“ SERIILE DIVINITĂŢII UMANE “
”SHOUD 4: GABRIEL’S TRUMPET”
“SHOUD 4: TROMPETA LUI GABRIEL”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
3 NOIEMBRIE 2002

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, dragi Shaumbra, că noi ne adunăm împreună în această zi în energia care reprezintă pe voi, care se schimbă mult.  În timp ce muzica a cântat (Cerul din vest, de Brian Keane, înainte de a începe comunicarea) mulţi dintre voi au putut să audă vibraţia şi să simtă frecvenţa trompetei lui Gabriel.  Gabriel a suflat din trompetă mulţi ani în urmă, chemând pe voi în serviciu, chemându-vă la schimbări, chemându-vă la Pământul Nou şi chemându-vă  să luaţi statutul vostru de ascensiune.
     În timp ce s-a cântat acea muzică, noi am putut să simţim ceva cântând în inimile voastre.  Voi a-ţi putut să vă aduceţi aminte când Gabriel a sunat pentru prima dată trompeta în 1987.  În acel timp voi a-ţi spus, “Da, da, Spirit.  Eu sânt aici.  Da, Spirit eu sânt gata să merg înainte”.
     Oh, în ce călătorie a-ţi fost voi de atunci!  Din perspectiva noastră a fost doar acum un moment.  Dar,asta este la o distanţă de 15 ani.  În acea călătorie a-ţi fost voi ca să puteţi ajunge până la acest punct!
     Noi sântem copleşiţi cu emoţii,  când noi ne adunăm ca acuma...când voi puneţi jos toate barierele şi toate zidurile...când voi ştiţi că sânteţi îmbrăţişaţi de dragostea Spiritului, de dragostea mea, a lui Tobias, şi dragostea tuturor care vin aici în această zi. Da, şi cel mai important lucru este atunci când voi sânteţi îmbrăţişaţi de dragostea Shaumbrei; cei care stau alături de voi, cei cu care a-ţi jucat fotbal luna trecută! (Râsete din audienţă).
     Într-o zi noi o să stăm aici şi nu vom scoate nici un cuvânt.  Noi o să împărţim simţirele şi dragostea.   Noi o să facem dansul cu fiecare în parte, fără nici un cuvânt.
     Dragi prieteni, noi am auzit că voi plănuiţi să învăţaţi cum să mediaţi (se referă la sesiunea de comunicare a Cercului Crimson) Noi avem ceva infosmaţii pentru voi.  Voi deja ştiţi cum să mediaţi.  Voi însă nu ştiţi că voi ştiţi!  O să fie foarte uşor pentru că voi permiteţi la sinea voastră să facă asta, câci voi aveţi încredere adevărată a cine sânteţi voi şi permiteţi să auziţi vocea internă şi să simţiţi flacăra internă.
     Într-adevăr, când voi vă conectaţi cu cine într-adevăr sânteţi ce o să auziţi clar în fundal este,că sântem noi. Voi o să realizaţi că noi am fost cu voi la fiecare pas din drumul vostru.  Voi o să relaizaţi că voi nu sânteţi singuri, că asta este călătoria multora.
     Aşa cum voi învăţaţi să vă exprimaţi pe voi înşivă, voi o să auziţi pe noi foarte clar.  Voi o să puteţi distinge nume.  Voi o să ştiţi care arhanghel este.  Voi o să puteţi să simţiţi ca un întreg, într-un fel nou.   Voi o să puteţi deosebi pe umanii pe care a-ţi cunoscut în această viaţă şi care au plecat şi au venit pe partea noastră.  Asta o să fie o nouă putere.
    Este într-adevăr un nou fel de mediere.  Noi îl întrebăm pe Cauldre (Geoffrey Hoppe) să facă asta tot mai mult.  Şi, nu este ceea ce voi a-ţi gândit că va fi.  Metoda energiei vechi de mediere a fost ca să vă “goliţi” pe voi înşivă pentru faptul ca îngerii să vorbească prin voi.  Voi a-ţi fi permis ca îngerii să se folosească de trupul vostru, vocea voastră şi realitatea voastră ca un vehicol pentru energiile lor.
     Ştiţi voi , că atunci când noi comunicăm, îl rugăm pe Cauldre să fie complet prezent cu noi, să fie energia lui complet prezent în Acum.  În acest fel nu o să fie aşa dificil pentru corpul lui.  O să fie natural.  El nu o să fie un vas gol.  El o să facă parte din grupul energetic care aduce şi comunică mesajele.  Este un cor de îngeri şi energii umane.
     Tot aşa trebuie să fie şi pentru voi.  Când voi învăţaţi cum să mediaţi, voi trebuie să fiţi complet prezenţi.  Să ştiţi că noi vrem ca voi să fiţi complet prezenţi cu noi.  Noi o să fim împreună cu toţii.
     Voi vă îngrijoraţi că este o parte din voi, parte în care nu aveţi încredere, care v-a interveni, care v-a filtra, care v-a deforma mesajele.  Să ştiţi că voi a-ţi depăşit asta.  Să ştiţi că atunci când voi într-adevăr aveţi încredere şi într-adevăr permiteţi la flacăra divină a voastră ca să vină la suprafaţă, asta nu vă v-a conduce aiurea.  Asta nu vă v-a aduce mesaje nepotrivite.
     Când voi vă deschideţi la simţămintele voastre şi participaţi cu noi, asta crează o mediere puternică.  Voi vă găsiţi că nu este aşa dificil pentru corpul şi mintea voastră.  Voi nu trebuie să treceţi prin schimbări drastice ca să ieşiţi înafara a ce numiţi voi umoros...stare umană umoroasă , aşa cum ne place nouă să spunem. (Râsete din audienţă pentru pronunţarea accidentală a lui Tobias, dar glumeţ  a ieşit  pe vârful limbii) - într-o stare modificată.  În Energia Nouă, voi sânteţi complet prezenţi, divin umani care permiteţi nouă să venim în Acum-ul vostru şi atunci să aducem la suprafaţă corul de msaje a tuturor celor de la noi.  Asta este comunicarea din Energia Nouă.  Despre asta este totul. Asta deveniţi voi.  Fiţi cu noi.  Alăturaţi-vă nouă.  Spuneţi, “Da”!  Şi, daţi voie la noi toţi ca să ne mutăm în Energia Nouă.
     Dragi prieteni, în Shoud-ul din luna trecută, voi v-aţi dat unelte puternice pe care le folosiţi în Energia Nouă.  Asta ne-a impresionat pe noi pe partea noastră a voalului, că voi puteţi fi aşa de bine concentraţi şi articulaţi.  Noi ne-am găsit pe noi înşine foarte ocupaţi scriind şi uitându-ne la energia a ce a-ţi exprimat voi. Noi am decis că noi o să continuăm să vă aducem aminte tot ce a-ţi spus voi în Shoud, mereu şi mereu, până ce voi simţiţi asta adânc în fiinţa voastră, până ce voi spuneţi , “Da, eu pot face asta”.
     Uneltele Energiei Noi pe care voi v-aţi dat vouă înşivă, sânt foarte simple.  Respiraţi, respiraţi adânc, dragi prieteni...asta aduce viaţă şi asta spune la tot corpul vostru că voi vreţi să continuaţi să trăiţi.  Numai este nevoie să vă sufocaţi.  Numai este nevoie să fiţi prezenţi pe jumătate.  Respiraţia spune corpului vostru, “da, eu vreau să continui să trăiesc.  Da, eu vreau să întineresc.  Da, eu găsesc valoare în viaţa mea acuma.  Eu sânt ceea ce sânt, eu sânt în moment”.
     Respiraţia este foarte simplă, foarte simplă.  Nu este o unealtă complexă.  Asta nu vă costă nimic.  Voi nu aveţi nevoie de şcolarizare scumpă ca să învăţaţi cum să faceţi asta.  Este natural, dat de Dumnezeu, de voi şi este puternic.  Folosiţi asta când sânteţi într-o situaţie dificilă, când aveţi presiuni puternice, că noi ştim că mulţi aveţi.  Folosiţi respiraţia ca să aduceţi viaţa nouă, să aduceţi pe “eu sânt” în putere, pe “Eu Sânt”.
     Şi, dragi prieteni, voi v-aţi dat vouă înşivă de “a simţi”.  A simţi,  să permiteţi vouă înşivă să vă deschideţi şi să simţiţi cine sânteţi voi. Într-adevăr, o să fie dificil câteodată, pentru că voi o să simţiţi durerile voastre şi durerile altora.  Dar, dragi învăţători, voi ştiţi că voi a-ţi fost acolo.  Voi cunoaşteţi durerea.  Durerea serveşte un scop.  Durerea face parte din proces.  Când asta este recunoscut, atunci durerea nu o să mai doară.
     Durerea crează o energie ca să vă ajute să continuaţi să evoluaţi şi să vă dezvoltaţi.  Durerea numai devine ceea ce voi a-ţi numi negativ.  Când  voi vă deschideţi ca să simţiţi, voi poate simţiţi durerea voastră proprie din trecut.  Dar, înţelegeţi că asta este potrivit.
     A simţi permite la fel ca să îmbrăţişaţi viaţa...viaţa voastră...viaţa altora...să simţiţi dulceaţa...să simţiţi puritatea...să simţiţi graţia vieţii.  Deschiderea voastră pentru a simţi la fel înseamnă ca să vă bucuraţi de umanul de voi ca niciodată, să vă bucuraţi de lucruri simple ...glume, mâncare, sex...toate lucrurile care sânt un dar pentru umani.
     Simţiţi sinea voastră proprie, identitatea pe care a-ţi creat.  Voi ştiţi, dragi prieteni, că mult a venit la voi din capul vostru.  Au fost vorbele din capul vostru care v-au învăţat să nu credeţi.  Au fost vorbele din capul vostru care, au creat să nu aveţi încredere a cine sânteţi într-adevăr voi.  Mergeţi în simţirile voastre, în întregimea voastră, în inima voastră.  Atunci, creierul o să mânuiască detaliile.  O să mânuiască ce trebuie să fie mânuit în realitatea voastră de zi cu zi.  Dar, permiteţi-vă ca să simţiţi.  Respiraţi adânc şi simţiţi, dragi prieteni.
     A treia unealtă pe care v-aţi dat vouă înşivă este de a fi în moment, să fiţi în Acum, să fiţi complet prezenţi.  Aşa cum am spus, ca să trăiţi în trecut asta v-a trage procesul de moarte în sinea voastră.  Asta v-a sufocă divinitatea voastră.  Fiţi în Acum, complet prezenţi, complet conştienţi.
     “Acuma”  cuprinde nu numai scaunul în care staţi, şi camera în care vă aflaţi, dar la fel totul ce se întâmplă în viaţa voastră.  Toate astea fac parte din acum.  Dar, voi sânteţi complet prezenţi, complet în legătură cu pământul şi complet în centru.  Când voi sânteţi în acum, asta atrage toate lucrurile potrivite la voi.  Asta este o fizică simplă spirituală.
     Şi, a patra unealtă pe care voi v-aţi dat vouă, este ca să:Fiţi în Acum, şi drumul v-a trece prin voi.  Noi ştim că voi nu prea a-ţi priceput asta încă, încercând să înţelegeţi ce înseamnă asta.  Dar, voi o să ajungeţi să înţelegeţi.
     Aşa cum voi lucraţi cu asta, voi o să începeţi să înţelegeţi magicul aici.  Într-adevăr, noi folosim termenul magie, sincronicitate.  Când voi sânteţi prezenţi, plin în Acum , respirând şi simţând, voi puteţi atrage toate lucrurile potrivite la voi.  Voi sânteţi ca un magnet.  Totul o să vină la voi în moment.  Toate resursele.  Toate uneltele.  Şi toate serviciile de lucru pe care voi faceţi, astea o să vină la voi.
     Când voi sânteţi înafara de Acum, voi sânteţi ca o casă goală.  Şi, aşa atunci când uneltele şi oamenii şi oportunităţile vin la voi în Acum, voi nu o să fiţi acasă ca să primiţi acestea.
     Când voi trăiţi în Acum, tot de ce aveţi nevoie o să vină la voi.  Când rămâneţi în Acum,  drumul se v-a mişca.  Drumul vă aduce tot de ce aveţi nevoie.  Voi o să puteţi să simţiţi ce este important ca să îmbrăţişaţi, şi ce nu simplu atingeţi şi daţi drumul.  Când voi respiraţi, simţiţi şi trăiţi în Acum, voi o să aveţi puterea ca flacăra divină din voi să mânuiască tot ce vine în drumul vostru.
     Aceste patru unelte - a respira, a simţi, a fi prezent în Acum, şi de a atrage totul la voi - astea sânt foarte simple, unelte simple. Învăţaţi asta pe alţii, dragi prieteni, alţii care se alătură vouă.  Învăţaţi asta pe ei. Ei nu chiar o să înţeleagă prima dată.  O să li se pare foarte simplu.  Capul lor v-a fi ocupat pentru a analiza asta.
     Voi ştiţi ce înseamnă asta.  Aşteptaţi până ce convorbirile din cap pleacă.  Atunci, mergeţi cu ei prin toate aceste unelte.  Treceţi cu ei peste aceste unelte.  Ajutaţi-i să înţeleagă ceea ce înţelegeţi voi - cele patru unelte a Energiei Noi care este dată de voi înşivă în Shoud, aprobat de toţi din această parte a voalului.  Noi nu am fi putut spune mai bine. Sânteţi voi Shaumbra care ajungeţi la noua iluminare.
     Dragi prieteni, dragi Shaumbra, universul vă observă chiar acuma.  Toţi îngerii şi entităţile observă tot ce faceţi voi.  Asta este o încrucişare de drumuri pentru noi toţi, pentru voi care sânteţi umani, pentru voi care sânteţi Divini Umani, şi pentru noi toţi.  Într-adevăr, munca pe grilaj este aproape gata, aproape, aproape complet.  Ei doar fac ultimele curăţiri, ultimele părţi şi bucăţi punând pe asta atingerea de lustruire.  Aşa cum munca pe grilaj ajunge la completare, o nouă chemare merge afară.  Chemarea este acceptarea a tot ce sânteţi voi.
     Pe această parte a voalului, într-adevăr noi sântem ocupaţi.  Noi vă observăm.  Noi răspundem.  Noi vrem să vedem ce faceţi voi acuma cu abilitatea de a integra complet divinitatea voastră.  Noi vrem să vedem ce faceţi voi când ajungeţi la reamintirea a cine sânteţi voi într-adevăr.  Cu completarea gridului, noi vrem să vedem cum lucraţi cu noi pentru ca să creaţi Pământul Nou.
     Noi o să ajungem la o încrucişare de drumuri foarte importantă în următoarele câteva săptămâni, care este sfârşitul anului vostru calendaristic, şi noi ne întrebăm cum şi ce o să facă umanii în această energie potenţială nouă, cu abilitatea de a aduce şi accepta divinitatea lor?  Toţi ochii din cer sânt concentraţi pe Pământ, inclusiv ochii a cine a-ţi fost voi în trecut, ceea ce voi numiţi extratereşti, se concentrează pe voi chiar acuma.  Ei vor să ştie cum voi răspundeţi la potenţialul nou, abilitatea ce aduce cu adevărat şi ţine divinitatea voastră, şi cum exprimaţi asta.
     Ordinul de Arc (Arhanghelii) vă obsearvă foarte atent chiar acuma.  Ce o să se întâmple?  Ce o să se întâmple când umanii primesc noul potenţial a Eergiei Noi?  Multe se întâmplă între acum şi sfârşitul anului când grilajul ajunge la completare.
     Vedeţi ce se întâmplă în primele luni din anul viitor.  Asta vă v-a ajuta să spună  direcţia în care Pământul vechi merge.
     Priviţi-vă pe voi înşivă în următoarele luni.  Observaţi şi simţiţi schimbările care au loc în sinea voastră.  Voi a-ţi trecut prin aşa multe în ultimii câţiva ani.  Observaţi şi vedeţi, dragi prieteni, cum devine mai uşor.  Voi a-ţi trecut prin eliberări...şi eliberări şi eliberări...şi acum veniţi la un punct de acceptare şi expresie.  Observaţi cum viaţa voastră se schimbă, cum atitudinea voastră se schimbă şi abilitatea voastră proprie, care cu adevărat crează totul în realitatea voastră.
     Următoarele luni sânt foarte importante.  Noi nu trebuie să spunem că astea sânt critice la balanţa Pământului, şi la univers, dar într-un fel, astea sânt.  Oh, dacă asta nu iese cum trebuie, dacă asta nu reuşeşte, dragi prieteni, noi toţi vom învăţa ceva uriaş (chicotind).  Dar, noi nu vedem că asta se v-a întâmpla.
     Voi a-ţi trecut prin cel mai greu din toate cele în viaţa voastră proprie.  Acum este doar faptul de a intra în serviciul vostru nou.  Dar aşa cum am spus, dacă asta nu iese cum trebuie, voi totuşi veţi învăţa o cantitate uriaşă de lucruri.  Dacă noi ar fi trebuit să încercăm asta din nou, noi am fi mult mai pricepuţi şi mult mai înaintaţi.  Nimic nu a fost pierdut din ceea ce a-ţi făcut.  Nu s-ar fi pierdut nici un gând sau simţământ.  Asta tot ar fi făcut parte din faptul de a aduce la voi tot de Acasă.  Asta ar fi făcut parte din extinderea Primului Cerc, venind în Energia Nouă a Tot Ce Este.
     Destrucţie sau Terminare?  Nu, noi nu vedem astea.  Haos în jur?  Desigur!  Desigur! Cu empatia pe care a-ţi obţinut prin experienţa voastră proprie, să ştiţi că şi ceilalţi trebuie să treacă prin asta.  Într-adevăr, ei o să treacă prin multe prin care voi a-ţi trecut - dând jos strat după strat...ajungând la rezoluţie din sinea voastră...schimbând identitatea voastră de la cine a-ţi crezut că a-ţi fost, iluzia a tuturor experienţelor de dinainte...şi ajungând la o nouă înţelegere, identitatea voastră nouă ca Creatori, cei care moştenesc tronul.
     Deci, într-adevăr o să fie haos de jur împrejur.  Voi o să vedeţi asta.  Voi o să vedeţi în cei care fac parte din famila voastră, prietenii şi cei de la lucru.  Voi o să vedeţi şi în ziarele voastre.  Dar, voi o să ştiţi ceva.  Voi o să ştiţi că lucrurile nu o sa cadă jos.  Voi o să ştiţi că ei fac progrese pe drumul lor.
     De ce credeţi că noi cei care facem parte din Consiliul Crimson şi ordinul To-Bi-Wah, am venit când am venit?  Noi am venit să vă încurajăm drumul vostru, şi să vă încurajăm să fiţi învăţătorii în Energia Nouă, învăţători  a divinităţii.
     Dragi prieteni, noi toţi ne uităm acum la voi să vedem ce se întâmplă.  Noi sântem emoţionaţi, cum a-ţi spune voi, ca şi copii care aşteaptă crăciunul.  Noi toţi sântem emoţionaţi pentru voi, Shaumbra, care a-ţi trecut prin timpurile cele mai dificile.  Voi ajungeţi la punctul unde voi într-adevăr puteţi trăi şi să vă exprimaţi cu adevărat, şi să creaţi cu uşurinţă.  Asta este despre ce noi sântem aşa de emoţionaţi.  Voi vă întoarceţi într-o armonie în biologia voastră.  Voi învăţaţi cum mintea lucrează şi de ce lucrează în acel fel.  Voi ajungeţi la înţelegere cum sânteţi de împuterniciţi ca să fiţi creatori în fiecare moment.
     (Pauză)
     Acum, eu, Tobias, aş vrea să adaug un comentariu personal despre ce se întâmplă în lumea voastră chiar acuma.  Câţiva dintre voi o să fiţi de acord, câţiva nu.  Aşa să fie.  Cauldre a spus politicos că el se retrage pentru un moment ca să permite să intră simţămintele mele.
     Da, eu sânt pasionat despre asta, pentru că eu am fost ...eu am fost ca uman pe Pământul vostru.  Şi eu am văzut cum lucrurile merg.  Eu sânt acum pe partea asta a voalului.  Eu am o perspectivă diferită.  Eu văd acum clar, dragi prieteni, că un lucru în special trebuie să se schimbe chiar acuma pe Pământ.  Asta este religia voastră.  Religiile trebuie să se schimbe.
     Cine ţine puterea?  Nu sânt politicienii.  Sânt cei care sânt conducătorii religiilor şi conducătorii Spirituali pe Pământ.  Cine sânt cei care înfluenţează sufletele?  Mai mult ca sigur, sânt bisericile.  Şi, eu am văzut cum bisericile ţin înapoi oamenii.  Asta trebuie să se schimbe.
     Bisericile stau pe reguli vechi şi regulaţii vechi, şi frică veche.  Ei spun poveşti vechi.  Cei care sânt conducători religioşi, cei care deschid uşile bisericilor, lor le este frică de umbra lor proprie.  Şi lor le este frică să iasă înainte şi să spună adevărul lor.  Şi lor le este frică pentru că ei ştiu că ei nu cunosc pe Dumnezeu!  Ei trăiesc cu asta şi ei dorm cu asta.  Ei se roagă, şi se roagă şi se roagă ca să-l cunoască pe Dumnezeu...la un Dumnezeu care nu este.  Voi puteţi înţelege asta în două feluri.
     Dragi prieteni, dragi prieteni, cei care ţin puterea religioasă  din lume, le este frică să se uită în sinea lor.  Şi da, aceştia sânt conducătorii, bărbaţi şi femei şi copii lor.  Ei sânt care stau în faţa voastră sâmbetele şi duminicile cu toată lumea şi pretind că ei ştiu şi că înţeleg.  Dar, ei ştiu că ei nu înţeleg.
     Deci, ce fac ei?  Ei se bazează pe cărţi vechi şi reguli vechi şi ei propovăduiesc frica.  Ei nu îşi învaţă pe studenţii lor cum să meargă în sinea lor.  Ei nu vă învaţă că divinitatea este personală, şi este una, şi că se poate poseda.  Asta nu trebuie învăţat.  Asta se simte şi se experienţează.
     Ei învaţă pe oameni, pe care pe mine, Tobias, personal mă deranjează,  ei vă învaţă despre iad care nu există şi rai care este exclusiv.  Ei vă spune că voi a-ţi făcut ceva greşit, că voi trebuie să recâştigaţi drumul vostru înapoi în rai.  Asta nu este adevărat, şi ei ştiu asta!  Ei trăiesc cu asta în fiecare zi, dar ei nu ştiu cum să iasă afară din asta.
     Religiile voastre din lume deţin puterea.  Sânt mult mai puternice decât banii, decât politica.  Dacă bisericile ar începe să exprimă adevărul că voi toţi sânteţi Dumnezeu, adevărul că voi toţi aveţi puterea în sinea voastră, acest Pământ ar lua o săritură uriaşă chiar acuma.  Noi nu ar mai fi trebuit atunci să trecem prin toate eforturile astea şi toată munca asta.
     Dragi prieteni, eu, Tobias, nu văd că asta se v-a rezolva peste noapte.  Este mult mai mult în farfurie.  Eu nu văd că religiile să declară că, “Voi Sânteţi Dumnezeu”  Eu îi văd că ei vin încă cu alte reguli şi alte căi pentru a vă confrunta pe voi, asta pentru că ei sânt confuzi.  Cum pot ei să spună adevărul şi claritatea când ei sânt confuzi în asta, când ei merg în timpul lor liniştit de rugăciune şi încearcă să-l găsească pe Dumnezeu undeva afară, încearcă să găsească îndeplinire care deja este în sinea lor?
     Asta este proiectul meu favorit şi supărarea mea favorită.  Eu voi continua să vorbesc despre asta.  Sânt religiile pe lume, dragi prieteni, care trebuiesc schimbate.  Voi puteţi să vă rugaţi pentru pace...pentru ţările care sânt în război.  Asta nu v-a face nici o diferenţă atâta timp cât religiile ţin puterea.
     Şi aşa este asta, dragi prieteni, de aceea eu şi toţi ceilalţi care vin aici - Rafael, Gabriel, Maria, Metatron - de aceea este că noi continuăm să vă spunem mereu şi mereu că totul începe în sinea voastră.  Începe prin acceptarea puterii din sinea voastră.  Începe prin a recunoaşte cine sânteţi voi.
     Aşa cum ştiţi, asta este înspâimântător şi dificil ca să mergeţi în sinea voastră şi să spuneţi, “Ar putea Dumnezeu să creeze toate lucrurile pe care eu le-am creat?  Cum pot să fiu eu Dumnezeu şi să creezi război?  Cum pot să fiu eu Dumnezeu şi să creez durere pentru alţii?  Cum pot eu să fiu Dumnezeu şi să fiu ignorant câteodată...şi să nu înţeleg cum lucrurile sânt într-adevăr?”
     Da, dragi prieteni, înţelegerea adevărată a Dumnezeului este de compasiune totală.  TOTALĂ compasiune şi înţelegere că Dumnezeu a vrut să experienţeze război.  Dumnezeu a vrut să experienţeze uitarea a cine este el sau ea.  Dumnezeu a vrut să experienţeze cum a fost să meargă într-un trup minunat ca şi al vostru.  Dumnezeu a vrut să experienţeze creaţia voastră proprie. Asta este compasiune sau înţelegere.  Asta este Dumnezeu.  Şi asta este ceva ce voi nu o să citiţi niciunde în cărţile vechi şi religiile vechi care stăpânesc sufletele umanilor pe Pământ.
     Fiţi curajoşi unde mergeţi.  Fiţi curajoşi în a şti că VOI la fel Sânteţi Dumnezeu.  Voi ajungeţi într-un timp nou acum.  Divinitatea voastră este complet disponibilă pentru voi înşivă cu terminarea grilajului.  Voi nu aveţi nevoie de completarea grilajului ca să luaţi asta înăuntrul, dar, dragi prieteni, asta face pentru voi puţin mai uşor.
     Voi ajungeţi la un timp acum când voi completaţi ce a fost un ciclu foarte delicat şi foarte important - eliberarea vechiului.  Voi ajungeţi la o conştienţă a cine sânteţi voi într-adevăr, înţelegând  uneltele, înţelegând puterea pe care într-adevăr voi posedaţi.  Voi ajungeţi la o cale nouă şi diferită.
     Să nu vă împachetaţi în reguli acum, să nu uitaţi asta!  Să nu uitaţi să spuneţi la fiecare bărbat,  femeie şi copil, că ei posedă divinitatea lor proprie.  Asta nu este ţinută în biserici, şi nu este ţinută într-o carte. Ei nu trebuie să moară ca să-şi reamintească asta sau aceste experienţe.  Ei sânt divini, în Acum, în moment.  Să nu uitaţi aceste cuvinte astăzi.
     (Pauză)
     Oh, cât de mult îmi place să vă vorbesc! Cât de mult îmi place să merg cu voi adânc în înăuntrul vostru!  Cât de mult îmi place când voi îmi daţi voie să împart călătoria voastră cu voi.  Noi ne mutăm în ciclul următor, Shaumbra.
      Daţi voie să întroducem vizitatorul de astăzi.  Vizitatorul nostru este...noi  ştim că mulţi dintre voi simţiţi energia lui în timp ce eu vă vorbesc.  Este o energie care vine acum, o energie familiară, strălucitoare, care aşteaptă să intră, aşteaptă să fie complet prezent în acest spaţiu.  Luaţi un moment ca să simţiţi această energie.  Fiţi în momentul prezent în Acum.
     Inspiraţi şi simţiţi energia.  Să nu încercaţi să mergeţi la mintea voastră ca să aflaţi numele.  Simţiţi energia celui care este vizitatorul nostru în această zi.  Voi începeţi să aveţi această simţire.  Voi începeţi să simţiţi.  Noi dăm voie la vizitatorul nostru să vină în faţă şi să vă vorbească.
     (Pauză în timp ce Cauldre şi Tobias schimbă energiile)
     Salutare, dragilor, eu sânt Kryon în serviciul magnetic.  Eu vin la voi astăzi plin cu emoţii, într-adevăr aşa cum a spus Tobias, aşteptând să vin în faţă, păşind în spaţiul energetic de aici, aşteptând pentru oportunitatea să fiu prezent cu voi.  Voi toţi a-ţi lucrat cu energia lui Kryon, cu energia mea, ultimii ani.  Este o plăcere să vin la adunarea voastră de aici astăzi.  Eu îi mulţumesc lui Tobias şi la toţi ceilalţi pentru a-mi da voie să fiu aici în acest timp de completare.
      Eu sânt Kryon în serviciul magnetic, şi eu am fost aici pentru treisprezece ani.  În 1987, luna August, Arhanghelul Gabriel a trimis o chemare.  Gabriel a sunat din trompetă pentru toţi care au fost gata să se trezească, să vină înainte şi să facă munca aşa cum noi tranziţionăm în Energia Nouă.  Şi voi a-ţi auzit chemarea adânc în sinea fiinţei voastre.Voi a-ţi răspuns în felul vostru potrivit.
     Anturajul lui Kryon a auzit chemarea şi a auzit răspunsul vostru.  Şi în anul 1989, anturajul a venit pe Pământ să ajusteze grilajul în răspuns la schimbarea conştienţei voastre.  Munca a luat paisprezece ani în plin.  Şi la sfârşitul acestui timp voi o să aveţi potenţialul pentru toată puterea voastră divină, puterea divină care a stat în cocon de când a-ţi plecat de Acasă, aşteptând pentru timpul potrivit şi aşteptând pentru ca ciclul să fie complet, aşteptând să devină disponibilă vouă.
     Deci în anul 1989, anturajul a început munca.  La 1 Ianuarie 1992, Kryon a venit pe Pământ, cu prezenţa lui plină ca să înceapă cu adevărat munca lui de ajustare a grilajului.  Şi 144.000de umani au fost chemaţi să înceapă munca.  144.000 umani pe Pământ au fost chemaţi să fie în serviciu în timpul în care să înceapă procesul de ascensiune.  Asta a fost o mutare din Energia veche în Energia Nouă sau divinitatea.
     Şi 144.000 umani au răspuns.  Toţi care stau în această cameră, toţi care ascultă şi toţi care citesc aceste mesaje, şi toţi care au fost atraşi de munca mea, au răspuns.  Au fost 144.000 umani care au ales să intră în ascensiune.  Mulţi dintre aceştia nu au înţeles la nivelul lor intelectual ce a însemnat asta şi ce ar putea să determine.  Dar, 144.000 umani s-au oferit.
      Mulţi dintre voi a-ţi crezut că nu meritaţi asta.  Voi nu a-ţi gândit că o să fiţi aleşi.  Voi a-ţi gândit că o să fie altcineva.  Voi a-ţi gândit că corpul lor fizic se v-a dizolva şi evapora.  Dar, aşa cum a-ţi aflat asta nu este aşa.  A-ţi fost voi care a-ţi spus, “da”.  A-ţi fost voi care a-ţi făcut un pas înainte ca să mergeţi în ascensiune.  Au fost 144.000 de umani care au început procesul.  Şi, de atunci alţi 144.000 s-au alăturat şi încă alţii şi alţii.
     Eu, Kryon sânt aici ca să vă spun vouă, că cei care au făcut un pas înainte, cei care au ridicat mâna când Gabriel a sunat din trompetă, eu vă mulţumesc şi vă onorez pentru tot prin ce a-ţi trecut, pentru că a-ţi fost voi care a-ţi mers în ascensiune. Voi sânteţi cei care a-ţi început energia care a schimbat faţa Pământului, şi a schimbat tot univesul.
     Munca mea pe Pământ este aproape terminată.  Este un timp emoţional şi dificil ca să spun la revedere vouă.  Eu nu am fost niciodată în formă umană, dar eu am un aspect a cine sânteţi voi.  Dar, de ce m-am bucurat în tot acest timp a fost că am putut să fiu cu voi, şi eu nu am realizat că mă voi bucura şi experianţa asta aşa de mult.  Kryon s-a îndrăgostit de umani pentru care am fost în serviciu.  Noi am avut multe adunări şi un timp special împreună.  Este dificil pentru mine ca să plec.  Dar, munca mea este aproape completă.  De ce aş putea să mai stau când este timpul pentru voi ca să preluaţi asta?
     Da, într-adevăr Spiritul pe această parte a voalului plânge. Dar, eu voi fi întotdeauna cu voi.  Munca mea v-a fi într-un loc nou unde eu vă voi întâlni din nou, dar atunci într-un fel diferit.  Munca mea v-a fi în acel loc despre care fratele Tobias a vorbit, locul despre care Arhanghelul Mihail o să vorbească în lunile care vin.
     Este vorba despre Noul Pământ.  Kryon v-a merge pe acel loc, Pământul Nou, ca să vă ajut pe voi şi pe alţi îngeri să înfiinţaţi noul grilaj magnetic.  Dar, asta v-a fi diferit de tipul de grilaj ce aveţi pe Pământul asta.  O să fie mult mai diferit.  Grilajul Pământului Nou vă v-a permite să călătoriţi fără corp.  Acel grilaj vă v-a permite să creaţi aproape la viteza gândurilor.  Grilajul pe care eu voi instala vă v-a permite ca voi să fiţi totdeauna în comunicare şi conecţie cu fiecare parte a cine sânteţi voi, fiecare parte a Spiritului, toate în acelaşi timp.  O să fie o muncă de plăcere pentru mine şi anturajul meu.
     Dar, eu voi ţine minte în totdeauna timpul preţios pe care am avut noi împreună pe Pământ.  Eu voi ţine minte întotdeauna pe cei 144.000 care au răspuns la sunetul trompetei lui Gabriel, pe cei care s-au oferit cu curaj, fără frică, cei care s-au oferit în a servi Spiritul.  Eu voi fi în totdeauna în comunicare cu voi.  Eu voi fi în totdeauna conectat cu voi, dar v-a fi dintr-un loc diferit.
     În una dintre zile, voi o să veniţi pe Pământul Nou.  Voi o să veniţi să vă stabiliţi acolo.  Voi o să veniţi să vă jucaţi acolo.  Şi, voi o să veniţi ca să creaţi acolo.  Şi, eu vă voi recunoaşte pe voi.  Eu voi şti numele vostru la nivelul sufletului vostru.  Eu cunosc energia voastră.  Eu voi fi acolo ca să vă salut pe voi şi să lucrez cu voi încă odată.
     În timp ce eu am lucrat pe partea de afară a grilajului magnetic a Pământului, voi a-ţi lucrat pe grilajul cristalin a lui Gaia, grilajul corespondent care este în interiorul Pământului.  Felul în care a-ţi lucrat şi a-ţi afectat asta, a fost prin eliberarea trecutului, prin eliberarea energiilor a cine a-ţi fost în vieţile anterioare, prin eliberarea energiilor care erau legate aici.  Dragi prieteni, voi a-ţi lucrat pe grilajul magnetic cristalin a Pământului, în timp ce eu am lucrat pe grilajul magnetic ce înconjoară Pământul.  Împreună noi am creat o schimbare.  Noi am creat potenţialul nou. 
     Este o onoare pentru mine că am fost invitat de Tobias în această zi ca să fim cu voi.  Munca este aproape gata.  Eu îmi iau rămas bun de la voi cu dragoste şi în lumină.  Şi aşa este.
     (Pauză în timp ce Tobias se reîntoarce)
     Tobias:  Eu, Tobias, mă reîntorc, dragi prieteni, plin cu dragoste şi emoţie pentru Kryon, ştiind că noi l-am adus pe Kryon ca un musafir special în această zi.  Voi încă mai puteţi simţi energia lui Kryon în jurul vostru, înconjurându-vă, dansând cu voi.  Kryon a fost o parte importantă în toată munca voastră şi v-a continua să fie în Energia Nouă.
     Kryon pleacă de pe planeta asta fizică, dar merge să continuă munca voastră pe Pământul Nou.  Kryon îşi ia rămas bun de la voi în dragoste şi împuternicire astăzi când el împartă acest spaţiu cu noi.  Voi o să lucraţi cu această energie în timpul care vine.  Această entitate plăcută cunoscut ca Kryon, pleacă acuma ca să lucreze pe grilajul megnetic a Pământului Nou, un loc pe care voi o să mergeţi în timpul determinat.
     Şi, dragi prieteni, în sărbătorirea a ce a-ţi făcut voi, în sărbătorirea Pământului Nou, noi o să dedicăm discuţiile noastre luna viitoare, luna de naştere, noi dedicăm pentru Pământul Nou.  Noi o să vorbim despre atribuţiile Pământului Nou.  Noi o să discutăm ce am învăţat pe planeta Pământ, pe Gaia, care este adus pe Pământul Nou.  Noi o să vorbim despre potenţialul Pământului Nou.  Noi o să vorbim despre ce tip de teren de joacă este asta.
     Noi nu prea spunem în advans care v-a fi subiectul următor.  Dar, noi vrem ca voi să vă pregătiţi în anticipaţie!  Noi vrem ca voi să începeţi să simţiţi Pământul Nou care se construieşte chiar acuma.  Şi, noi o să discutăm asta în detalii.  Deci, vă rugăm să nu puneţi nici o întrebare despre asta astăzi.  Noi ţinem asta pentru luna viiotare.
     Şi cu asta, dragi prieteni, este timpul pentru Shoud.  Este timpul ca să spuneţi adevărul.  Este timpul pentru Cauldre ca să fie în centrul tuturor energiilor, cu cei care stau în această cameră şi cei care sânt conectaţi din toată lumea.
     Cauldre glumeşte cu noi spunând că astăzi este ca şi “Spectacolul lui Tobias”,(râsete din audienţă), cu toţi invitaţii şi vizitatorii.  El se plânge puţin că totdeauna trebuie să schimbă modul de comunicare.  Dar, asta ar trebui să fie natural pentru el şi pentru voi toţi...mergând de la o energie la alta.
     Noi luăm un moment aici, o pauză pentru ajustare.  Şi, după asta voi o să auziţi vocea voastră proprie.
     (Pauză)
     Shoud.  Noi sântem Shaumbra.  Noi sântem familie.  Noi sântem o singură voce şi multe voci.  Noi ajungem la un timp de completare, începutul unui nou ciclu, şi sfârşitul ciclului Vechi.  Noi ajungem la un timp când noi putem începe să fim cine sântem noi, şi când numai avem nevoie să ne ascundem.  Noi, Shaumbra, am făcut un lucru ascuns pentru mult timp, lucrând pe sinea noastră internă, lucrând la eliberări, lucrând să ajungem la noi înţelegeri şi înţelepciuni.
     Aşa cum Kryon a menţionat, noi am trecut printr-un proces care a luat 14 ani pentru completare.  Noi, Shaumbra, sântem puţin nerăbdători să ştim ce conţine asta, şi ce este în faţa noastră.  Noi ştim că completarea grilajului este aproape gata.  Noi nu sântem siguri dacă am învăţat tot ce trebuie să învăţăm.
     Ca Shaumbra, noi am înţeles că este timpul să mergem înainte.  Este timpul să acceptăm divinitatea noastră şi să fim tot ce sântem noi.  Noi am învăţat tot ce a fost important să învăţăm în aceşti ultimii ani, şi că noi ne-am ghidat pe noi înşine, şi că noi ne-am mutat în noi locuri, şi am lăsat casele noastre vechi.  Noi înţelegem că noi am schimbat şi relaţii.  Noi am trecut prin multe.
     Toate astea au fost conduse de sinea noastră proprie.  Toate astea au un scop şi un înţeles.  Toate astea au fost în răspuns la trompeta care a sunat, chemarea pentru cei care vor trece prin proces.  Noi, Shaumbra, înţelegem că noi ne-am oferit în serviciul total, fără nici o reţinere ca să fim primii ca să trecem prin acest proces, cu umilinţă, în linişte şi mult timp singuri, cu noi înşine.
     Noi înţelegem că prin tot ce am trecut a servit un scop pentru Tot Ce Este.  Noi înţelegem că prin tot ce am trecut asta ne-a dat o nouă înţelepciune şi o nouă înţelegere.  Noi înţelegem că ghidarea uriaşă de la sinea noastră divină ne dă nouă experienţe, ne dă nouă înţelegere.
     Acum vine timpul de acceptare.  Acum vine timpul pentru serviciul adevărat.  Acum vine timpul de acceptare a puterii noastre.  Aşa cum Kryon ne-a spus nouă, munca pentru grilaj este aproape gata.  Nu este nici un scop pentru a continua asta, nu avem nici un scop de a întârzia procesul. 
     Este timpul pentru noi ca să fim învăţători pentru care noi am dat acordul nostru, să fim prezenţi în plin, să fim acolo pentru alţii.  Este timpul pentru noi ca să ieşim de sub ascunziş.  Este timpul pentru noi de a fi, “Eu Sânt în Acum”.  Este timpul pentru noi să fim conştienţi pentru tot ce vine în realitatea noastră, să mergem în înăuntrul nostru, să aducem afară uneltele, să aducem afară puterea şi resursele ca să ne folosim de astea.
     Este timpul pentru noi ca să mergem afară în lume şi să facem munca noastră, munca de afară.  Noi am făcut multă  muncă internă pentru ultimii 14 ani, până la punctul la care noi aproape ne-am pierdut în asta.  Noi aproape am uitat de ce sântem aici şi pentru ce am fost noi de acord să facem.
    Este timpul pentru noi, pentru Shaumbra, ca să facem un pas înainte, să facem munca de serviciu pentru care noi am venit să facem în primul rând.  Este timpul pentru noi să scriem cărţile, să predăm în clase, să vorbim deschişi la oameni despre cine sântem noi, şi să le spunem că cine sântem noi poate să fie şi ei.  Şi, noi sântem Dumnezeu”.
     Munca gridului este aproape gata.  O parte din noi nu vrea să ştie de asta.  O parte din noi vrea să avem acea târâire pentru luni şi luni şi poate ani, că aşa noi putem să evităm inevitabilul.  Inevitabilul este de a fi Spirit în formă umană în moment.  Inevitabilul este să avem încredere în cine sântem, şi să nu permitem la nimeni să ţină nici o putere peste noi.
     Noi, Shaumbra, răspundem la a doua chemare a lui Gabriel.  Noi, răspundem la sunetul al doilea a trompetei lui Gabriel.  Este timpul pentru noi ca să facem munca noastră.  Noi ştim că asta o să vină la noi.  Noi ştim că oportunitatea, sau oamenii, sau înţelegerea sau pasiunea poate să vină la noi acum.
     Numai sânt scuze.  Grilajul este complet.  Noi ştim că este timpul să facem un pas înainte.  Noi ştim că sânt patru unelte pe care noi ne-am dat nouă înşine pentru porţiunea următoare a călătoriei noastre.  Noi ştim că este o familie în jurul nostru numit Shaumbra care o să ne suporte pe noi în asta.  Şi, noi ştim că nimeni numai poate să ia nimic de la noi.
     Nu este moarte.  Nu este nimeni care o să ţină puterea deasupra noastră.  Este timpul să facem munca noastră.  Pentru asta am venit noi aici.  De aceea este că noi stăm aici.  Noi sântem Shaumbra.  Noi sântem putere.
     (Pauză)
     Tobias:  Deci, eu, Tobias, revin pentru un moment ca să vă cer să îmbrăţişaţi energia de voi.  Îmbrăţişaţi energia a ce a-ţi împărţit cu voi înşivă în Shoud astăzi.  Noi putem vedea că câţiva dintre voi scărpinaţi capul vostru şi mirându-vă ce a-ţi spus astăzi! (Câteva râsete din audienţă)  Ceea ce a-ţi spus a fost, “Timpul este acum.  Gridul este complet”.
     Voi a-ţi făcut multă muncă internă, că voi aproape că a-ţi început să vă bucuraţi de această muncă internă.  Voi a-ţi făcut multe eliberări.  Noi vedem pe câţiva dintre voi care încearcă să găsească noi lucruri ca să elibereze şi de care nu este nevoie. (Râsete din audienţă)  Ce a-ţi spus vouă înşivă în Shoud, a fost că este timpul să ajungeţi la platou, aşa cum a-ţi spune voi.  Este timpul să începeţi ciclul nou şi munca nouă.  Este timpul să fiţi Dumnezeu în formă umană, acum.
     Împărţiţi asta unul cu altul.  Noi am mai spus asta altă dată. În grupul vostru, în Internet...spuneţi unul la altul.  Experienţele încă mai sânt dificile câteodată.  Dar, atunci când unul spune cum este să fiţi complet prezenţi, să aveţi o muncă puternică şi plină, atunci ceilalţi o să aibă confidenţă şi o să încerce şi ei.  Vorbiţi unul cu altul, Shaumbra.
     Ce a-ţi auzit că a spus Kryon, Kryon care a fost emoţional...eu nu l-am văzut niciodată aşa înâbuşit.  Ce a-ţi auzit că a spus Kryon...şi noi vom repeta şi confirma că au fost 144.000 umani chemaţi să facă munca.  Asta este o ecuaţie matematică a ce se poate lua pentru a începe procesul apocalipsului...ridicarea voalului...schimbând ceea ce a fost...de a scăpa de iluzie. 144.000 pe întreaga planeta Pământ au răspuns, câţiva conştienţi, câţiva la nivelul interior.
     Noi astăzi le vorbim lor.  Noi astăzi ne uităm la ei.  Fiţi mândri a cine sânteţi voi.  Pentru cei câţiva dintre voi care spuneţi, “Oh, nu este posibil că am fost eu.  Nu cred că tu îmi vorbeşti mie Tobias, pentru că eu doar am început să fac această muncă”.  Voi greşiţi.  Voi sânteţi aceia.  Voi sânteţi cei care a-ţi răspuns.
     Şi, după asta procesul a început, şi ce ne-a uimit pe noi toţi pe această parte a voalului...oh, asta nu a fost limitat la 144.000. Liniile erau adânci, oamenii aşteptau, umanii aşteptau, vrând să facă parte din proces.  Şi, aşa cei 144.000s-a extins, şi au fost mai mulţi şi mai mulţi.  Şi zilnic vin mai mulţi.  Ei pot să audă sunetul trompetei ce a sunat în 1987.  Acestora le-a luat un timp ca să audă asta. Ei acuma aud asta.
     Este o schimbare care i-a loc pe Pământ.  Este o schimbare.  Este despre completarea grilajului.  Este despre voi să posedaţi divinitatea voastră proprie.  Este multă muncă de făcut.  Multe schimbări vor veni în viaţa voastră acum.  Voi o să fiţi întrebaţi să divinitatea voastră şi să folosiţi asta în următoarele luni care vin.
     Noi ne vom reîntoarce într-un moment să răspundem la întrebările  voastre.  Dar, dragi prieteni, înţelegeţi că în toate ciclurile vieţii voastre pe Pământ, în special în acest ciclu, şi în special în cei foşti 14 ani, voi nu a-ţi fost singuri.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved