SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 2: NU ESTE MOARTE”
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
14 SEPTEMBRIE 2002

 

     Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în acest spaţiu, în energia care s-a creat de zile şi săptămâni până acuma.  Noi ne-am adunat împreună ca să împărţim energiile, să învăţăm şi să simţim.
     Ce este ce a-ţi spus vouă înşivă în Shoud 2, astăzi?  Ce înţelepciune a-ţi împărţit cu voi înşivă?  Este, că nu există moarte.  Nu este moarte.  Este doar viaţă, şi este ca să trăiţi în moment.  Este ca să trăiţi viaţa în plin.  Este să trăiţi viaţa în bucurie.  Este să trăiţi viaţa fără nici o condiţie, nu bine, nu rău, nu mirându-vă dacă a-ţi făcut un lucru bun sau rău.
     Voi o să simţiţi asta în fiinţa voastră.  Esenţa voastră v-a împărţi asta cu voi.  Esenţa voastră vă v-a călăuzi.  Esenţa voastră este cu voi.  Este voi.  Nu există moarte.
     Cei care au venit aici astăzi, musafirii noştri, au fost cei care nu demult au lăsat trupul lor pe Pământ.  Ei cred foarte mult în moarte, cred în lucruri ca ziua judecăţii, sau de a face lucruri bune sau rele.  Ce au văzut ei a fost un grup de umani care au exprimat faptul că nu este moarte.  Poate, trupul fizic vă va părăsi într-o zi.  Dar, acum, dragi prieteni, pentru că esenţa voastră intră în voi şi are permisiunea să intră în voi, asta înseamnă că nu este moarte în ciuda faptului că voi a-ţi gândit că este.
     Vedeţi voi, cei care au venit aici astăzi şi care stau în Cercul al Doilea...ei sânt îngrijoraţi de faptul că identitatea lor ca umani a murit.  Oh, moartea fizică se întâmplă repede la mulţi.  Un moment voi sânteţi pe Pământ şi în momentul următor, voi sânteţi aici!  Este vorba doar de pierderea identităţii voastre, tot de ce v-aţi ţinut numele de pe carnetul de conducere, a cine a-ţi crezut că a-ţi fost. Dar, voi Shaumbra, voi a-ţi învăţat că sânteţi mult mai mult decât acea persoană care se uită în oglindă sau care stă în scaun.
     Voi a-ţi învăţat să eliberaţi limitarea identităţii voastre şi să deveniţi întregi şi compleţi.  Eliberând identitatea voastră veche umană, voi începeţi să acceptaţi pe voi înşivă.  În acest fel drumurile sânt deschise pentru voi ca să începeţi să acceptaţi tot ce sânteţi voi, spiritul vostru, toate experienţele pe care voi a-ţi avut..totul.  Atunci frica de moarte o să vă părăsească. 
     Şi acum voi puteţi trăi.  Voi puteţi trăi fiecare moment în plin.  Voi puteţi trăi fiecare suflare pe care o luaţi.  Voi puteţi trăi fiecare moment, fără să aveţi grijă ce ziua de mâine aduce.  Asta o să vină la voi, toate acele lucruri.
     Abundenţa...o să fie aici.  Asta este rezultatul trăirii voastre.  Abundenţa este rezultatul exprimării voastre în fiecare moment din timp.  O să fie acolo.  Dacă concentrarea voastră este pe abundenţă, asta vă v-a evita.  Voi totdeauna încercaţi să aveţi abundenţă, sau încercaţi să aveţi bucurii sau încercaţi să aveţi sănătate, dar niciodată nu a-ţi fost şi nu a-ţi realizat.
     Nu este moarte.  Este doar tranziţie.  Este doar eliberare şi reînnoire.  Nu este moarte.  Este doar o schimbare.  Este doar reînnoire şi trăire.
     Daţi voie să trăim aici acest moment.
     (Tobias se mută într-o stare meditativă şi ritm hipnotic)
     Inspiraţi în acest moment.
     Acest moment...inspiraţi înăuntrul, dragi prieteni...şi eliberaţi...expiraţi înafară.
     Inspiraţi viaţa.  Inspiraţi viaţa prin voi.
     Inspiraţi reînnoire.  Daţi voie ca reînnoirea să treacă prin toată fiinţa voastră fizică cât şi prin conştienţa voastră.
     Inspiraţi viaţa Acum.  Vedeţi cât este de uşor.
     Aşa cum inspiraţi, auziţi şi a doua inspiraţie.  Asta este esenţa voastră, spiritul vostru, divinitatea voastră.  Esenţa voastră la fel inspiră şi respiră.  Asta este ataşat vouă cu fiecare suflare ce luaţi.  Fiecare suflare ce eliberaţi, voi cedaţi asta la tot ce sânteţi voi.  Voi inspiraţi divinitatea înăuntrul.  Asta inspiră pe voi înăuntrul.
     Voi inspiraţi asta înăuntrul.  Acum, urmează inspiraţia următoare pentru voi.  Voi inspiraţi divinitatea înăuntrul.  Acum asta devine voi.
     Voi şi Spiritul.  O singură suflare.  Înăuntrul şi înafară, în acest moment, şi cu simţire.  Plin cu viaţă.  Toate celelalte lucruri de care voi vă îngrijoraţi...toate sânt balansate în acest moment în timpul pe care noi inspirăm.
     (Tobias se reîntoarce la vorbirea ritmică normală)
     Este simplu, drgai prieteni.  Voi o să mergeţi afară pe această uşă, poate o să fiţi loviţi cu nişte condiţii Pământeşti, condiţii umane.   Voi poate o să uitaţi pentru un moment.  Dar, mâine, sau poate ziua următoare voi o să vă aduceţi aminte ce am spus şi ce am făcut împreună.
     În moment, suflarea de acum, este punctul abundenţei.  Asta este punctul de balanţă.  Asta este punctul de unitate cu voi înşivă.  Sinea voastră Înaltă nu este undeva departe de voi sau într-o altă galaxie.  Nu este nici un zid care să desparte pe voi de tot ce sânteţi voi.  Este doar o suflare în momentul de Acum.  Asta vă aduce pe voi înapoi, împreună.  Aşa este.  Voi o să găsiţi toate lucrurile că o să vină la voi.  Tot de ce aveţi nevoie în viaţa voastră umană v-a veni la voi.  O să fie acolo.  Voi  o să realizaţi că nu este moarte.  Este numai viaţă.
     Şi cu asta noi sântem încântaţi să răspundem la întrebările voastre.
     Întrebarea de la Shaumbra 1:  Un prieten de al meu cu multiplă scleroză s-a sinucis acum câţiva ani.  Întrebarea mea este, ce se întâmplă cu oamenii care se sinucid, când ei trec dincolo?  Este diferit faţă de ceilalţi care au o moarte naturală?
     Tobias:  Este  multă dezbatere în societatea voastră despre sinucidere.  Noi spunem asta foarte simplu vouă.  Umanul este posesorul fiinţei lui/ei.  Ei pot să facă orice aleg ei.  Dacă ei aleg sinuciderea, ei sânt salutaţi pe partea noastră tot aşa ca şi cum cineva moare de orice tip de moarte.  Nu este nici o judecată pe partea noastră despre sinucidere.
     Conştienţa în care s-au aflat ei în momentul trecerii pe partea noastră v-a determina nivelul lor de vibraţie atunci când ei ajung pe partea noastră.  Dacă ei au fost plini cu supărare şi furie, supărare şi furie vor avea atunci când sosesc pe partea noastră.  Dacă ei au fost plini cu înţelegere pentru ei înşişi, ei o să arate înţelegere când ei ajung la noi.  Mulţi oameni care se sinucid sânt plini cu înţelegere pentru ei înşişi în ciuda tristeţii şi durerii prin care trec ei.  Este uşor să lucrăm cu ei. 
     Este ceva vinovăţie în ei.  Ei gândesc, că poate ei au făcut rău că s-au sinucis.  Dar, dragi prieteni, nu este nici o judecată pe partea noastră.  Este viaţa voastră.  Voi puteţi să jucaţi cu ea, să o trăţi, sau să luaţi oriunde voi doriţi.  Noi o să vă iubim oricum.
     Întrebare de la Shaumbra 2:  Prietenul meu are o tumoare la creier.  Cum o să fie el din privinţa sănătăţii şi care este viitorul relaţiei noastre?
     Tobias:  Asta este o altă AFD (râsete din audienţă), de, A Fi Determinat.  Sânt experienţe pe care fiecare uman îşi dă lui/ei înşişi.  Este experienţa de tumoare pe creier pe care dragul de el îşi dă lui însuşi.  Dar, din nou, asta se întâmplă în moment.  El poate să aleagă să se vindece.  El poate să aleagă să-şi agraveze condiţia lui.  El poate să aleagă să ajungă la noi înţelegeri.  El şi-a dat lui însuşi această imbalanţă ca să ajute pe el însuşi să se oprească pentru un moment, şi să ajute pe el să meargă într-un moment liniştit şi să considere unde să meargă în această viaţă.  Este după el.
     Tu...tu eşti o lumină pentru el.  Tu poţi să pleci de aici cu tot ce ai învăţat despre tine şi despre viaţă.  Şi, fără să spui multe cuvinte, tu poţi să fi în prezenţa lui.  Prin tine el o să vadă cum este să trăieşti.  Şi atunci alegerea este după el.  El poate să aleagă să trăiască în plin, sau poate să aleagă să vină înapoi pe partea noastră a voalului.
     Ştiţi voi că asta este cea mai mare problemă ce umanii au?  Asta ne lasă perplex.  De ce nu alegeţi voi viaţă şi să o trăiţi?  De ce alegeţi voi să fiţi în durere dacă voi nu aveţi nevoie de asta nicicum?  Nu este karma.  Nu sânt păcate.  Dar, câteodată umanii se simt vinovaţi şi ei îşi pun acele lucruri pe ei înşişi.
     Voi puteţi sta în faţa partenerilor voştri, dragilor, şi să fiţi un exemplu pentru ce viaţa este în momentul de Acum, trăind în fericire şi în împlinire.  Pentru a trăi este uşor.  Dar, umanii fac asta foarte complicat!  Deci, răspunsul pentru întrebarea ta este de A Fi Determinat.  Răspunsul este după el.  Şi cu tine aici ca Shaumbra, cea care reflectă lumina şi viaţa...asta o să-l ajute să vadă mult mai clar alegerea lui.  Noi îţi mulţumim şi vă onorăm pe amândoi.
     Întrebarea de la Shaumbra 3:  Tobias, poţi să-mi dai ceva informaţii despre entităţile(stafii) care se lipesc de fiinţa noastră?  Eu înţeleg că sânt fiinţe care sânt atraşi de lumina noastră şi ei se lipesc de noi şi trăiesc ca substituiţi prin noi.  Ai tu ceva sugestii pentru protecţie şi de a îndepărta pe aceştia?
     Tobias:  Într-adevăr, şi asta este o întrebare la care sântem încântaţi să răspundem.  Tu ai întrebat despre aceste entităţi care se ataşează de umani, şi de viaţa voastră.  Ei o să facă parte din viaţa voastră, într-un sens, pentru că voi permiteţi asta lor.  Sânt foarte multe entităţi care voi numiţi stafii, cei care nu au un trup fizic, dar în acelaşi timp ei nu au plecat din dimensiunea Pământului, aşa cum am spus înainte, ei hoinăresc pe Pământ. Ei se ataşează de umani care acceptă şi co-operază cu ei.
     În general ei nu se ataşează de cei care sânt bine balansaţi, iluminaţi umani, ca şi voi.  Ei încearcă să se ataşeze de oameni cu vibraţie joasă.  Ei deobicei se ataşează de tavernele, birturile şi locuri unde se folosesc multe feluri de droguri.  Voi o să găsiţi acele entităţi în acele locuri pentru că ei sânt comfortabili cu acea vibraţie joasă.  Acei umani sânt deschişi pentru ca acele entităţi să se ataşeze de ei într-un fel.
     Sânt alţii care sânt fascinaţi de călătoria voastră şi ei vor să facă parte din asta.  Ei gândesc că dacă se ţin tare de voi, atunci voi o să-i ajutaţi ca ei să ascende şi să se transforme.  Dar, noi am realizat că ei nu pot să se ţină pentru o perioadă lungă.  Este ca şi cum voi a-ţi pune mâna pe o tigaie fierbinte.  Asta o să le rănească după un timp şi ei atunci dau drumul la tigaie. 
     Noi vă sugerăm la toţi Shaumbra să nu vă necăjiţi din cauza acestor entităţi.  Dacă ceva...dacă este o influenţă, aşa cum mulţi a-ţi avut, asta nu este de la entităţi rămase pe Pământ.  Astea sânt de la aspectele voastre înşivă din trecut care nu vor să dea drumul.  Ei încearcă să se ţină de identitatea lor, ei încearcă, chiar că ei sânt morţi, ei încearcă să continuă să trăiască în voi şi prin voi şi ei încearcă să influenţeze viaţa voastră.  Cam asta se întâmplă cu voi Shaumbra.
     Dacă simţiţi influenţa acelor entităţi care se lipesc de voi, atunci eliberaţi-i.  Dacă ei nu vor să plece atunci ordonaţi să plece la naiba afară din energia voastră! (Râsete din audienţă)  Şi ei trebuie.  Dacă voi sânteţi puternici în sinea voastră, ei trebuie să plece.  Ei o să ţipe şi o să lovească.  Şi ei o să cauzeze ceva tulburări în viaţa voastră.  Dar, când voi luaţi divinitatea voastră proprie şi o posedaţi, ei trebuie să plece. Ei trebuie să plece.
     Oh, ei o să vă spună altceva.  Ei o să spună că ei pot să stea şi să vă controleze.  Dar, posedaţi divinitatea voastră.  Şi, spuneţi-le că ei trebuie să plece.  Lor le este frică de moartea identităţii lor.  Ei ştiu deja că ei au murit, dar ei vor să continue să trăiască în identitatea lor veche!  Ei nu realizează că este mult mai mult la asta decât identitatea a ceea ce ei gândesc.  Ei sânt mult mai măreţi decât ei gândesc că sânt.  Spuneţi-le să plece.
     Întrebare de la Shaumbra 4:  Salut, Tobias.  Eu aş vrea să cer ceva ajutor sau ceva sugestii.  Tu ţi-ai construit  o casă frumoasă pentru tine însuţi (aşa cum Tobias a mentionat mai devreme în această comunicare)  Eu caut o casă nouă pentru mine.  Eu mă bucur pentru orice ai de spus mie.  Mulţumesc. (Cel care a întrebat se pregăteşte să plece de la microfon)
     Tobias:  Acum, noi te rugăm să vii înapoi şi spune-ne, “Ce ai vrea să ai”?
     Shaumbra 4: Uh, oh!
     Tobias:  Descrie nouă casa pe care o vrei.
     Shaumbra 4:  O casă mică cu pomi, un pârâiaş în spatele casei şi ceva animale în jurul ei. (Este similar cu descrierea casei lui Tobias) (Râsete din audienţă)
     Tobias: Chicotând:  Acea casă nu este de vânzare! (Mai multe râsete)  Noi am vrea ca tu să creezi pentru tine ceva mai mare, ceva fără limită, ceva ce este reflecţia a tot ce ai fost tu şi tot ce eşti acuma.  Eşti gata să aduci asta în viaţa ta?
     Shaumbra 4:  Da, sânt.
     Tobias: Fără nici o rezervaţie?
     Shaumbra 4: Fără.
     Tobias:  Fără să te simţi vinovată?
     Shaumbra 4: Fără.
     Tobias:  Într-adevăr.  Deci, crează şi noi o să fim acolo pentru tine.  Toţi Shaumbra o să fie acolo aşa cum tu creezi pentru tine. Dar, fă asta fără limită.  Fără să pui o limită.  Tu eşti unde trebuie să fi.  Tu eşti aici pentru că totul a fost programat.  Totul a venit împreună în acest timp.  Deci, noi îţi cerem să trăieşti ca o regină, ceea ce eşti.
     Shaumbra 4:  Muţumesc.
     Întrebare de la Shaumbra 5:  Salut Josif în Israel şi salut Tobias.  Eu am avut o oportunitate care a venit în drumul meu în care o carte ar fi fost scris despre adevărul, despre cine a fost fratele meu.  Procesul  despre moartea lui a lăsat o impresie falsă, peste tot, despre cine a fost el.  Eu mă întreb dacă asta a fost o agendă sau o intenţie de adevăr.  Intenţia mea este în jurul afirmaţiei, a cine a fost el pentru ca fiica lui să poate să accepte asta.
     Mie nu-mi pasă cum oamenii vor reacţiona sau dacă îşi schimbă gândurile lor despre el.  Este vorba despre adevărul în legătură a cine a fost el şi că nu s-a spus asta.  De fapt, opusul problemei este ce s-a întâmplat.  Deci eu mă mir dacă asta este ca o agendă?  Şi ce simtă fratele meu Johnny despre asta?
     Tobias: Şi întrebarea pe care noi o punem este: “Cum te simţi tu despre asta?  Care este simţământul tău despre acest proiect?”
     Shaumbra 5: Simţământul meu este afirmativ.  Eu mă simt clar că nu am o agendă.  Eu vreau doar adevărul să se ştie, cine a fost el, pentru că el a fost o persoană minunată, tot timpul disponibil.  Au fost multe informaţii incorecte.  În acelaşi timp asta cauzează ceva intensitate în tatăl meu, mi-e frică că o să aibă un atac de cord.  Asta aduce la suprafaţă toată  furia şi altele, chiar dacă el spune că trebuie să facă asta.  Dar, eu nu sânt clar în treaba asta...eu mă îngrijorez cum Johnny se simtă despre asta, dacă asta este posibil.
     Tobias:  Tu ai griji în sinea ta despre asta.  Şi într-adevăr tu spui că ai claritate despre asta.  Dar, noi nu vedem asta.  Este multă confuzie despre această problemă, confuzie despre ce să faci.  Noi nu îţi dăm nici o opinie a noastră pe care drum să mergi, să laşi asta doar să fie sau să aduci asta afară într-o carte, sau orice altă metodă pe care ai.
     Dar, noi stăm aici cu fratele tău drag care îţi cere un singur lucru. (Pauză).  Mai întâi el îţi trimite dragostea lui.  Dar, el spune ca tu să continui cu viaţa ta.  El este balansat în viaţa lui de aici.  El o să vină înapoi pe Pământ foarte curând, foarte curând.  Şi el doreşte să trăieşti viaţa ta  şi să nu te îngrijorezi despre acele lucruri.  Acele lucruri erau apropriate.  Într-adevăr, şi el a făcut parte din acea configuraţie ca şi restul jucătorilor.  El vrea să se reîntoarcă pe Pământ şi să te vadă ca pe cineva din familie, care nu este cuprins în trecut, dar care trăieşte momentul.  Aşa vrea el să te vadă pe tine.
     Întrebarea de la Shaumbra 6:  Mulţumesc Tobias, pentru tot efortul tău astăzi.  Viaţa mea este plină cu abundenţă, mulţi prieteni, multă comunitate, şi multe lucruri materiale şi multe feluri de dragoste.  Dar, partea cu banii este cea dificilă.  Asta aşteaptă până la ultimul minut.  Şi în ultimul timp, nu a fost acolo, nici chiar în ultimul minut.  Eu mă întreb dacă tu poţi să răspunzi la asta.
     Tobias:  Într-adevăr, şi asta este o problemă, această problemă de abundenţă financială, această problemă de abundenţă, atinge pe mulţi Shaumbra.  Şi, voi învăţaţi.  Voi încă mai folosiţi căile vechi ca să atrageţi asta la voi.  Noi însă vă spunem, la voi toţi că este simplu când staţi în moment.  De ce aveţi nevoie în moment, o să vină la voi.  Nu pentru că voi expectaţi asta, nu lucruri de care nu aveţi nevoie în călătoria voastră.  Dacă aveţi nevoie de o casă comfortabilă, asta o să fie acolo.  Dacă aveţi nevoie de partea financiară în călătoria voastră, o să fie acolo.  Asta vine la voi.
    Asta este cel mai problematic lucru pentru voi toţi.  Voi învăţaţi să permiteţi la energie să vină la voi în ultimul minut.  Asta este adevărata acceptare în care voi trăiţi şi plănuiţi să continuaţi să trăiţi.
     Shaumbra, voi gândiţi prea mult despre moarte.  Voi gândiţi să plecaţi de aici.  Ce se întâmplă atunci?  Asta înseamnă că curgerea vieţii se opreşte.  Când voi vă gândiţi ca să veniţi înapoi pe partea noastră...noi nu spunem că este prin sinucidere, dar noi spunem că voi ştiţi când este timpul ca să vă întoarceţi, sau poate voi vreţi să veniţi înapoi?  În acest caz lucrurile în viaţa voastră încep să moară, ca şi frunzele de pe copaci care mor.  Ele pierd energie de la sursă.  Ele încep să cadă. Dacă voi vă întrebaţi, să staţi sau să plecaţi, voi atunci tăiaţi curgerea vieţii.
      Când voi începeţi să trăiţi în fiecare moment, toate energiile o să vină la suprafaţă, ca şi prin copac, prin ramurile lui şi până la frunze.  Şi voi deveniţi abundenţi din nou.  Este foarte simplu, dragi prieteni.  Să ştiţi că voi sânteţi aici.  Să ştiţi că voi trăiţi în fiecare moment.  Asta o să vină la voi.
    Întrebare de la Shaumbra 7:  Bună ziua Tobias.  De la alegerile prezidenţiale, eu mă văd că sânt foarte sceptic despre totul ce se audă la ştiri.  Şi eu aş aprecia câteva informaţii despre Bush, despre războiul cu Irac.
     Tobias:  Asta este simplu, simbolic pentru conştienţa umană.  La acest punct dorinţa este doar pentru câţiva umani, care sânt prinşi în dualitate, care îşi zbărnăiesc sabiile lor ca să facă ameninţări.  Asta este apropriat, într-un sens, asta este timpul de completare a gridului.  Toate lucrurile nerezolvate o să vină la suprafaţă.  Şi sânt multe probleme nerezolvate pe plan mondial.  Multe probleme.
     Toate acestea aduc o oportunitate unică pentru toţi umanii care citesc ştirile sau ascultă la ştiri ca să gândească despre acest proces, acest lucru numit “război”.   Au fost războaie.  Au fost bătălii, de foarte mult timp înainte ca voi să veniţi pe Pământ.  Ce umanii fac este să treacă prin acele experienţe care s-au întâmplat de foarte mult timp înainte, înainte ce voi a-ţi venit pe Pământ şi de când a-ţi ajuns la noi înţelegeri şi noi înţelepciuni.  Voi aveţi o oportunitate unică ca să vă uitaţi la dualitate, la importanţa -sau ne-importanţa războiului - şi cum să trăiţi împreună ca o comunitate globală.
     Noi am întrebat Shaumbra să nu se roage pentru nici o parte.  Noi v-am cerut ca să mergeţi în sinea voastră, să fiţi balansaţi în divinitatea voastră proprie.  Asta poate să facă conştienţa să se schimbe ca orice altceva.  Când voi vă rugaţi pentru o parte, voi adăugaţi dualitate la asta.  Dacă vă rugaţi ca toate aceste activităţi să se oprească, poate voi nu înţelegeţi valoarea ce se petrece acolo.  Dar, când voi mergeţi în sinea voatră, când mergeţi în înăuntrul vostru pentru balansare şi completare în voi înşivă, asta schimbă conştienţa până la punctul acela că poate nu o să fie nevoie de război.
     Acest conflict o să se continue până la sfârşitul anului, poate o să meargă şi în anul următor.  Asta este simplu din cauza tuturor schimbărilor care au loc cu ajustarea finală a gridului în acest timp.
     Conducătorii voştri şi chiar dictatorii voştri sânt o reflecţie a conştienţei voastre proprii.  Voi sânteţi cei care îi alegeţi.  Voi sânteţi cei care îi puneţi într-un birou, voi sânteţi cei care îi permiteţi spaţiul de a fi dictatori.  Când voi vă uitaţi la conducătorii voştri, voi într-adevăr vă uitaţi la voi înşivă, într-un fel la naţiunea voastră, şi la comunitatea voastră.  Ei sânt cine sânteţi voi.
     Noi nu facem nici o predicţie a ceea ce o să se întâmple în lunile următoare, deşi s-ar putea să fie o călărie sălbatică pentru voi toţi!  Noi nu luăm partea nici unei părţi.  Asta este simplu o expresie a dualităţii.  Noi vă sugerăm vouă să staţi în centrul vostru prin acest timp dificil, prin acest război dificil, prin timpul financiar de sus şi în jos, prin timpul în care mulţi oameni în jurul vostru îşi pierd balanţa.
     Întrebarea de la Shaumbra 8: Salut Tobias.  Asta este o continuare a întrebării anterioare.  Este o referinţă la situaţia politică curentă în lume şi rolul Shaumbrei şi a lucrărtorilor de iluminare mergând în lume cu adevărul nostru şi încrederea noastră în pace, şi punând asta afară în lumea fizică.
     Tobias:  Şi cum ai vrea să faci asta? (Râsete din audienţă).
     Shaumbra 8:  Să merg afară în lume şi să spun adevărul meu.
     Tobias:  Şi care este adevărul tău? (Râsete din audienţă şi de la cel care întreabă)  Este adevărul tău o agendă?  Este adevărul tău bazat pe o carte?  Sau, este bazat pe ce ai descoperit pentru tine însuţi?  Cum te exprimi şi cum împarţi ceea ce ai descoperit pentru tine, şi în sinea ta?
     Shaumbra 8:  Eu împart dragostea mea ceea ce pun afară pentru toată lumea, pentru toate partidele care sânt implicaţi în asta.  Şi întrebarea mea este...totul este cuprins în acea linie între faptul de a sta în adevărul tău şi de a lua acţiunea afară în lume.
     Tobias:  Într-adevăr.  Şi ce se întâmplă aici în acest proces , este că tu nu  trebuie să faci aproape nimic până ce asta nu vine la uşa ta.  Şi atunci este timpul să dansezi cu asta.  Ce noi înţelegem prin asta, că nu este nevoie să fi vigilent.  Nu este nevoie să mergi afară şi să proclami la lume că ei trebuie să facă un lucru sau altul.
     Ce am spus tot timpul la Shaumbra, este să învăţaţi să menţineţi divinitatea voastră.  Atunci oamenii o să vină la voi, rând pe rând, sau în grupuri şi poate în grupuri largi.  Ei o să vină să vadă ce este ceea ce voi aveţi.  Ei o să fie inspiraţi de divinitatea voastră proprie fiind exprimat prin condiţia voastră umană şi nu prin cărţi, cuvinte sau orice fel de demonstraţie.
     Asta este o Energie Nouă, şi este diferit faţă de cea veche.  Voi nu trebuie să mergeţi afară şi să fluturaţi steaguri sau semne.  Voi nu trebuie să încercaţi să salvaţi lumea.  Lumea este bine.  Lumea joacă un joc chiar acuma, având o distracţie de sine stătătoare.  Când cei care sânt obosiţi să joace acel joc o să vină la voi, atunci este timpul pentru voi să lucraţi cu ei.  Atunci este timpul.
     Noi iubim pe Shaumbra mult, pentru că voi vreţi să faceţi multe.  Voi vreţi să fiţi activi.  Voi vreţi să mergeţi afară şi să schimbaţi lumea.  Dar, dragi prieteni, lumea care este gata pentru schimbare, o să vină la voi.  Atunci, v-a fi momentul în care o să ştiţi ce să faceţi.
     Mulţi dintre voi întreabă, “Ce aş putea să fac eu Tobias când eu o să aud bătăi în uşa mea şi oamenii o să vină  la mine?  Ce aş putea să fac?”  Voi trebuie să fiţi în moment.  Şi dacă încă nu sânteţi siguri ce să faceţi, dacă răspunsul nu a venit la voi, staţi cu ei în moment şi inspiraţi înăuntru viaţa.  Este un lucru minunat.  Atunci o să ştiţi ce să faceţi.
     Noi vă onorăm, pentu că voi vedeţi durerea în lume.  Şi, voi vedeţi potenţialul lumii care o să devină un loc de dragoste adevărată.  Voi vedeţi lumea devenând un loc unde fiecare uman o să ştie cine este şi că ei fac parte din unitate.  Ziua aceea soseşte.  Asta o să i-a ceva timp.  De aceea este că voi sânteţi aici.  De aceea este că toţi Shaumbra sânt aici - să ajute unul pe altul, şi atunci o să ajute pe restul.  Ei o să vină la voi. În acelaşi timp Shaumbra staţi acolo, staţi unde sânteţi.  O să fie un timp dificil ce o să vină.  Sânt multe imbalanţe pe care noi vedem de pe partea noastră.  Noi nu ştim încă ce o să aleagă umanii ca să experienţeze.  Dar, noi putem vedea că poate o să fie un timp de călărire. Posedaţi divinitatea voastră.  Şi înţelegeţi, dargi prieteni, că nu există moarte.  Fiţi plini de viaţă în fiecare moment.
     Noi o să revenim luna viitoare.  În acelaşi timp, noi o să megem cu voi prin multe experienţe.  Noi o să fim aici ca să impărţim totul cu voi.  Dar în acest timp să înţelegeţi, că pentru cei sute de suflete care au trecut pe partea noastră, ei au văzut ceva ceea ce ei nu au văzut înainte pe Pământ.  Voi a-ţi făcut o diferenţă.  Ei o să vorbească despre asta pe partea noastră.  Ei o să-şi aducă aminte de asta când o să se întoarcă pe Pământ în formă umană.
     Noi vă iubim şi voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI AŞA ESTE!
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved