să înţelegeţi că acest stres o să treacă în curând, şi atunci voi o să aveţi un corp re-construit de la bază în sus.  Voi o să aveţi o minte care o să înţeleagă momentul.  Şi voi o să aveţi un spirit care înţelege că tot ce aveţi nevoie pentru voi, o să vină la voi.
     Asta este noul model.  Voi acuma trăiţi în asta.  Voi acuma sânteţi în asta.  Voi daţi naştere la divinitatea voastră, aducând asta în Acum - nu un concept intelectual, dar o realitate care este în sinea voastră.
     În discuţiile noastre din luna trecută, dragi prieteni, eu am spus la un moment dat, chiar mult despre biserici.  Eu am vorbit despre biserici cum astea ţin înapoi conştienţa.  Este totuşi un timp pentru schimbare.  Eu am vorbit mult despre biserici şi despre conducătorii religioşi pentru o cauză specifică - ca să vă ajut pe voi, Shaumbra, să înţelegeţi rolul vostru nou.
     Voi o să fiţi învăţătorii noi spirituali.  Voi o să fiţi cei care o să călăuziţi pe alţii.  Voi o să fiţi preoţii şi preotesele noi în felul vostru propriu.  Poate voi nu o să aveţi o clădire mare unde ei o să vină să se roage odată la săptămână.  Poate, voi o să faceţi în felul vostru propriu, în casa voastră, în maşina voastră, într-un fel sau altul.  Dar, voi, voi, sânteţi învăţătorii noi.
     Luna trecută eu am vorbit despre biserici pentru a aduce punctul meu, să aduc punctul meu de vedere la voi toţi.  Să nu vă bizuiţi pe cărţile vechi şi căi vechi când voi sânteţi cu studenţii voştri, fiţi în Acum, în moment.  Să nu aveţi nişte poveşti banale în buzunarele voastre pentru ei.
     Fiţi în Acum.  Citiţi energia lor.  Simţiţi energia lor.  Auziţi cuvintele lor.  Atunci, voi o să ştiţi ce să spuneţi.  Atunci, voi o să ştiţi cum să aveţi înţelegere pentru ei.  Atunci, voi o să ştiţi ce să faceţi pentru ei.
     Bisericile, dragi prieteni, au servit un scop.  Voi simţiţi cei care a-ţi ajutat să le creaţi în primul rând, multe vieţi îaninte.  Dar, timpul lor ajunge la un sfârşit.  Este o Energie Nouă şi un nou tip de Divini Umani gata să facă munca.  Uitaţi-vă cum puteţi să fiţi cu adevărat în serviciu.
     Uitaţi-vă la balanţa nouă de energie masculină şi feminină de care este nevoie pe Pământ.  Într-adevăr, bisericile din lume au o dominaţie masculină, o orientare masculină.  Acum este portrivit pentru contopirea energiei feminine cu masculin.  Acum este potrivit.  Este potrivit de a fi primitorul cât şi cel care dă.
     De aceea este că eu, Tobias, am atins problema despre biserici luna trecută!  Eu am încercat să spun punctul meu de vedere la voi toţi - să vedeţi ce nu este bine chiar acuma cu mulţi umani...să vedeţi ce unealtă o să folosească învăţătorii noi...şi mai mult ca orice, să vă amintesc vouă ca voi să amintiţi studenţilor voştri că ei sânt la fel Dumnezeu, că ei au puterea în sinea lor.  Asta nu este conţinut pentru ei în voi, în cărţi, sau într-o mantra.  Asta este conţinut în SINEA LOR.
     Amintiţi-i mereu şi mereu despre acelaşi lucru despre ce noi v-am amintit vouă că - VOI SÂNTEŢI LA FEL DUMNEZEU.  Asta începe cu voi.  Asta începe cu sinea voastră.  Asta începe atunci când voi faceţi primul pas de împuternicire a divinului.
     Dragi prieteni, este o schimbare care ia loc pe Pământ.  Noi am vorbit despre asta mereu şi mereu.  Noi am vorbit despre timpurile dificile a Pământului care o să treacă prin ceea ce trec şi instituţiile vechi care nu sânt potrivite în Energia Nouă - aşa cum astea ajung la concluzia că pereţii lor o să cadă jos.
     Toate aceste schimbări implică o balanţă şi o contopire a energiei masculine cu cea feminină, feminin cu masculin.  Noi nu vorbim aici despre genul feminin şi masculin.  Noi vorbim despre energia feminină şi energia masculină, cea care dă şi cea care primeşte.  Este timpul acuma ca asta să intră în balanţă.
     Asta o să se întâmple cu completarea grilajului magnetic.  Este timpul ca asta să se întâmple în fiecare dintre voi.  Nici unul dintre voi nu este aici masculin sau feminin din punctul de vedere energetic.  Voi sânteţi amândouă energii.  Este timpul să vă uitaţi la voi având ambele energii - cea care dă şi cea care primeşte, masculin şi feminin, cea care îngrijeşte şi cea care are putere.  Voi toţi sânteţi atât masculin cât şi feminin.
     (Pauză)
     Noi luăm această oportunitate ca să vă rugăm să iubiţi şi să recunoaşteţi şi să apreciaţi pe acei care au venit în această viaţă cu un contract ca să aducă amândouă energii în înăuntrul trupului lor.  Voi îi numiţi pe aceştia “homosexuali”  De multe ori, ei sânt ridicularizaţi.  Dar ei au venit cu un contract mare ca să contopească amândouă energii - într-un singur trup.  Câteodată asta le-a cauzat inbalanţa.  Câteodată asta a cauzat lor o mare dificultate internă.
     Ei au fost primii care au incorporat amândouă energii în acelaşi timp.  Cei pe care voi îi numiţi “homosexuali” sau “lesbiani”, ei sânt obosiţi acum.  Ei au cărat mult din această energie, această energie contopită de masculin şi feminin.  Ei au făcut munca lor.
     Acum este timpul pentru voi ca să acceptaţi contopirea energiilor în sinea voastră.  Noi nu vorbim aici despre gen.  Noi vorbim despre voi.  Noi vorbim despre balanţa energetică a voastră masculină şi feminină.  Este timpul pentru voi ca să acceptaţi amândouă părţi din voi.
     Voi a-ţi trecut prin multe conflicte în aceşti ani despre cine a-ţi fost voi.  Voi v-aţi întrebat cât de mult a-ţi fost femeie, sau cât de mult a-ţi fost bărbat.  Acum este timpul să fiţi amândouă.  Cei care au fost în societatea voastră homosexuali şi lesbiani au clădit drumul şi au deschis uşa, în aşa fel încât vouă vă este mult mai uşor de acceptat acum să căraţi energia contopită.
     Vorbind despre energia feminină divină, noi avem o invitată minunată astăzi care vine în acest timp special a anului ca să fie cu voi.  Energia ei a fost puternică în jurul vostru pentru multe luni.  Pentru mulţi ea a fost o forţă călăuză pentru toată viaţa voastră.  Ea se alătură vouă ca un simbol a energiei feminine ca şi re-balanţa energiei feminine în sinea voastră  în sinea societăţii, în sinea bisericilor.
     Ea intră ca energia Mariei, ceea ce voi a-ţi chemat “Sfânta Maria”  Dar, nu este doar persoana care a fost în Scripturile sfinte a bisericilor Christiane.  Maria reprezintă zeiţa.  Maria reprezintă balanţa feminină.
     Pământul vostru intră într-o nouă balanţă.  Energia feminină intră foarte puternică acuma...puternică şi care este capabilă să fie balansată una lângă alta a energiei masculine care a dominat Pământul pentru atâtea secole.  Regina se reântoarce, energia zeiţei care este simbolizat prin Maria.
     Maria se alătură nouă ca o invitată specială şi de onoare în această zi.  Ea doreşte să petreacă un moment cu voi toţi.  Ea doreşte să petreacă un moment, ca voi să simţiţi potenţialul energiei feminine divine.  Deci, noi o să fim în linişte pentru un moment în aşa fel ca Regina să poate să stea alături de Regele din înăuntrul vostru.  Da, şi acum este un timp bun ca să inspiraţi asta în sinea voastră.
     (Pauză)
     Energia Reginei, a femininului, reprezentată astăzi aici prin Maria, ajută să umple spaţiul ce a fost de mult neglectat în societatea voastră.  Ea vine aici ca să ia scaunul corect pentru o nouă balanţă feminină şi masculină, reîntoarcerea Reginei, şi balansarea cu Regele.  Permiteţi-vă ca să absorbiţi aceste energii a Mariei.  Permiteţi-vă să simţiţi energia Reginei în sinea voastră.
     Aceste energii o să fie foarte importante în lunile care vin, pentru că ele sânt energii de ingrijire şi compasiune.  Astea sânt care dau viaţă.  Astea sânt care primesc energii.  Şi, oh, dragi prieteni, fiecare dintre voi are nevoie să primească, are nevoie să primească!
     Voi a-ţi fost cei care a-ţi dat.  Voi a-ţi fost luptătorii.  Voi a-ţi fost cei care a-ţi construit şi a-ţi plănuit.  Energia voastră a fost puternică şi foarte afirmativă.  Da, bărbaţi şi femei...noi vorbim la amândoi.  Dar, acum în balanţa Noii Energii este important ca să fiţi şi primitori.  Trebuie să fie acea balanţă de a da şi a primi, de masculin şi feminin, de a da viaţă, de a crea, toate astea în sinea voastră, toate în sinea voastră.
     Deci, energia Mariei este puternică şi prezentă astăzi aici, care reaminteşte că a fost energia feminină care a dat naştere la cel pe care voi numiţi Yeshua (Jesus), a dat naştere la umanul bărbătesc care a învăţat oamenii într-un fel nou, a învăţat fără perdea.  Ea a dat naştere la Yeshua, care a vrut să schimbă cursul istoriei.  Ea a dat naştere la Yeshua, care nu a fost acceptat în acel timp, dar acele cuvinte au rămas cunoscute de mulţi în această lume.  A început cu naşterea de la energia feminină.
     Toate astea sânt importante acum pentru că ajustarea grilajului este făcută...femininul primitoarea, şi compasionata.  Dacă nu este nimic ce noi putem realiza astăzi, ce vrem noi ca voi să faceţi, este să simţiţi această contopire în înăuntrul vostru.  Mulţi dintre voi, chiar şi femeile, a-ţi închis partea feminină în voi, sau voi nu a-ţi înţeles asta.
     Mulţi dintre voi bărbaţi, într-adevăr, a-ţi gândit că nu a fost potrivit să exprimaţi partea feminină, deci voi a-ţi închis uşa pe partea aceea a voastră.  Este timpul să deschideţi uşa încă odată.  Este timpul, dragi prieteni, să simţiţi energia îmbinată, contopită şi balansată a masculinului şi femininului în înăuntrul miezului fiinţei voastre.
     Noi putem să simţim schimbarea aşa cum stăm aici.  Cei care sânt în Cercul al Doilea pot vedea transformarea care ia loc în sinea voastră.
     Acum noi vrem să adaugăm un alt punct aici.  Mulţi dintre voi se întreabă ce fel de muncă o să faceţi.  Voi a-ţi auzit cât de mult am vorbit noi despre a învăţa pe alţii.  Voi a-ţi auzit cât de mult am vorbit despre munca nouă şi schimbări în viaţa voastră.  Într-adevăr, mulţi dintre voi o să treacă prin schimbări în următoarele trei, şase sau nouă luni.  O să fie o schimbare unde voi trăiţi, în munca voastră, da, şi în relaţiile voastre.
     Câteodată voi a-ţi simţit presiunea ca să faceţi schimbări în viaţa voastră.  Voi nu prea a-ţi înţeles ce ar fi trebuit să faceţi.  Mulţi dintre voi au zâbovit un timp în mari schimbări în viaţa voastră.  Voi a-ţi aşteptat.  Voi a-ţi amânat.  Oh, dragi prieteni, energia acestor decizii o să vină să vă viziteze în căi puternice.  Este timpul ca să faceţi schimbări în viaţa voastră.  Este timpul să vă mutaţi la nivelul următor.
     Voi vă întrebaţi ce fel de muncă o să faceţi.  Daţi voie să spunem că o să fie diferit.  O să fie o muncă de pasiune, o muncă  a inimii voastre.  O să fie nişte schimbări prin care voi treceţi ca să puteţi ajunge la acel punct.  Asta se va întâmpla în curând.
     Noi vrem să aducem un punct foarte clar.  Voi vă întrebaţi despre un lucru.  Noi auzim pe mulţi că spun noaptea, spunând la îngeri şi la arhangheli, “Munca mea nu este importantă.  Eu nu simt că fac nimic important.  Eu lucrez la un magazin.  Eu lucrez ore.  Nu ar trebui eu să fac o muncă spirituală mare?”
     Mulţi dintre voi - foarte mulţi dintre voi sânteţi în serviciu care nu vă plac.  Asta se va schimba.  Asta se va schimba.  Mulţi dintre voi sânteţi gata să începeţi munca voastră nouă - de a fi învăţători.  Fiind un învăţător, asta are multe implicaţii...asta poate fi făcut în multe căi diferite.
     Lucrul important este că voi deja faceţi munca, sau a-ţi făcut munca.  Munca este în înăuntrul vostru.  Munca este în sinea voastră.  Schimbările pe Pământ şi schimbările în Univers şi totul în Cercul al Doilea sânt afectate de ce faceţi înăuntrul vostru.
     Când noi auzim că voi spuneţi, “Dragă Tobias, eu nu simt că fac nici o muncă”, noi trebuie să chicotim.  Schimbările ce a-ţi făcut în sinea voastră, eliberând Vechiul şi acceptând divinitatea voastră...asta este ce într-adevăr face o diferenţă.  Noi ştim că voi a-ţi trecut prin mult efort intern, multe curăţiri.  Asta este într-adevăr o muncă puternică.  Munca asta face o diferenţă mai mult ca orice altceva.
     Când voi schimbaţi vibraţia voastră, voi schimbaţi totul în jurul vostru.  Voi schimbaţi vibraţia masei conştiente.  Voi schimbaţi vibraţia îngerilor şi a arhanghelilor. 
     Munca adevărată este ceea ce a-ţi făcut voi în sinea voastră.  Nu este ceea ce este pe cartea voastră de afacere.  Nu este serviciul sau profesia voastră. Este ceea ce a-ţi făcut voi în interiorul vostru.  Mulţi dintre voi gândesc că voi nu meritaţi pentru că voi nu faceţi ce voi consideraţi că este o muncă importantă.  Noi dăm din cap şi spunem, “Nu, voi nu înţelegeţi încă”  Munca importantă este ce a-ţi făcut voi în înăuntrul vostru.
     Schimbările pe care voi a-ţi făcut înfruntând întunericul în sinea voastră, înfruntând frica voastră, prin eliberarea rănilor vechi...aceste schimbări au schimbat lumea voastră la punctul unde voi nu aveţi nevoie să treceţi prin nici un fel de catastrofă sau terminare.  Munca ce a-ţi făcut în sinea voastră este munca adevărată.  Munca pe care a-ţi făcut înăuntrul vostru a schimbat oamenii în jurul vostru.  Asta a împiedicat ceea ce ar fi fost o schimbare catastrofică a Pământului.
     Oh, într-adevăr, voi o să vedeţi Pământul că se scutură şi o să râgâie pentru un timp.  Asta este potrivit.  Dar, voi o să vedeţi că nu o să fie o mare pierdere în vieţile umane.  Gaia este capabilă să elibereze într-un fel fără distrugere.  Asta este pentru că voi a-ţi făcut munca în înăuntrul vostru.
     Nu este vorba de cariera voastră de zi cu zi sau serviciul care este important.  Este ceea ce voi a-ţi făcut în sinea voastră, asta este important.  Ce a-ţi făcut înăuntrul vostru asta este munca adevărată.
     Voi meritaţi.  Voi a-ţi făcut munca.  Pentru că voi a-ţi făcut munca, într-adevăr, o să fie o nouă chemare pentru voi.  O să fie o nouă chemare în următorul an într-un fel sau altul.  Asta o să fie o mutare la un nivel nou.
     Da, noi ştim că o să fie ceva stres care este cauzat de schimbări.  Umanilor...nu le plac schimbări.  Ei se plâng despre ce au, dar ei nu vor să se schimbe. (Râsete din audienţă şi chicotirile lui Tobias)  Dar, noi vă spunem, Shaumbra în toată lumea, o să fie o schimbare în viaţa voastră.  Asta înseamnă să daţi drumul la ceva ca să faceţi loc pentru ceva nou.
     Noi vă cerem să nu ne blestemaţi atunci când treceţi prin procesul de eliberare a ceva.  Noi vă întrebăm să onoraţi asta şi să binecuvântaţi.  Asta este potrivit.  Asta poate să fie prieteni, sau familie, sau carieră sau servici.  Asta poate să fie ceva în corpul vostru ce trebuie să eliberaţi.
     Dar, noi spunem că schimbările vin.  Noi spunem că dacă nu sânteţi siguri câteodată, dacă nu sânteţi siguri de balanţa voastră, vorbiţi la alţi Shaumbra.  Ah, voi sânteţi cei mai buni învăţători şi cei mai buni studenţi unul pentru altul.  Într-adevăr, voi sânteţi.
     De-a lungul drumului, noi am vrea să spunem o poveste scurtă, o poveste scurtă.  Noi o să ţinem asta scurt.  La Cauldre nu prea îi vine să creadă. (Râsete din audienţă)  Ca să vă ajutăm să înţelegeţi partea unde sânteţi, noi o să spunem povestea lui Joe, povestea pe care noi am spus câteva săptămâni în urmă în Orient, ce voi numiţi Korea.  Acolo a fost spus şi noi o să spunem din nou pentru toţi Shaumbra să audă pentru că asta este povestea voastră.  Este despre voi.
     Este că Joe este Shaumbra, ca şi voi, trecând prin multe schimbări în viaţa lui...învăţând să înţeleagă că şi el este Dumnezeu...învăţând să elibereze lucrurile vechi care nu l-au mai servit pe el...trecând prin schimbări care câteodată l-au făcut să fie încurcat şi întrebându-se ce să facă el...dar, ştiind că este o călăuzire...ştiind că el nu este niciodată singur.  Ca şi voi, Joe caută iluminarea lui.  Joe caută să înţeleagă divinitatea lui şi conecţia lui cu Spiritul.
     Într-o noapte, într-un vis lucid, Joe s-a găsit pe el însuşi că merge în Templul interior a Divinităţii, Templul Divinităţii din sinea lui.  El a simţit că el a călătorit peste timp şi spaţiu şi dimensiuni.  Dar, el de adevăratelea a luat o călătorie internă a sinei lui, în înăuntrul lui.
     În visul lui lucid, Joe a mers la templul Divinităţii.  El a deschis uşa.  El priveşte, el a văzut un hol mare şi frumos plin cu lumină, lumină care parcă nu a avut sursă.  Totul a fost iluminat, strălucitor, auriu şi licărând.
     Joe a intrat în Templul Divinităţii şi s-a uitat în jur.  El a văzut că întregul perimetru a fost plin cu îngeri.  El a recunoscut mulţi dintre ei fiind aspecte din el din trecut.  Şi el a recunoscut mulţi îngeri care s-au adunat în Holul Divinităţii fiind cei care au mers în spatele lui în vieţile trecute a lui sau în această viaţă.
     Îngerii au fost cu toţii familiari lui.  Au fost sute şi sute de îngeri.  Ei s-au adunat pentru că ei au ştiut că Joe o să vină.
     Joe a văzut un scaun în centrul holului.  El a ştiut că a fost timpul să se apropie de Scaunul Divinităţii şi să stea pe el.  El s-a apropiat încet de Scaunul Divinităţii, uitându-se la îngerii care au fost prezenţi, ştiind că o să fie un tip de ceremonie ce o să ia loc.
     El s-a apropiat de scaunul Divinităţii, s-a aşezat pe el şi a spus, “Dragă Spirit, sânt eu gata pentru iluminarea mea?  Sânt eu gata pentru divinitatea mea?”  O linişte s-a aşezat în tot holul.
     Un înger a ieşit afară din grup.  Un înger mare, frumos, puternic, strălucitor a făcut un pas până la scaun unde Joe a stat şi a spus, “Joe noi sântem onoraţi să te avem pe tine aici în Templul Divinităţii, şi Joe tu nu eşti gata încă să primeşti iluminarea ta”.
     O tristeţe s-a aşezat peste Joe, o confuzie, o supărare.  Supărarea lui a cauzat să se trezească din visul lucid, să se trezească şi să aducă aminte de toate detaliile de a merge în Holul Divinităţii, şi şi-a adus aminte de felul cum s-a simţit când îngerul a spus lui că el nu a fost încă gata.  El a fost treaz toată noaptea, şi ziua următoare şi cea următoare, întrebându-se ce ar trebui el să facă să primească iluminarea lui.
     La sfârşitul celei de a doua zi, Joe a ajuns la concluzia că el nu a studiat destul, că el nu a învăţat destul.  Şi aşa Joe a început un program greu, de a citi cărţi, să meargă la cursuri şi să înveţe tot ce a putut el.  Pentru următoarele şase luni Joe a citit, a studiat şi a ascultat.  Fiecare moment din orele treze el a absorbit materialele, încercând să găsească perle noi de înţelepciune.
     După şase luni dificile, instovitoare, încărcând mintea lui cu informaţii, el a mers înapoi la Templul Divinităţii, într-o noapte în visele lui lucide.  Încă odată el a deschis uşa templului, şi încă odată templul a fost plin cu sute şi sute de îngeri, toţi pe care Joe a recunoscut.
     Încă odată el a mers până la Scaunul Divinităţii şi s-a pus pe scaun.  Îngerul mare a făcut un pas înainte ştiind ce o să întrebe Joe.  Cu puţină nervozitate în vocea lui, fiind slăbit şi obosit, Joe a spus, “Sânt eu gata pentru iluminarea mea?”  Şi încă odată îngerul mare a spus, “Joe, tu nu eşti gata pentru iluminarea ta”.
     Emoţia răspunsului care a venit de la îngerul mare l-a împins pe Joe înapoi în viaţa lui umană în lumea de zi cu zi.  El s-a trezit în patul lui transpirând, amintându-şi fiecare detaliu din visul lui.  Din nou Joe a stat treaz toată noaptea şi încă două zile după aceea întrebându-se ce l-a ţinut pe el înapoi de la iluminare.
     Până la urmă el a ghicit.  El a avut multe lucruri scumpe care l-au ţinut pe el înapoi, multe lucruri materiale în viaţa lui care l-au ţinut departe de iluminarea lui.  El a simţit parcă au fost nişte ancori în jurul picioarelor lui, care l-au tras în jos,  reţinând pe el de la iluminarea lui.
     Joe a mers afară şi a împărţit totul - casa lui, maşina lui, banii pe care i-a economisit, totul înafara de hainele de pe el.  El a mers afară şi a trăit ca un cerşetor, mâncând doar atât ca să supraveţuiască, acceptând numai atâţea bani sau mâncare cât să-l menţină la suprafaţă.  Pentru şase luni de zile, Joe a trăit o viaţă de sărăcie, o viaţă de lipsuri, eliberând tot ce era material în jurul lui în aşa fel ca el să numai aibă acele ancore.
     După şase luni, Joe s-a găsit încă odată în visul lui lucid când a călătorit la Templul Divinităţii.  El a deschis uşa, a mers înăuntru, de data asta foarte obosit şi slăbit, infometat, dar nu a mai cărat cu el bunuri materiale exceptând hainele de pe el.  Joe a stat în scaunul Divinităţii cu multă nerăbdare aşa cum îngerul s-a apropiat de el.  Din nou Joe a pus întrebarea, “Sânt eu gata pentru iluminarea mea?”  De data asta îngerul înalt şi frumos nu a spus nici un cuvânt, dar simplu a dat din cap, “Nu, nu”.
     Acest răspuns ne-verbal la aruncat pe el afară din visul lui lucid, înapoi în lumea lui umană.  El s-a găsit pe el întins pe colţul străzii, pentru că el nu a avut un pat ...întins pe colţul străzii, mirându-se, întrebându-se ce trebuie el să ştie.  El a stat întins la colţul străzii un timp lung până când cineva a venit şi l-a mutat pe el, parcă el a fost o bucată de gunoi.
     Joe s-a gândit despre viaţa lui, s-a gândit despre călătoria lui.  Deodată lui a venit că el nu a fost în serviciu pentru alţii.  Viaţa lui a fost despre el însuşi.  El a ştiut că a fost numai pentru el, că el a petrecut prea mult timp cu călătoria lui spirituală şi pentru trezirea lui.  Sigur, sigur, faptul că el nu a fost gata pentru iluminarea lui a fost că el nu a făcut destul pentru alţii.
     Şi aşa Joe s-a îmbarcat într-un program complet nou de a fi în serviciu pentru alţii.  El a găsit toate oportunităţile să ajute pe alţii.  El a ajutat pe bătrâni la cumpărături.  El a ajutat copii în parc care au căzut jos şi care s-au lovit.  El a ajutat pe cei care se certau.  El a căutat orice oportunitate să fie în serviciul pentru alţii, ca să-şi găsească “punctele pentru iluminarea lui”.
     După şase luni de a da pe el însuşi în toate felurile la orice uman care i-a permis asta lui, Joe s-a dus înapoi la Templul Divinităţii, într-o noapte în visul lui lucid.  El a deschis uşa, a văzut îngerii, dar de data asta el nu s-a oprit ca să simtă dragostea lor şi energia lor, pentru că el a fost puţin supărat. (Râsete din audienţă)
     El a vrut iluminarea lui.  El a mers la Scaunul Divinităţii şi a stat jos.  Înainte ca îngerul să poate să vină la el, el a spus, “Sânt eu gata acum pentru iluminarea mea?”  O tăcere a căzut peste mulţime de îngeri, şi într-o unitate sute de îngeri au spus, “Nu, nu, Joe tu nu eşti gata încă”. (Râsete din audienţă)
     La acel punct Joe a izbucnit în plâns şi a spus,”Eu mă predau”.  Eu mă predau.  Eu am încercat totul ca să pot să ajung la iluminarea mea.  Eu am renunţat la toată bunăstarea mea.  Eu am fost în serviciu pentru alţii.  Eu am studiat despre spiritualitate şi religii.  Eu am venit aici şi voi spuneţi mie încă odată “nu”.
     Joe a izbucnit în plâns.  El a avut lacrimi în ochii lui, şi aşa cum a plâns, el a eliberat Energiile Vechi care erau închise în el.
    Un înger înalt, mare, a ieşit înainte, a pus mâna lui pe umerii lui Joe şi s-a uitat la el cu ochi de compasiune.  Chiar şi prin compasiune, Joe a văzut că îngerul a zâmbit, chiar a chicotit.  Asta l-a enervat pe Joe şi mai mult, pentru faptul că a râs de el.
     Joe a întrebat, “Ce este ceea ce trebuie eu să ştiu?  Ce trebuie să fac să obţin iluminarea mea?”  Acel înger a râs şi a spus lui, “Joe a fost aşa de simplu tot timpul.  Tu a trebuit doar să întrebi. Noi ţi-am fi spus.  Dar, acum că tu ai încercat totul, acum că ai experienţat toate acele lucruri diferite, acum tu pui întrebarea.  Noi îţi arătăm  reflecţia ta în oglindă.  Prin acea reflecţie tu o să vezi răspunsul”.
     Joe s-a holbat la înger şi dintr-o dată el a putut să se vadă în faţa îngerului.  El a putut să vadă fiinţa lui fiind reflectat de la îngerul înalt care a stat în faţa lui.  Răspunsul a venit la el.  A fost simplu.  A fost aşa de simplu că Joe s-a simţit ruşinat pentru un moment, şi el atunci a izbucnit în râs.
     Răspunsul, dragi prieteni, a fost că Joe nu a avut meritul de sine.  Joe nu a valorat nicicum pe el însuşi, sau ce a făcut el.  Deci, cum putea el să aibă iluminare? Joe a simţit că el nu a fost destul de perfect, şi nu a fost destul de bun pentru Dumnezeu.  De fiecare dată când a stat în scaunul Divinităţii, lipsa lui de meritul de sine a ieşit la iveală.  Când a stat în Scaunul Divinităţii şi a întrebat  dacă el a fost gata pentru iluminarea lui, toţi îngerii a trebuit să spună, “Nu, tu nu eşti gata pentru că tu nu ai meritul de sine.  Tu te priveşti pe tine mai puţin decât Dumnezeu, mai puţin decât perfect”
     Joe la fel a văzut în reflecţia lui proprie că tot ce a făcut  el în vieţile anterioare, au fost perfecte.  Totul a făcut parte din învăţătură şi experienţă.  To ce a făcut el a contribuit la Tot Ce Este.  Tot ce a făcut el a creat o nouă experienţă pentru sufletul lui.  Totul a fost perfect.
     Nu au fost întoarceri greşite pe drum...niciodată.  Nu au fost drumuri ne-împortante.  Nu au fost greşeli pe drum...niciodată.  Chiar şi în viaţa în care el a fost care a furat, sau un bandit, sau un ucigaş...toate astea au fost potrivite.  Da, la fel şi în viaţa asta ca fiind un vindecator, un doctor şi învăţător, cel care a lucrat cu alţii...astea la  fel au fost potrivite.
     Stând în Scaunul Divinităţii, Joe a realizat că el nu a trebuit să întrebe dacă el a fost gata pentru iluminarea lui.  Răspunsul a fost deja acolo.  El nu a trebuit să întrebe îngerii.  Tot ce a trebuit el să facă a fost să accepte pe el însuşi cu o totală compasiune şi dragoste, exact aşa cum îngerii l-au acceptat pe el.  Dar, el a trebuit să facă asta în sinea lui.
     În acest moment, Joe a atins iluminarea lui.  În acel moment, divinitatea lui a strălucit în sinea lui.  El a realizat în moment, că totul a fost perfect şi bun.  Şi aşa se sfârşeşte povestea lui Joe, Shaumbra ca şi voi...voi care staţi în aceste scaune astăzi...voi care staţi în scaune şi ascultaţi astăzi sau cei care citesc asta.
     Voi nu trebuie să întrebaţi dacă sânteţi gata pentru iluminarea voastră sau divinitatea voastră.  Divinitatea voastră este chiar aici acum, gata pentru a merge, gata pentru ca voi să înţelegeţi perfecţiunea a tot ce a-ţi făcut voi.  Divinitatea voastră vă aşteaptă ca voi să acceptaţi că voi nu trebuie să aveţi un serviciu de o afacere mare pentru ca voi să fiţi merituoşi.  Voi nu trebuie să vorbiţi la sute sau mii de oameni ca să aveţi un merit.
     Munca ce a-ţi făcut în sinea voastră este ce face diferenţa.  Munca ce a-ţi făcut pentru a ajunge la o nouă înţelegere a cine sânteţi voi, asta a făcut diferenţa.
     Voi meritaţi.  Noi nu vrem să spunem asta vouă!  Noi vrem ca voi să înţelegeţi asta în sinea voastră.  Noi vrem ca voi să acceptaţi că tot ce a-ţi făcut a servit un scop şi a fost făcut în dragoste şi perfecţie.  Voi sânteţi prea pretenţioşi cu voi înşivă.
     Chiar acuma sânt schimbări prin care treceţi în această viaţă, şi voi credeţi că faceţi greşeli.  Voi vă îngrijoraţi de oameni pe care îi afectaţi prin deciziile voastre.  Dragi prieteni, voi nu puteţi să-i afectaţi.  Voi nu puteţi.
     Voi gândiţi că voi jigniţi pe alţii prin ce faceţi pentru voi înşivă chiar acuma pe drumul vostru spiritual.  Înţelegeţi că voi nu jigniţi pe nimeni.  Într-un fel voi sânteţi, voi sânteţi cei mai buni învăţători posibili pentru ei.  Voi vă îngrijoraţi că pierdeţi prea mult timp cu voi înşivă.  Voi vă îngrijoraţi că voi ar trebui să fiţi în serviciu pentru alţii, ca şi Joe.
     Voi gândiţi că trăind o viaţă în sărăcie o să vă aducă iluminarea. Deci, la nivelul interior voi alegeţi o viaţă de sărăcie. Dragi prieteni, în munca Spirituală din Energia Nouă, voi aveţi nevoie de abundenţă.  Permiteţi asta în viaţa voastră.  Voi a-ţi trăit în sărăcie prea mult timp.  Voi a-ţi trăit prea mult timp în lipsuri.  V-a adus asta iluminare?  Nu. Asta v-a adus doar durere.  Asta doar v-a epuizat puterea voastră şi energia voastră.
     Voi a-ţi studiat şi a-ţi studiat până ce ochii voştri au devenit obosiţi şi ceţoşi, gândind că voi o să găsiţi un răspuns într-o carte, sau de la cineva.  Astea nu au folosit.  Voi sânteţi învăţători.  Voi sânteţi cei care o să scrieţi cărţile noi, nu studiind pe cele vechi.  Voi a-ţi învăţat tot ce trebuie să învăţaţi din studiile voastre.  Acum să începeţi să practicaţi asta.  Practicaţi. Fiţi călăuzi.  Fiţi călăuzi Divini Umani.
     Într-un fel, dragi prieteni, voi v-aţi ascuns dincolo de aceste lucruri de care şi Joe s-a ascuns.  Voi v-aţi ascuns în spatele  gândurilor, şi credeţi că voi nu a-ţi învăţat multe, şi de aceea voi nu puteţi învăţa pe alţii.  Voi a-ţi crezut că trebuie să vă pedepsiţi pe voi înşivă prin sărăcie, deci voi a-ţi stat în sărăcie.  Voi a-ţi crezut  că voi trebuie să faceţi toate acele lucruri pentru alţii, să fiţi acolo pentru ei.
     Dragi prieteni, noi vă punem o întrebare dificilă;  Cum o să ajungă ei la iluminarea LOR, dacă voi nu daţi voie pentru călătoria lor, care înclude şi dificultăţi şi probleme?  Dar, dacă voi încercaţi să interveniţi, încercând să puneţi bandaje pe viaţa lor, cum o să ajungă ei la iluminarea lor?
     Voi nu sânteţi aici ca să vindecaţi şi să salvaţi pe nimeni.  Voi sânteţi aici ca să facilitaţi procesul lor propriu de vindecare.  Voi sânteţi aici ca să fiţi un călăuz înţlegător, dar nu ca să faceţi pentru ei.  Voi nu primiţi “puncte spirituale” pe partea noastră a voalului pentru serviciile voastre pentru alţii.  Voi primiţi iluminare dacă voi ajungeţi la sensul vostru de merit de sine propriu.
     Noi nu vrem să mai spunem asta din nou vouă!  Voi trebuie să descoperiţi pentru voi înşivă.  VOI MERITAŢI.  VOI LA FEL SÂNTEŢI DUMNEZEU. Tot ce a-ţi făcut vreodată a fost făcut în numele dragostei...totul. ..totul...totul.
     Voi la fel sânteţi Dumnezeu.  Voi nu a-ţi omorât pe nimeni niciodată.  Oh, voi a-ţi distrus corpul lor fizic şi ei a trebuit să se re-nască (râsete din audienţă)  Dar, energia lor a fost încă aici.  Ei stau alături de voi.  Cum a-ţi fi putut să-i omorâţi pe ei?  Ei stau lângă voi.  Voi niciodată nu a-ţi făcut nici o pagubă la spirit şi la dragostea pentru Dumnezeu.  Voi doar a-ţi construit experienţe.
     Cu aceasta, dragi prieteni, daţi voie pentru un moment să vorbim aici despre Pământul Nou.  Daţi voie să vorbim pentru un moment că unde o să mergeţi.
     Dar, noi vă reamintim vouă...noi nu vrem să mai discutăm încă odată despre subiectul de meritul vostru de sine! (Râsete din audienţă)  Acum asta rămâne problema voastră!
     Dragi prieteni, voi a-ţi plecat de Acasă de foarte mult timp într-o călătorie ca să învăţaţi ceva despre Spirit pe care voi nu a-ţi putut învăţa dacă a-ţi fi rămas în regat.  Voi a-ţi plecat de Acasă ca să învăţaţi ceva despre ceea ce nu a fost posibil pentru Spirit să înveţe de unul singur.
     O parte din călătorie a fost de a pleca de Acasă şi să ştergeţi orice identitate pe care voi a-ţi avut pentru faptul de a crea o nouă identitate.  Când voi a-ţi plecat de Acasă, voi a-ţi creat o nouă identitate pentru ca să puteţi experienţa lucrurile într-un fel complet nou.
     A fost un plan strălucitor, un plan strălucitor de a uita cine a-ţi fost voi, să ştergeţi identitatea...să fiţi voi înşivă.  A fost un plan strălucitor, noi trebuie să admitem asta.
     Când voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc, prima întrebare a voastră a fost, “Cine Sânt Eu?”  Voi nu a-ţi mai fost atunci acasă.  Voi nu a-ţi mai făcut parte din unitate.  Voi numai a-ţi fost Prinţi şi Prinţese în regat.  Voi a-ţi fost în nimic.  Voi a-ţi fost în Vid.  Voi a-ţi fost în nimic.  Voi a-ţi întrebat în întuneric, “Cine Sânt Eu?”
     Această întrebare simplă, va împins printr-o călătorie care a luat secole.  Acea întrebare simplă - Cine Sânt Eu? - asta va scos din Vid unde voi şi toţi alţii a-ţi creat universul.  Într-adevăr, sânt universe.  Ce voi vedeţi acolo afară este universul vostru fizic, dar sânt multe, multe straturi, multe dimensiuni pe care voi nu vedeţi cu ochii voştri umani.
     Când voi a-ţi pus întrebarea, “Cine Sânt Eu?”, asta a început o călătorie lungă.  Voi a-ţi mers afară să vedeţi cum este ca să aveţi identitatea voastră proprie.  Voi a-ţi învăţat despre adâncul adâncurilor.  Voi a-ţi învăţat despre lăţimea lăţimilor şi lungul lungimilor.
     Voi a-ţi învăţat despre culoarea albastră.  Voi a-ţi învăţat despre păsări.  Voi a-ţi învăţat despre stele.  Voi a-ţi creat toate astea.  Voi le-aţi creat şi apoi le-aţi experienţat.
     Voi a-ţi creat apa.  După aceea voi v-aţi pus pe voi înşivă într-un corp fizic ca să puteţi experianţa asta.
     Voi a-ţi creat valuri energice care plutesc în spaţiu, şi după asta voi v-aţi jucat cu astea.  Folosind valurile aceste energetice, voi a-ţi creat grupuri întregi şi societăţi.
     Voi a-ţi creat poveşti, poveşti  afară în univers, afară în Vid, poveşti spuse  aici şi spuse până la infinit.  Poveştile sânt despre cum v-aţi mutat de la o identitate la alta, şi cum v-aţi grupat cu alte identităţi care la fel erau în căutare, întrebând aceaşi întrebare ca, “Cine Sânt Eu?”
     Voi a-ţi învăţat ce este iubirea şi a-ţi învăţat ce este ura.  Voi a-ţi învăţat frumuseţea apusului de soare.  Voi a-ţi învăţat despre durere când cineva moare.  Voi a-ţi învăţat să râdeţi.  Voi a-ţi învăţat despre locuri şi ce au cărat astea.
     Voi a-ţi învăţat despre bucuria de a avea o familie, de a cunoaşte pe cineva, să vă îndrăgostiţi şi să creaţi bebelaşi care să crească în tineri zburdalnici. (Râsete din audienţă)  Voi a-ţi învăţat despre emoţii , ca frica.  Voi a-ţi învăţat despre supărare.
     Tot ce a-ţi creat vreodată voi a-ţi învăţat din astea.  Astea toate sânt legate de întrebarea, “Cine Sânt Eu?”
     Voi a-ţi avut experienţe minunate...minunate.  Voi a-ţi creat muzică ca să puteţi asculta asta.  Voi a-ţi creat animale ca să puteţi învăţa despre biologie sau să aveţi animale preferate de casă, care să vă arate dragoste fără condiţii.
     Voi a-ţi învăţat ce înseamnă să fiţi îndrăgostiţi aşa de mult de cineva la care voi a-ţi permis ca energia voastră să cadă în a lor. Şi voi a-ţi învăţat ce înseamnă să aveţi duşmani, care v-ar infuleca, care v-ar anihila pe voi dacă nu a-ţi fi făcut voi asta mai întâi.
    Ce joc minunat...ce joc minunat (râsete din audienţă)
    Dragi prieteni, “Cine Sânt Eu?” este singura întrebare ceea ce a creat toate astea.  Cum poate fi ceva din asta greşit?  Astea toate au fost desenate ca să vă ajute să învăţaţi şi să înţelegeţi, şi să vă ajute ca să ajungeţi la o înţelegere adâncă a “Cine Sânt Eu?”
     A fost o călătorie minunată, o călătorie lungă.  Dar, voi ştiţi, dragi prieteni, că nu a fost chiar aşa de mult decând voi  a-ţi plecat de Acasă, nu chiar aşa de mult.  Este o iluzie că aşa mulţi ani, secole sau o veşnicie de timp a trecut.  Într-un sens, a fost doar o clipire a ochiului.  A fost doar o singură respiraţie decând a-ţi plecat de Acasă şi a-ţi pus întrebarea “Cine Sânt Eu?”
     Vedeţi acum, vedeţi ce a-ţi creat.  Voi a-ţi creat trupuri fizice pentru ca să puteţi experienţa creaţiile voastre.  Toate astea răspund la întrebarea “Cine Sânt Eu?”
     Cum se aplică asta la Pământul Nou? Pământul Nou nu este o planetă, deşi are caracteristicile planetei.  Are un tip de atragere gravitaţională pe care noi numim Pământ Nou.  Are un tip de energie care într-un moment poate să apare că are o masă, iar în momentul următor parcă nu are.
     Pământul Nou se construieşte acuma.  Se construieşte de voi.  Se construieşte din cauza schimbărilor pe care voi faceţi în sinea voastră.  Pământul Nou se construieşte cu asistenţa tuturor îngerilor din Ordinul de Arc.  Dar într-un sens, voi sânteţi contractorii generali.  Ei doar ajută la formarea şi de a ţese şi structura energiile conform spuselor voastre.
     Voi toţi a-ţi călătorit acolo în unele hoinăreli ale voastre, în visele voastre.  Deci voi aveţi deja o percepţie a acestei energii, energia Pământului Nou.  Câţiva dintre voi, când voi părăsiţi corpul vostru fizic, când voi sfârşiţi cu această viaţă...câţiva din voi o să meargă aolo, într-un sens se stabileşte acolo.  Alţii o să vrea să se întoarcă pe acest Pământ.
     Daţi voie acum să spunem diferenţa principală a Pământului Nou, comparat cu orice altceva.  Chiar acuma voi încă mai întrebaţi, “Cine Sânt Eu?”.  Pe Pământul Nou nu este această întrebare.  Este simplu faptul de a şti că, “Eu Sânt.  Eu Sânt.  Eu Sânt”.  Voi a-ţi trecut printr-o călătorie lungă ca să ajungeţi la acest punct, şi voi numai aveţi nevoie să răspundeţi la întrebarea “Cine Sânt Eu?”  Voi ajungeţi la conştienţa nouă de “Eu Sânt”.
     Când voi mergeţi pe Pământul Nou - mai devreme sau mai târziu - voi o să găsiţi lucrurile foarte diferit faţă de vechea planetă Pământ.  Voi o să găsiţi că voi numai aveţi nevoie să creaţi situaţii pentru voi ca să răspundeţi la întrebarea,“Cine Sânt Eu?”Când voi mergeţi pe Pământul Nou, voi o să înţelegeţi faptul de “Eu Sânt”
     Pe Pământul Nou, voi o să lucraţi, studiaţi şi jucaţi cu Energia Nouă.  Aşa cum am spus înainte, Energia Nouă nu a fost creată înainte.  A fost o cantitate limitată de energie care a plecat din Regat şi voi doar a-ţi schimbat formele ei şi proporţia înainte şi înapoi.  Dar, acum, voi umanii pe Pământ a-ţi creat Energia Nouă pentru prima dată înafara Regatului.
     Pământul Nou este un loc unde voi o să studiaţi această energie.  Voi o să învăţaţi despre potenţialul Energiei Noi.  Voi o să învăţaţi ce trebuie să faceţi cu asta.  Voi o să învăţaţi cum să fiţi creatori adevăraţi.  Diferenţa mare este că voi numai o să întrebaţi “Cine Sânt Eu?”  Voi o să înţelegeţi exprimarea de,”Eu Sânt”
     Pe Pământul Nou, voi o să fiţi primitori de energii, la fel şi cei care daţi.  Ştiţi voi că aici pe Pământul Vechi voi daţi...şi voi daţi...şi voi daţi.  Este de a da afară tot timpul, de a da în creaţie, de a da în creaţie forme noi şi identităţi noi.
     Pe Pământul Nou voi o să daţi şi o să primiţi.  Pe Pământul Nou voi o să fiţi într-o energie balansată de masculin şi feminin.  Într-un sens, acolo nu o să fie nicium masculin şi feminin.  Asta a fost vechi.  Asta a fost dualitatea.  Voi o să fiţi complet integraţi.
     Pe Pământul Nou, voi  o să fiţi în stare să mergeţi înapoi şi să luaţi orice atribut pe care voi a-ţi învăţat şi a-ţi folosit.  Voi nu o să aveţi un corp fizic uman, numai dacă voi doriţi.  Voi puteţi crea asta, şi voi puteţi merge înapoi în biologie şi masă.  Dar, voi puteţi să ieşiţi din asta oricând vreţi asta.
     Chiar acuma, în Energia Veche, voi sânteţi aşa cum spuneţi, prinşi în aceste trupuri şi dacă părăsiţi asta, voi atunci treceţi printr-o moarte sigură.  Pe Pământul Nou voi puteţi crea trupul şi voi puteţi crea masa oriunde voi doriţi.  Dacă vreţi să vă bucuraţi de o mâncare bună, voi puteţi crea trupul, şi după ce a-ţi terminat de mâncare voi puteţi ieşi afară din forma fizică, înapoi în forma de energie pură.
     Eu am vorbit despre mine că eu am creat căsuţa mea cum se spune, la ţară.  Dar, într-un sens, asta este doar o hologramă de a mea, o iluzie.  Dar, pe Pământul Nou voi o să fiţi capabil să creaţi realitatea, realitatea materială oricând doriţi.
     Pe Pământul Nou nu o să fie moarte pentru că nu o să aveţi un trup permanent.  Voi nu o să muriţi niciodată.  Pe Pământul Nou nu este moarte, deci nu o să aveţi acea teamă în faţa voastră.  Pe Pământul Nou voi treceţi prin cicluri şi schimbări.  Voi mergeţi de la un nivel de vibraţie, la celălalt nivel şi la celălalt nivel, poate luând nişte pauze între ele, dar nu este moarte.
     Pe Pământul Nou nu este necesar să căutaţi un partener sau un prieten ca să facă parte din viaţa voastră.  Voi o să fiţi compleţi în voi înşivă.  Voi o să fiţi întregi în voi înşivă.  Dar, pe Pământul Nou voi o să găsiţi că puteţi foarte uşor să vă împreunaţi energiile cu o altă entitate dacă doriţi asta.  Voi puteţi să deveniţi o parte din ei şi o parte din experienţa lor.  Voi o să înţelegeţi totul prin ce a trecut sufletul lor.
     Voi cu adevărat o să puteţi vedea asta direct în sinea  lor.  Dar, pe Pământul Nou voi nu trebuie să-i consumaţi.  Nici ei nu au nevoie să vă consume pe voi.  Voi sânteţi compleţi şi întregi în voi înşivă.
     Pe Pământul Nou, voi nu o să aveţi un creier ca şi cum aveţi voi ca umani, pentru că voi o să SIMŢIŢI.  Voi nu o să aveţi nevoie de această barieră, acest filtru a creierului prin care să procesaţi lucrurile.  Într-un sens, toate recordurile a tuturor experienţelor voastre vor fi conţinute în sinea voastră.  Voi o să aveţi acces la astea, dar astea nu o să fie ca creierul vostru care face judecări, care vă spune ce este bine şi ce este rău.  Pe Pământul Nou nu este bine şi rău.  Este simplu,”Eu Sânt”.
     Pe Pământul Nou voi o să aveţi sensuri de necrezut de a simţi...de a înţelege...de compasiune...şi dragoste...şi bucurie.  Pe Pământul Nou voi nu trebuie să experienţaţi lucruri ca şi pe Pământul Vechi, de frică şi supărare.  Acestea au făcut parte din acest joc de a răspunde la întrebarea, “Cine Sânt Eu”.
     Pământul Nou o să fie ca un laborator pentru studierea aplicaţiilor Energiei Noi, şi cum să folosiţi asta pentru a crea.  Pământul Nou o să fie un loc de a învăţa unde energiile de Acasă poate să intră complet.  Da, într-adevăr Pământul Nou o să fie o lumină pentru Acasă, care să permite energiilor Regatului, a Regelui şi Reginei să se lărgească spre înafară.
     Pământul Nou o să fie un loc unde voi, îngerii umani puteţi să lucraţi cu umanii care au rămas pe Pământul Vechi.  Voi o să fiţi capabili să staţi lângă ei.  Ei poate nu o să vă recunoască pe voi pentru că ei încă sânt în dualitate.
     Voi o să fiţi capabili să vă transportaţi pe voi înşivă înapoi pe Pământul Vechi pentru că voi a-ţi fost acolo.  Voi a-ţi ajutat să creaţi asta.  Voi ştiţi cum energiile lucrează.  Deci, voi puteţi să mergeţi înapoi şi să fiţi lângă cei care întreabă pentru călăuzire. Voi o să fiţi în stare să staţi cu ei.  Foarte puţini o să vă recunoască deoarece ei sânt încă în Energia Veche.
     Înţelegeţi voi, dragi prieteni, că chiar şi noi care sântem pe această parte a voalului, că noi nu putem să venim prea aproape de voi, umani?
     Sânt bariere energetice care ne opreşte pe noi să venim aproape de voi. Dar, de la Pământul Nou voi o să fiţi capabili să veniţi şi să fiţi mult mai aproape decât sântem noi acuma.
     Este o întrebare aici (întrebare care vine de la cineva din audienţă) - întrebându-se, întrebându-se dacă entităţi ca mine Tobias, sau Maria sau oricare din noi, putem să mergem pe Pământul Nou oricând dorim noi?  Într-un sens, da, noi putem, dar noi nu putem să stăm acolo.  Noi putem vizita, cam aşa puteţi înţelege asta.
     Într-adevăr ca voi să fiţi rezidenţi pe Pământul Nou voi trebuie să treceţi prin întregul proces de iluminare pe Pământul Vechi.  Asta este drumul ca să puteţi ajunge pe Pământul Nou.  Îngerii pe această parte a voalului nu pot să ocolească Pământul ca să ajungă la Pămăntul Nou.
     O altă întrebare este pusă acum, “Care este numele Pământului Nou?”  Noi vă spunem că încă nu avem nici un nume.  Energiile încă mai sânt în costruire.  Nu este potrivit ca să aibă un nume la acest punct.
    Noi la fel spunem că Pământul Nou este un loc separat, nu este o planetă, dar mai precis o energie care se formează.  Asta este un loc minunat din tot ce am văzut noi, din tot ce noi percepem că va fi.  O să fie un loc unde voi o să înţelegeţi într-adevăr pe “Eu Sânt”, a cine sânteţi voi.
     Ce se întâmplă la Pământul Vechi?  Noi nu ştim încă.  Este după voi.  Este după ceilalţi umani.  Noi vedem potenţiale puternice similare care i-au loc pe Pământul Nou şi că o să se întâmple şi pe Pământul Vechi.  Noi vedem că înţelegerea de “Eu Sânt” poate să se întâmple şi pe Pământul Vechi, la fel.
     Noi vedem că Pământul Vechi, Pământul fizic, are la fel un potenţial de a elibera dualitatea.  Noi vedem potenţialul că voi nu trebuie să căraţi în jurul trupului vostru fizic tot timpul Energia Veche.  Noi vedem potentialul unde nu sânt bătălii pentru că nu este nimic pentru ce să se bată.  Cu înţelegerea de “Eu Sânt” nu este nevoie de bătălii.
     Pământul Vechi are potentialul de a se schimba.  Pământul vechi are potentialul să aducă atribuţiile Pământului Nou.  Pământul Vechi are la fel atribuţiile, dragi prieteni, să fie un loc pentru suflete care vrea să continuă să joace jocurile vechi, care vrea să continue căutarea răspunsului la întrebarea “Cine Sânt Eu?”
     Pământul vechi are potentialul să continue luptele...să continue poluarea...să continuă neîncrederea...să continuă emoţiile şi supărarea, ura şi furia.  Are aceste potentiale.  În care parte merge Pământul Vechi asta depinde într-adevăr de voi şi alţi umani la acest punct.  Depinde într-adevăr de munca pe care voi faceţi în sinea voastră, adânc în sinea voastră.
     Este la un punct pe care noi nu ştim, dar o să fie într-un fel sau altul.  Noi nu vedem că Pământul Vechi o să treacă printr-un fel de distrugere sau terminare, dar poate că rămâne terenul de joc a dualităţii vechi.
     Asta se va şti în următorii câţiva ani, în timpul despre care a-ţi vorbit fiind “săritura cvantum”.  Asta va determina pe care drum va merge Pământul Vechi.  Ce noi ştim chiar acuma este că Pământul Nou se construieşe.  Şi se contruieşte de voi.
     Să numai întrebaţi “Cine Sânt Eu?”  Voi o să aveţi înţelegerea de “Eu Sânt”.  Este ceva pe care voi începeţi să experimentaţi în viaţa voastră chiar acuma.
     Acum, noi ştim că o să fie multe întrebări despre Pământul Nou.  La câteva noi nu o să putem răspunde pentru că nu a fost încă determinat.  Dar, noi putem să vă dăm o prevedere a energiilor Pământului Nou, şi înţelegerea de cum puteţi lua tot ce a-ţi făcut până acum şi să vă jucaţi cu asta pe Pământul Nou.  Voi puteţi intra în materia fizică.  Voi puteţi face toate aceste lucruri pe Pământul Nou. Şi cu asta este timpul ca voi să vorbiţi.  Este timpul pentru Shaumbra, ca voi să vorbiţi vouă înşivă despre ce se petrece în viaţile voastre.  Eu, Tobias, mă voi retrage pentru un moment, şi ce o să auziţi o să fie sunetul inimii voastre proprii, a fiinţei voastre proprii.  Noi o să luăm un moment ca să ajustăm energiile.
     (Pauză în timp ce Cauldre se transferă la energia Shaumbrei)
     Shaumbra:  Noi sântem Shaumbra, şi noi sântem familie.  Noi sântem o voce, şi noi sântem multe voci.  Împreună noi mergem în călătorie, o călătorie  a Shaumbrei, o călătorie care ne conduce de Acasă până la locul despre care Tobias a vorbit, Pământul Nou.
     Noi ascultăm la vorbele lui Tobias, noi visăm despre Pământul Nou fiind chiar aici unde noi trăim acum.  Noi visăm să aducem acelaşi energii care au fost pe ce numim Pământul Vechi. Ca Shaumbra, noi vedem potentialul pentru toate aceste lucruri să  apare pe acest Pământ.
     Ca Shaumbra, pe drumul nostru chiar acum sânt foarte multe schimbări şi câteodată este dificil.  Câteodată noi nu ştim pe unde să mergem.  Noi nu ştim ce blochează drumul în faţa noastră.
     Dar, noi sântem aici ca să spunem un singur lucru, simplu şi scurt în acest Shoud.  Noi am creat multe reguli pentru noi în trecut.  Noi am creat reguli ca să ne ajutăm să trecem prin timpuri dificile.  Noi am creat reguli cum să ne comportăm...ce să mâncăm...ce să gândim...cu cine să ne asociăm.
     Noi am creat reguli pentru noi înşine despre ce a fost bine şi ce a fost rău, ce este bine şi ce este rău.  Noi am creat multe reguli pentru noi înşine cu care este dificil să înaintăm.
     Ca Shaumbra, noi ne reamintim că este timpul ca toate regulile să se termine.  Să permitem să numai avem reguli în viaţa noastră.  Între acum şi sfârşitul anului calendaristic, noi o să ne uităm la regulile pe care noi le-am creat.  Noi o să ne uităm la reguli pe care am creat că ce este bine să îmbrăcăm...cum este bine să vorbim...cum este bine să acţionăm...care sânt lucrurile bune în ce să credem, care sânt mâncăruri bune să mâncăm.
     Noi am creat volume şi volume de reguli şi nici una numai corespunde nouă.  Noi ne vom uita prin astea în următoarele zile sau săptămâni aşa cum noi experienţăm asta în viaţa noastră.  Noi o să ne uităm la toate regulile pe care le avem şi noi o să ajungem la înţelegerea că regulile ne-au servit în trecut, dar numai sânt potrivite.
     Este timpul ca toate aceste reguli să dispară.  Noi am permis la reguli să ne guverneze viaţa noastră.  Noi ne-am dat pe noi înşine la puterea şi controlul a cine sântem noi ca să ne guverneze, dar ceea ce nu se mai aplică.  Noi am lăsat o porţiune din identitatea noastră să fie judecat.  Asta este vocea în capul nostru.  Asta este vocea despre regulile pe care noi le-am făcut şi am dat autoritate la acele părţi din noi.
     Pentru a aplica regulile, noi auzim vocea judecătorului şi a juriului şi ei controlează şi călăuzează vieţile noastre.  Este timpul ca să luăm toate cărţile de legi pe care le-am scris pentru noi înşine şi să le aruncăm afară.  Acele reguli vechi nu ne mai servesc pe noi nicium.  Acele reguli vechi numai sânt bune pentru noi.  Astea nu ne mai servesc pe noi.
     Ca Shaumbra, noi am dat puterea noastră la reguli vechi pe care sinea veche a creat.  Ca Shaumbra, noi dăm voie la regatul nostru să fie guvernat de aspectele noastre - judecătorul şi juriul care ne-a spus ce să facem şi ce să nu facem.  Şi noi ne uităm pe drumul nostru şi ce stă în faţa noastră, noi realizăm că regulile vechi ne va ţine pe noi ca să devenim cine sântem,ne reţine să înţelegem adevărul de “Eu Sânt”.
     Şi aşa, este timpul să ne uităm la acele reguli cum dictează şi călăuzeşte viaţa noastră.  Şi atunci noi eliberăm astea .
     Sânt reguli care ne călăuzeşte viaţa noastră pe care noi nici nu pricepem că sânt reguli.  Astea sânt aşa de imprimaţi şi intipăriţi în noi că noi nu realizăm că astea sânt iluzii, şi că noi nu avem nevoie de ele niciodată.  Noi avem tendinţa să creăm instrucţiuni limitate pentru noi înşine care nu ne-au permis să ne exprimăm  şi să ne bucurăm cu adevărat.
     Noi am creat multe reguli pentru că noi nu am avut încredere în noi înşine.  Noi nu am avut încredere în puterea noastră proprie şi divinitatea noastră proprie.  Deci, noi ne-am limitat pe noi înşine cu reguli după reguli şi după reguli cum să trăim..ce să fim...şi cum să fim înţeleşi de alţii.
     Noi realizăm că aceste reguli vechi sânt ultimele rămăşiţe pe care trebuie să eliberăm pentru faptul de a deveni Divini Umani.  Noi am eliberat vieţi anterioare.  Noi am eliberat energii vechi.  Noi am eliberat alţi oameni.  Dar, ca Shaumbra noi realizăm că este timpul să eliberăm toate regulile vechi pe care noi le-am creat.  Nici una numai este aplicabilă.  Şi nu este nici un scop ca să scriem altele noi.
     Dacă noi lăsăm ca divinitatea noastră să fie călăuzul nostru, de ce am avea nevoie de reguli?  De ce am avea nevoie să creăm restricţii?  Dacă noi într-adevăr avem încredere în noi înşine ca îngeri divini, atunci nu avem nevoie de reguli.  Este numai creaţie.  Este numai “Eu Sânt”  Şi aşa este.
     (Pauză scurtă pentru reîntoarcerea lui Tobias)
     Tobias: Eu, Tobias, mă return pentru un moment.  Ah, nouă ne place să ne uităm la voi.  Noi iubim acest timp împreună. 
     Noi am acoperit o mare parte astăzi.  Noi o să vorbim despre Pământul Nou la întâlnirile următoare.  Noi o să vorbim despre ce a-ţi spus voi - cum energiile Pământului Nou poate să facă parte şi din Pământul Vechi.  Noi putem concepe contopirea Pământului Vechi cu cea Nouă în aşa fel ca ei să fie una, în aşa fel ca să nu fie separaţi.  Asta poate ia un timp.  Dar, dragi prieteni, cu munca ce faceţi voi, este potenţialul pentru asta să se întâmple.  Este un potenţial pentru Pământul Nou să fie chiar aici.
    Voi nu sânteţi niciodată singuri.  Voi aveţi Shaumbra ca familie.  Voi ne aveţi pe noi, îngeri ca prieteni adevăraţi.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved