SERIILE DIVINITĂŢII UMANE
“SHOUD 1: EXPRIMATION”
“SHOUD 1: EXPRIMAREA”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
3 AUGUST 2002

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm în cercul Shaumbrei.  Noi ne bucurăm atunci cănd voi ne invitaţi în spaţiul vostru...când noi sântem aici ca o familie...când ne înveselim pentru un moment...şi când într-adevăr putem veni aici şi să ne contopim cu voi.
     Eu sânt Tobias din Consiliul Crimson, din ordinul To-Bi-Wah. Şi voi sânteţi familie.  Noi sântem aici astăzi ca să ne mutăm la următorul nivel, să facem pasul următor.
     Dragi prieteni, voi a-ţi îndurat această călătorie lungă şi dificilă.  Voi a-ţi suportat această călătorie.  Voi sânteţi încă odată aici pentru o nouă serie.  Voi v-aţi arătat în acest spaţiu având o convingere în inima voastră şi în sufletul vostru,ca să vă mutaţi la nivelul următor.  Cât de binecuvântat şi sacru este asta, că voi v-aţi reîntors aici! (Râsete din audienţă).
     Într-adevăr noi o să vorbim aici astăzi despre câteva schimbări care v-a lua loc în acest cerc.  Timpul este apropriat.  Voi a-ţi făcut schimbări în sinea voastră, în sinea conştienţei voastre proprii.  Şi, într-adevăr voi a-ţi îndepărtat multe straturi şi filtere care ar fi fost o limitare pentru voi de a merge mai departe.
     Şi aşa este că noi începem a patra serie cu voi.  Dar, acum o să facem ceva schimbări.  O să fiţi voi care o să vorbiţi mai mult.  O să vorbim despre asta într-un moment.
     Ca întotdeauna noi avem musafiri care vin aici, şi ei o să continuă să împartă acest spaţiu cu voi.  Sânt entităţi care rămân foarte mult timp prezenţi cu voi, chiar dacă voi nu sânteţi în această cameră a Shaumbrei.  Ei o să fie cu voi, mergând în spatele vostru în călătoria voastră de zi cu zi, ajutându-vă să mergeţi la un nivel mai adânc de înţelegere a cine sânteţi voi.  Ei sânt îngerii.  Ei sânt fiinţe selestiale care merg în spatele vostru.  Dar, aşa cum ştiţi ei nu pot face munca pentru voi.  Dar, ei sânt acolo în energie şi dragoste.
     În seriile trecute Metatron a fost prezent.  Oh, când Metatron a apărut pentru prima dată, a fost dificil pentru multi dintre voi, chiar şi pentru Cauldra, ca să mânuiască această energie intensă.  Dar, sigur cum ştiţi, Metatron este voi.  Metatron este vocea voastră în Spirit.  Metatron reprezintă sinea voastră Dumnezeiască.  Face parte din conştienţa pe care voi nu a-ţi fost în stare să aduceţi la nivelul vostru uman atunci când voi a-ţi venit aici.  Face parte din sufletul vostru care a stat pe partea cealaltă.
     Dar acum, cu schimbarea grilajului ceea ce a fost făcut de Kryon, Metatron, vocea voastră din Spirit, poate să vină mult mai aproape.  Metatron a fost prezent la multe din lecţiile noastre în ultima serie şi continuă să fie aici pentru că voi ancoraţi şi posedaţi această energie.  Nu este un individ singular,deşi voi percepeţi că este aşa în acest timp. Dar, este divinitatea voastră proprie şi divinitatea tuturor Shaumbrei şi în cele din urmă tuturor umanităţilor.
     Metatron este aici astăzi, pentru că VOI sânteţi aici astăzi.  Este aşa simplu.  La ultima noastră întâlnire acum câteva săptămâni din Seriile Ascensiunii, au fost şi alţi invitaţi.  Şi energia lor a rămas în jurul vostru în aceste ultimele săptămâni.  Poate voi a-ţi simţit asta când a-ţi condus maşina.  Poate voi a-ţi simţit când voi a-ţi vorbit cu Spiritul şi vouă înşivă.
     Într-adevăr, energia Arhanghelului Mihail este prezent chiar acuma!  Mihail într-un fel, a fost un conducător, cel care a ţinut Sabia Adevărului lângă voi.  Mihail lucrează cu voi acuma, ca voi să posedaţi Sabia voastră proprie, Adevărul vostru propriu.  Voi o să simţiţi cum Mihail vă împinge şi vă înghiontează câteodată, câteodată cu vârful Sabiei lui, (râsete din audienţă) ca să puteţi trece podul, ca să ieşiţi din făgaşul în care intraţi câteodată.
     Şi, într-adevăr, energia lui Kryon este foarte prezenta, în special în aceste ultimele săptămâni.
     A-ţi simţit energiile astea în jurul vostru?  Astea se schimbă repede.  Nu este vorba numai despre voi.  Într-adevăr, sânt schimbări care au loc în sinea voastră, schimbări rapide a conştienţei, schimbări rapide vibrationale şi schimbări fizice.  Dar, lumea în jurul vostru se schimbă la fel repede.  Asta este din cauza ajustării finale a grilajului Pământului.
     Oh, anturajul lui Kryon şi echipa lui sânt foarte ocupaţi acuma, foarte ocupaţi, asta ca voi să puteţi aduce divinitatea voastră proprie şi în aşa fel voi puteţi într-adevăr să cunoaşteţi cântecul sufletului vostru.  De aceea este că voi simţiţi toate comoţiile în jurul vostru, din cauza atâtor activităţi, multă activitate.
     Şi atunci, dragă familie, energia Mariei, energia de mamă, energia de îngrijire, soseşte acuma.  Ea este aici astăzi, foarte puternică şi prezentă în această familie, foarte iubitoare şi îngrijitoare. Ceea ce se cheamă energia Mamei Maria este într-adevăr de Acasă de care v-a fost dor aşa mult.  Dragostea de Acasă începe să strălucească prin filtre, voaluri şi straturi.
     Oh, Maria a fost aici deja de mult timp.  Dar, inimile voastre nu au fost deschise destul ca într-adevăr să percepeţi energia ei, şi să înţelegeţi.  Dar, acuma voi puteţi simte această energie.  Maria vine şi merge cu toţi Shaumbra în anul acesta, anul acestei serii noi.  Ea o să fie aici când voi o să veniţi în faţă şi o să puneţi câteva întrebări.
     Oh, da, dragi prieteni, numai este nevoie să scrieţi pe hârtie întrebările voastre, ca noi să vă răspundem (ceva murmuri din sală)  În loc de asta voi o să vă sculaţi în picioare şi o să puneţi întrebări folosând vocea voastră.  Noi vrem să vă vorbim.  Noi vrem ca voi să veniţi în faţă.  Noi vrem ca voi să cântaţi cântecul sufletului vostru, să puneţi întrebări.  Cauldra, (Geoffrey Hoppe) ne spune acuma, “Da, Tobias, să iei comentările tale care câteodată sânt prea multe”. (Râsete din audienţă)  Deci noi vă cerem să fiţi pregătiţi pentru asta, când ne întoarcem pentru sesiunea de întrebări şi răspunsuri...să veniţi la microfon...şi să puneţi întrebări nu numai pentru voi înşivă, dar din partea tuturor Shaumbra.
     Voi o să simţiţi aspectul feminin a energiei Mariei în jurul vostru.  Voi o să simţiţi energia de naştere pentru că voi daţi naştere la identitatea voastră nouă.  De aceea, asta atrage înăuntru energia de dragoste a Mariei.  Când voi aveţi a zi dificilă şi un timp neplăcut voi puteţi intra în braţele ei.  Voi puteţi să puneţi capul vostru pe umerii ei.  Voi puteţi să aveţi câteva lacrimi.  Şi ea v-a plânge cu voi.  Ea o să vă ţină şi o să vă iubească ca şi o mamă care într-adevăr îşi iubeşte copilul.  Asta este o relaţie.  Asta este energia care este în jurul vostru.
     Deci, astăzi în scaunul vostru de onoare, noi binevenim energia Mamei Maria.  Oh, energia ei v-a sta cu noi.  V-a sta cu noi prin toată seria asta.  O să mai fie şi alţi invitaţi şi alţi vizitatori.  Dar, ea este aici.  Ea ne cere să facem o pauză pentru un moment în aşa fel ca voi să puteţi simţi dragostea ei.
     Luaţi un moment, familia şi inspiraţi asta în sinea voastră.  Oh, câţiva din voi a-ţi cunoscut această energie foarte bine.
     (Pauză)
     Ea are un mesaj pentru voi.  Simţiţi asta în inima voastră, fiecare dintre voi...da.
     (Pauză)
     Este simplu, nu-i aşa?  Foarte simplu, foarte iubitor, acceptând cine sânteţi voi.
     Să ştiţi, că energia Mariei v-a fi aici pentru mult timp, pentru mult timp în viitor.
     Noi v-am vorbit nu demult vouă despre claritate. Aşa cum voi vă deschideţi, voi deveniţi mult mai clari.  Toate sensurile voastre umane şi divine ajung la un sens înalt de conştienţă.  Simţurile voastre sânt deschise şi mai senzitive decât înainte.
     Câţiva dintre voi nu sânteţi obişnuiţi cu asta.  Câţiva dintre voi nu sânteţi obişnuiţi cu acel lucru pe care voi numiţi inimă, emoţie, simţul la nivelul sufletului.  Oh, câteodată voi simţiţi că aveţi o barieră.  Voi nu înţelegeţi toate aceste simţăminte care apar, toate emoţiile.  Ele par că joacă în ambele părţi...simţăminte bune şi simţăminte rele...vise de teroare şi vise de dragoste...zile care sânt dificile şi zile care sânt vesele.  Toate felurile de simţăminte sânt predominante acuma cu Shaumbra.
     Să nu fiţi înspăimântaţi, dragi prieteni.  Aşa cum experienţaţi mult mai mult simţămintele adevărate ale voastre, voi o să începeţi să învăţaţi cum să le adaptaţi.  Astea nu o să lovească aşa mult ca şi până acuma.  Voi  nu o să aveţi probleme emotionale ca şi prin ce treceţi acuma.
     Când emoţiile vin,să nu încercaţi să puneţi capacul peste asta.  Fiţi deschişi.  Fiţi deschişi.  Problemele şi părţile dureroase o să treacă foarte repede.  Vor trece.  Vor trece numai dacă voi nu vă ţineţi de ele.  Când acele momente de simţăminte vin, să fiţi cu ele în acel moment.
     Oh, este atâta Energie Nouă în emoţii şi în simţăminte.  Noi am vorbit mai demult, cum Shaumbra crează Energie Nouă - ceea ce nu a fost făcut înainte în toată Creaţia înafara casei.  Şi se întâmplă acuma.  Voi creaţi Energia Nouă.  În sinea simţămintelor pe care le experienţaţi în fiinţa voastră proprie, în sinea tuturor emoţiilor şi gândurilor chiar şi cu cele dificile, este o sămânţă a Energiei Noi acolo.
     Noi v-am spus recent că Energia Nouă pe care voi o creaţi îşi găseşte drumul ei în univers, şi ajută la înfiinţarea modelului pentru universul nou...ce noi numim Creaţia a Doua.  Tot ce se întâmplă în sinea voastră iese afară în toate locurile.  Când voi veniţi pe partea noastră, dacă asta este în visul  vostru, sau când voi părăsiţi corpul uman, noi o să vă arătăm ce a-ţi creat voi.  Voi sânteţi pictorii noi şi sacrii în univers, creaţia sacră.Noi o să vă arătăm ce creaţi voi.
     Şi în acelaşi timp, dragi prieteni, emoţiile pe care le experienţaţi chiar acuma, acolo este o sămânţă a Energiei Noi.  Asta v-a veni în realitatea voastră în momentul apropriat.  Dar, este acolo.  Energia Nouă pe care voi creaţi...voi o să fiţi capabili să o utilizaţi. Este o corelaţie directă între Energie Nouă în sinea voastră şi nivelul înţelepciunii voastre proprii şi nivelul acceptării voastre de sine proprii.
     În alte cuvinte, această energie spirituală nu o să germineze nu o să vină în realitatea voastră până ce voi simţiţi că înţelepciunea voastră este în balanţă şi voi acceptaţi sinea voastră divină nouă. Atunci sămânţa v-a înmuguri.  La nivelul intern voi spuneţi, “Asta este o unealtă puternică. Asta înlocuieşte orice sabie pe care eu am cărat vreodată.  Asta înlocuieşte orice sistem de încredere pe care eu vreodată am ţinut”.  Sau, “Eu nu vreau această unealtă divină să vină la suprafaţă până ce eu nu sânt într-adevăr gata”.
     Dar, noi spunem astăzi, stând aici, uitându-vă la voi Shaumbra - Kryon, Mihail, Metatron şi Maria şi eu Tobias, uitându-vă la voi, voi aveţi înţelepciune.  Voi aveţi înţelegere.  Poate, voi nu aveţi încă acceptarea de sine, dar numai voi puteţi să faceţi asta.  Este apropriat.  Este timpul pentru voi acuma să aduceţi această Energie Nouă la suprafaţă din sinea voastră.
     Ce voi experienţaţi chiar acuma în claritatea voastră nouă sânt simţămintele şi emoţiile care trec peste voi, adânc şi în lat.  Oh, câteodată voi simţiţi că sânteţi trântiţi la perete.  În alte cuvinte simţiţi că puteţi accepta întreaga lume cu dragostea pe care aveţi în inima voastră.
     Aşa cum am menţionat la ultima noastră discuţie, această claritate la fel are momentele problematice.  Voi o să puteţi vedea prin feţele altori umani.  Voi ştiţi, umanii...ei îşi pun ziduri înalte în jurul lor.  Ştiţi voi că câteodată noi nu putem vedea prin asta?  Dacă umanii nu doresc să fie văzuţi pe ecranul radar, ei pot pune un tip de câmp energetic în jurul lor şi aşa nimeni dintre noi, chiar şi cei mai puternici îngeri nu pot vedea prin asta.  Dacă voi nu doriţi ca Dumnezeul să vă vadă, deci aşa Dumnezeul nu poate pentru că voi sânteţi Dumnezeu.  Şi voi a-ţi jucat ascunselea cu voi înşivă până acum.  Vedeţi asta? (Râsete din audienţă)
     Umanii pun aceste ziduri în jurul lor.  Ei pun acele ziduri şi filtere pentru un scop bun.  Este un tip de protecţie ca ei să nu fie inundaţi cu alte feluri de vibraţie şi informaţii şi frecvenţe şi simţăminte.
     Mulţi dintre voi a-ţi experienţat asta înainte, atunci când mergeţi printre lume multă, şi voi sânteţi conştienţi ce anume simt ceilalţi.  Dacă ei transmit într-un fel foarte puternic...dacă ei au dureri de cap...oh, ei sânt transmiţători puternici la acel punct!  Şi, barierele lor sânt date jos, deci aşa ei transmit energia de durere de cap la toţi în jurul lor.  Şi voi o să simţiţi primii, pentru că Shaumbra, voi sânteţi foarte deschişi.
     În claritatea voastră nouă, voi culegeţi acestea foarte repede.  Să nu le luaţi pe astea ca şi ale voastre.  Exploraţi simţământul.  Întrebaţi de unde vine.  Întrebaţi de ce este acolo.  De multe ori o să auziţi că spune, “Eu nu îţi aparţin.  Să nu încerci să mă posezi.  Dă-mi drumul.  Eu simplu vin de la alţii, şi tu m-ai cules”.
     Voi, dragi Shaumbra, voi deveniţi primitori puternici.  Voi simţiţi toate lucrurile în jurul vostru.  Aşa cum claritatea se deschide, asta se dechide într-un sens de simţăminte.  Şi, voi o să simţiţi pe alţii.  Să nu vă retrageţi.  Să nu puneţi zidul şi barierele în jurul vostru.  Simplu mergeţi înăuntru şi aflaţi de unde vine.  Atunci,  eliberaţi, exact aşa cum voi a-ţi elibera o pasăre din mâna voastră.  Lăsaţi să se ridice.  Lăsaţi să plece.  Voi a-ţi învăţat doar ceva din experienţă, experienţă energetică pe care a-ţi avut cu altcineva. Voi a-ţi învăţat ceva din sinea voastră.
     Sămânţa Energiei Noi din sinea voastră a atins acea vibraţie de la cealaltă persoană.  Să folosim exemplul durerii de cap pe care a-ţi atins şi a-ţi eliberat.  Această energie de durere de cap o să vină înapoi la ei în timpul apropriat când Ei sânt gata, care este transformat acum într-o energie pură de dragoste şi spirit.
    Vedeţi voi asta, cum voi învăţaţi şi afectaţi pe alţii simplu cu atingere?  Vedeţi asta?  Este aşa simplu. Este aşa de subtil, dar voi doar a-ţi ajutat un alt uman.  Voi a-ţi ajutat pe alţii să-şi transformă energia lor proprie în aşa fel ca ei să poate să folosească asta când ei doresc.
     Această energie de durere de cap, în acest exemplu, energie care iese afară din voi, şi voi atingeţi asta pentru un moment cu Energia voastră Nouă...şi asta curge înafară şi continuă să meargă afară la alţi oameni.  Dar acum la fel are un nou potenţial în sinea ei.  Nu este doar o vibraţie a durerii de cap.  Acum continuă cu vibraţie de dragoste, a divinităţii voastre şi la fel cu împuternicirea de sine a voastră.  Voi a-ţi închis acel pachet de durere de cap cu Energia Nouă a voastră împreună cu energia lor.  Cel care primeşte această informaţie, un alt uman care merge într-o hală de magazine, care deodată culege energia originală de durere de cap, acum are potentialul în sinea acestei energii.  Asta conţine două elemente.  Durerea de cap originală şi plus divinitatea voastră, dragostea voastră, potenţialul vostru nou.
     Asta este energia nouă.  Asta este calea în care Divin Umanul operează.  Asta este ce voi deja faceţi, dar voi nu a-ţi realizat.  Asta este într-un fel, că voi toţi sânteţi învăţători.  Voi toţi sânteţi transmiţători de energie.  Este un lucru frumos.  Noi vedem că se întâmplă aici tot timpul.
     Dragi prieteni, această claritate...oh, este un lucru minunat!  Voi o să vedeţi în spatele feţei lor pe care ei îşi pun.  Dar, când voi vedeţi, când voi vedeţi ce jocuri joacă ei, să nu uitaţi că nu este după voi să îi schimbaţi, sau să-i vindecaţi până ce ei nu vin la voi. Voi o să vedeţi minciuni...şi decepţii...şi abuzuri...corupţie...toate aceste feluri de lucruri.
     Şi voi o să întrebaţi în acel moment, “Ce este ceea ce eu aş putea să fac?  Aş putea eu să schimb acel individ?  Aş putea să spun ceva la ceilalţi?”  Nu este nimic ce trebuie să faceţi în acel moment.  Tot ce este apropriat o să vină la voi.  Atunci să acţionaţi.  Voi o să ştiţi.  Voi o să ştiţi când o să fie timpul.
     Voi o să ştiţi când este timpul să întrebaţi dacă - cum să spun - dacă să fierbeţi problemele pentru companie (râsete din audienţă) Poate voi nu trebuie să faceţi nimic.  Poate ei nu o să vină niciodată la voi.  Dar, acum că voi sânteţi conştienţi că ce se petrece, asta are potenţialul de a se schimba, sau să vină la suprafaţă.  Voi a-ţi văzut asta că se întâmplă mereu şi mereu în timpul vostru recent.
     “De ce este”, mulţi dintre voi a-ţi întrebat, “că toate aceste lucruri sânt expuse?”  Este pentru că conştienţa Pământului s-a schimbat.  Voi v-aţi schimbat.  Acest tip de corupţie şi imbalanţă trebuie să vină la suprafaţă.  Trebuie să vină la suprafaţă.  Când vine la suprafaţă, asta o să vă atragă atenţie.  Şi atunci este după voi, după fiecare uman care aude despre asta, companiile care sânt implicate să facă ceva cu asta.  Mulţi dintre ei o să fugă de asta.  Câţiva din ei o să se împărtăşească.  Alţii o să colapseze pentru că ei nu pot lua acea presiune.
     Asta v-a continua să se întâmple.  Când voi citiţi titlurile din ziare, să înţelegeţi că asta este apropriat.  Înţelegeţi că lumea voastră nu se distruge.  Lucrurile care au fost nebalansate şi înapropiate nu se mai pot ascunde niciodată.  Voi o să vedeţi asta în afacerile voastre pentru luni şi luni ce vin.  Voi o să vedeţi în guvernul vostru, pentru că multe lucruri au fost ascunse acolo.  Şi astea o să vină la lumină.  Voi o să vedeţi în bisericile voastre în special.  Ce este înafara balanţei o să vină la suprafaţă acuma.  Voi o să aveţi o nouă claritate despre asta.
     La fel, noi am vorbit recent despre întrebările voastre.  Noi am spus că este timpul ca voi să răspundeţi la întrebările voastre proprii.  Într-adevăr noi vom fi bucuroşi să vorbim cu voi în sesiuni ca asta, să ne uităm direct în ochii voştri, să vorbim cu voi de la unu la unu.
     Dar, în zilele voastre de toată ziua să nu uitaţi să vă întrebaţi mai întâi pe voi înşivă.  Răspunsul la întrebarea voastră,înseamnă tot o întrebare, este o întrebare.  Răspunsul la ceea ce vreţi să ştiţi v-a veni înapoi la voi într-o formă de întrebare de la noi.  Când voi spuneţi, “Dragă Tobias, ce este în faţa drumului meu”, noi o să spunem, “Ce vreţi să fie acolo?”.  Când voi spuneţi, “Dragă Tobias, ar trebui eu să-l las pe partenerul meu?”,noi o să spunem, “Vrei să te desparţi de partenerul tău?”, când voi spuneţi, “Ce este ce ar trebui să mănânc?”, noi o să spunem, “Întreabă corpul tău ce ar vrea să mănânce?”
     Noi o să vă împingem pe voi.  Noi o să vă provocăm să mergeţi în sinea voastră.  Şi într-adevăr, noi o să continuăm să vorbim cu voi.  În timpul sesiunii pentru întrebări şi răspunsuri noi o să vă întrebăm câteva din întrebările noastre.  Dar, noi o să împărţim cu voi simţămintele noastre, la fel.
     Când noi am stat pentru prima dată cu acest grup acum câţiva ani în urmă...oh, a fost mult mai mică!  A fost mai mică.  Noi am spus că energia Cercului Crimson şi a Shaumbrei a fost de a se schimba.  A fost de a merge cu voi prin acest timp de schimbări, nu numai pe Pământul vostru, dar la fel în tot universul.
     Voi o să continuaţi să vedeţi schimbări în jurul vostru în lunile care vin.  Este o mare îmbalanţă chiar acuma.  Asta este cauzat de faptul că ajustarea grilajului ajunge la un sfârşit.  Ce înseamnă asta este că energia voastră, a divinităţii adevărate este mult mai mult la dispoziţia voastră, sau la alţii, decât înainte.
     Sânt mulţi la care nu le place asta.  Sânt mulţi care vor să ţină la căile lor vechi.  Voi a-ţi văzut asta recent în ştirile voastre - religiile vechi, vrând să menţine sistemul de încredere veche, având frica că studenţii lor o să plece, că ei nu o să mai suporte biserica.  Este păcat că religiile nu fac schimbări apropriate în acest timp, şi că ei nu ascultă la sufletul şi la inimile oamenilor lor.
     Ei vor să se ţine de ceva de acum 1000 sau 2000 sau 5000 de ani înainte.  Ei spun că este o Scriptură Sfântă şi nu se poate schimba.  Asta nu a fost scrisă în felul acesta.  A fost scrisă în moment, şi se poate schimba în fiecare moment nou. Sufletul uman evoluează.  De ce oare nu evoluează şi cărţile voastre la fel?  De ce nu şi încrederile voastre...de ce nu se schimbă şi conştiinţa momentului?
     Ce spunem noi vouă, dargi prieteni, este că sânteţi voi care o să vedeţi toate aceste imbalanţe în jurul vostru.  Să nu vă cutremure asta.  Voi o să aveţi o nouă claritate despre asta, dar câteodată şi asta o să vă aducă frică.  Mulţi dintre voi a-ţi spus mai de demult că voi simţiţi un mare sens de nelinişte.  Voi simţiţi cum să spun - că aproape pierdeţi celălalt pantof.  Voi simţiţi că ceva este ameninţător şi că ceva o să se întâmple.  Voi aveţi dreptate.  Voi aveţi dreptate.  Voi simţiţi.  Dar, după asta voi intraţi într-o anxietate.  Într-un sens noi am auzit pe câţiva spunând, “Oh, eu aş prefera să am toate aceste uşi închise, ca să nu am acest baraj de simţăminte.  Mie nu prea îmi place asta”.
     Într-adevăr, astea o să se întâmple şi lucrurile o să se schimbă. Dar, noi putem spune un singur lucru despre voi înşivă.  Voi puteţi sta în mijlocul unei furtuni şi să nu fiţi afectaţi de asta.  Când noi am început prima serie, noi am stat în mijlocul unei furtuni în jurul nostru în luna August acum câţiva ani, într-un cort...furtună furioasă...Pământul care se cutremura...şi duduia.  Şi noi, nu am fost afectaţi.  Asta a fost un simbol.  A fost un metafor a călătoriei voastre.  Voi puteţi să fiţi în mijlocul unui haos şi să fiţi balansaţi şi să fiţi într-un moment divin.
     Când voi vedeţi schimbări în jurul vostru, să nu fiţi amestecaţi în acea dramă.  Să înţelegeţi că lucrurile se schimbă.  Înţelegeţi că lumea nu se dărâmă.  Lumea se reînnoieşte singură.  Umanitatea se dezvoltă. Evoluţia cere să eliberaţi Vechiul în aşa fel ca Noul să poate să intră.
     Deci, în termenul de schimbare, dragi prieteni, este timpul să luaţi mai multă posedare a divinităţii voastre.  Noi am stat în acest scaun pentru trei ani şi noi v-am mediat pe voi.  Dinamicitatea lucrează cam aşa.  Voi v-aţi adunat în această cameră.  Intenţia voastră a fost ca să fiţi aici şi să împărţiţi energia, să împărţiţi energia voastră, şi la fel să primiţi dragostea noastră.  Şi când am stat aici, noi, într-un sens, am adunat energia Shaumbrei şi am adus asta în realitatea voastră, şi în conştienţa noastră de pe partea cealaltă a voalului.  După acea noi am permis la acea energie să curgă prin Cauldra înapoi la voi.  Noi am trecut prin multe nivele şi multe procese ca să putem să vă aducem acele informaţii.
     Noi numai trebuie să jucăm acest rol niciodată.  Noi numai trebuie să fim distribuitorii vibraţiilor,niciodată.  Deci, în această Serie a Divinităţii Umane, ar fi mult mai apropriat pentru noi ca să stăm la o parte.
     Noi cerem ca comunicarea să fie o schimbare reciprocă între voi.  Noi cerem ca voi să puneţi energia voastră în cerc ca întotdeauna, şi ca grup voi o să colectaţi asta împreună, le contopiţi şi atunci asta o să vină înapoi la voi prin Cauldra.  Voi o să scoateţi omul de mijloc din proces.  Voi o să vă auziţi pe voi înşivă.  Şi asta o să fie un cor frumos.
     Pe partea noastră noi numim acest proces “SHOUD”. “SHOUD”.  Nu “Shout”(Strigare)! (Râsete din audienţă).  Shoud este o vibraţie de “Shou-doe-wah”.  Asta este vibraţia pronunţării pe care noi folosim aici.  Într-un sens, este o derivaţie a cuvântului vostru uman, “Shadow” care înseamnă (Umbră) sau “reflecţie”. Asta faceţi voi.
     În Shoud umanii mediază un grup de umani.  Un uman adună împreună vibraţia tuturor.  În timp ce este exprimat printr-un singur uman - în acest caz Cauldra  - este corul tuturor vibraţiilor voastre. Este ca şi când un grup de umani cântă.  Voi auziţi o singură voce.  Dar, când voi ascultaţi, voi puteţi spune că este vocea multor individuali şi că este acelaşi cuvânt şi acelaşi ton în acelaşi timp.  Când Cauldra trece prin Shoud astăzi, nu  să fie doar vocea lui.  Voi o să auziţi corul vocii voastre proprii, a sufletului vostru propriu.
   O să fie puţin diferit faţă de ce am făcut noi până acum.Cauldra este puţin nervos acum, (râsete din audienţă)  Dar, asta este un proces mult mai clar.  Şi, într-adevăr în Shoud voi la fel o să ne auziţi pe noi toţi.  Voi puteţi la fel să intraţi în frecvenţa unui individ, cel care stă lângă voi.  Voi puteţi să intraţi în frecvenţa lui Metatron, sau eu Tobias, sau Maria sau Kryon.  Sau voi puteţi asculta la vocea colectivă, la cântecul colectiv care se cântă.    
     Numai este apropriat să trecem prin lecţii cu voi.  Lecţiile din Seriile trecute v-au ajutat să staţi pe drum.  Numai este nevoie de asta.  Deci, noi vrem ca voi să numai numiţi “lecţii” pe cele din seriile Divinităţii Umane.
     Astea se cheamă Shoud.  Vibraţiile care se adună sânt expresii a Divinităţii Umane.  Noi putem face asta cu voi şi în grupuri mici.  Voi puteţi să vă adunaţi în “cercurile locale”, grup de Shaumbra în orice parte a lumii.  Voi puteţi sta împreună.  Şi după un timp de discuţii între voi şi la fel contopirea energiilor voastre, voi puteţi alege un singur individ ca să spună Shoud-ul la restul grupului, să exprimă la restul grupului.  Voi o să puteţi atunci să auziţi cum sună grupul vostru.
     Noi care sântem pe partea asta a voalului, noi nu ştim răspunsul.  Câteodată noi avem o perspectivă diferită de voi, dar noi nu ştim răspunsul.  Deci, este timpul ca voi să ne spuneţi nouă răspunsul.  Este timpul ca prin procesul de Shoud să vă reflectaţi pe voi înşivă.  Vorbiţi-ne.  Spuneţi-ne ce ştiţi.  Spuneţi-ne ce experienţaţi.
     Să notaţi aceste lucruri.  Voi toţi, notaţi aceste lucruri pentru că alţi umani o să vă urmeze.  Ei o să vrea să ştie cum a fost pentru voi, mergând în Energia Nouă, să staţi cu un grup de alţi Divini Umani şi să aveţi un cântec din inima voastră.  Ce experienţaţi în acest moment în călătoria voastră?  Asta v-a ajuta pe alţii în călătoria lor.  La fel vă întrebăm care a fost cheia vibraţiei, cheia simţămintelor în momentul Shoud-ului?
     Deci, dragi prieteni, noi o să facem puţin diferit astăzi.  Dar, înainte ca să începem, noi am vrea să spunem o poveste scurtă. Nu sânt şapte fermieri în această poveste! (Râsete din audienţă).
     Este un uman pe care voi poate recunoaşteţi, într-o parte fiind voi înşivă sau alţii din jurul vostru.  Noi o să-l chemăm Mark, deşi asta poate să fie bărbat sau femeie.  Dar noi îl chemăm Mark.  El este Shaumbra, într-adevăr, ca şi mulţi dintre voi, el a citit cărţi şi a mers la diferite cursuri.
     Mergând pe calea lui el a simţit că călătoria lui începe să fie dificilă, mult mai grea.  El a întrebat Spiritul, şi pe Tobias şi pe toţi de la Cercul Crimson, şi el a întrebat, “ De ce simt eu că în fiecare zi călătoria mea este mult mai dificilă?  De ce este că în fiecare zi este mult mai dificil să-mi ridic piciorul, să pun un picior în faţa celuilalt?  Sânt timpuri când eu vreau să mă culc şi să mă odihnesc, să mă duc la culcare.  Sânt zile când eu simt că pot să trec prin densitatea acestei călătorii.  Eu simt că sânt tras parcă înapoi.  Eu simt că nu pot să trec peste ceaţa deasă”.
     Prietenul nostru drag Mark, a crezut că el nu a făcut ceva bine în călătoria lui.  El s-a minunat că poate el nu ne-a auzit pe noi bine, sau poate el nu a urmat lecţiile aşa cum ar fi trebuit.  Deci, el s-a dus înapoi şi a recitit toate lecţiile.  Oh, el a învăţat mult mai multe decât atunci când le-a citit prima oară.
     Dar, el încă nu a fost convins.  Asta încă nu a răspuns la întrebarea din sinea lui.  De ce a fost aşa de dificil?  De ce l-a obosit pe el la cel mai adânc nivel a sufletului lui, la fel şi pe plan fizic?  De ce, a întrebat el,”este această călătorie aşa dificilă?”  În acest timp el a devenit furios.  El a blestemat pe cei din Consiliul Crimson.  El a blestemat Spiritul.  El a gândit că călătoria ar fi trebuit să fie mai uşoară.  El a gândit că noi ar trebui să fim acolo pentru ca să răspundem la întrebările lui şi să facem mai multe lucruri pentru el.
     El s-a găsit foarte distrat de confuzia lui şi frustraţia lui şi oboseala lui.  El a devenit cumva nemulţumit de el însuşi şi cu ceilalţi în jurul lui şi chiar cu Cercul Crimson.  El s-a dus chiar în clasele care predau lecţii despre Obiecte Neidentificate! (Râsete din audienţă)  El s-a dus la seminare de conspiraţie.  El s-a dus la clase care spuneau că el trebuie să meargă înapoi la ghizii lui pentru răspunsuri.  El a ştiut că alunecă înapoi! (Râsete).
     Asta nu a fost bun pentru el la nivelul intern, dar la nivelul  extern prietenul nostru drag Mark a mers înapoi în energia veche, energie de dualitate cu care a fost obişnuit înainte.  Asta i-a dat o lovitură de energie atunci când el s-a dus la acele lucruri.  Dar, astea la fel l-au abătut, ceea ce el a apreciat.
     A fost mult mai amuzant pentru el să gândească despre conspiraţia străinilor decât să gândească despre divinitatea lui proprie.  A fost mult mai amuzant să fie supărat pe guvern şi pe iluminaţii, şi toţi ceilalţi pentru conspiraţie sau să se gândească despre chemicalele care erau aruncate din avioane. A fost mult mai uşor să gândeacă despre aceste lucruri şi să fie prins în dualitate decât să vorbească despre drumul Umanului Divin.  Dar, de desubt, dragul de Mark a ştiut că asta nu a fost răspunsul în termen lung.  A fost o abatere şi o distracţie.
     Dar,foarte recent Mark a fost pe podea, a plâns, obosit, supărat, foarte judecător despre el însuşi şi nu a acceptat unde a stat în călătoria şi drumul lui.  Şi el a cerut ajutorul nostru, şi a spus, “Tobias şi Spirit, şi toţi ceilalţi, ce este ceea ce ar trebui să ştiu?  Ce este ceea ce ar trebui să ştiu eu chiar acuma?”
     Acum, aşa cum voi ştiţi, noi nu i-am spus răspunsul. (Râsete din audienţă).  Noi i-am cerut să se uite în sinea lui.  Şi Mark ne-a spus,”Eu nu ştiu cum să mă uit în sinea mea!  Eu sânt neajutorat când trebuie să mă uit în sinea mea! Eu aud multe voci diferite şi nu ştiu pe care să cred!”.
     Noi i-am spus, “Cere ca Adevărul să vină la suprafaţă.  Atunci celelalte voci o să dispară.  Vocea ta Adevărată va ieşi la suprafaţă şi celelalte voci vor dispărea.  Spune ţie însuţi că tu aştepţi vocea divinului de sine, şi atunci celelalte voci vor dispărea.  Vocea falsă v-a dispărea.  Vocea divină v-a ieşi la suprafaţă”. Acum, din fericire Mark a fost obosit şi deschis destul de mult şi aşa el a dat voie la Adevăr să iasă afară.  Câteodată, Shaumbra, voi trebuie să fiţi aşa de obosiţi încât să puteţi fi înafara minţii voastre şi să lăsaţi Adevărul într-adevăr să vină la suprafaţă.  Mark a fost destul de obosit.
     Ce a auzit el, şi a cerut de la noi, este să împărtăşim cu voi toţi în această zi, a fost foarte simplu.  Vocea auzită spunea, “Lumea nu vrea să vă dea drumul”.  De aceea este că aveţi aşa un timp dificil.  Lumea din jurul vostru nu vrea să vă elibereze.  Asta se ţine de voi.  Familia şi prietenii voştri...ei vă iubesc, chiar dacă se luptă cu voi câteodată.  Ei vă iubesc, şi ei simt că voi plecaţi.
     “Aspectele voastre din  trecut”...oh, dragilor, voi ştiţi că noi vă vorbim...”, aspectele vieţii voastre din trecut ştiu că voi mergeţi înainte.  Ele ştiu că voi le lăsaţi libere.  Lor le este frică.  Faptul că voi plecaţi, şi dându-le drumul ca să devină creaţia şi identitatea lor proprie, asta le face să le fie frică.  Şi aşa ele se ţin de voi”.
     Da, Shaumbra, voi a-ţi eliberat vieţile trecute.  Dar, ele nu necesar v-au eliberat pe voi.  Înţelegeţi ce noi spunem?
     La fel şi la serviciul vostru, sânt câţiva care simt că voi plecaţi.  Voi ştiţi că acele cărţi care sânt “lăsate în urmă” sânt un paradox.  Ele, vorbesc despre ceva diferit de ce spunem noi.  Voi nu o să fiţi închişi într-o navă spaţială.  Voi nu o să fiţi luaţi pe o altă planetă îndepărtată.  Voi o să staţi aici pe Pământ.  Despre asta este vorba.  Voi nu o să găsiţi o grămadă de haine într-un colţ. (Râsete) Dar, esenţa acestor mesaje din acele cărţi sânt adevărate.  Sânt unii care simt că sânt lăsaţi în urmă.
     Voi Shaumbra, sânteţi în călătoria Divinului Uman.  Voi eliberaţi tot ce este VECHI în aşa fel ca să puteţi intra în NOU.  Celor din jurul vostru nu le place asta.  Ei vor ca voi să staţi.  Ei vă iubesc.  Ei se bucură de voi.
     În multe cazuri voi ajutaţi şi acceptaţi pe ei în căi bune şi rele.  Mulţi dintre ei au nevoie ca să fiţi în viaţa lor, chiar dacă este vorba de aspectul vieţii trecute.  Voi intenţionaţi să faceţi posibil pentru ei ca să plece cu lucrurile lor.  Sânt alţii pe care voi ajutaţi foarte mult.  Dragostea voastră, lumina voastră, înţelegerea voastră este o parte importantă în viaţa lor.  Energetic, sânt toţi acei - cum să spun - “agăţători” - în jurul vostru.(Râsete din audienţă)  Ei se agaţă de voi.  Ei nu vor să vă dea drumul.
     Deci, de ce este că Mark a simţit că drumul este aşa de dificil?  A fost pentru că el a fost ţinut în jos de alţii.   Nu a fost o forţă în faţa lui care să îl ţină să meargă înainte.  El a gândit că a fost o ceaţă densă a Energiei Noi...gros, sirupos şi dificil de trecut.  El a crezut că asta l-a ţinut pe el înapoi.  Nu a fost asta.  Au fost energiile din trecut, energiile Vechiului şi chiar şi energiile de Acum care nu au vrut să-i dea drumul.
     Copii voştri nu vor să vă dea drumul.  Ei nu înţeleg că atunci când ei vă dau drumul, voi o să fiţi tot aici, mult mai prezenţi decât înainte.  Lor le este frică că voi plecaţi, că voi vă luaţi zborul în alte locuri.  Ei simt conştienţa voastră că se schimbă şi mergând afară pe uşă.  Dar, asta este din punctul fricii.  Asta este dintr-un loc de neînţelegere.
     Voi vă schimbaţi.  Voi lăsaţi în urmă această realitate.  Dar, cu cât mai mult plecaţi, mult mai mult sânteţi prezenţi.  Cu cât mai mult lăsaţi în urmă căile Vechi, cu atât mai mult sânteţi acolo în serviciu şi dragoste pentru ei.  Ei o să ajungă să înţeleagă asta foarte curând.  Câţiva deja au înţeles.  Bărbaţii sau nevestele, copii voştri, şi copii lor, cei care sânt în jurul vostru, ei nu vor să vă dea drumul.
     De aceea este aşa de dificil.  De aceea este că dragul nostru prieten Mark a fost foarte obosit şi pe podea.  De aceea este că ascensiunea, drumul ascensiunii este aşa dificil.  Ce este de făcut?  Păi, noi i-am spus lui Mark ce să facă, pentru că el a trecut prin experienţe.  El a ştiut ce înseamnă asta.
     Ce a spus el a fost simplu şi profund. “Vorbeşte-le lor”  Vorbeşte-le în formă umană.  Vorbeşte-le în formă divină.  Vorbeşte-le ca şi Divinul Uman la alţi Divini Umani care se înalţă.  Vorbeşte-le în căi simple ca şi un uman la celălalt...la cafea, la cină la restaurant.  Să nu explicaţi procesul prin care treceţi acuma.  Asta poate să fie intelectual, şi ei nu o să înţeleagă.  Simplu zâmbiţi-le.  Asiguraţi-i cine sânteţi.  Asiguraţi-i că voi sânteţi acolo în dragoste.  Asiguraţi-i în felul vostru gingaş că voi o să fiţi aici acum mai mult ca niciodată”.
     Asta se întâmplă, Shaumbra.  Lumea nu vrea să vă dea drumul.  Lumea nu realizează că atunci când voi plecaţi, voi într-adevăr o să veniţi înapoi mult mai puternici, mult mai îngeresc şi într-o cale mult mai iubitoare ca niciodată.
     Acum, oh (un mare suspin de la Tobias), dragi prieteni, asta i-a curaj ca să fiţi aici.  I-a mare curaj ca să fiţi în acest cerc sau ascultaţi la Internet sau să citiţi aceste cuvinte.  Noi vă aplaudăm pentru asta.  I-a curaj pentru voi ca să vă uitaţi la voi înşivă.  Şi asta o să facem noi acuma.  Să nu vă aşteptaţi la nimic, dar deschideţi-vă complet. Ascultaţi la vocea pe care auziţi în urechile voastre, şi ascultaţi la vocea tuturor Shaumbrei.
     Noi luăm un moment să ajustăm energiile.  Şi atunci voi o să vă auziţi pe voi înşivă.  Voi o să auziţi cântecul sufletului vostru propriu.  După ce trecem  prin procesul primului Shoud împreună, eu Tobias, voi veni înapoi pentru a rezuma cele spuse la fel şi pentru discuţii.  Dragi prieteni, ce trebuie să faceţi acuma?  Inspiraţi divinitatea voastră şi contopiţi-le împreună ca o familie. VOI o să vă reîntoarceţi într-un moment.
     (Pauză)
     Cauldra mediază familia Shaumbra.
     Noi sântem Shaumbra.  Noi sântem o singură voce şi sântem multe voci.  Noi vorbim acuma nouă înşine.  Noi ne adunăm ca o familie ca un grup.  Noi am realizat că contopirea energiei noastre este putin diferit faţă de ceea ce am fost obisnuiţi.  Nouă ne este puţin ciudat ca să nu avem energia lui Tobias vorbând nouă. Dar noi acceptăm divinitatea noastră.  Noi acceptăm că sântem Divini Umani, deci noi sântm pregătiţi pentru acest moment să auzim vocea noastră proprie în Spirit.
     Ca Shaumbra şi Divini Umani, noi înţelegem că este o nouă vibraţie care iese la iveală pentru noi toţi.  Ca Shaumbta, noi ca colectiv învăţăm să simţim mai întâi şi apoi să gândim.
     Noi învăţăm că răspunsurile şi divinitatea noastră proprie ies la iveală prin simţăminte şi emoţii.  Noi, Shaumbra noi am fost obişnuiţi să gândim lucrurile mai întâi şi după aceea să trecem la simţămintele noastre.  Noi învăţăm ca simţămintele divine să iasă la iveală şi după aceea noi permitem procesul de gândire sau intelectul nostru să ne ghideze prin emoţii, să ne ghideze prin expresii a ceea ce noi simţim.  Noi, Shaumbra am fost instruiţi să aducem împreună totul în mintea noastră, dar acum noi învăţăm să aducem totul prin emoţii, simţăminte şi senzitivitate.  Noi acum învăţăm să aducem lucrurile mai întâi prin divinitatea noastră, şi după aceea dăm voie la gândirea din capul nostru să treacă prin emoţiile noastre.
     Noi, Shaumbra şi Divini Umani, învăţăm să permitem abundenţa în viaţa noastră.  Noi am trecut prin multe identităţi vechi, şi am ţinut abundenţa departe de noi.  Noi am rezistat la abundenţă ca noi să putem merge adânc în călătoria noastră.  Dar, noi Shaumbra, învăţăm acuma că abundenţa este simplu expresia dragostei a Tot Ce Este, înapoi la noi.
    Noi învăţăm că abundenţa este o energie importantă în călătoria noastră.  Ca grup noi învăţăm să eliberăm noţiunile vechi pe care noi le avem.  Noi, Shaumbra, acum îmbrăţişăm conceptul că abundenţa este o parte importantă în viaţa voastră, o parte importantă în călătoria noastră.
     Ca, Divini Umani, noi ne îmbarcăm pe un segment nou a călătoriei noastre.  Noi realizăm că noi trebuie să avem toate resursele la dispoziţia noastră,.  Noi învăţăm că fără abundenţă, este dificil să fim învăţători pentru alţii.  Este dificil să trecem prin procesul de ascensiune.  Deci, noi Shaumbra, aducem abundenţa în vieţile noastre şi acceptăm asta.
     Noi, Shaumbra, învăţăm să fim buni şi drepţi faţă de noi înşine, nu ceea ce alţii gândesc sau spun.  Noi, învăţăm despre adevărul nostru propriu.  Noi învăţăm să fim drepţi şi buni faţă de noi înşine mai întâi.  Noi am trecut prin multe vieţi şi multe experienţe în care am dat totul mai întâi la alţii.  Dar, acum am învăţat adevărul faţă de noi înşine.  Asta ne v-a elibera pe noi.  Adevărul nostru propriu ne v-a ajuta să menţinem balanţa noastră atunci când totul devine dificil în jurul nostru.  Când noi sântem în adevăr faţă de noi înşine, atunci noi putem să fim adevăraţi faţă de ceilalţi.
     Noi învăţăm că nu este nimic rău ca să fim în adevărul nostru propriu mereu.  Câteodată asta ne mai afectează.  Noi încă mai gândim că trebuie să dăm tot timpul.  Dar, noi Shaumbra, învăţăm să fim compleţi faţă de noi înşine mai întâi, şi atunci noi putem fi mult  mai puternici pentru alţii.
     Noi, Shaumbra învăţăm să acceptăm dragoste în vieţile noastre.  Noi am fost cei care am iubit pe alţii, dar am rezistat dragostea pentru noi înşine.  Noi am făcut asta pentru mai multe scopuri aşa cum ne deschidem şi devenim mai senzitivi. A fost dificil să avem dragostea altori umani în vieţile noastre, şi aşa noi ne-am închis.  Noi la fel am gândit că, “noi nu merităm Spiritul în căutarea noastră adâncă”.  Noi nu ne-am gândit că merităm dragostea celorlaţi umani, şi aşa ne-am închis.
     Într-un sens, astea ne-a ajutat să mergem şi mai adânc şi mai adânc în sinea noastră.  Acum noi învăţăm şi acceptăm în fiinţa noastră, dragostea de la ceilalţi care este împlinitoare şi face parte din viaţa noastră, şi este partea pe care împărţim, şi la fel partea de unitate.  Noi, Shaumbra învăţăm să acceptăm dragostea fără nici o condiţie, chiar dacă asta conţine vreo condiţie. Condiţiile care vin de la alţi umani nu ne afectează pe noi, când noi ne deschidem faţă de ei fără nici o condiţie.
     Noi, Shaumbra sântem călători.  Noi mergem afară şi avem experienţe noi.  Noi nu putem să stăm numai liniştiţi.  Picioarele noastre totdeauna se mişcă.  Totdeauna avem experienţe noi.  Totdeauna avem o nouă înţelegere.  Totdeauna există o nouă zi.  Atâta timp cât noi am cunoscut identitatea noastră înafara de Acasă, noi am fost cei care am călătorit departe în lung şi în lat.  Noi sântem primii care călătorim în Energia Nouă.  Şi în timp ce câteodată zilele sânt dificile şi necunoscute, noi acceptăm că sântem călători.  Noi acceptăm că sântem creatorii şi exploratorii noii realităţi.
     Noi, Shaumbra, înţelegem că conştienţa noastră este într-adevăr un lucru preţios.  Când noi luăm conştienţa noastră şi plasăm asta într-o posibilitate sau un potenţial, asta devine noua noastră realitate.  Conştienţa noastră este Spiritul nostru.  Este unitatea cu Tot Ce Este.  Conştienţa noastră este colecţia a tot ce am fost noi şi tot ce am făcut noi.  Este înţelepciunea noastră.  Este inima noastră.  Este sufletul nostru.  Asta nu este conţinut în fizicul nostru.  Conştienţa noastră este tot ce sântem şi cine sântem noi.  Când noi punem asta într-un potenţial sau o probabilitate, noi transmutăm ce a fost energia neutră într-o nouă realitate.  Conştienţa noastră se contopeşte cu probabilitatea şi devine realitate.  Prin această formulă noi înţelegem că noi sântem creatorii.
     Noi, Shaumbra, luăm responsabilitate pentru creaţiile noastre.  Noi nu punem responsabilitate pe alţii. Noi înţelegem că noi sântem cei care facem asta.  Noi luăm responsabilitate a cine sântem noi.  Noi posedăm divinitatea noastră.
    Noi, Shaumbra răspundem la întrebările noastre proprii, după aceea căutăm pe cei ca, Tobias...Maria...şi alţii.  Noi cerem câteodată confirmare.  Noi vrem să vedem căteodată doar expresia feţelor lor.  Dar, noi sântem cei care răspundem la întrebările noastre mai întâi.  Noi mergem în sinea noastră, pentru că răspunsul este acolo.  Noi, Shaumbra avem soluţia noastră proprie.
     Noi, Shaumbra îmbrăţişăm toate aspectele.  Noi înţelegem că lumina şi întunericul şi neutrul servesc un scop.  Noi îmbrăţişăm toate lucrurile pe care le-am făcut în trecut, nu contează dacă noi le-am judecat pentru a fi lumină sau întuneric.  Noi îmbrăţişăm toate lucrurile celorlalţi umani pe care îi întâlnim pe drum.  Noi înţelegem că câţiva joacă roluri vechi, vechi karme.  Noi le îmbrăţişăm.  Noi nu le judecăm.  Noi înţelegem unde sânt ei în călătoria lor.  Noi înţelegem că întunericul la fel serveşte lumina, toate astea crează noua experienţă.  Noi îmbrăţişăm toate elementele, lumina, întunericul, neutrul şi totul între ele.  În această energie completă, noi într-adevăr ştim că sântem Divini Umani.
     Noi, Shaumbra creăm autobiografia profesională a noastră proprie.  Noi am venit în această viaţă să completăm contractele la nivelul sufletului.  În viaţa noastră nouă fiind în acelaşi corp fizic, noi scriem autobiografia noastră proprie.  Noi creăm, fiecare moment, fiecare potenţial în viitor.  Noi ştim că nu avem contracte vechi.  Noi ştim că nu avem karma.  Noi ştim că este după noi ce vrem să creăm.  Noi scriem autobiografia noastră profesională proprie.
     Noi, Shaumbra, mergem între două lumi, Vechi şi Nou.  Noi sântem prezenţi în ambele.  Noi înţelegem Energia veche.  Noi trăim asta zilnic.  Şi acum noi călătorim în Energia Nouă, ajutând să creăm drumurile şi căile pentru ceilalţi ca să vină după noi.  Noi, Shaumbra, mergem în ambele lumi în acelaşi timp.  Şi noi ştim că este dificil.  Dar noi am ales asta.
     Noi, Shaumbra am ales să fim aici.  Noi nu am fost puşi aici.  Noi nu am fost trimişi aici.  Noi nu am fost puşi în exil aici. Noi, Shaumbra am ales să stăm aici în acest timp, în această viaţă.  Este Voinţa noastră Divină.  Este Voinţa noastră Liberă fiindcă noi am ales să fim aici.  Noi, Shaumbra, luăm responsabilitate pentru asta.  Noi am ales să stăm în acest timp de mari schimbări şi mari tranziţii.
    Noi, Shaumbra sântem învăţătorii.  Noi am ales să fim aici să continuăm această călătorie ca să ajutăm pe alţii.  Noi ştim că mulţi dintre noi nu trebuie să fie aici dacă ei nu doresc.  Lecţiile inimii şi lecţiile sufletului au fost complete.  Noi am ales să fim aici, să fim învăţători pentru alţii care o să vină după noi.  Noi ştim că învăţătura o să vină în multe căi şi multe forme, nu numai în cele evidente.  Noi am ales să fim învăţători.  Noi am ales să fim exploratori.  Noi am ales să fim Creatori.
     Acum avem o zi darnică.  Esenţa Shoud-ului astăzi este o expresie.  Este o expresie.  Fiind Shaumbra, noi ştim că este timpul să exprimăm cine sântem în toate căile.  Noi ştim că este timpul să ieşim din spatele voalului pe care noi am pus pe noi.
     Nouă ne-a fost frică de cine sântem noi, şi cine o să devenim.  Noi am fost cumva şovăitori despre divinitatea noastră proprie.  Noi am trecut prin procesul intelectual cu noi înşine despre cine sântem noi şi unde mergem noi.  Acum când începem să devenim “divini” în sinea noastră înainte să gândim...acum când ne divinizăm în loc să gândim...noi ştim că este timpul să ne exprimăm.
     Noi ştim că este timpul să lăsăm sinea noastră divină să vină la suprafaţă.  Noi ştim că este timpul să ieşim din spatele zidului şi voalului pe care le-am înfiinţat noi.  Noi toţi sântem nervoşi din cauza asta.  Noi toţi sântem experientali despre asta.  Noi nu ştim cum lumea v-a reacţiona nouă.  Noi nu sântem precişi cum o să reacţionăm nouă înşine atunci când noi ne exprimăm.  Noi ştim că este timpul să spunem nouă să exprimăm tot ce sântem noi.
     Fiecare dintre noi o să facă în felul lui unic.  Fiecare dintre noi o să fie în moment.  Noi nu o să ne ascundem niciodată.  Noi o să ieşim.  Noi o să dăm voie la divinitatea noastră să se exprime în orice fel...la serviciul nostru...în relaţiile noastre...cu munca artistică...cu cărţile noastre...cu cântecele noastre...şi cu poemele noastre...în felul în care zâmbim la oameni.
     Ştiţi că noi am reţinut zâmbetele noastre pentru ceilalţi?  Noi am reţinut îmbrăţişările.  Noi nu am permis energia noastră să iasă afară.  Acum ca Shaumbra noi ne spunem nouă înşine că expresia în moment este un lucru sacru şi divin.  Noi ne încurajăm pe noi înşine să ne exprimăm şi să fim cine sântem noi.
    Asta este mesajul ce avem pentru noi astăzi.  Noi cunoaştem regulile.  Noi am ajutat să scriem regulile vechi.  Noi ştim cum sânt făcute lucrurile în Energia veche în această lume, lumea în care încă mai trăim.  Noi ştim de ce sânt regulile acolo.  Noi ştim cum să le urmăm.  Dar, la fel noi ştim cum să trecem peste reguli fără ca să supărăm pe ceilalţi.  Noi ştim cum să trecem peste reguli, ca să putem să exprimăm divinitatea noastră, ca să putem exprima sinea noastră Dumnezeiască în calea cea mai sacră şi fericită.
     Deci noi dăm asta nouă înşine, este simplu, Shoud-ul despre exprimare.  Noi o să mergem afară şi o să fim tot ce sântem noi.  Noi nu o să ne ascundem în spatele feţei noastre niciodată.  Noi nu o să ne ascundem în spatele dragostei inimii noastre niciodată  Noi o să exprimăm divinitatea noastră.  Noi o să fim Divini Umani în Energia Nouă.
     Tot asta completează primul Shoud.  Şi, într-adevăr sânt râsete şi aplauze de la galeria în jurul nostru.  Şi noi, ca Shaumbra, acceptăm asta de la toţi îngerii care se adună aici astăzi.
     (Pauză)
     Reîntoarcerea lui Tobias.
     Şi aşa este, dragi prieteni, că voi, Shaumbra a-ţi completat primul vostru Shoud.  Noi vă cerem să vă aplaudaţi pe voi înşivă pentru că a-ţi permis asta să se întâmple. (Sunete de aplauze) Şi voi spuneţi, “Asta nu este un mare lucru!  Asta a fost uşor de făcut! Tot ce a trebuit eu să fac a fost să stau aici şi să permit mie însumi să ies înainte!”  Şi într-adevăr asta s-a întâmplat.
     Dar, este un lucru mare pentru că voi v-aţi deschis pe voi înşivă.  Voi a-ţi dat din voi şi din energia voastră la cei în jurul vostru, la toţi în cerc.  Voi v-aţi dat pe voi înşivă deschis la toţi cei care vin pe drum.  Ce a-ţi făcut voi, dragilor, a fost să deschideţi divinitatea voastră şi inima voastră şi să permiteţi la acea energie să iasă afară.
     Când ceilalţi o să citească cartea în care asta o să fie înăuntru...chiar dacă citesc la 10 ani de acum sau 15, 20 sau mai mult...energia voastră în moment...deschiderea inimii voastre în moment o să fie simţit şi ei o să se bucure.  Ei o să gândească că a fost un mare lucru că voi a-ţi avut curajul să fiţi aici, că a-ţi avut curajul să continuaţi această călătorie, şi acum să vă exprimaţi pe voi înşivă.
     Voi v-aţi spus vouă înşivă în primul Shoud că este timpul pentru voi să vă exprimaţi, să vă deschideţi, să fiţi tot ce sânteţi voi.  Voi trăiţi în dualitatea voastră proprie, Energia Nouă de dualitate.  Şi asta este, pentru că voi nu vă permiteţi la sinea voastră divină să iasă la suprafaţă.  Voi v-aţi spus vouă înşivă astăzi, “Destul”.  Voi a-ţi spus, “Este timpul pentru mine să mă exprim.  Este timpul pentru mine să mă înalţ”.
     Poate, voi nu ştiţi ce o să faceţi.  Şi noi am putut vedea cum capurile voastre se mişcau, “Dar, dar, dar, dar, ce este ceea ce eu trebuie să fac?  Dar, dar, dar...” (Râsete din audienţă)
     Voi o să ieşiţi din sinea voastră divină, din sinea voastră interioară.  Tot ce trebuie să faceţi este să începeţi mişcarea.  Restul o să cadă într-un loc perfect, înţelegerea, priceperea.  O să fie ca un foc care s-a aprins când voi începeţi să vă exprimaţi.
     Să nu uitaţi ceea ce a-ţi spus vouă înşivă.  Să nu mergeţi la mintea voastră.  Mulţi dintre voi o să provocaţi asta.  Câţiva o să fie supăraţi cu Cauldra, şi el o să vă blesteme pentru asta.  Câţiva o să spună, “Nu, tu trebuie mai întâi să gândeşti lucrurile”, pentru că a fost o concentrare a intelectului pentru generaţii şi generaţii.  Voi puneţi intelectul pe primul loc.  Este foarte frumos, dar acum este ceva nou care apare.  Se cheamă divinitate.
     Divinitatea este inteligenţă spirituală.  Nu este doar emoţie umană.  Nu este doar un lucru pufos.  Este o inteligenţă, dar asta are o “cotare spirituală”.  Da, şi noi vă cerem să nu faceţi un test de înţelepciune spirituală.  Asta nu o să fie un lucru bun.(Râsete din audienţă)  Noi nu ne gândim prea mult la testul vostru uman de inteligenţă.  Asta este doar o cale de evaluare a unei părţi mici a voastră, a intelectului vostru.
     Intelectul vostru este minunat.  Este foarte folositor.  Dar, voi să aduceţi lucrurile prin divinitatea voastră.  După aceea permiteţi la intelect, la minte, la procesul de gândire să vă ajute la performarea lucrurilor, în lumea voastră materială.  Asta o să fie puţin ca un truc pentru voi.  Cei care sânt inteligenţi - cum să spun  - cei care obţin un rezultat înalt la testul intelectual - voi o să găsiţi asta cel mai provocator.  Voi, cei care nu a-ţi dat prea multă atenţie la gradul intelectual...voi o să gâsiţi mult mai uşor să exprimaţi divinitatea voastră.  Dar, voi o să ajungeţi la o nouă pricepere şi o nouă iluminare ce voi nu a-ţi imaginat vreodată.
     Dragi prieteni, voi v-aţi spus vouă înşivă ca să vă exprimaţi,  deci, noi vă cerem să faceţi asta.  Voi la fel v-aţi dat vouă înşivă atribuţiile Divinului Uman, că voi sânteţi învăţători şi exploratori, voi permiteţi ca abundenţa să intră, că voi răspundeţi la întrebările voastre proprii şi că voi îmbrăţişaţi toate aspectele.  Voi v-aţi dat vouă înşivă o listă.  Alţii o să citească asta, şi ei o să înţeleagă cum este Divinul Uman.
     A fost o adunare plăcută.  Noi o să ne întoarcem în curând ca Voi să staţi în primul rând şi să răspundeţi la întrebările voastre şi noi să vă mai vorbim puţin.  Noi vă provocăm ca să vă exprimaţi pe voi înşivă la microfon atunci când ne întoarcem.
     Voi sânteţi Divini Umani, care a-ţi mers într-o călătorie dificilă.  Dar, voi nu a-ţi fost singuri niciodată în tot acest timp.  Noi totdeauna am fost aici pentru voi.  Noi vă îmbrăţişăm mult, şi ne vom reîntoarce într-un moment.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved