SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 1: EXPRIMARE”
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
3 AUGUST 2002

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi notăm această zi şi cu acest grup de Divini Umani în cărţile noastre de istorie.  Noi am vorbit destul de mult pe partea noastră a voalului despre ziua în care energia de Shoud ia loc,când umanii pot să medieze sinea lor umană, unul cu unul fără să aveţi nici o lecţie de la noi.  Noi am spus că o să sfârşim acele lecţii şi vă dăm drumul să zburaţi.
    Este interesant, pentru că noi nici nu am ştiut despre ce o să vorbiţi vouă înşivă astăzi! (Râsete din audienţă).  Şi aşa noi v-am privit şi v-am ascultat cu mare curiozitate la fel cum a-ţi ascultat şi a-ţi privit şi voi.  Este interesant că voi a-ţi ales ca să definiţi atribuţiile Divinului Uman.  Este interesant că voi a-ţi vorbit despre “exprimare”, indicând vouă înşivă că este timpul să vă deschideţi  vouă înşivă,cine sânteţi, să spuneţi adevărul vouă înşivă în toate căile posibile.
     Acum, aşa cum ştiţi, energia Mamei Maria este foarte puternică cu voi astăzi.  Voi a-ţi cunoscut această energie înainte., dar voi a-ţi ştiut într-un fel diferit.  Mulţi dintre voi v-aţi conectat la Maria în trecut.  Voi a-ţi simţit cum ea a mers în spatele vostru.  Câţiva dintre voi a-ţi mediat-o.  Timpul vostru favorit pentru a vă conecta cu Maria a fost înainte de a vă duce la culcare.  Voi a-ţi spus rugăciunea voastră ei, dar mai presus de asta, voi a-ţi vorbit cu ea din inima voastră.
     Ea vrea să vă spună că ea a auzit toate, chiar şi rugăciunea rotativă.  Şi ea a auzit cântecul sufletului vostru.  Maria vine ca să vorbească cu voi.  Dar este o energie diferită.  Dacă vă miraţi de ce nu puteţi să vă conectaţi cu ea aşa puternic, asta este pentru că voi vă uitaţi într-un loc a Energiei Vechi a Mariei, pe care a-ţi ştiut şi cu care a-ţi fost obişnuiţi.
     Ea vine la voi într-o puritate nouă, într-o nouă dragoste, într-o nouă înţelegere.  Ea vine la voi ca să vă ajută să treceţi prin procesul lung de naştere a divinităţii voastre proprii.  Poate voi puteţi să simţiţi dragostea ilustră care a umplut camera astăzi, şi care încă mai este prezent.  Ea este aici.  Ea continuă să fie aici.  Ea vă cere ca simplu să eliberaţi căile vechi de conectare şi de cunoaşterea ei, şi să mergeţi în spaţiul nou.
     Şi cu asta noi vrem să vă răspundem la întrebările voastre.  Noi am vrea ca voi să veniţi în faţă şi să cântaţi cântecul sufletului vostru propriu, şi să puneţi întrebările voastre.  Noi ne vom conecta cu voi când voi sânteţi aici, şi toţi Shaumbra se vor conecta la voi într-un fel minunat.  Deci, să începem cu întrebările.
     (Notă:  La întâlnirile anterioare, întrebările au fost scrise pe un card şi erau citite pentru Tobias.  Acum Tobias a cerut că de acum încolo persoanele care vor să întrebe ceva să vină la microfon şi să întrebe în persoană)
     Întrebarea de la Shaumbra 1:  Bună, Tobias, eu nu pot să cred că eu fac asta!
     Tobias:  Dar, noi credem. (Râsete din audienţă)
     Shaumbra 1:  Poţi tu să explici puţin mai mult despre ceea ce ai spus despre faptul când noi venim în contact cu un alt uman, şi atunci se produce acea schimbare de energie?  Eu am trecut prin asta nu demult, şi încă nu mi-am revenit.  Poţi tu să spui mai mult despre asta, te rog?
     Tobias:  Într-adevăr, aşa cum divinitatea voastră înfloreşte în sinea voastră, asta are un efect asupra energiilor care sânt transmise la alţi umani.  Voi, într-un fel sânteţi fiinţe electromagnetice.  Voi trimiteţi afară tipare de frecvenţie şi vibraţii.  Acum, într-adevăr puteţi prelua vibraţiile altor umani şi atunci adăugaţi pachetul vostru propriu de vibraţie. Aşa cum asta continuă să călătorească afară şi vibraţiile originale ating alţi umani, deci la asta se ataşează o nouă energie...energia voastră.  Este un potenţial.  Ceilalţi umani care sânt primitorii,este după ei cum vor să folosească aceasta , sau dacă vor să folosească.
     Ce voi faceţi, într-un sens, este că plasaţi o lumină divină pe toate gândurile, emoţiile şi simţăminte care vin la voi şi trec prin voi.  Acum voi afectaţi alte lucruri!  Voi nu încărcaţi acele vibraţii şi gânduri.  Voi simplu ataşaţi un nou potenţial la astea.
     Să mergem înapoi la durerea de cap.  Voi nu încercaţi să opriţi durerea de cap a acelei persoane.  Voi nu încercaţi să schimbaţi vibraţia durerii de cap care emanează de la cei în cauză.  Dar, energia voastră proprie adaugă un alt pachet la energia lor originală.  Voi nu trebuie să gândiţi despre asta nicicum.  Asta simplu este.  Voi nu trebuie să mergeţi niciunde ca să încercaţi să strângeţi frecvenţe care trec prin aer (râsete din audienţă) şi să cusuţi asta la vibraţia voastră.  Asta este un proces natural.
     Pe partea cealaltă, voi înşivă sânteţi transmiţători.  Voi aveţi un punct de colectare care stă într-o stare neutră sau liniştită care este la dispoziţia celorlalţi, atunci când ei doresc asta şi când ei au nevoie de asta.  Într-un sens, voi sânteţi - cum să spun - o lumină strălucitoare, dar lumina nu este perceput de alţi umani până ce ei nu sânt într-o stare de conştienţă unde ei vor să folosească şi aleg asta să folosească.  Voi străluciţi lumina, dar ei nu pot vedea asta până ce ei nu sânt gata pentru asta.  Deci, din nou, voi nu trebuie să faceţi nimic conştient despre asta.  Voi simplu sânteţi la acel punct a evoluţiei voastre proprii când voi puteţi să afectaţi alte lucruri în jurul vostru, dacă acele lucruri aleg să facă asta.
     Întrebare de la Shaumbra 2:  Tobias, poţi tu să explici rolul durerii şi suferinţei pe drumul nostru şi cum putem să reducem asta, într-un sens să nu preluăm acea durere de cap de la energia durerii de cap? (Râsete din audienţă)
     Tobias:  Rolul durerii şi suferinţei este legat direct de dualitate.  Face parte din balanţa între pozitiv şi negativ pe care voi v-aţi dat vouă înşivă.  Durerea poate să fie un lucru minunat.  Vă învaţă multe lucruri.  Asta ajută la ghidarea voastră prin viaţă.  Dacă nu a-ţi fi avut durere şi nu a-ţi fi avut suferinţă emoţională, voi nu a-ţi fi putut experienţa esenţa acestora.
     Mulţi umani încearcă să elimineze durerea şi suferinţa.  Ce ei încearcă să facă este să pună o pătură peste asta.  Ei încearcă să o ştampileze.  Câţiva încearcă asta folosând droguri despre care am vorbit şi pe care noi nu apreciăm (droguri psihiatrice) Într-adevăr, voi o să reduceţi mult nivelul de durere dar,voi la fel o să reduceţi nivelul de experienţe.  Durerea este dureroasă când aterizează într-o fricţiune sau rezistenţă în sinea voastră.
     Când durerea vine la voi, indiferent dacă este fizică sau emoţională, să nu încercaţi să fugiţi de la asta, sau să o ştampilaţi.  Încă odată, întrebaţi acea energie de ce vă vizitează.  Asta o să vă spună ceva.  O să vă ilumineze şi o să înţeleagă valabilitatea.
     Noi, la fel am spus despre durere sau ce numiţi voi “joase”, sânt importante în ciclul natural.  Aceste perioade de depresie emoţională, sau boală fizică sau discomfort, aduce un moment şi o energie care ajută pe voi să mergeţi înainte la nivelul următor de ilumânare.
     Când voi atingeţi un punct anume pe drumul vostru, atunci durerea şi suferinţa nu o să vă afecteze pe voi ca înainte.  O să fie o rezistenţă mai mică în sinea voastră.  Aşa cum a-ţi spus vouă înşivă astăzi în Shoud, voi acceptaţi toate aspectele, lumina şi întunericul.  Când voi acceptaţi toate aspectele, atunci nu este o fricţiune în sinea voastră pe care să cadă durerea.  Asta nu înseamnă că nu o să mai aveţi durere, dar asta vă v-a da o nouă senzaţie.  Nu o să fie aşa de dureros! (Râsete din audienţă)  Într-un sens, asta o să fie o energie diferită care o să vină la voi şi pe care voi puteţi să folosiţi pe calea voastră.
     La fel, aşa cum ajungeţi la o mai mare înţelegere a lucrurilor voi nu o să fiţi în dureri aşa mari.  Voi o să înţelegeţi cum o să rebalansaţi corpul vostru fizic.  Voi o să înţelegeţi cum să rebalansaţi emoţiile voastre.  Dar, să ştiţi că durerea şi suferinţa fac parte din experienţele prin care treceţi.
     Durerea v-a servit bine în trecut.  Să înţelegeţi asta acum când sânteţi pe drumul vostru, voi nu trebuie să aveţi acea durere la nivelul la care a-ţi avut nevoie în trecut.  Voi nu trebuie să alegeţi durere şi suferinţă, ca şi cum voi nu trebuie să alegeţi sărăcie şi cum nu trebuie să alegeţi lipsă de dragoste.  Deci, să nu încercaţi să o ascundeţi.  Nu încercaţi să o ştampilaţi.  Dar, să înţelegeţi că nu este nimic de care să aveţi nevoie la nivelul pe care a-ţi avut în trecut.
     Întrebare de la Shaumbra 3:  Tobias, poţi să ne dai câteva sugestii cum să vorbim cu oamenii care nu sânt Shaumbra, despre ce noi facem?
     Tobias:  Acum este un timp bun, pentru ca noi să punem o întrebare (râsete din audienţă)  Noi am aşteptat pentru această întrebare (mai multe râsete)  Spune te rog, dragă Shaumbra, spune la toţi din inima ta şi din sufletul tău, cum ai vorbi cu alţii?
     (Pauză lungă de la persoana care a pus întrebarea)
     Tobias:  Noi aşteptăm. (Multe râsete din audienţă)
     Shaumbra 3:  Oh, biiiine...Ok.  Eu m-am gândit despre asta într-un fel.
     Tobias:  Nu te gândi aşa de tare.
     Shaumbra 3: (Râzând) Să nu gândesc?
     Tobias:  Porneşte de la divinitatea ta.  Deci, un uman vine la tine şi îţi spune, “Ce se întâmplă cu tine?  Ce este cu tine?  Eu observ ceva la tine”.  Ce o să spui tu?
     Shaumbra 3:  O să spun câ sânt pe drumul pe care învăţ să trăiesc în Energia Nouă, ceea ce înseamnă că nu este nici un pericol, şi că sânt în energia de dragoste.  La fel că lumea asta este o lume care se schimbă şi asta v-a lua loc.  Şi la fel eu învăţ şi mă asociez cu oamenii care mă ajută să învăţ să trăiesc în această cale nouă.
     Tobias:  Vorbeşte lor din inima ta, nu de la mintea ta. (Râsete din audienţă)  Ei au plecat deja, întrebând...(mai multe râsete)
     Shaumbra 3:  De aceea am vrut ca tu să-mi dai nişte sugestii!
     Tobias:  Ce noi sugerăm...şi noi îţi mulţumim pentru tine că ne-ai dat oportunitatea să glumim puţin aici.
     Shaumbra 3:  Mulţumesc...gândesc.
     Tobias:  Asta este o lecţie bună pentru toţi Shaumbra.  Şi tu ai făcut o remarcă importantă aici. Atunci când voi folosiţi fraze lungi şi cuvinte mari,atunci ei o să plece scărpinându-se pe cap.  Într-adevăr ce Shaumbra spune este, “ce am eu în inima mea, voi toţi aveţi.  Asta poate să iasă afară.  Şi când voi sânteţi gata ca să acceptaţi ca să aduceţi asta la suprafaţă, atunci să veniţi la mine.  Veniţi la uşa mea.  Puneţi orice întrebare vreţi.  Dar, eu nu pot să răspund la o întrebare atâta timp cât voi nu întrebaţi.  Eu nu pot da nici un răspuns până ce voi nu întrebaţi.  Eu nu pot să fac predici.  Eu nu pot să vă dau seturi de reguli.  Dar, eu voi fi bucuros să răspund la toate întrebările voastre”.
     Ei o să plece, poate mirându-se ce a-ţi spus (râsete din audienţă) dar, voi a-ţi făcut o conecţie cu ei pentru că voi a-ţi vorbit lor de la divinitatea voastră.  O să fie o conecţie cu ei şi ei o să plece cu o licărire.  Este o şansă pentru ei ca să vină înapoi la voi mai târziu şi o să înceapă să pună întrebări.  Şi când ei vă întreabă, răspundeţi din inima voastră.
     Să nu le daţi o serie de reguli.  Să nu vorbiţi despre Shaumbra. Să nu vorbiţi despre Energia Nouă.  Ei nu ştiu ce înseamnă Energia Nouă.  Ei aproape nici nu înţeleg Energia Nouă!  Dar, ca învăţători voi o să înţelegeţi că asta este primul pas în călătoria lor.  Ce a-ţi fi vrut voi de la cineva să vă spună în momentul în care a-ţi început trezirea voastră?  A-ţi fi vrut să vă spună că trebuie să citiţi 20 de cărţi şi că voi trebuie să mergeţi la acele clase?  Nu. Nu. Voi a-ţi vrut ca cineva să vă spună că vă iubeşte, şi mai mult ca niciodată voi a-ţi fi înţeles asta.  Ţineţi totul simplu, Shaumbra.
     Întrebare de la Shaumbra 4:  Salutare Tobias.  Eu mă întreb dacă eu voi avea claritatea pe care am căutat în călătoria mea recentă în care sânt?
     Tobias:  Noi te întrebăm pe TINE (râsete din audienţă) cât de mult doreşti această claritate?
     Shaumbra 4:  Foarte mult, sincer, complet.
     Tobias:  Fără nici o rezervare?
     Shaumbra 4: Da.
     Tobias:  Atunci, aşa să fie!  Fă-ţi acest cadou ţie însuţi. Ţine asta în inima ta şi permite să iasă la suprafaţă.  O să fie acolo.  Tu trebuie să te auzi pentru tine însuţi că eşti gata pentru asta.  Tu trebuie să te auzi pe tine spunând că eşti de acord să treci peste frica care este asociată cu tot ce eşti tu, fiind un Divin Uman.  Aşa să fie!  Pleacă din această cameră cu o nouă claritate, pentru că tu ai câştigat asta.  Mulţumesc!
     Întrebare de la Shaumbra 5:  Tobias, soţia mea şi cu mine am făcut mari schimbări în viaţa noastră.  Nouă nu ne este frică de asta.  Întrebarea mea este asta:  Tu ai menţionat despre Cercuri Crimson, locale în jurul lumii.  Noi avem multă lume care se înscriu în fiecare săptămână.  Noi trebuie să avem casa plină cu Shaumbra.  Poţi tu să urneşti pe Shaumbra ca ei să primească tot beneficiul de la aceste cercuri locale pe care le avem?  De aceea ne simţim noi aşa comfortabili făcând ceea ce facem.  Mulţumesc.
     Tobias:  Asta este munca ta ca să urneşti pe toţi Shaumbra. (Râsete din audienţă)  Pentru asta te-ai oferit să ai această poziţie.  De aceea este că ai această calitate în tine, ca să şti cum să faci asta.  Dar, noi îţi cerem un singur lucru.  Când ai de a face cu asta, atunci gândeşte-te înafara cutiei.  Tu ai ajuns să înţelegi cutia foarte bine.  Tu ai practicat asta.  Tu ai ajutat la definirea cutiei.  Acum du-te afară.  Tu ai auzit ce Shaumbra a spus astăzi în Shoud 1, că voi înţelegeţi regulile.  Voi a-ţi ajutat la scrierea lor.  Acum, du-te cu asta afară.
     Acelaşi lucru este şi aici.  Este nevoie de cercuri locale pentru experienţe adevărate.  Toţi încearcă să urmeze reguli vechi, chiar şi în legătură cu timpul când să vă adunaţi, ce subiect se v-a discuta, ce o să faceţi.  Şi, să ştiţi că mulţi se plictisesc.  Mulţi caută ceva nou.  Deci, încurajaţi pe ei şi încurajaţi pe voi înşivă ca să gândiţi înafara cutiei.
     Vă spunem un exemplu aici.  Aveţi un Shoud împreună.  Puneţi-vă împreună ca un colectiv.  La fiecare adunare întrebaţi cine să facă Shoud-ul.  O să se întâmplă o dinamicitate interesantă.  Este diferit faţă de faptul că cineva mediază o entitate de afară, ca şi mine.  Este foarte diferit.  Când voi comunicaţi, când voi aveţi Shoud-ul, cu cei din grupul vostru, voi trebuie să fiţi în adevărul vostru.  Voi trebuie să staţi în Adevăr când Shaumbra mediază Shaumbra.
     Sânt câţiva umani care au interpretări interesante când voi mediaţi entităţi.  Filterele lor grele desfigurează câteodată pictura primită.  Noi am văzut că asta se întâmplă de multe ori.  Voi puteţi media oricare înger, şi câteodată umanii din audienţă nu vor şti, nu vor şti, dacă nu interpretaţi corect informaţiile.  Ei nu o să ştie, de exemplu dacă voi a-ţi fi vrut să mediaţi pe Mihail dar sfârşiţi să mediaţi nişte entităţi joase care sânt încă aproape de Pământ. Cum o să ştie,dacă ei au fost într-adevăr conectaţi în sinea lor?
     Dar, când Shoud-ul ia loc, voi nu puteţi să prostiţi pe nimeni.  Voi o să le vorbiţi despre ei, pentru ei şi cu ei.  Deci, încurajaţi grupul vostru ca să faceţi acest Shoud.  La fel, încurajaţi grupul vostru ca să aveţi veselie.
     Noi ne bucurăm că voi faceţi o “oprire pentru odihnă”, pe care a-ţi plănuit cu toţii.  Da, voi o să aveţi două zile de grevă, un fel de “ieşire spirituală”. (Râsete din audienţă).  Şi noi aplaudăm asta! (Mai multe râsete)  Şi după asta, dragi prieteni, întrebaţi grupul vostru pentru ideile lor.  Întrebaţi-i.  Şi sând ei spun, “Păi, noi nu ştim ce să facem, noi nu sântem aşa siguri ce să facem la cercurile locale”, cereţi ca ei să meargă în sinea lor pentru răspuns.  Sigur răspunsul este acolo.  Voi  cumva a-ţi ales o alegere dificilă, dar noi ştim că spiritul vostru este puternic, şi voi puteţi face tot.
     Întrebarea de la Shaumbra 6:  Salut Tobias.  Eu am o întrebare despre ce ne-ai spus tu nouă ca să avem răspunsul nostru în loc să întrebăm pe tine sau pe altcineva.  Acum o vreme, ghidul meu a spus acelaşi lucru, atunci când am avut o întrebare, eu deja am ştiut răspunsul.  Eu am simţit că am fost părăsit.  Sincer să fiu îmi pare rău că numai am interacţie şi la fel că numai pot să mă bizui pe ei.  Asta a fost în vară anul trecut.  Mie încă îmi lipseşte.  Este oare un nivel următor de a avea contact cu ghizii?
     Tobias:  Într-adevăr este.  Nivelul următor de a contacta este atunci când ne vorbiţi nouă, şi când voi nu ne întrebaţi.  Nouă ne place să vă vorbim, dar se pare că atunci când umanii vin la noi, ei totdeauna pun întrebări, şi întrebări, şi întrebări.(Râsete) Ei nu întreabă, “Cum o ducem astăzi?  Cum este pe partea cealaltă? (Mai multe râsete)  Cum te simţi?”  Nu, ei nu au această conversaţie, şi să împartă bucuriile sau poate suferinţele lor în acea zi.  Ei vin cu întrebări.  Şi câteodată noi trebuie să ne dăm o palmă (râsete din audienţă, aşa cum Tobias demonstrează dând o palmă lui Cauldra).
    Nivelul următor este mult mai bun decât această întrebare, nivelul de răspuns cu care sânteţi obişnuiţi.  Acest nivel este când noi într-adevăr putem să vă vorbim, să spunem gândurile noastre, simţămintele şi spunându-vă despre călătoria voastră.  Nivelul vostru următor este atunci când VOI începeţi să ne învăţaţi pe noi.  Pentru asta aşteptăm noi.  Noi aşteptăm pentru VOI ca să ne învăţaţi pe noi toţi.  Este o responsabilitate mare.  Într-adevăr este.
     Voi ne-aţi pus pe un pedestal.  De aceea voi a-ţi simţit că a-ţi fost părăsiţi.  De aceea este că voi vă simţiţi singuri câteodată, pentru că noi nu vrem să fim acolo.  Noi nu vrem rolul de a fi puşi pe pedestali.  Noi vă urmăm pe voi.  Noi avem o perspectivă diferită şi o altă privire generală decât voi.  Dar, noi vă urmăm pe voi.  Deci, de aceea este că noi spunem să ne vorbiţi.  Socializaţi.  Vorbiţi-ne ca şi cum a-ţi vorbi cu un prieten la o cafea.  Voi o să ne auziţi într-un fel nou.  Şi da, noi o să discutăm problemele zilnice, ca şi cum voi a-ţi face cu un prieten stând la o masă.  Şi da, noi o să vă oferim o perspectivă diferită şi unicată.
     Dar, noi a trebuit să ne retragem că mulţi dintre voi a-ţi încercat să depindeţi tot timpul pe noi.  Divinitatea voastră nu poate să se exprime singură pentru că voi totdeauna daţi puterea la alţii.
     Încercaţi asta astăzi sau mâine.  Încercaţi să ne vorbiţi.  Încercaţi să râdeţi cu noi.  Spuneţi-ne o glumă bună. (Râsete) Nouă ne place asta.   Un alt lucru ce ne place nouă, ce voi toţi puteţi să încercaţi...este să cântăm cu voi atunci când voi conduceţi maşina, şi cântaţi cu toată puterea plămânilor voştri, şi simţându-vă cumva distraţi.  Voi vă gândiţi că, “Asta rezonează aşa bine”. Asta este pentru că noi cântăm cu voi.(Mai multe râsete) Când voi cântaţi, voi într-adevăr deschideţi inima voastră.  Voi vă exprimaţi aşa cum a-ţi spus vouă înşivă astăzi în Shoud.  Deci noi ne alăturăm vouă.  Noi o să râdem puţin.  Noi o să avem câteva momente fericite cu voi.
     Să înţelegeţi că tot ce faceţi este notat, este cules şi strâns împreună.  Informaţiile sânt culese pe partea noastră a voalului.  Sânt multe, multe entităţi care niciodată nu au luat formă umană, mai mulţi decât voi puteţi imagina, care vor să intră în experienţa de  a fi în formă fizică.  Ei verifică tot ce a-ţi notat voi.  Ei se uită la tot ce a-ţi făcut voi.  Voi sânteţi în poziţie de conducere.  Vorbiţi-ne nouă.  Noi iubim când voi ne vorbiţi nouă.
     Întrebare de la Shaumbra 7:  Salut Tobias.  Asta este prima mea vizită la Cercul Crimson.  Pentru câţiva ani eu am simţit multe schimbări în viaţa mea, multe dificile şi câteva fericite.  Un prieten de al meu care este sfătuitor, mi-a explicat sau a încercat să-mi explice că şi eu voi ascende în Energia Nouă, pe care eu nu înţeleg bine.  Prietenii mei şi familia mea îmi spune că eu trec printr-o criză de vârstă mijlocie. (Râsete din familie).  Înseamnă asta acelaşi lucru, criza vărstei mijlocii şi a ascende în Energia Nouă?  Trec eu prin amândouă?  Este oare o cale de a diferenţia unul faţă de celălalt?
     Tobias:  Noi îţi punem întrebarea ta înapoi la tine.  Treci tu printr-un tip de criză de vărstă mijlocie?  Treci tu printr-o criză internă chiar acuma?
     Shaumbra 7:  Da.
     Tobias:  Acum este uşor să ataşezi toate aceste schimbări prin care treci de vârsta mijlocie, sau menopauză, schimbări a tuturor lucrurilor.  Dar uită-te în jurul tău.
     Toată lumea trece prin multe, multe schimbări  chiar acuma.  Lumea întreagă nu poate să treacă în acelaşi timp printr-o criză a vărstei mijlocii sau menopauză. (Râsete din audienţă). Într-un sens, noi am auzit despre ce vorbiţi, despre voi înşivă Shaumbra, care încercaţi să ataşaţi procesul divin de integrare la altceva.  Noi ştim că la Cauldra nu prea o să-i placă ce vrem noi să spunem, dar el cunoaşte contractul  nostru  (râsete din audienţă). El ne spune că a găsit o altă mediere deja. (Râsete)
     Sfătuitorii voştri, psihologii voştri şi psihiatrii nu înţeleg prin ce treceţi voi.  Dar,ei trebuie să fie profesionali.  Ei trebuie să justifice dolarii pe care voi le plătiţi lor.  Ei trebuie să dea o denumire a lucrurilor prin care treceţi.  Deci ei scormonesc în cărţile lor, şi îşi scarpină capul, şi ei se întreabă.  Ei verifică lista lor despre simptomele pe care le aveţi, pagină cu pagină.  Şi ei găsesc ceva ce ei pot ataşa vouă.
    Voi staţi pe scaun în biroul lor sau pe canapea şi spuneţi povestea voastră prin care treceţi,  de exemplu,criza de vârstă mijlocie, cel mai urât lucru ce ei au văzut (Râsete din audienţă). Ei vă spun că trebuie să reveniţi în fiecare săptămână până ce totul trece (mai multe râsete)  Ei o să vă spună să luaţi reţeta cu medicamente şi să le cumpăraţi la farmacie.  Ei o să spună că o să vă simţiţi mult mai bine.  Atunci voi mergeţi afară şi închideţi uşa după voi întrebându-vă ce s-a întâmplat.
     Ce s-a întâmplat este că un înger uman trece printr-o criză de viaţă mijlocie.  Dar, asta a fost o criză divină şi nu de viaţă mijlocie, şi nu fizic şi nu emoţional.  Este ceva ce ei nu înţeleg, şi ei nu au o carte pe raftul bibliotecii lor care să explice asta.  Nu până în prezent.  Acele cărţi o să fie scrise de voi, dragilor.  Poate astea nu o să fie folosite de psihologi şi psihiatri tradiţionali.  Dar, când voi luaţi responsabilitate pentru a şti cine sânteţi şi rolul vostru, dar cumva misterios, cei care trec prin acele crize o să-şi găsească drumul lor la voi şi nu îşi vor găsi drumul la birourile acelora care au studiat în căi vechi.
     Nu, dragul meu prieten, tu nu treci printr-o criză de viaţă mijlocie Tu treci printr-o criză spirituală, o schimbare spirituală, dacă ne dai voie să spunem asta.  Şi tu faci foarte bine.  Noi îţi mulţumim pentru întrebarea ta.  Noi avem înţelegere prin ce treceţi voi.
     Întrebare de la Shaumbra 8:  Când tu Tobias ai spus despre ce noi am vrut să ştim, despre exprimarea noastră, inima mea a fost completă.  Şi eu atunci am înţeles şi asta a plecat.  Şi eu m-am gândit, “Oh, bine.  Asta a trecut.  Dar, după asta, colectivul, fiecare a intrat în sufletul meu şi eu trebuia să-mi exprimi dragostea mare a Shaumbrei, a familiei.  Eu spun din tot sufletul meu şi din tot sufletul fiecăruia care este aici că noi ne-am alăturat în dragostea familiei.  Şi, recent eu am fost convins în simţămintele mele  că eu fac parte din Cercul Crimson. Şi asta a fost cea mai  mare binecuvântare pe care am simţit în viaţa mea.  Mulţumesc.
     Tobias:  Mulţumesc.  Şi noi mulţumim pentru tine că te-ai exprimat, şi noi îţi mulţumim că ne-ai vorbit nouă.  Şi mai mult ca niciodată, noi mulţumim pentru munca ce faci tu.  Noi ştim că este dificil şi problematic.  Tu dai mult din tine.
     Întrebarea de la Shaumbra 9:  Deci, Tobias cum merge pe partea voastră a voalului acuma? (Foarte multe râsete şi aplauze din audienţă).
     Tobias: (Râzând)  Mulţi îngeri au căzut jos de râs. (Mai multe râsete din audienţă)  Ei nu s-au gândit niciodată că o să vină această zi cu un astfel de întrebare!  Noi trebuie să chemăm paramedicii noştri selestiali ca să îi reînviem. (Mai multe râsete)
     Sântem foarte ocupaţi aici. (Multe râsete)  Când cei care fac tranziţia de pe partea voastră şi vin aici, ei sânt foarte surprinşi cât de ocupaţi sântem noi.  Peste tot sânt activităţi.  Este o agitaţie de jur împrejur.  Sânt discuţii, activităţi sau planificări.  Noi încercăm... dar şi noi sântem obosiţi.  Dar, noi încercăm să răspundem la schimbările voastre şi câteodată avem un timp dificil să ţinem pasul.  Voi vă schimbaţi aşa de repede şi eliberaţi foarte mult.  Ştiţi voi, că de fiecare dată când voi eliberaţi ceva, este o muncă URIAŞĂ pe partea noastră.( Multe râsete).  Acum Cauldra spune că Evreul bătrân din mine iese acum afară!  Noi am lucrat aici până la os! (Multe râsete)
     Când voi schimbaţi conştienţa unui lucru care s-a întâmplat în trecut, nu contează dacă a fost în această viaţă, sau alta, voi nu schimbaţi secvenţa evenimentelor care a luat loc.  Voi numai schimbaţi lumina în jurul acestora.  Când voi decideţi să eliberaţi frica care merge înapoi poate 15 vieţi în urmă, noi trebuie să facem parte din acel proces.  Noi trebuie să mergem înapoi 15 vieţi în urmă.  Noi trebuie să trimitem o echipă întreagă acolo care ajută la schimbarea energiei. (Multe râsete).
     Noi sântem bucuroşi să facem asta, pentru că asta este serviciul nostru.  Pentru asta sântem noi aici.  Dar, noi nu am realizat că o să fie atâta muncă şi atâta activitate.  Nouă ne place asta, dar drept să spun, Cauldra a gândit că este o glumă atunci când a anunţat un popas de odihnă la sfârşitul săptămânii pentru Shaumbra.  Noi sântem uşuraţi că voi faceţi asta! (multe râsete)  Nu este nicicum o glumă!  Noi nu am programat vacanţe şi sfărşit de săptămâni ca şi voi.  Deci asta a fost o bucurie pentru noi.
     Cum merg lucrurile pe partea noastră a voalului?  Noi preluăm spusele lui Metatron, “Noi nu am fi putut imagina mai bine!  Este provocator şi dificil pentru noi.  Dar, noi nu am fi putut imagina.  Voi ştiţi, sigur, că au fost scenarii potenţiale de distrugerea Pământului prin care noi nu am vrut să trecem cu voi.  Ce facem noi este că construim Energie Nouă în care voi intraţi.  Noi construim Energia Nouă pentru generaţii care vin, dar nu numai pentru generaţii de umani, dar şi pentru entităţile spirituale care o să trăiască în Energia Nouă, pe care voi ajutaţi să creaţi”.  Noi mulţumim mult pentru întrebarea şi comentariul tău.
     Întrebare de la Shaumbra 10:  Mulţumesc Tobias.  Eu nu sânt sigură că pot să spun această întrebare.  Referitor la relaţii, eu am multă claritate după medierea de astăzi, punând conştienţa noastră într-un potenţial, potenţialul pe care alegem.  Tu ne-ai spus de multe ori când noi am întrebat, “Ce vrei tu?”.  Eu cred că îngrijorarea totdeauna intră când eu mă întreb următoarea, “Nu este asta o agendă?  Eu nu creez o agendă?”  Şi dacă potenţialul pe care eu aleg are efect pe alţi oameni, oare violez eu voinţa lor liberă?  Deci, poţi tu să vorbeşti despre asta nouă?  Mulţumesc.
     Tobias:  Într-adevăr.  Pe partea noastră noi numim asta” lucru de cap” (Râsete din audienţă)  Asta este atunci când umanii încep cu, “ce dacă” şi din nou “ce dacă” şi se îngrijorează de efectul creativităţii lor.  Mai întâi este să ştiţi că agenda sigur vă limitează, având un rezultat pre-determinat a situaţiei.  Noi spunem să eliberaţi agenda voastră pentru că având agendă, voi sânteţi ca şi într-o cutie.
     Ca divini umani voi puteţi crea mult mai multe decât voi a-ţi gândit că a fost posibil.  Când voi eliberaţi agenda, voi atunci eliberaţi limitaţiile voastre.  Asta este, o eliberare de limitaţii şi pemiţând ceva nou şi întreg să intră în fiinţa voastră.
     În legătura cu afectarea celorlaţi...într-adevăr, voi afectaţi pe ceilalţi!  Nu este asta ce voi a-ţi ales...să aveţi lumina voastră, să strălucească, şi ei să se folosească de asta?  Este o fizică interesantă aici, ceea ce este dificil pentru un alt uman pe bază de conştienţă, nu fizic, ci conştient, ei pot alege să fie afectaţi de lumina voastră.  Să înţelegeţi, că dacă voi simplu alegeţi un drum special sau o expresie specială, voi nu îi schimbaţi pe alţi umani, numai în caz de ei aleg asta.
     Mulţi Shaumbra sânt îngrijoraţi pentru lucruri ce a-ţi făcut voi în trecut - cum să spun - schimbând gândirea, încrederea celorlaţi.  Noi v-am spus mai demult...sânteţi voi care a-ţi ajutat la crearea religiilor.  Voi sânteţi care a-ţi ajutat la spălarea creierului uman.  Şi voi vă îngrijoraţi că veţi face asta din nou.
      Dar, asta este diferit în Energia Nouă.  Voi lucraţi pe o bază energizat neutru.  Energia voastră este în starea neutră până ce alţi umani doresc să folosească asta.    După aceea, este responsabilitatea lor.  Nu este a voastră.
     Tu ai pus întrebări bune.  Astea sânt îngrijorări excelente.  Dar, mută-te dincolo de asta.  Exprimă-te pe tine însuţi.  Să nu-ţi fie frică de “ce dacă”. “Ce dacă superi pe cineva?Ce dacă mă supăr pe mine însumi? “  Ai încredere în tine însuţi.  Ai încredere în divinitatea ta.  Asta este cheia aici...când voi exprimaţi încredere în voi înşivă.  Noi îţi mulţumim pentru întrebarea ta.
     Întrebare de la Shaumbra 11:  Ce este această energie scuturătoare pe care noi simţim şi cu toate dizolvările în jurul nostru?  Spune-ne.  (Râsete din audienţă aşa cum Shaumbra 11 încearcă să plece de la microfon furişându-se.  Shaumbra 11 nu doreşte să răspundă la întrebarea lui Tobias).
     Tobias: (punând picior peste picior, stând pe scaun)  Timpul nu este important pe partea noastră. (Multe râsete)
     Shaumbra 11: (care a venit înapoi la microfon)  Înseamnă schimbând mai repede decât noi putem imagina pe noi înşine.
     Tobias:  Asta este adevărat.  Schimbările sânt mult mai rapide decât am anticipat noi.  Schimbările au loc foarte, foarte repede la acest punct, într-un sens, pentru că voi a-ţi ales asta. Voi, toţi Shaumbra, a-ţi ales să treceţi peste,foarte repede.  Ce ar fi luat zeci sau sute de vieţi, voi încercaţi să curăţiţi, să transmutaţi şi să transformaţi într-o singură viaţă, în numai câţiva ani.
     Este ceva ce noi numim, “elementul quantum”  Voi toţi a-ţi simţit că sânt schimbări globale care vor fi observate în anul 2012.  Voi a-ţi citit despre asta în cărţi.  Voi a-ţi discutat asta, şi voi ştiţi că asta v-a veni.  Noi v-am spus că voi nu sânteţi încuiaţi în anul 2012 Nu trebuie să aveţi frică de nici o dată.
     Voi sânteţi cei care alegeţi pasul.  Voi a-ţi ales accelerarea.  Voi aveţi piciorul pe pedalul de acceleraţie mergând cât se poate de repede.  Dar, dragi Shaumbra, uitaţi-vă jos, pentru un moment.  Unde se află celălalt picior al vostru? (O pauză scurtă şi râsete)  Voi a-ţi răspuns la întrebare voastră proprie!  Voi puneţi un mare stres pe motorul spiritual al vostru.  Voi încercaţi să mergeţi prea repede, dar frica voastră pune celălalt picior pe frână.  Un picior pe acceleraţie şi celălalt pe frână.  Asta vă cauzează probleme.
     Voi a-ţi spus în Shoud că vă exprimaţi.  Cum puteţi să vă exprimaţi dacă un picior este pe frână? Voi sânteţi precauţi şi vă justificaţi.  Dar, daţi drumul la frână puţin.  Voi o să găsiţi că voi puteţi tranziţiona în Energia Nouă mult mai repede.
   Lumea în jurul vostru continuă să fie în sus şi în jos.Acum un an în urmă noi am spus că bursa pe piaţă o să fie în sus şi în jos.  Noi nu prezicem viitorul; dar, totuşi noi putem vedea că acum o să meargă înainte şi înapoi, sus şi jos. Asta este un curs natural.  Într-un fel asta este proiectat de voi, pentru că asta clădeşte momentul, şi clădeşte energia.  Dacă s-ar fi dus tot timpul în sus, atunci nu ar fi fost energie corespunzătoare care să creeze momentul sau combustibilul.  Deci, aşa voi experienţaţi susul şi josul. Voi, Shaumbra, începeţi să vă obişnuiţi cu asta.  Voi învăţaţi cum să staţi într-un loc de balanţă, chiar dacă lumea în jurul vostru trece prin furtună.
     Voi, numiţi asta “topire joasă”, ce faceţi voi într-adevăr prin acest proces rapid, furios şi intens prin care treceţi, voi într-un fel vibraţional topiţi atribuţiile vechi, barierele vechi, forme vechi de conştienţă în jurul vostru.  Asta vă oboseşte sistemul vostru, mental, fizic şi spiritual.  Dar, voi repede topiţi straturile vechi.  Voi începeţi să vedeţi lumina la capătul tunelului.  Dar, asta nu este un tren.  Asta este divinitatea voastră.  Aşa cum voi vedeţi asta, voi vreţi să acceleraţi asta.  Voi vreţi să mergeţi mai repede.  Voi într-adevăr începeţi să simţiţi că asta se apropie.  Deci, ultimele straturi care mai sânt în jurul vostru...voi încercaţi să topiţi asta şi să ardeţi repede.  Asta se întâmplă cu voi.
     Acum, când voi treceţi prin asta, să nu încercaţi să vă luptaţi cu ele.  Noi adaugăm o sugestie simplă şi efectivă pentru voi toţi, Shaumbra.  Când voi într-adevăr simţiţi că aveţi o perioadă de necaz, faceţi o baie.  Faceţi o baie.  Folosiţi sare de mare în apa de baie.  Asta ajută la eliminarea energiilor vechi.  Asta ajută.  Inspiraţi adânc.
     Dragi prieteni, mâncaţi prăjitură cu ciocolată! (Râsete). Este mult mai mult la asta decât umorul în spatele acestuia.  Asta face două lucruri. Mai întâi voi vă onoraţi pe voi înşivă şi în al doilea rând, există o vibraţie puternică în ciocolată ca atare.  Ciocolata ajută să liniştească simptomele de ascensiune! (Râsete)
     Dragi prieteni, a fost o plăcere să fim aici astăzi.  A fost o plăcere să vedem că voi mediaţi pe voi înşivă, să vedem cum vă exprimaţi pe voi înşivă în grup.  Ce a-ţi spus voi, a fost notat pe partea noastră, ca şi pe partea voastră.  Asta o să devină o carte pentru cei care vă urmează.  Voi nu sânteţi singuri niciodată.  Şi nici ei nu o să fie singuri niciodată.
     ŞI AŞA ESTE !
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved