SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 3: TRĂIND ÎN DOUĂ LUMI”
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
13 OCTOMBRIE 2002

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi continuăm să menţinem şi să împărţim această energie împreună.  Noi ne uităm la voi.  Chiar şi cei care citesc acest material, noi putem să vă vedem.  Noi ne uităm la voi,şi noi vedem multă dragoste în inima voastră.  Noi vedem o dorinţă de împlinire a promisiunilor.  Noi vedem o înţelegere pentru alţii şi pentru Pământul vostru şi pentru călătoria prin care trec toţi.
     Voi într-adevăr sânteţi pionieri, cei care aleg şi trec prin ceea ce nu a fost cunoscut până acum câţiva ani în urmă.  Dar, acum voi şi noi şi Tot Ce Este, ajung la înţelegerea a ce înseamnă şi ce este această Nouă Energie.  Noi toţi ajungem să înţelegem potenţialul de integrare a divinităţii, integrarea că “Şi Voi Sânteţi Dumnezeu” în viaţa voastră de umani pe Pământ.
     Acest moment este ca un cadou.  Momentul în care noi sântem chiar acuma, este un dar pentru noi.  Noi dăm înapoi vouă darul dragostei şi înţelegerii.  Fiind în moment ca şi acuma, asta deschide noi oportunităţi, deschide potenţiale ceea ce nu a fost posibil până acum de a realiza.
     Fiind în moment aşa cum stăm noi acum, aşa cum a-ţi spus voi în Shoud, permite fiinţei voastre întregi să vină înapoi în balanţă.  Asta permite ca înţelegerea şi priceperea ce stă dedesubtul suprafeţei,să vină la suprafaţă.  Fiind în moment asta permite ca cuvintele să fie spuse dar,care nu au nevoie de cuvinte în jurul lor. Asta permite energiei să treacă prin acele cuvinte care nu au nevoie de explicaţii.  Ca umani voi încă vreţi să exprimaţi cuvinte cu înţelegere şi definiţie pentru tot.  Dar, voi învăţaţi că fiind în moment,energiile sânt mult mai puternice decât cuvintele.
     Înainte ca să trecem la întrebări şi răspunsuri, Arhanghelul Gabriel vrea să vă vorbească.  Deci, noi îl rugăm pe Cauldre, (Geoffrey Hoppe) să fie deschis şi să fie în moment. El câteodată  devine nervos.  Dar, el spune că el şi voi toţi sânteţi deschişi să-l primiţi pe Gabriel care o să vă vorbească pentru un moment.
     (Pauză, în timp ce Cauldre se pregăteşte ca să medieze pe Gabriel)
     Arhanghelul Gabriel :  Eu sânt Gabriel din Ordinul de Arc.  Eu cunosc pe fiecare dintre voi foarte bine.  Cu fiecare am lucrat cu mult înainte ca voi să veniţi pe acest loc numit Pământ.
     Eu sânt un aspect din voi, dar eu la fel am identitatea mea personală.  Eu sânt aspectul din voi care respiră viaţă într-un nimic.  Eu sânt aspectul din voi care dă viaţă la ceea ce nu a fost înainte.  Eu sânt aspectul din voi care naşte Noul.
     De aceea este că eu am lucrat cu voi toţi aşa de strâns.  De aceea este că eu am sunat din trompetă pentru aşa un timp lung, ca să vă reamintesc zi după zi şi noapte de noapte, sunând din  trompetă pentru trezirea voastră, reamintându-vă că cine sânteţi, reamintându-vă despre timpul pe care am petrecut împreună.  Când trompeta a sunat, atunci a fost timpul ca voi să vă aduceţi aminte, timpul pentru voi ca să mergeţi la nivelul următor.
     De aceea este că voi sânteţi aici.  Şi de aceea este posibil pentru mine ca să las energiile Ordinului de Arc să stea la picioarele voastre în această zi.  De aceea este posibil pentru mine ca să împart energia mea cu fiecare dintre voi.
     Împreună noi dăm viaţă la divinitate, la împlinire, la Creaţia a Doua.  Noi dăm naştere la Creaţia a Doua în acest moment pe care noi împărţim.
     Fiecare dintre voi a fost de acord la nivelul vostru divin ca să fie un învăţător.  Ca învăţători voi o să arătaţi la alţii cum să trăiască, cum să trăiască indiferent dacă ei sânt în Energia Veche, care poate este potrivit pentru ei, sau cum să trăiască în Energia Nouă, sau cum a-ţi spus voi în Shoud astăzi, cum să trăiască în ambele lumi în acelaşi timp.
     Voi sânteţi învăţătorii vieţii.  Voi exprimaţi ceea ce voi a-ţi învăţat.  Voi comunicaţi asta la alţii.  Voi încurajaţi pe aceştia să se exprimă, să comunice, să trăiască.  Împreună cu toţii construim Energia Nouă.  Dar, asta este grupul.  Voi sânteţi legiunea de îngeri cu care am lucrat aşa de strânşi, preparând pentru acest timp în care sântem acuma.
     Eu sânt aici.  Eu sânt capabil să aduc energia mea mai aproape de voi.  Eu sânt aici ca să vă dau puterea şi înţelegerea şi la fel să vă încurajez ca să puneţi astea în viaţă şi să le trăiţi.
     Eu sânt Gabriel din ordinul de Arc.  Şi aşa este.
     (Tobias se reîntoarce)
     Tobias:  Într-adevăr, este o onoare ca să-l avem pe acest drag, drag prieten care se alătură nouă pentru această porţiune a călătoriei voastre.  Este o mare onoare pentru mine Tobias, să lucrez cu voi şi să lucrez cu toţi ceilalţi care au venit şi care continuă să vină.  Înţelegeţi că este o mare onoare şi o mare bucurie pentru călătoria voastră.  Înţelegeţi că voi într-adevăr trăiţi în două lumi în acelaşi timp - este chiar o experienţă!
     Şi să înţelegeţi că este mult de învăţat despre a trăi în moment.  O să fie dificil pentru la început.  Voi o să fiţi atraşi înapoi în acele maşini, metaforul despre care v-am spus în călătoria voastră, şi să călătoriţi în josul drumului, gândind tot timpul, “Cum să stau în moment?  Cum să stau în moment?”  Voi o să trebuiască să vă opriţi la marginea drumului.
     Acum, vreau să vă spun că asta nu înseamnă că voi nu o să fiţi ocupaţi.  Din contră, o să fie mai multă activitatea decât înainte!  O să fie mult mai mult de făcut, mult mai mult să jonglaţi, mult mai mult să staţi în balanţă cu asta.  O să fie mai mulţi oameni care o să vină în viaţa voastră şi mai multe oportunităţi.
     O să fiţi nevoiţi să triaţi cu ce să staţi şi la ce să daţi drumul.  Chiar dacă asta este un stop de recreere, o să fie totuşi o mai mare activitate.  Mulţi care sânt în călătoria lor o să se oprească. Voi o să fiţi acolo ca îngeri umani, învăţători în Energia Nouă.
     Cu asta noi vă cerem ca să veniţi în faţă şi să ne povestiţi sau să ne întrebaţi.
     Întrebarea de la Shaumbra 1: Tobias, eu sânt foarte curios despre Kryon şi crearea grilajului.  Poţi să ne spui ceva mai mult, cum o să ne afecteze asta pe noi şi dacă este o cale de a ne conecta sau reconecta la grilaj?
     Tobias:  Într-adevăr, nu a fost Kryon care a creat grilajul, dar a fost Kryon care a avut responsabilitatea pentru ajustare în răspuns la schimbarea vibraţiilor umanilor.  Kryon a venit acum câţiva ani în urmă ca să facă ajustarea finală.  Asta vă va permite ca într-adevăr să posedaţi şi să ţineţi divinitatea voastră.
     Grilajul magnetic este ca o şosea de energie care se intersectează şi care înveleşte întregul Pământ. Sânt puncte specifice pe grilaj.  Sânt proprietăţi fizice, magnetice şi electrice la grilaj.
    Kryon a venit cu un anturaj din toate părţile acestei creaţii ca să ajusteze asta.  Asta permite o eliberare a energiei pe care voi puteţi să aduceţi în viaţa voastră.
     Acum voi spuneţi, “Cum ne conectăm la asta?”  Voi  totdeauna a-ţi fost conectaţi cu asta, dar voi nu a-ţi fost capabili să folosiţi potenţialul în plin a energiilor.  Voi sânteţi conectaţi la asta, şi acum puteţi să mânuiţi toate energiile care sânt disponibile.
     Asta nu a fost posibil în trecut.Dacă voi a-ţi fi încercat să aduceţi înăuntrul aceste energii,astea ar fi ars circuitul vostru, ar fi ars trupul vostru fizic, mental şi emoţional.  Dar, acum voi sânteţi capabili ca să mânuiţi aceste energii.
     Deci, Kryon face ultimele ajustări.  Şi după asta este după voi ce faceţi cu asta.  Este după fiecare uman pe Pământ ce să facă cu acest nou potenţial.  Nimic nu este reţinut acum.  Este tot al vostru.
     Cum realizaţi asta?  Într-adevăr, voi totdeauna sânteţi conectaţi, dar cum realizaţi acest potenţial de energii care sânt în grilaj?  Fiţi în moment.Aşa cum a-ţi spus în Shoud astăzi, este ca să respiraţi adânc.  Este ca să simţiţi.  Este ca să fiţi în moment.  Este să realizaţi că voi atrageţi totul la voi.
     Acum, noi nu vrem să vă vedem pe voi toţi Shaumbra să mergeţi afară şi să încercaţi să scrieţi o carte şi să aveţi clase despre cum să vă conectaţi cu această energie şi să o faceţi să lucreze.  Asta o să vină la voi.  Este aşa simplu.  Vine la voi.
     Atunci, voi puneţi în efect, în viaţa voastră, dar depinde de situaţia pe care o aveţi la mână.  Atunci, voi respiraţi viaţă în asta.  Voi daţi viaţă prin fiinţa voastră. Prin toate sensurile voastre fizice şi divine, voi permiteţi ca această energie să vină la suprafaţă.  Asta este ce noi spunem că magia începe.  Asta este unde voi puteţi face lucruri ce voi a-ţi crezut că niciodată nu este posibil, şi să înţelegeţi lucruri ce voi nu a-ţi fi putut înţelege înainte.
     Aşa cum staţi în moment, voi o să realizaţi că energiile potentiale divine o să fie mai mult disponibile.  Într-un fel este o combinaţie de energii a grilajului, energia grilajului Pământului şi  divinitatea voastră care infloreşte în sinea voastră şi astea se intersectează ca să creeze un nou potenţial uriaş.
     Întrebarea de la Shaumbra 2:  Eu nu ştiu dacă întrebarea asta este potrivită, dar sânt singură că tu ai să-mi spui dacă asta nu este.(Râsete din audienţă)  Noi avem un prieten care a trecut prin multe experienţe cu noi în această viaţă, şi eu cred că şi în alte vieţi.  Şi acuma el este pe un drum deviat.  Eu câteodată gândesc că îl eliberez  pe el, îi dau drumul.  Dar, după asta el totdeauna se reîntoarce în viaţa noastră la un punct anume.  Asta ne supără.  Eu nu ştiu precis dacă el face parte din acele lucruri pe care noi ar trebui să lăsăm să continuă să meargă.
     Tobias:  Este o întrebare potrivită...
     Shaumbra 2: Mulţumesc.
     Tobias...pentru ca Tu să răspunzi! (Râsete din audienţă)
     Shaumbra 2: Oh! (Râsete) Păi...
     Tobias:  Deci, ce vrei să faci cu cel care se încrucişează cu drumul din viaţa ta, care pleacă în alte direcţii dar, mereu se reîntoarce?
     Shambra 2:  Vai, asta este foarte dificil.  Când el nu este în jur atunci este uşor să-l eliberez.  Şi atunci începem să-l uităm, dar el se reîntoarce.  Şi este multă energie acolo atunci când el este în jur.
     Tobias:  Dă-ne voie să adaugăm părerea noastră la asta.
     Shaumbra 2:  Mulţumesc.
     Tobias:  Acel drag uman, care într-adevăr a fost cu tine în multe vieţi anterioare, se bazează pe tine.  El se bazează foarte mult.  Aşa cum tu dai drumul lui,cu adevărat să dai drumul, el poate atunci să vină înapoi la tine puţin diferit.  Aici este - cum poţi să spui în termene psihologice - este un lucru de codependenţă ce ia loc.  Eliberează-l şi el poate să vină înapoi la tine ca nou.  El poate să vină înapoi la tine acuma ca student sau un copil, în loc să fie cel care încearcă să disturbă toate energiile.
     Dar, dedesubtul acestora, acel drag uman înţelege şi vede balanţa ce este în sinea ta.  El se bazează pe tine.  În timp ce el pleacă şi joacă în alte locuri şi încearcă noi experienţe, el totdeauna vine înapoi, pentru că tu, într-un fel, eşti o casă energetică pentru el. Deci, el o să vină înapoi.
    Dar, când el vine înapoi, încearcă să-i pui întrebări.  Întreabă-l pe prietenul tău ce gândeşte şi ce simtă şi prin ce trece, şi atunci ascultă.  Ascultă.  Tu ai să înţelegei.  Şi când începi să auzi vocea lui, el o să ajungă la noi înţelegeri în sinea lui.  Dar, într-adevăr, este timpul ca să eliberez pe acest uman din calea Energiei Vechi în care tu ai relatat cu el.
    Shaumbra 2:  Ce înţelegi prin eliberare?
     Tobias:  În inima ta, din inima ta, vorbeşte lui. Dă voie lui să ştie că este timpul pentru el să se bazeze pe energia lui proprie.  În inima ta, spune că tu numai ai nevoie de această legătură a Energiei Vechi care a creat acea codependenţă.  În inima ta, spune-i lui că el este liber şi tu eşti liberă.  Aşa este cum tu trebuie să eliberezi.
     Întrebare de la Shaumbra 3: (Un băiat care este în jur de zece ani). Salut Tobias.  Dualitatea este încă o mare parte din viaţa multor prieteni de ai mei.  Ai tu ceva sugestii sau idee pentru mine ca să pot ajuta pe ei fără ca ei într-adevăr să ştie sau să-i sperii pe ei? (Râsete din audienţă şi aplauze şi chicotirile lui Tobias)
     Tobias:  Într-adevăr, dualitatea este o cutie de nisip minunată ca să jucaţi cu ea.  Sânt mulţi, mulţi umani care încă se mai bucură să se joace cu asta.  Nu este nimic de spus lor.  Când ei sânt obosiţi să se joace cu acea cutie de nisip, ei o să vină la voi.  Ei o să vină la voi.
     Voi chiar că o să vreţi pentru voi înşivă, pentru Shaumbra, să vă jucaţi câteodată în dualitate.  Dar, voi o să găsiţi că aşa cum voi vă mutaţi în Energia Nouă că voi nu o să fiţi strânşi în asta, că voi puteţi să mergeţi să vă jucaţi când vreţi, dar voi nu o să fiţi potmoliţi în asta.
     Ce să spui la prietenii tăi, pentru cei care mai sânt aici?  Iubeşte-i pentru ce fac ei.  Iubeşte-i pentru ce ei crează.  Şi ei o să vină la voi cu întrebare la timpul potrivit.
     Întrebare de la Shaumbra 4:  Tobias, întrebarea este direct pentru Gabriel.  Ai fost tu Gabriel care ai venit şi ai stat pe patul meu?  Ai fost tu care ai pus Cartea de Flăcări în mâna mea?  Şi dacă ai fost tu, ce este ceea ce tu vrei ca eu să ştiu, şi pe care eu nu am priceput?
     Tobias: Gabriel spune că a fost el, dat au fost şi alţii.  A fost Yeşhua (Iisus)  A fost Metatron, într-adevăr şi alţii care te-au cunoscut de pe partea cealaltă a voalului, a căror nume tu nu ai recunoaşte în acest moment.  Dar, a fost un grup care a venit.  Ei au încercat să-ţi dea speranţă şi să-ţi spună să nu fi înspăimântat spunându-ţi că timpul şi energia nu prea a fost bun.
     În timp ce tu ai fost entuziastic şi ai vrut să mergi în împlinire,    a fost foarte încet atunci din cauza conştienţei celor din jur.  Conştienţa masei nu prea a fost gata pentru tine.  Ei au spus să fi paşnic.  Ei ţi-au dat energie de speranţă, spunându-ţi că timpul o să vină, că o să vină.  Şi ei toţi dau din cap acuma şi spun că acum este timpul.  Este timpul ca să te reîntorci la viaţă.
     Întrebare de la Shaumbra 5:  Dragă Tobias, ceva s-a întâmplat de când eu am fost la prima şcoală (Şcoala Cercului Crimson 1: Înafara Cercului) anul trecut în Noiembrie.  Eu nu prea ştiu să exprim asta în cuvinte, dar eu primesc aceste senzaţii care sânt cumva energetice, cumva ca şi când mă uit la munţi sau pomi, sau primesc senzaţia unui prieten. Eu nu văd imaginea lor, dar eu primesc impresia vibraţiei lor.  Şi eu am vorbit despre asta la o discuţie locală a unui grup de Shaumbra.  Eu nu ştiu ce înseamnă asta.  Cu cât mai mult stau în Acum şi inspir adânc asta devine şi mai profund.  Asta este ca şi când eu vreau să sun pe cineva...eu primesc impresia...senzaţia...a orice este...eu nu ştiu ce este...şi atunci eu nu am nevoie să-i chem pe ei.  Poţi să spui ceva despre asta?
     Tobias:  Într-adevăr, aşa cum tu şi alţi Shaumbra se deschid, voi deveniţi mult mai senzitivi.  Voi începeţi să vorbiţi, voi începeţi comunicarea în Limbajul Ah.  Şi nu este nevoie de cuvinte la acest punct.  Ele sânt transmise pe nivele diferite.
     Voi vă deschideţi la senzitivitatea voastră, deci voi vedeţi, simţiţi şi auziţi, şi aveţi sens şi gustaţi toate acele lucruri mai mult ca înainte.  Voi sânteţi mai perceptivi la oameni şi simţurile lor, şi drumul lor.  Voi sânteţi mult mai perceptivi la Gaia.  Voi sânteţi mult mai perceptivi la tot ce este în jurul vostru.  Şi aceste energii se ridică, aceste alarme energice din sinea voastră vă face atenţi de o situaţie, o atenţie pentru voi ca ei să primească energia voastră, dragostea voastră şi binecuvântările voastre.
     Dar, aşa cum voi experienţaţi de multe ori, nu este nevoie de cuvinte.  Voi lucraţi într-adevăr în Limbajul Ah.  Voi într-adevăr lucraţi cu asta.  Şi poate asta este puţin necomfortabil la început.  Voi nu sânteţi siguri ce înseamnă aceste alarme de energii.  Dar, asta doar vă face atenţi că o acţiune ia loc la nivele multidimensionale.  Asta este.
     Shaumbra 5: Are asta de a face cu “Terra”?
     Tobias:  Nu necesar.  Are de a face simplu cu deschiderea divinităţii voastre din sinea voastră.
     Întrebare de la Shaumbra 6:  Tobias, întrebarea este; atacul meu de panică de acum două săptămâni are de a face cu această deschidere?  Şi cum pot să fiu eu mai prezent, să fiu conştient şi să nu mă duc înafara realităţii cu asta?
     Tobias:  Această panică, atacuri pe care tu şi mulţi alţii se confruntă acuma...voi vă mutaţi în Energia Nouă şi deodată este ca şi cum Energia Veche vă trage înapoi.  Asta încearcă să vă tragă înapoi, cauzează anxietate.  Asta vă duce la uimirea voastră că ce faceţi, vă miraţi dacă este o nebunie să trăiţi în Acum,în loc să mergeţi pe vechiul drum liniar a Energiei Vechi.
     Noi ştim că mulţi dintre voi aveţi aceste anxietăţi.  Asta vă trezeşte în mijlocul nopţii sau vă opreşte peste zi.  Asta este ritmul de viaţă de oprire/începre de a trăi în două lumi în acelaşi timp.  Ca să vă uşuraţi astea, cel mai uşor lucru ca să trăiţi în moment este simplu să respiraţi adânc.
     Voi nu puteţi crea momentul în mintea voastră.  Voi simplu puteţi crea asta fiind acolo.  Asta înseamnă să fiţi prezenţi în plin în tot ce faceţi.  Fiţi prezenţi în plin în fiecare moment...dacă voi sânteţi la lucru...dacă voi sânteţi aici Shaumbra...sau dacă sânteţi singuri în natură...fiţi complet prezenţi şi complet în viaţă.  Gabriel vine în acest timp ca să spună la toţi ca să inspiraţi viaţa, inspiraţi viaţa în tot ce faceţi.  Asta vă ajută să eliberaţi discomfortul sau nebunia sau atacurile de anxietate.
     Shaumbra 6:  Încă o întrebare Tobias.  Pe copii pe care eu îi învăţ, cei cu tulburare deficită , şi cu distractibilitate mare...au ei o funcţiune în toate schimbările ce se întâmplă?  Şi cum putem noi să redirecţionăm astea?
     Tobias:  Într-adevăr, într-un sens, mulţi dintre ei iau pe ei însuşi inbalanţa energetică a celorlalţi umani.  Ei absoarbe asta în sinea lor, ajutând să transmute asta, ajutând să aducă asta înapoi în balanţă care este în serviciul multora.  Recunoaşteţi asta, şi voi o să începeţi să vedeţi lucrurile în ei cum nu a-ţi văzut niciodată înainte.
     Alţii din ei împing tare în sinea lor să schimbă de la energia lor veche, veche, veche şi karma veche în Nou.  Asta cauzează văzând pe dinafară o nebunie sau imbalanţă.
     Înţelegeţi, din nou, ei lucrează foarte,foarte tare şi încearcă să îndeplinească multe lucruri într-un scurt timp.  Ajutaţ-i să înţeleagă lucrurile aceste simple...lucruri simple, ca să trăiască în moment, sau respiraţia adâncă.  Voi o să ştiţi ce cuvinte să folosiţi.  Pentru voi toţi Shaumbra, voi nu trebuie să citaţi cuvintele lui Tobias sau Gabriel sau a celorlaţi.  Voi o să ştiţi în cuvintele voastre proprii ce să spuneţi lor, la părinţii lor, şi la ceilalţi.
     Dar, noi vă întrebăm acum specific ca să continuaţi această muncă, să continuaţi drumul pe care sânteţi.  Voi v-aţi întrebat de multe ori dacă asta este unde ar trebui să fiţi. Dar, este foarte mult ce voi puteţi spune la alţii, să-i învăţaţi şi o să învăţaţi şi voi, şi atunci voi puteţi să spuneţi asta la ceilalţi Shaumbra aşa cum continuaţi această muncă.
     Întrebare de la Shaumbra 7:  Tobias, eu nu ştiu dacă ai fost tu sau Gabriel, dar unul dintre voi a spus mai înainte că atunci când noi terminăm viaţa aici şi părăsim corpul nostru fizic, că noi o să putem alege ca să venim înapoi şi să fim învăţători, sau să mergem pe Pământul Nou care se crează.  Toată lumea pe acest Pământ o să aibă la dispoziţie această alegere?
     Tobias:  Asta este o întrebare excelentă şi noi o să vorbim despre asta mai detailat în alte sesiuni.  Ca răspuns la întrebarea ta,am fost eu, Tobias, care am spus asta.  Asta nu se aplică la toţi umanii în acest timp.  Asta este pentru Shaumbra, pentru cei care se conectează într-un fel sau altul la aceste cuvinte. Asta permite mie oportunitatea  ca să arăt că noi avem mult de discutat aici, este foarte mult despre Shaumbra.  Nu este despre alţi umani, pentru că călătoria lor este diferită de a voastră acum.
     Dar, legat de ce ai spus tu, despre a face o selecţie ca să veniţi înapoi pe acest Pământ, sau să mergeţi pe Pământul Nou, asta înseamnă un mesaj la toţi Shaumbra.
     Shaumbra 7:  Poţi să ne dai o infomaţie cum o să fie cu ceilalţi umani?
     Tobias:  Ei încă sânt traşi foarte tare de ciclul lor propriu de karma şi de energia Pământului de a veni înapoi pe acest Pământ Vechi.  Noi am amintit puţin despre asta în comunicarea din luna trecută.  Sânt cei care îşi părăsesc corpul fizic, şi într-un sens ei nu vin înapoi pe partea noastră a voalului să petreacă ceva timp aici.  Ei sânt atraşi înapoi pe Pământ ca un magnet puternic, înapoi într-un corp nou, foarte repede.  Cei care încă mai merg în Energia Veche o să se găsească că ei vin înapoi pe Pământ. Ei caută să aibă un corp.  Ei caută împlinire pe drumul lor propriu.
    La un punct anume ei o să vină la voi.  Ei o să vină la Shaumbra.  Ei o să vină la cei care acum merg în Energia Nouă.  Ei vor să ştie cum să elibereze ciclul karmic vechi pentru care ei vin înapoi pe Pământ mereu şi mereu.
     Atunci este ocazia ca voi să spuneţi că ei pot să iasă din ciclul karmic vechi oricând ei doresc.  Ei nu o să vă creadă imediat. Ei gândesc că mai întâi trebuie să aibă toate retribuţiile, trebuie să plătească pentru toate vinovăţiile lor.  Dar, asta este simplu, ei trebuie doar să spună că vor să termină cu ciclul lor karmic.
     Aşa cum am spus, noi o să vorbim mai mult despre Pământul Nou în una dintre sesiunile care vin.  Dar, este o alegere interesantă.  Noi am urmărit pe câţiva care au trecut pe partea noastră, care au avut oportunitatea să vadă ambele.  Este interesant de observat ce ei aleg.  Şi noi o să păstrăm asta pentru o altă discuţie. (Râsete din audienţă)
     Întrebare de  la Shaumbra 8:  Tobias, eu m-am întrebat, pot eu după ce am terminat aici, pot eu să stau mai mult timp pe partea cealaltă a voalului şi după aceea să vin înapoi aici, şi după aceea să mă duc pe Pământul Nou? (Râsete din audienţă)
     Tobias:  Noi am vrea să te întrebăm pe tine, bazat pe momentul în care stai acuma, “Ce ai vrea tu să alegi?”
     Shaumbra 8:  Păi, după ce am terminat aici, vreau să stau mai mult timp cu voi, după aceea să vin înapoi aici, şi după aceea să merg pe Pământul Nou. (Râsete din audienţă)
     Tobias:  Noi toţi râdem pe partea noastră a voalului.  (Mai multe râsete)  Şi Gabriel a spus; “Tipic uman”. (Mai multe râsete)  şi, ce dacă noi spunem că nu este un potenţial ca să faci tu toate astea simultan?
      Shaumbra 8:  Oh!
      Tobias:  Şi cu asta, dragi prieteni, noi nu vrem să vorbim despre asta, pentru că noi acuma adunăm doar informaţii.  Noi avem destul de mult ca să spunem despre Pământul Nou. Dar, noi o să vorbim despre asta într-un alt timp, în timp potrivit. Dar, atunci o să vorbim mai mult şi sigur o să fie multe întrebări.
     Dar, noi spunem un singur lucru.   Voi toţi vizitaţi Pământul Nou noaptea în somnul vostru, în visele voastre.  Voi ajutaţi să construiţi acest loc nou.  Voi mergeţi acolo, şi lucraţi cu Gabriel, donatorul de viaţă.  Şi voi lucraţi cu Metatron, şi lucraţi cu Amael, şi Uriel şi Rafael şi toţi ceilalţi din Ordinul de Arc,ca să infiinţaţi acest loc nou.  Deci, voi deja simţiţi asta.  Noi o să vă ajutăm să aduceţi  asta la suprafaţă atunci când venim înapoi din nou să discutăm.
     A fost o plăcere ca şi întotdeauna să fim cu voi şi să împărţim cu voi acest moment.  Acest moment poate să fie...această energie care este aici...această dragoste...poate să fie mereu aici.
     Noi vă iubim mult.  Şi voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI ASA ESTE !
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved