SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 2:  NO DEATH”
“SHOUD 2:  NU ESTE MOARTE”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
14 SEPTEMBRIE 2002

 

     Tobias: Şi aşa este dragă familie, dragă Shaumbra, că noi ne adunăm din nou în spaţiul nostru sacru şi divin.  Voi sânteţi printre primii care vă mutaţi, ceea ce noi numim Energia Nouă a Pământului.  Asta dă mie o mare plăcere în această zi pentru Shoud-ul al doilea, timpul în care voi vă mediaţi pe voi înşivă.
     Eu iubesc momentul când noi intrăm în spaţiul vostru, când noi ne adunăm, când ne invitaţi în locul vostru, când voi într-adevăr puteţi să deschideţi inima voastră.  Eu iubesc sunetul muzicii voastre, (ce sa- cântat înainte de a începe comunicarea).  Asta spune povestea călătoriei voastre.  Eu iubesc felul în care voi staţi în anticipaţie ca să petrecem timpul împreună!
     Timpul nostru împreună mi se pare foarte scurt, dar, dragi prieteni, noi sântem totdeauna cu voi.  Noi mergem alături de voi, şi împărţim timpul şi experienţele cu voi.  Câteodată eu pot să stau aici şi să inspir dragostea ce voi emanaţi, dragostea ce vine din inima voastră.
     Toţi de pe partea asta a noastră înţeleg că călătoria în care sânteţi este dificilă şi problematică.  Noi ştim că este câteodată când voi a-ţi gândit că a-ţi eliberat tot, şi după aceea voi aflaţi că încă mai aveţi de eliberat.  Când voi a-ţi gândit că a-ţi eliberat totul, voi aflaţi că încă mai este de eliberat ceva karmă strămoşească. Voi ştiţi că erau timpuri înainte ca voi să veniţi pe Pământ, şi încă mai căraţi karma la cel mai adânc nivel din fiinţa voastră.
     Dar, voi continuaţi.  Voi continuaţi călătoria.  Voi continuaţi, ştiind că munca pe care o faceţi este importanăt pentru fiinţa voastră, pentru esenţa voastră.  Este foarte important pentru alţi umani care sânt prezenţi pe Pământ în acest timp şi pentru cei care vin după voi.  Munca voastră este foarte importantă pentru Tot Ce Este, pentru Spirit şi pentru toţi ceilalţi.
     Voi ajungeţi la o nouă înţelegere a cine într-adevăr sânteţi.  Nu este umanul pe care vedeţi în oglindă.  Nu este vorba despre carnea şi oasele voastre.  Nu este umanul care are un nume.  Nu, este vorba de ceva mult mai mult decât toate astea.
     Deci, nouă ne place timpul pe care împărţim cu voi.  Şi noi avem mult mai mult de discutat astăzi, mult de împărţit cu voi.
     Noi vă cerem, dragi prieteni, să aduceţi energiile voastre laolaltă cu noi.  Noi vă cerem să ţineţi mâna îngerilor care au venit în această cameră astăzi.  Noi o să vă explicăm într-un moment cine sânt aceşti îngeri şi de ce sânt ei aici.  Dar, noi vă cerem să ţineţi mâna întinsă lor, daţi voie să vă atingă, să vă ia mâna, ca  ei să atingă un Divin Uman, şi să simtă pentru un moment cum este vibraţia voastră, să vă simtă pe voi.  Ei vin aici, ca să înveţe de la voi, să înveţe cum este să fiţi într-o călătorie aşa încredibilă, şi să fiţi în acest spaţiu şi să ajungeţi la o nouă înţelegere a voastră.
     (Pauză)
     Şi acum, dragi prieteni, eu, Tobias vă cer ca să întindeţi mâna la umanul care stă lângă voi.  Ţineţi mâna lor pentru un moment preţios.  Simţiţi energia lor.  Simţiţi cum este călătoria lor.  Oh, nu prin creierul vostru...dar, simţiţi prin inima voastră.  Oh, o energie se mută când voi întindeţi mâna la celălalt, cum ţineţi mâna lor, şi  cum îi atingeţi pentru un moment!  Asta aduce împreună toată energia de Shaumbra în această cameră.
     Şi acum, dragi prieteni, întindeţi braţele voastre înafară.  Atingeţi mâinile acelora care se conectează cu noi în acest moment prin internet.  Simţiţi-i.  Şi pentru voi toţi care ascultaţi sau citiţi asta, întindeţi mâinile afară ca într-adevăr să vă integraţi cu Shaumbra în acest moment, în acest timp.  Şi acum pentru voi toţi, întindeţi braţele înafară şi ţineţi aşa.  Ţineţi energia acestui moment pentru toţi care o să citească aceste cuvinte sau aude aceste cuvinte în zilele care vin.  Ajutaţi-i să înţeleagă că şi ei sânt în acest moment chiar acuma aşa cum sânteţi şi voi, că ei nu sânt singuri şi că sânt alţi umani care sânt divini.  Sânt şi alţi umani care merg în Energia Nouă.  Oh, noi mulţumim pentru voi toţi aici, şi pentru toţi care vă conectaţi şi împărţiţi acest moment din timp.
     Noi câteodată dorim ca să fi fost o cale mai diferită de comunicare, nu numai cuvinte umane.  Voi învăţaţi...voi învăţaţi să faceţi asta.  Voi învăţaţi să deschideţi inima voastră, să înţelegeţi un nou nivel, nu numai a minţii dar, a întregii voastre fiinţe.
     Acum, dragi prieteni, aşa cum auzim pe Cauldre (Geoffrey Hoppe), vorbind la acele seminare, astea se întâmplă în acum.  Astea se întâmplă în acum.  Este dificil să pre-pregătiţi un seminar care o să i-a loc în următoarea două luni, sau şase luni de acum.  Oh, voi puneţi poate o denumire pentru acel seminar.  Voi poate scrieţi cuvinte pe o pagină.  Şi Cauldre vrea să facă acele cartonaşe. (Râsete din audienţă).  Dar, asta nu este felul Energiei Noi.  Energia Nouă este despre moment şi despre Acum.
     Dacă vreţi să folosiţi un titlu pentru un seminar care se va ţine în următoarele zile sau luni, asta o să fie, de “A Fi Determinat”. (Râsete din audienţă)  A fi determinat în momentul când voi sosiţi.  Prostuţ uman, Cauldra, el gândeşte  că poate să plănuiască toate aceste lucruri. (Mai multe râsete).  Noi ştim că asta îl face pe el nervos, şi noi ştim că şi pe voi Shaumbra, vă face nervos ca să trăiţi în moment.
     Voi totuşi vreţi să aveţi un plan în buzunarul din spate.  Sau poate voi vreţi să aveţi cartonaşe în computerul vostru.  Dar, când voi intraţi în acel moment din timp, atunci o să aveţi o înţelegere şi realizare despre ce voi într-adevăr aveţi nevoie.  Voi puteţi doar să ştiţi în avans de ce aveţi nevoie.  Asta se V-A întâmpla numai într-un moment.
     Când voi staţi în moment, şi când voi nu aveţi nici o frică, şi când voi sânteţi deschişi la spiritul vostru şi divinitatea voastră...în acel moment toate răspunsurile vor ieşi.  Soluţia este deja acolo.  Asta simplu aşteaptă pe voi ca să întâmpinaţi.  Înţelegeţi voi ce vrem noi să spunem?
     Seminarele Shaumbrei şi comunicările o să fie în momentul de “A Fi Determinat”, până ce voi şi celelalte partide ajung să fie în scenariu.  Numai este nevoie de subiect în avans.  Nu discuţii pre-determinate.  Fiţi în moment.  Aşa o să aveţi strălucirea aurie, iluminarea, lucrul de a “şti în sinea voastră”, acel “ah,hah”, care spune că sânteţi în locul potrivit.
     Pentru cei care sânt învăţători şi vindecători, se aplică acelaşi lucru.  Este acelaşi.  Noi ştim că mulţi dintre voi încercaţi să analizaţi, să faceţi o citire pe ei înainte ca ei să intră pe uşa voastră, încercând să aflaţi ce trebuie făcut înainte ca ei să ajungă acolo.  Voi ne întrebaţi pe noi.  Voi întrebaţi sufletul lor Îngeresc, “Ce este ceea ce eu trebuie să ştiu despre acest client sau despre această clasă?”  Dar, voi nu o să auziţi nici un răspuns, înafară de A Fi Determinat în moment. (Râsete din audienţă)
     Poate asta vă înfricoşează puţin pe voi Shaumbra.  Voi a-ţi fost învăţaţi să plănuiţi totul în viaţa voastră.  Dar, acum este să trăiţi în moment cu adevărat.  Şi când acel client ajunge la uşa voastră şi voi staţi de vorbă cu el sau ea înainte ca să începeţi sesiunea, atunci voi o să ştiţi.  Atunci o să vină totul ca o inundaţie în raze aurii.  O să fie totul arătat vouă în acel moment.  Voi o să ştiţi exact de ce au venit ei la voi.  Nu pentru ce spun ei că au venit la voi, dar de adevăratelea de ce se află acolo.
     Când voi vă adunaţi pentru un seminar cu Cercul Crimson, (la fel în toată lumea) voi poate gândiţi de ce sânteţi voi acolo.  Dar când voi vă prezentaţi şi vă deschideţi inima, atunci problema reală o să iasă afară.  Atunci, voi vă deschideţi.  Atunci o să fie să înţelegeţi de ce sânteţi într-adevăr aici.
     Voi nu trebuie să fiţi la seminare să învăţaţi despre abundenţă.  Asta este doar o procesare a minţii voastre.  Voi încercaţi să aveţi o schemă, sau un mecanism sau program sau un proces.  Asta nu lucrează aşa. 
     Abundenţa spirituală nu se poate prelucra cu un program din mintea voastră.  Abundenţa vine atunci când staţi cu voi înşivă, când voi aprobaţi divinitatea voastră, când voi vă deschideţi şi realizaţi că totul este complet în moment.  Când voi staţi în moment, asta este umplut cu abundenţă.
     (Tobias merge într-o stare meditativă, vorbind ritmic)
     Chiar acum, în acest moment în care staţi...eliberând problemele de ieri şi îngrijorările de mâine...momentul în care staţi este complet.  Permiteţi-vă să simţiţi asta...în acest moment în care vă aflaţi.  Nu este vorba despre ce s-a petrecut în trecut...sau ce se v-a întâmpla mâine...sau îngrijorându-vă despre tot ce trebuie să plătiţi...sau îngrijorându-vă despre orice altceva...sau zbierând la noi pentru un răspuns...mai bine este să staţi în Momentul Divin.  Asta este plin cu abundenţă...şi vindecare...şi înţelepciune ...şi dragoste.  Permiteţi-vă să simţiţi asta aşa cum stăm acum aici împreună ca Shaumbra.  Toate lucrurile sânt apropriate...toate lucrurile sânt balansate...toate lucrurile sânt în Acum.
     Asta este o lecţie simplă, dragi prieteni...o lecţie foarte simplă care este pentru voi şi pentru noi toţi.  Voi încercaţi să faceţi totul foarte complex.  Noi încercăm să punem tot ce putem într-o frază sau un paragraf şi încercăm să facem, o carte din asta.  Voi luaţi ce se poate spune într-un moment a timpului şi încercaţi să puneţi asta în câteva ore de lectură.  Lectura cea mai bună ce am văzut noi până acum este când voi staţi în Acum, inspiraţi asta înăuntrul vostru şi după asta să staţi o oră fără cuvinte, fără intelect, fără să procesaţi nimic, simplu inspiraţi momentul de Acum.
     Deci, lucrurile o să fie diferit pentru voi, pentru Cauldra, şi pentru toţi restul, aşa cum continuaţi să călătoriţi în Energia Nouă. Să nu aveţi planuri pregătite.  Oh, noi ştim că Cauldra ţipă la noi chiar acum! (Râsete din audienţă).  Noi ştim că sânt ceva aranjamente.  Voi trebuie să aveţi apă pe masă să aveţi scene frumoase şi toate celelalte.  Asta este bine.  Faceţi aceste lucruri, dar când voi intraţi în moment, atunci să nu aveţi agendă.  Permiteţi-vă să fiţi.
     Cu câteva zile înainte de aceaste adunări, Cauldra ne întreabă ce o să spunem noi, ce vom împărtăşi vouă.  El vrea să se simtă în securitate că o să fie ceva!  Dar, el...şi voi...trebuie să învăţaţi să fiţi totdeauna în moment, în acum.  În acel moment, poate noi o să îndrugăm verzi şi uscate. (Râsete din audienţă).  Poate nu o să fie nici un punct semnificativ.  Nu o să fie un titlu uriaş pentru comunicare.  Poate, o să fie doar “Shoud 2” ???(Mai multe râsete) Voi spuneţi, “Noi nu ştim ce a spus Tobias, dar a fost bine!” 
     Este timpul, este spaţiul, energia şi dragostea întâlnirii noastre care este aşa important.  Cuvintele...aceste cuvinte nu prea au valoare.
     (Pauză)
     Este mult de spus când staţi liniştiţi.  Umanii au un timp dificil atunci când stau liniştiţi.  Umanilor nu le place să facă o pauză.  De ce este asta?  Nu este comfortabil pentru că în apuză, în linişte voi trebuie să începeţi să vă uitaţi în sinea voastră.  Voi nu o să aveţi distracţia de afară, zgomotul, convorbirile, lucruri care să ocupe mintea voastră şi mâinile voastre.  Oh, umanilor nu le place liniştea
     În Energia Nouă, liniştea o să fie aur.  Liniştea v-a fi ce vă reînnoieşte pe voi.  Nu o să fie nevoie de mantra, sau alte zicale,sau citând cărţi sau ascultând înregistrări.  O să fie doar să staţi în moment.  Nu o să fie nevoie nici de rugăciune sau de meditaţie.  Noi am văzut mulţi umani care sânt bine intenţionaţi dar, nu ştiu cum să facă meditaţia!  În linişte este doar respiraţia, respirare înăuntru şi afară şi la fel faptul de a şti că energia vieţii continuă...şi că creaţia continuă să se extindă.
     Este bine să fim aici cu voi.  Sânt mulţi alţii care vin aici în această zi.  Ei vin aici, în acest grup unic de umani - cum să spun - de fapt, ei sânt foşti umani.  Cei care se adună aici...ei sânt sute şi sute...noi nu i-am numărat încă.  Ei sânt umani din toate părţile lumii, cu diferite încrederi şi rasă, sute şi sute care au umplut în ultimele minute acest loc în timpul în care am fost ocupat cu voi, vorbindu-vă vouă.  Sânt ei care au trecut pe partea cealaltă în ultimele trei zile.  Aceştia sânt umani care au lăsat trupul lor pe pământ şi au venit pe partea noastră a voalului.  Aceştia nu sânt Shaumbra.  Aceşti umani nu erau pe nici un drum spiritual aşa cum sânteţi voi.
     După trei zile când umanul părăseşte trupul, este un timp foarte delicat.  Asta nu este un proces pre-scris, a ceea ce se petrece.  Este bazat pe conştienţa lor şi evenimentele care au înconjurat viaţa lor şi moartea lor.
     Când noi îngerii, mergem să îi întâlnim - şi sânt îngeri care sânt foarte bine antrenaţi pentru asta - câteodată noi sântem bineveniţi cu braţele deschise şi lacrimi, şi alte dăţi noi sântem refuzaţi, pentru că umanul care tranziţionează pe partea cealaltă a voalului s-a aşteptat la altceva.  Sânt timpuri când îngerii nici nu sânt văzuţi de umanii care tranziţionează,pentru că ei sânt aşa concentraţi pe umanul de ei însuşi, încât ei nu pot vedea îngerii în faţa lor.
     Grupul care este aici ei au binevenit îngerii pe partea lor...ei vor să ştie ce s-a întâmplat lor...unde erau ei...unde s-au dus ei, ce o să urmeze.  Au fost mulţi în acest grup care au aşteptat pentru un fel de judecată, aşteptând ca îngerii să vină să îi ducă la un loc de judecată.  Câţiva dintre ei au gândit atunci când au simţit strălucirea caldă aurie care s-a emenat din spaţiul unde au fost, că ei au fost duşi la locul judecăţii.
     Într-adevăr, dragi prieteni, ei au fost aduşi în această cameră astăzi!.  Ei au fost aduşi în acest spaţiu iar, energia creată de voi le arată lor potenţialul vieţii lor viitoare.  Ei vin să viziteze pe voi, mulţi dintre ei confundaţi, şi se întreabă de ce sânt ei aici, întrebându-se de ce este un grup de umani, care stau aici, emanând atâta iubire.  Ei nu realizează că unde sânt ei,este un loc pe Pământ. Oh, asta este Pământul Nou.  Este conştienţa Pământului Nou.
     Dar, mulţi dintre cei care sânt aici cred că asta este un loc în ceruri, pentru că ei văd umanii care sânt aşa deschişi, iubitori şi sânt angajaţi în călătoria lor propriu.  Ei nu văd durerile prin care a-ţi trecut voi nu demult.  Ce văd ei este conştienţa voastră, şi acea conştienţă este dragostea şi angajamentul la Spirit şi divinitate.
     Ei au fost invitaţi aici în această zi ca ei să vadă potentialul mare, în aşa fel ca ei să vadă cum o să arate călătoria lor, şi ca să vadă că viaţa continuă în ciuda faptului că este o schimbare şi o transformare.  Viaţa continuă.  Sutele de fiinţe care au lăsat trupul lor nu demult şi care sânt aici cu noi,  se scarpină pe cap.  Ştiţi voi, ei încă se asociază pe ei însuşi cu corpul lor fizic, mirându-se cum ei nu au văzut asta, întrebându-se de ce ei nu au întâlnit pe cineva ca voi, un învăţător ca voi.  Ei sânt aici să observe un grup de umani care au trecut prin multe şi multe vieţi, încredinţaţi spiritului, divinităţii şi care au eliberat toate părţile egoiste a fiinţei umane să numai fie egoişti, dar totuşi să fie ei înşişi.
     Deci, dacă nu vă supăraţi, dragi priteni, ei o să stea cu noi toţi astăzi!  Ei o să simtă energia voastră.  Ei o să înveţe ceva de la voi.  Îngerii i-au escortat pe ei aici înainte să meargă în alte regate, unde ei o să se întâlnească cu prieteni şi familia sau alţii care au murit de mult.  Ei au fost aduşi aici ca să înţeleagă noul potenţial.  Deci bineveniţi pe ei în Cercul Crimson, astăzi.
     Să înţelegeţi că voi poate o să simţiţi frica lor.  Voi o să simţiţi că ei o să pună întrebări.  Ce este de făcut, dragi prieteni?  Simplu, lăsaţi să vă atingă.  Întindeţi mâna către ei.  Lăsaţi-i să simtă împuternicirea Divinului Uman, cel care merge pe Pământ dar totodată şi care merge în alte regate. Şi asta sânteţi voi,Shaumbra
     Ei au venit astăzi să audă Shoud-ul, să audă divinitatea voastră vorbind.
     Eu am fost întrebat de mulţi dintre voi aici cum este pe partea noastră a voalului?  Cu ce ne ocupăm noi?  Ce fel de serviciu avem noi?  Cum este când mergeţi pe partea cealaltă?  Unde mergeţi?  Asta nu se poate explica în căi definite,  dar, noi o să încercăm să vă dăm o privire generală.
     În această parte a noastră, noi nu vorbim despre umani în general, dar noi vorbim despre Shaumbra.  Când voi părăsiţi trupul vostru şi veniţi pe partea noastră, noi sântem acolo.  Noi, îngerii Consiliului Crimson, sântem acolo pentru că noi v-am cunoscut pentru o veşnicie de timp.  Noi sântem mult mai familiari vouă decât cei care au fost prietenii sau familia voastră din această viaţă.
    Noi vă salutăm şi binevenim pe voi.  Şi când noi ne uităm în ochii voştri, imediat este acea cunoaştere, o conecţie imediată.  Sânt câţiva din Cercul Crimson care au trecut pe partea noastră nu demult, şi noi trebuie să vă spunem, că este un moment fericit, pentru că ei ne recunosc imediat.  Nu este nici o întrebare.  Nu este nici o frică.  Ei îşi aduc aminte de noi de la aceste adunări şi din visele lor.  Ei ştiu că ei au venit într-un loc bun.
     La acest punct ei încă mai sânt greoi cu toate vibraţiile de fiinţe umane.  Noi mergem cu ei într-un loc liniştit şi noi revedem viaţa lor cu ei împreună.  Şi într-o zi cu voi...da, într-o zi voi veţi veni înapoi aici.  Noi ştim asta foarte bine!  Noi o să stăm cu voi şi o să discutăm călătoria voastră.  Noi o să ascultăm la poveştile voastre dintre care părţi mai memorabile din viaţa voastră.    Exprimând, asta ajută pe voi să veniţi înapoi în balanţă pe partea noastră.
     Voi o să puneţi multe întrebări.  Voi vă întrebaţi ce a-ţi făcut bine sau rău, şi dacă noi credem că voi nu a-ţi făcut o întoarcere greşită.  Şi răspunsul nostru este acelaşi totdeauna.  Nu este rău şi nu este bine.  Este doar experienţa momentului şi ce faceţi cu noua înţelepciune.
     Voi puneţi multe întrebări despre viaţa voastră.  A-ţi fi putut oare să faceţi mai bine?  A-ţi fi putut oare să luaţi hotărâri mai bune?  De multe ori noi avem lacrimi în ochi când voi întrebaţi asta.  Dragi prieteni, tot ce faceţi voi este apropriat!  Tot.  Voi încă nu realizaţi că voi aveţi călăuzire divină în viaţa voastră.  Este deja acolo.
    După câteva zile, noi vă acompaniăm la funeralul vostru propriu. Asta este un lucru amuzant, amuzant pentru voi, şi cumva amuzant pentru noi.
     Asta nu este ca şi cu alţi umani, când mergem la funeralul lor.  Oh, acolo este multă supărare, şi durere şi remuşcare.  Tipicul uman este distrus prin vinovăţie şi ruşine.  Ei vor să atingă membri familiei, în special pe cei pe care au rănit, sau pe cei de care sânt îndrăgostiţi.  Ei vor să meargă înapoi la acel uman să-l ţină şi să-l îmbăţişeze.  Dar în general acel uman nu simte nimic.
     Tipicul uman simte că ei sânt acolo, la funeralul lor propriu.  Ei încă sânt plini cu vibraţii umane şi ei simt că ei stau acolo, ca şi cum voi staţi aici în această cameră, chiar acuma.  Ei nu pot înţelege de ce oamenii nu pot să-i audă.  Ei nu pot înţelege asta.  Şi mai presus de asta, ei încep să simtă şi să audă gândurile umanilor.  Şi asta îi surprindă pe ei pentru că atunci când au fost în formă umană ei nu au putut să audă gândurile celorlalţi.
     Dar, ei acum încep puţin să înţeleagă.  Şi ei aud câţiva umani spunând în gând că, “Noi sântem bucuroşi că ea a murit” (Râsete din audienţă)  Şi alţii spun în gândul lor că, “Eu aş fi dorit să o tratez mai bine”, iar alţii spun că, “Eu aş fi dorit să fi fost un copil mai bun,sau un bărbat mai bun, sau mai bine nu aş fi divorţat-o”. (Mai multe râste)  Ei încep să audă aceste lucruri, şi asta le face şi mai confundaţi şi înspăimântaţi.
     Dar, dragi Shaumbra când voi mergeţi la funeralul vostru, voi o să aveţi ilumânarea voastră.  Pentru voi o să fie cumva amuzant.  O să fie o amuzare.  O să fie o celebrare!  Voi ştiţi că ei nu pot să vă audă.  Voi ştiţi asta.  Dar, voi mergeţi şi staţi în spatele lor şi puneţi mâna voastră pe umerii lor şi îi liniştiţi şi îi spuneţi că voi sânteţi bine.
     Ştiţi voi de ce le este frică la umani când tranziţionează pe partea cealaltă a voalului?  Este despre ziua judecăţii care a fost întipărit în ei de religia voastră.  Voi a-ţi fost învăţaţi că este un fel de retribuţie, un fel de judecată când voi muriţi.  Mulţi umani cară cu ei această frică când ei mor.  Asta este cel mai dificil lucru pentru  noi să mânuim.  Nu este nici o judecată care să vă aştepte.  Yeşhua (Jesus) nu vă aşteaptă să vă judece şi nimeni altul.
     Deci, când umanii vin pe partea noastră după ce trec peste perioada de supărare şi funeralul lor propriu, atunci vine pasul următor care este interesant.  La acest punct, totul se poate crea.  Imaginaţi-vă fără un corp fizic.  Imaginaţi-vă simplu ca o simţire şi înţelepciune.  Ce faceţi cu asta?
     La acest moment, câţiva umani simt că ei trebuie să meargă într-un timp de pedepsire de sine.  Ei se pun pe ei înşişi într-un întuneric.  Ei se pun pe ei înşişi într-un loc de simţăminte urâte şi dense.  Într-un sens ei merg într-un tip de incubator ca să aibă o auto-pedepsire pentru toate lucrurile pe care ei cred că nu au făcut bine.  Şi când noi stăm în jurul lor, şi când noi încercăm să le spunem că noi îi iubim şi nimic nu a fost făcut greşit, ei nu vor să ne ascultă.  Noi trebuie să onorăm asta.
     La un moment dat - şi nu este o măsurare a timpului aici - la un punct anume, ei o să iasă din asta.  Ei o să se deschidă.   Atunci, noi o să fim capabili să lucrăm cu ei.  Ei încă mai sânt plini cu vibraţia umană.  Ei încă mai sânt mult conectaţi cu Pământul.  Când ei ies din asta, atunci noi o să îi luăm într-un tip de clasă.
     Noi ne întâlnim atunci cu umanii care au plecat de pe Pământ înaintea lor, şi cu îngerii de pe partea noastră.  Atunci, noi începem să re-vedem şi să vorbim despre cine sânt ei într-adevăr.  Noi putem vedea schimbarea energiei lor aşa cum ei eliberează identitatea ce au avut ca umani.  Este amuzant pentru că ei vin aici, şi ei nu realizează că cine sânt ei este mult mai mare decât umanul pe care ei s-au concentrat în viaţa lor.
    Noi îi ajutăm să înţeleagă şi să se rebalanseze.  Îndată ce ei încep să se rebalanseze şi încep să înţeleagă că identitatea lor este mult mai mare,...oh, ei o să aducă la suprafaţă memorii despre viaţa lor din trecut şi chiar se reîmprospătează pe ei înşişi.. vieţi înainte de asta...şi înainte de asta.  Şi când ei încep să elibereze greutatea vibraţiei umane, un lucru ciudat se întâmplă.  Imediat ei vor să vină înapoi pe Pământ!  Ei vor să vină înapoi!
     Când ei ajung la înţelegerea călătoriei lor, ei vor să meargă înapoi.  Noi încercăm să îi convingem să nu facă asta. (Râsete din audienţă)  Noi am vrea ca ei să petreacă puţin mai mult timp aici pe partea noastră, ca să ajungă la o înţelegere mai adâncă şi să devină mult mai balansaţi.  Ei doar au ajuns la punctul de înţelegere a călătoriei lor.  Acum ei vor să sară înapoi şi să experienţeze mai mult.
    Este ca şi umanii care merg la călărie şi sânt plini cu frică dar totuşi vrea să meargă înapoi imediat ca să înveţe să simtă din nou. La acest punct, mulţi umani merg înapoi pe Pământ.  Ei se duc înapoi fără o contemplaţie adâncă că unde aleg să meargă în acea viaţă.  Ei merg direct înapoi în drama fiinţei umane, înapoi în aceaşi familie în acealaşi grup de prieteni, şi duşmani, cu care au călătorit ei înainte.  Şi noi zâmbim.   Şi noi avem lacrimi.  Dar, noi înţelegem.
     Alţii aşteaptă.  Aşteaptă pentru o perioadă de timp.  Ei petrec o perioadă de timp pe partea noastră a voalului în acele tipuri de sală de clase.  Ei petrec timpul să călătorească, pentru că aici noi putem călători interdimensional. Ei pot să meargă în alte părţi a universului vostru fizic, şi alte părţi a tuturor dimensiunilor care este în jur împrejur.  Ei ajung să-şi amintească cine sânt ei.   Ei revizuiesc vieţile lor trecute şi pun asta într-o perspectivă.
     La un moment dat ei sânt traşi înapoi pe Pământ.  Odată ce ei gustă din experienţa umană, ei vor să meargă înapoi.  Ei sânt conectaţi la Pământ.  Şi chiar încă mai sânt aspecte şi energii ale lor din vieţile trecute care mai sânt pe Pământ.  Ei sânt traşi înapoi pe Pământ mai repede sau mai târziu.
     Eu, Tobias am avut un timp dificil când am ales să nu vin înapoi pentru o perioadă lungă de timp.  Au fost părţi din mine care au fost traşi foarte mult ca să vină înapoi şi să fie în formă umană cu voi toţi.  Eu vreau mult de tot să merg cu voi.  Dar, dragi prieteni, eu ştiu că rolul meu este aici pe partea asta a voalului ca să vă călăuzesc pe voi şi să fiu prietenul vostru.  Dar, ei încă mai sânt conectat de Pământ.  Într-o zi eu mă voi reîntoarce.
     Odată ce Spiritul, odată ce îngerul a fost în formă umană, ei stau în acel ciclu până la completare.  Ei sânt traşi înapoi mereu şi mereu.  Când ei vin înapoi pe  această parte a voalului atunci, sânt multe lacrimi.  Sânt multe poveşti.  Sânt multe glume.  Dar, tot timpul noi vedem în ochii voştri, noi vedem că voi vreţi să mergeţi înapoi pe Pământ în formă umană, înapoi ca să învăţaţi mai mult.  În oricare viaţă, dacă asta este scurtă sau lungă, este mult de câştigat, multă înţelepciune care este adus la spiritul vostru, multă dragoste care este în asta.  De aceea voi spuneţi, “Asta v-a fi ultima mea viaţă pe Pământ”...dragi prieteni, este o tragere.  Este ca şi o gravitate spirituală care vă aduce înapoi ca să experienţaţi încă odată.
     Pe partea noastră a voalului noi nu avem timp aşa cum voi cunoaşteţi pe Pământ.  Dar, noi avem o progresare a evenimentelor.  Imaginaţi-vă că nu aveţi un ceas, nu aveţi un soare pentru ziua  şi noaptea care să vă dea indicaţii de trecerea timpului.  Noi nu avem asta aici.  Dar, noi avem o progresare a evenimentelor şi experienţelor.  Câţiva dintre voi a-ţi spus că noi nu avem timp pe partea noastră, că toate lucrurile se desfăşoară simultan.  Asta nu prea este corect.
     Noi avem acces la trecut.  Noi putem să mergem uşor înapoi în trecut.  Noi nu facem parte din trecut, dar noi putem merge înapoi în trecut şi să simţim energiile acestuia.  Noi nu putem merge în viitor că asta nu a fost creat încă.  Noi putem să vedem potenţialul a ceea ce s-ar putea să se întâmple.  Noi putem să ne uităm în direcţia în care mergeţi voi.  Dar, nouă nu ne place să jucăm acest joc aici.  Asta înseamnă că voi trebuie să trăiţi în prezent.  Este o imaginaţie a cum lucrurile o să fie.  Noi am învăţat nu de mult să nu prezicem viitorul. Noi ne mirăm când o să înveţe asta şi umanii!
     Noi ne ocupăm timpul nostru lucrând cu voi, mergând alături de voi, împărţind experienţele, şi să vă confortăm.  Noi sântem acolo atunci când voi veniţi pe partea noastră.  Noi sântem acolo să împărţim energiile şi dragostea cu voi în timp ce sânteţi aici cu noi pentru o perioadă de timp.
     Noi nu avem nevoie de mâncare pe partea noastră.  Câţiva din voi credeţi că noi trebuie să mâncăm mâncare ca şi voi.  Nu, noi nu mâncăm.  Noi câştigăm energie...noi aducem înăuntru energie în multe căi.  Una dintre căi este să consumăm energia altei entităţi, să-i înfulecăm, să luăm energia lor!  Dar, dragi prieteni, noi toţi, încluzând voi, a-ţi învăţat de mult că asta nu merge aşa.  Asta nu este aşa, pentru că foamea nu se poate satisface prin consumând energia altei entităţi.
     Un alt lucru ce facem este să stăm în momentul nostru în spaţiul nostru singuri şi să respirăm.  Într-advăr, noi respirăm.  Noi inspirăm energii înăuntrul nostru şi exhalăm energii înafară.  Voi inspiraţi - voi vă gândiţi că inspiraţi aer.  Dar, voi cu adevărat inspiraţi energie.  Noi inspirăm pulsul a Tot Ce Este de Acasă.  Noi putem simţi asta aici. Noi putem simţi pulsul de Acasă.  Deci, noi inspirăm înăuntru şi eliberăm.  Asta ne hrăneşte.  Asta este mâncarea noastră şi susţinerea noastră.
     Sânt timpuri când cei dintre noi de aici care am fost în formă umană - noi plănuim o seară de cină. Noi preparăm un meniu a mâncărurilor noastre preferate din timpul în care am fost pe Pământ.  Eu, Tobias, am fost cel căruia i-a plăcut carnea de oaie.  Şi noi aducem vegetale, fructe, dulciuri...şi într-adevăr, vin!  Şi noi punem masa.  Noi re-creăm experienţa din baza noastră vibraţională şi a înţelegerii.  Noi re-creăm experienţa umană de a avea cină.  Şi noi sântem încântaţi de asta.
     Şi noi invităm prietenii de pe partea noastră, câţiva care au fost în formă umană, câţiva care au venit de curând pe partea noastră.  Ei vin la masa noastră.  Cei care nu au fost niciodată în formă umană ei gândesc că asta este un lucru ciudat.  Da, dragi prieteni, asta nu se poate nicicum compara cu bucuria umanilor când ei consumă mâncare.
     Când voi staţi în moment la masa de seară a voastră, voi nu trebuie să binecuvântaţi şi să puneţi mâna pe deasupra mâncării voastre.  Voi simplu trebuie să vă bucuraţi de acel moment.  Bucuraţi-vă de vibraţie.  Bucuraţi-vă de experienţa de a aduce mâncarea în corpul vostru fizic, având nutriţie şi energia să intră în viaţa corpului vostru.
     Dragi prieteni, voi nu trebuie să transformaţi ceea ce voi credeţi că sânt impurităţi în mâncare, în carne, sau în orice, şi încercaţi să faceţi - cum să spun - “hocus pocus” deasupra mâncării şi să încercaţi să eliberaţi negativele componente.(Râsete multe). Voi sânteţi Divini Umani!  În minutul în care mâncarea atinge vibraţia, voi transformaţi asta într-un moment.  Voi nu trebuie să faceţi nici o ceremonie.  Ceremonia Este.  Şi este Acum.  Este cu voi tot timpul.
     Pe partea noastră a voalului, noi ne contopim cu alte entităţi.  A fost un timp pe partea noastră a voalului când asta a fost evitat într-un fel.  A fost foarte, foarte mult timp înainte, înainte ce Pământul a fost creat, când nouă ne-a fost frică de contopire.  Asta a fost timpul când entităţile s-au consumat şi s-au bătut cu alte entităţi.  Nouă ne-a fost frică să mergem înafara carapacei noastre.  Dar, acum, mulţi dintre noi am învăţat cum să facem asta.  Este un lucru binecuvântat.  Eu pot să mă duc afară şi să simt o altă entitate şi să permit ca ea să mă simtă pe mine.  Noi menţinem identitatea noastră unică, dar pentru un moment noi ne contopim împreună.
     Pe partea noastră a voalului, noi putem crea ceea ce noi vrem.  Noi putem crea o căsuţă frumoasă.  Eu, Tobias am un loc în care îmi place să creez, bazat pe experienţa fiinţei umane a mele.  Este o căsuţă la ţară, cu pomi, cu raze de soare şi un pârău la spatele căsuţei şi de jur împrejur sânt animale.  Eu am iubit animalele mele când am fost în formă umană.  Deci, eu am creat acest loc pentru mine.
     Dar, dragi prieteni, asta nu se compară cu creaţia materială, cum voi puteţi să faceţi ca umani.  Este ca şi vântul, comparat cu experienţa umană când sânteţi în formă materială şi experienţaţi asta.   Voi cel mai bine puteţi experienţa ca umani când sânteţi în moment, în loc să vă frământaţi despre trecut, sau ce o să aducă ziua de mâine.
     Aici pe partea noastră a voalului, sânt entităţi care încă se luptă să afle cine sânt ei.  Lor încă mai este frică.  Ei încă se mai bat în alte dimensiuni, se luptă unul cu altul, se luptă cu ei înşişi, încercând să descopere cum să meargă Acasă.  Când noi mergem să lucrăm cu ei, să îi vorbim, ei vor să se lupte şi cu noi.  Şi aşa, noi am învăţat de mult timp să îi lăsăm în pace.  Ei joacă un joc acolo afară, fiinţele acelea energetice.  Ei joacă un joc.  Şi noi onorăm asta.  Noi îi permitem să joace acel joc.
     Sânt entităţi pe partea noastră care sânt pierduţi.  Ei se pierd.  Vedeţi voi, aici sânt dimensiuni ce voi nici nu puteţi  să imaginaţi în mintea voastră umană.  Imaginaţi că puteţi să creaţi tot ce vreţi, nu în formă materială, dar, energetic.  Sânt mulţi care sânt pierduţi în labirint, peirduţi în creaţiile lor proprii.
     Sânt mulţi dintre noi care merg afară să încerce să-i ajute să-şi găsească drumul înapoi.  Noi sântem lumină pentru ei.  Şi odată ce ei înţeleg că este un drum de afară din acel labirint...oh, dragi prieteni, ei sânt foarte uşuraţi.  Noi îi ajutăm şi îi ghidăm înapoi în spaţiul energetic.
     Noi putem crea, dar nu este ca şi în realitatea voastră pe care aveţi pe partea voastră.  De aceea este aşa preţios să fiţi umani.  Este un dar.  Câteodată voi blestemaţi.  Voi creaţi în general.  Voi vreţi pictura întreagă.  Voi vreţi să ştiţi totul din trecut şi totul ce v-a veni.  Voi uitaţi să trăiţi în moment şi să apreciaţi şi să experienţaţi şi să fiţi fiinţe umane.
     Fiind un uman, dragi prieteni, voi puteţi să ştiţi ceva special despre voi.  Voi puteţi trece prin multe experienţe,experienţe de vibraţii şi de simţăminte.  Dar, voi vreţi să ignoraţi toate acestea.  Voi vreţi să trăiţi în trecut sau să trăiţi în viitor care nu a fost creat.
     Fiind un uman este un dar pentru că vă ajută să înţelegeţi identitatea voastră.  Voi vă concentraţi pe identitatea umanului doar într-o singură viaţă.  Dar, darul este când voi înţelegeţi, în timp ce sânteţi în formă umană, că voi sânteţi mult mai mult decât numele ce aveţi pe identitatea voastră de conducere.  Voi sânteţi mult mai mult.  Mergând în condiţia umană şi luînd formă fizică, voi  acceleraţi procesul creşterii voastre, de zece sau de sute de ori, faţă de entităţile care nu au fost niciodată pe Pământ.
     Sânt mulţi care nu au fost niciodată pe Pământ, mulţi, mulţi, mulţi care nu au fost pe Pământ.  Mulţi dintre ei aşteaptă timpul când pot să vină pe Pământ.  Alţii aşteaptă pentru timpul când într-adevăr Energia Nouă este creată în universul vostru.
     Vedeţi voi, acuma este doar o singură planetă  Pământ.  Dar în zilele care vor veni o să fie multe locuri cu vibraţia Pământului.  Munca ce faceţi voi acuma v-a crea Pământul Nou, şi un alt Pământ Nou după asta.  Şi universul o să înceapă să se deschidă şi să obţină oportunitatea pentru alte entităţi ca să experienţeze conştienţa umană şi până la urmă conştienţa Divinităţii Umane.
     Acum, dragi prieteni, înţelegeţi importanţa muncii voastre pe care faceţi?  Sânt multe entităţi care aşteaptă oportunitatea experienţei umane.  Şi sânt mulţi la care le este frică de experienţe umane.  Ei ştiu, bazat pe ce ei au văzut...ei ştiu că experienţa umană este dificilă şi dureroasă.  Ei ştiu că pot să fie pierduţi în experienţa umană.  Ei pot să devină aşa de concentraţi în asta că uită pentru ce au venit pe Pământ.
     Chiar şi când voi veniţi pe partea noastră a voalului, voi încă nu vă aduceţi aminte.  Sânt entităţi care mor şi încă nu îşi  deschid ochii când ajung pe partea noastră.  Ei sânt cei care sânt legaţi de Pământ.  Voi îi cunoaşteţi cu numele de stafii.  Ei hoinăresc pe Pământ.  Ei sânt pierduţi în umanitatea lor.  Câteodată ei găsesc un drum să se reîncarneze.  În alte timpuri ei continuă să meargă pe Pământ ca stafii, supăraţi cu ei înşişi sau pe alţii, vrând să stea în vibraţia umanilor.
     Sânt mulţi care nu şi-au ridicat mâna până acum, îngeri care nu sânt gata să ia o experienţă.  Ei ştiu că odată o să meargă pe drumul pe care a-ţi mers voi.  Ei o să i-a formă umană.  Ei ştiu că asta este calea de a merge pentru evoluţia lor proprie şi pentru sufletul lor propriu.  Dar, acuma ei stau undeva în spate, onorând mult pe prietenii lor...pe voi.  Voi a-ţi mers pe drum ca umani, şi acum mergeţi pe calea Divinului Uman.  Voi vă mutaţi în energia Nouă, să ajutaţi să creaţi ce mulţi alţii o să experienţeze în urma voastră.
     Deci voi a-ţi întrebat pe noi cum este pe partea noastră.  Noi o să vă vorbim despre asta din când în când.  Noi o să împărţim experienţele noastre cu voi.  Când voi veniţi înapoi la noi, noi o să vă salutăm.  Într-adevăr, noi o să sărbătorim.  Într-adevăr noi o să ne uităm peste evenimentele vieţii voastre, cu voi împreună, a acestei vieţi şi vieţile din trecut.  Noi o să sărbătorim.
     Oh, şi noi o să vedem...noi o să vedem.  Asta este ca şi cuvintele cântecului care s-a cântat înainte de a începe comunicarea.  A fost un cântec despre un câine, un câine caruia  i-a plăcut să hoinărească, ca şi o stea călătoare.  El găsea o casă comfortabilă şi a stat acolo o perioadă.  Dar după aceea el a trebuit să continue hoinăreala, ne ştiind unde o să-l ducă vântul, îngrijorat de ploaie şi de moment.  Despre asta a fost cântecul vostru.
     Şi asta ne aduce aminte de voi Shaumbra.  Voi a-ţi venit aici înapoi.  Lucrurile aici sânt uşoare.  Lucrurile aici sânt comfortabile şi calde, pentru că noi toţi am creat acest spaţiu.  Dar, noi ştim ...noi ştim.  Noi vedem acea privire în ochii voştri.  Noi vedem un alt cântec scris de Shaumbra.
     Oh, eu vă iubesc pe voi toţi foarte mult!
     (Pauză).
     Dragi prieteni, este timpul pentru voi să vorbiţi.  Este timpul ca Shoud-ul să i-a loc.  Eu, Tobias de  la Consiliul Crimson şi Ordinul To-Bi-Wah, mă voi retrage.  Cauldra v-a plasa energia lui direct în energia voastră.  Atunci, voi o să auziţi sunetul vocii voastre.
     Deci, luaţi un moment ca să respiraţi adânc în timp ce noi ajustăm energiile.  Luaţi un moment ca să apreciaţi pe toţi umanii care au trecut pe partea noastră şi care stau în acest spaţiu cu voi.  Ei la fel sânt nerăbdători să audă ce aveţi să spuneţi!
     (Pauză lungă înainte ca Shoud-ul să înceapă)
     Shoud:  Eu sânt Shaumbra.  Eu sânt familie.  Eu sânt o voce şi multe voci.  Eu sânt esenţa voastră.  Eu sânt sufletul vostru.  Eu sânt divinitatea voastră.  În acest spaţiu eu pot vorbi.  În acest spaţiu nu este separare dintre umani şi divini.  Este unul, şi de aceea, voi permiteţi esenţei voastre să vorbească.  Voi permiteţi esenţei voastre să simtă şi să experienţeze şi să fie.  Eu sânt Shaumbra, o singură vibraţie, şi multe vibraţii. 
     Eu sânt esenţa voastră, şi eu împart mesajul că Nu Este Moarte este numai viaţă. Umanul din noi care se îngrijorează despre moarte, îngrijorare ce merge într-un nimic, o îngrijorare că totul o să se termină la un anumit timp.
     Eu, esenţa voastră, vă reamintesc că nu este moarte.  Eu continui să merg înainte şi înainte.  Eu continui călătoria cu voi.  Nu este nici un sfârşit.  Este viaţă, şi se trăieşte mai departe.
     Eu, esenţa voastră vă ajut să mergeţi în viaţă, nu contează ce voi faceţi, eu vă ajut să mergeţi în viaţă şi în moment, şi ca să trăiţi fiecare moment preţios în plin.
     Eu esenţa voastră, vă cer ca să mă îngrijiţi.  Eu sânt înăuntrul vostru şi în jurul vostru.  Eu sânt începutul vostru, dar noi nu avem un sfârşit.  Eu, esenţa voastră, vă cer să mă îngrijiţi ca pe un copil care a fost născut.  Eu, esenţa voastră, vă cer ca să mă simţiţi.  Eu sânt prezent acum şi în totdeauna.
     Eu, esenţa voastră, am fost separat de voi, sau cel putin aşa s-a părut.  Dar, acum, noi ne reunim.  Noi putem să ne reunim în moment.  Eu, esenţa voastră nu pot să mă reunesc cu voi când voi trăţi în trecut.  Eu nu pot să mă reunesc cu voi când voi sânteţi în viitorul potenţial.  Eu pot doar să împart momentul cu voi.
     Eu, esenţa voastră, sufletul vostru, spiritul vostru, vă cer ca să vă îndrăgostiţi încă odată de mine şi să înţelegeţi că noi sântem unul şi acelaşi. Îndrăgostiţi-vă de voi înşivă.  Să nu simţiţi nici o ruşine sau vinovăţie ca să vă iubiţi cine sânteţi voi, şi cine sânt eu.  Când voi mă iubiţi, voi o să învăţaţi să iubiţi toate lucrurile.  Dragostea voastră pentru toate lucrurile o să găsiţi prin mine. Dragostea nu o să fie găsită afară.  O să fie găsită mai întâi înăuntrul vostru. 
     Eu, esenţa voastră, sufletul vostru, lumina voastră, eu vin la voi.  Voi a-ţi căutat partea pierdută din voi.  Dar, eu vin la voi.  Eu intru în realitatea voastră, în conştienţa voastră ca o simţire, ca o undă, ca o briză, ca o suflare.  Eu vin la voi când sânteţi gata.  Eu vin la voi când voi eliberaţi orice vinovăţie.  Eu vin la voi când voi vă iertaţi pe voi înşivă.  Eu vin la voi când voi recunoaşteţi divinitatea voastră.
     Eu, esenţa voastră, vin la voi când sânteţi gata pentru puterea şi gloria ce este conţinut în sinea mea.  Eu sânt voi, niciodată pierdut, totdeauna aici, totdeauna aşteptând momentul când voi puteţi să staţi în Acum şi să fiţi cu mine.
     Eu, esenţa voastră, am nevoie de îngrijirea voastră.  Eu am nevoie de îngrijire şi dragostea voastră.  Eu am nevoie de înţelegere.
     Eu simplu, sânt simţire.  Eu am nevoie să vă simt.  Eu am nevoie să vă simt că sânteţi acolo şi sânteţi prezenţi pentru mine.  Eu, esenţa voastră, trăiesc în suflarea din respiraţia voastră.  Eu trăiesc în momentul în care staţi voi.
     Eu, esenţa voastră, nu sânt separat.  Eu nu aştept pentru voi ca să ajungeţi la o înţelegere specifică sau o învăţătură înaltă.  Eu sânt aici, gata pentru voi.
     Eu, esenţa voastră, nu sânt identitatea unei vieţi de a voastre.  Eu sânt identitatea a Tot Ce Este.  Voi, identitatea care a-ţi fost darnici cu noi când a-ţi plecat de Acasă.
     Eu, esenţa voastră, aducem completarea.  Eu o să vă aduc înţelegere.  Eu o să aduc înţelepciune.  Eu voi aduce dragoste ce voi nu a-ţi cunoscut nici odată.  Eu o să aduc putere, şi o să vă aduc balanţă.  Eu voi aduce simţăminte.  Dar, mai presus de orice, eu voi aduce viaţă pentru voi, viaţă eternă, o viaţă îndeplinită.
     Eu, esenţa voastră, aştept pentru voi.  Eu am aşteptat cu răbdare pentru o veşnicie de timp, în timp ce voi v-aţi jucat, în timp ce voi a-ţi schimbat identificarea voastră de la o experienţă la alta.  Eu v-am aşteptat în timp ce voi a-ţi experienţat  fiind în formă de lumină, în formă umană, schimbând vieţi, schimbând trupuri, schimbând stări vibraţionale, schimbând dimensiuni, schimbând  unde a-ţi  locuit ca umani, unde a-ţi locuit ca îngeri.  Eu v-am aşteptat pentru voi.
     Eu, spiritul vostru, o să aduc înţelegere, nu de la minte, dar din fiinţa voastră internă.  Eu, spiritul vostru, vin la voi când voi sânteţi gata în moment şi în suflarea care se trezeşte.
     Eu, esenţa voastră, voi veni la voi, nu de la un loc de unde a-ţi aşteptat voi.  Eu voi veni la voi într-un loc nou, într-o nouă experienţă şi o nouă vibraţie.  Eu vă cer să nu vă uitaţi în locuri vechi pentru mine ca să mă găsiţi, doar în moment.
     Eu sânt Shaumbra.  Noi sântem familie.
     (Pauză lungă în timp ce Tobias se pregăteşte să vină înapoi)
     Tobias:  Eu, Tobias, vin înapoi să spun câteva cuvinte, dragi prieteni, câteva cuvinte.  Primul cuvânt este să permiteţi vouă înşivă să simţiţi.  Asta este un subiect.  Asta este o discuţie pe care o să avem mereu.  Sufletul vostru vă cere ca să simţiţi.  Noi vă cerem să simţiţi.
     Este o minte divină care înlocuieşte mintea umană.  Este un proces care merge dincolo de orice gândire.  În inima voastră şi în sufletul vostru, şi în esenţa voastră, este o inteligenţă.  Nu este ceea ce voi ştiţi de la creierul vostru uman.  Este un nou tip de inteligenţă şi de a şti şi înţelege şi de înţelepciune.  Noi o să vă cerem să simţiţi mereu şi mereu cine sânteţi voi, să simţiţi cei din jurul vostru, să ne simţiţi pe noi.  Deschideţi acele centre de simţăminte.
     Da, noi am discutat asta cu Shaumbra de la Lacul Tahoe.  Noi am creat energie acolo.  Acel grup a creat energia pentru discuţii pe care o să avem din nou şi din nou.
     Simţiţi cine sânteţi.  Noi vă vedem că voi treceţi printr-un proces intelectual, încercând să analizaţi fiinţa voastră întreagă a cine sânteţi, încercând să analizaţi cum să ajungeţi la pasul următor.  Voi începeţi să înţelegeţi că asta nu vine prin analizări.  Asta nu vine prin învăţături.
     Vine prin faptul că voi vă deschideţi.  Vine prin eliberare.  Vine prin faptul de a trăi în moment.  Vine prin suflarea voastră.  De aceea noi am spus, “Eliberaţi ceremoniile.  Eliberaţi rugăciunile.  Eliberaţi căile vechi”.
     Esenţa voastră stă cu voi.  Câţiva întreabă. “De ce nu vedem, sau simţim asta?  Unde este asta Tobias?”  Voi încă mai judecaţi cu mintea voastră.
     Aşa cum esenţa voastră a spus, asta vine la voi din locuri noi.  Voi o să înţelegeţi.  Voi o să staţi poate lângă un râu într-o zi.  Voi o să conduceţi maşina pe drum.  Poate voi adormiţi într-o zi în fotoliu şi voi o să primiţi asta.  Voi o să ştiţi că voi v-aţi uitat în locurile vechi pentru esenţa voastră.  Asta vine din locuri noi.  Este aici în această cameră.
     Daţi voie să spunem că se află aici sute şi sute de entităţi cu ochii largi deschişi şi gura deschisă.  Ei încă sânt în starea lor vibraţională de a fi umani dar, ei încep deja să simtă şi să aibă sens.  Ei văd ce nu puteţi voi vedea - că divinitatea străluceşte în sinea voastră în acest moment.  În acest moment asta este aici.  Ei văd potenţialul ca sufletul să se integreze, esenţa Spiritului în această dimensiune, pe Pământ în forma voastră umană.  Ei văd potenţialul pentru că ei se uită la asta chiar acuma.
     Dragi prieteni, voi a-ţi făcut un serviciu mare că a-ţi dat voie la acele entităţi să fie în acest spaţiu astăzi.  Esenţa voastră este aici în acest moment, în suflarea ce voi luaţi.
     Noi vă iubim mult.  Noi vă mulţumim că împărţiţi acest timp cu noi şi cu mulţi alţii.
     Noi ne vom reîntoarce în câteva momente pentru întrebări şi răspunsuri şi să ne amuzăm puţin.  Noi vă cerem să veniţi la microfon şi să puneţi  întrebarea voastră.  Noi am vrea să vă vorbim direct.  Să nu fiţi timizi.  Ah, şi cum a-ţi spus voi acum o lună vouă înşivă, “Exprimaţi”.  Exprimaţi cine sânteţi voi.  Exprimaţi divinitatea voastră.
     Deci, noi ne reîntoarcem în câteva momente ca să împărţim întrebările şi gândurile cu voi.  Între timp să înţelegeţi că sânt foarte mulţi în jurul vostru în călătoria voastră.  Voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE!
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved